Galvenie » 2016 » Jūlijs » 8 » LAO ATGRIEŠANĀS
16:28
LAO ATGRIEŠANĀS

LAO ATGRIEŠANĀS,
vai Dzīvības Zelta Enerģija

EL MORIJA
caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults
Praktisks gaismas darbs (meditācija)
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(26) 2016, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 07.07.2016.
Tēmas iepriekšējā informācija lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/evolucijas_jaunais_kods/2016-07-07-1886

Gaismas Meistari
Cilvēki, tiecošies uz visuma harmoniju!
Draugi mani!
Pirms mēs sākam praktisko gaismas darbu, atgādināšu jums par sevišķu enerģiju, kas jūsu pasaulē pazīstama kā CI / ЦИ*.
----------
* "ЦИ" / "CI" visbiežāk formulējas kā "ēters", "gaiss", "elpošana", "enerģija", "dzīvības spēks". "Ci"/"ЦИ" izsaka ideju fundamentālai, kontinuālai, dinamiskai, telpas-laika, garīgi-materiālai un vitāli-enerģētiskai substancei, kas ir pamatā Visuma iekārtojumam, kur viss eksistē, pateicoties tās videoizmaiņām un kustībai. Pretēja izpratne ir "ЛИ" / "LI" (NO VIKIPĒDIJA).
-----------
"CI" / "ЦИ" - tā ne vienkārši enerģija. Tā sevišķa energoinformācija, kuru var nosaukt kā garīgi-materiālu substanci. Tā apvieno garīgo un materiālo, ļaujot garīgumam un matērijai attīstīties mūsu Visuma pasaulēs. Par enerģiju CI (zilbe "ЦИ"/"CI" salīdzināsim ar krievu valodas zilbi "ЖИ"/"ŽI" - daļu vārda "ЖИЗНЬ"/"DZĪVĪBA") bija zināma no vissenākiem laikiem. Lemūriešu laikā to sauca ENERĢIJA LAO - DZĪVĪBAS ZELTA ENERĢIJA. Tādēļ ka, tad tā izpaudās daudz augstākā līmenī un atnāca pie cilvēkiem pa iekšējiem kanāliem. Par CI enerģiju dzīvības enerģija kļuva tad, kad iekšējie kanāli nomainījās ar ārējiem. LAO enerģiju, kā garīgi-materiālo substanci, saņem no Lielās Centrālās Saules katrs cilvēks. Taču šīs enerģijas īpašības dažādas, kā dažādi arī energoinformatīvie kanāli, pa kuriem LAO nokļūst Gaismas Būtnēs, dažādās dzīvības formās. Ilgu laiku Dzīvības Enerģija LAO nokļuva jūsu pasaulē Enerģijas CI veidā - pa ārējiem kanāliem. Tieši tādēļ jums nebija iespēju piekļūt LAO enerģijas iekšējiem avotiem, izmantojot to garīgi-materiālo enerģiju, kas apzīmēta kā CI. Tagad, kad jūs izejat no matērijas blīvuma, kad ieejat jaunā evolūcijas ciklā, parādās iespēja izmantot iekšējos avotus - LAO enerģijas.
Saules Atdzimšanas Uguns enerģija, kuru jūs tagad aizdedzat savās sirdīs, rada iespējas aktivizēt Enerģijas LAO iekšējos Kanālus, atklāj pieeju pašattīstības sakrālām enerģijām, plūstošām no Lielās Centrālās Saules. Ar jauno enerģiju atnākšanu, rodas iespēja harmonizēt energoinformācijas apmaiņu jūsu pasaulē.
Pat tagad, kad cilvēce vēl pagaidām izmanto CI enerģiju, smalkajā plānā veidojas spēcīga dzīvībradošā enerģija - smalkmateriālā CI, kuras pilnīgi pietiek priekš materiālās pārpilnības organizācijas un pasaules cilvēcīgās sabiedrības garīgās harmonijas. Dabiska telpas-laika, harmoniskās pasaulēs - līdzīgās tām, kādās tagad dzīvo armani - katrs cilvēks izstaro CI enerģiju. Smalkajā plānā tā savācas vienībā un veido sinerģiju CI, kas atgriežas cilvēkos. Sanāk, ka cilvēki, apvienojoties smalkajā enerģētiskajā plānā, sinerģētiski palielina savu enerģiju, padara to ievērojami spēcīgāku, kvalitatīvāku, efektīvāku un daudzveidīgāku. Bet pēc tam... atkal to atgriež savā pasaulē. Atgriezusies SINERĢIJA CI (kā energoinformatīvais lauks, radoša kvalitatīvi jaunu enerģiju un informāciju), sāk ar lielu spēku, ar lielu daudzveidību radīt dzīvību/dzīvi garīgās un materiālās cilvēciskās sabiedrības sfērās kopumā un katrā cilvēkā atsevišķi.
Bet kas notiek jūsu mākslīgā telpas-laika kontinuuma pasaulē? Cilvēki arī izstaro dzīvībradošo enerģiju CI. Tā arī savācas vienībā smalkajā plānā, veidojot sinerģiju. Taču šī sinerģija... neatgriežas jūsu pasaulē. Cilvēki nesaņem atpakaļ to, ko kopīgi, kolektīvi radīdīja. Kādēļ? Tādēļ, ka traucēta dzīvības enerģijas harmoniska energoapmaiņa. Enerģijas CI jūsu pasaules sinerģētiskais lauks PĀRKĀRTOTS. Tas nav dabīgs, nav dabisks sinerģētisks lauks.
No jūsu sinerģētiskā lauka tiek izņemts liels apjoms CI sinerģijas (univērsālas dzīvībradošas energoinformācijas) daudzums un kvalitāte. Šo enerģiju izņem jūsu sešdimensiju aizbildņi - goliātu-oligarhu civilizācija. Sešdimensiju oligarhi to izmanto savas civilizācijas mērķu attīstībai, atņemot lielu daļu CI sinerģijas no cilvēciskās sabiedrības kopumā un katra cilvēka atsevišķi. Pie tam, sešdimensiju oligarhi CI energoinformācijas spektru sadala vairākās sastāvdaļās. CI sinenerģijas garīgo sastāvdaļu viņi nepieņem, tādēļ nosūta to speciālos telpas-laika rezervuāros. Bet, lūk, CI enerģijas smalkmateriālie, fiziskās, astrāli-mentālās, ēteriskās un ugunīgās veidi plūst slepeno, no sestās dimensijas, civilizāciju attīstības labumam. Rezultātā, cilvēciskās sabiedrības cilvēkiem jau ilgu laiku nepietiek ne materiālo labumu, ne garīgās enerģijas. Tas - viens no galvenajiem iemsliem jūsu sabiedrības disharmonijai. Mūsu sarunas sākumā es atgādināju, ka jūsu pasaules naudas-finašu sistēma skalkēta {скалькирована ?}, kopēta no kādas smalkmateriālas struktūras. Tagad saprotiet par ko ir runa? Pēc būtības, visiem materiāliem labumiem, cilvēciskās sabiedrības radītiem, jābūt veidotiem sinerģētiskā materiālā vienībā. Saliekoties lielā materiālā vienībā, sinerģētiskie materiālie labumi var harmoniski sadalīties un spējīgi atrisināt visus pamata uzdevumus cilvēku materiālai nodrošinātībai. Tomēr, pēc salikšanās sinerģētiskā kopumā visi jūsu materiālie labumi (ne tikai nauda) tiek to pārdalīti, kuriem ir slepena vai redzama vara. Liels apjoms materiālo labumu tiek izņemts un neatgriežas pie cilvēkiem sinerģijas veidā priekš spēcīgākas un kvalitatīvākas dzīvības/dzīves radīšanas. Jums, šīs pasaules cilvēkiem ir pietiekami lakonisks un apjomīgs nosaukums šī procesa nosaukšanai. Es tagad neatkārtošu šo ekspresīvo vārdu, tādēļ ka... spējīgs redzēt no augstākās pasaules līdzīgu parādību un daudzu procesu evolucionāro lietderīgumu, kuri jums, četrdimensiju cilvēkiem pagaidām rādās tikai negatīvi. Īstenībā, nekādas parādības nemēdz būt tikai negatīvas. Aiz jebkuras parādības vienmēr slēpjas iekšējais pozitīvais sākums, kas, agrāk vai vēlāk, parādās ārējā pasaulē.
Pateicoties tam, ka jūsu pasaules cilvēkiem ilgu laiku atņēma ievērojamu daļu CI enerģijas, cilvēka smalkmateriālajās sfērās attīstījās šīs enerģijas papildinājuma speciāli kanāli. Jūs attīstījāties, neskatoties ne uz ko. Enerģijas papildinājuma kanāli sāka pieņemt un attīstīt sevišķu enerģiju, kādas līdz tam nebija citām Gaismas Būtnēm. Šī enerģija radīja speciālus smalkmateriālus laukus, uz kuru pamata... cilvēkam sāka formēties jauni smalkmateriālie ķermeņi. Tagadējā laikā tie ir īstenas PĒRLES jūsu daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā. Par kādiem ķermeņiem iet runa? O! Tie - īpaši UGUNĪGIE ķermeņi, spējīgi eksistēt un attīstīties uz daudz blīvākas CI enerģijas un smalkmateriālās LAO enerģijas mijiedarbības pamata. Apvienojot LAO un CI, jaunie ugunīgie ķermeņi var pieņemt Lielās Centrālās Saules enerģiju - plūstošu kā pa ārājiem kanāliem, tā arī pa iekšējiem kanāliem. Tādā veidā jūsu saikne ar Lielo Centrālo Sauli kļūs daudzveidīga, efektīgāka. Bet galvenais - nākotnē jūs attīstīsieties Gaismas Būtnēs, kuras bez īpašām pūlēm varēs izpausties iekšējās un ārējās pasaulēs. Jaunie ugunīgie ķemeņi formē jūsu unikālo polipasaulīgumu, spēju saaudzēt dažādas pasaules un dimensijas. Jūs kļūstat ne vienkārši Dievišķās Vienotības programmu nesēji, jūs paši radat augstākās kārtības Dievišķo Vienotību. Tieši tādēļ sistēmai, kura jums atņēma LAO enerģiju, kas tagad no jums pārņem lielu daļu CI enerģijas, nākas pateikties par to, ka palīdzēja jums īstenot nevienkāršu, smagu evolucionāro soli jūsu, kā unikālu Gaismas Būtņu, attīstībā.
Taču pienāca laiks ne tikai pateikties vecajai energoinformatīvās apmaiņas sistēmai. Laiks viņu transformēt, pārvest uz kvalitatīvu līmeni. Pienāca laiks, lai sinerģija CI, kuru rada cilvēce smalkajā plānā, sāktu atgriezties cilvēciskajā sabiedrībā un radīt efektīvāku jaunu dzīvību/dzīvi.
Mūsu darba ērtībai, izveidosim shēmu. Attēlosim uz plaknes jūs, četrdimensiju cilvēci, līniju-kanālu apvienotu ar četriem citiem kvadrātiem. Ar šo shēmu jūs jau iepazināties, apgūstot gaismas praksi egregoru pārveidošanā. Dotajā gadījumā mums svarīgi zināt, ka katrs kvadrāts apjomā - tas kubs. Centrālais kubs (dzeltenais) - tā cilvēka četrdimensionālā fiziskā ģenētika. Viņa cieši saistīta ar četriem citiem ģenētikas veidiem: astrāli-mentālo (zaļš kubs), ugunīgais (gaišzilais kubs), ēteriskais (zilais kubs) un augstākās mentalitātes ģenētika (violetais kubs) - daudzdimensionālās cilvēciskās ģenētikas galvenie veidi. Vispirms, tieši caur šiem ģenētikas veidiem tiek radīts CI enerģijas sinerģētiskais lauks. Apkārt kvadrātiem izveidojam toru (shēmā - gredzens). Tors ir sinerģētiskā lauka simbols, kas veidojas, pateicoties uzskaitītajai cilvēces ģenētikas darbībai. Pie sinerģētiskā lauka pievienoti pieci veidi daudzskaitlīgu kanālu, pa kuriem notiek smalkmateriālās CI enerģijas pārsūknēšana sestajā dimensijā. Attēlosim šos kanālu veidus kā sešskaldņus, kuru iekšienē atrodas energionformatīvās spirāles.

ZĪMEJUMS Nr 1. SHĒMA CILVĒCES ĢENĒTISKAI STRUKTŪRAI UN SINERĢĒTISKAM LAUKAM, NO KURA NOTIEK CI ENERĢIJAS PĀRSŪKNĒŠANA SESTAJĀ DIMENSIJĀ.
Bet tagad, mani draugi, sāksim svēto ceremoniju. Uzaiciniet līdzsadarbībai Gaismas Ģimeni, savus Augstākos "Es", Garīgos Skolotājus un smalkmateriālās atbalsta grupas no piektās un septītās dimensijas. Noskaņosimies uz Beznosacījumu Mīlestības enerģiju. Sajūtiet mīlestību arī uz bijušiem goliātiem, tagad armaniem, kuri šobrīd stiepj mīlestības diedziņu uz jums un tiem sešdimensiju oligarhiem, kuri atsūc CI sinerģiju no cilvēces dzīves telpas. Visi viņi - jūsu Brāļi Gaismā, kolēģi Eksperimentā, draugi, kuri izpilda dažādas lomas jaunu dzīvības formu radīšanas procesā. Jūs varat aktivizēt sakarus ar armaniem un ar sešdimensiju oligarhiem arī uz septītās dimensijas līmeņa. Tādēļ, ka šīs dimensijas līmenī, nākotnē jūs dzīvojiet visi kopā vienā telpas-laika kontinuumā un esat vienotībā, kas jums ļauj radīt jaunas dzīvības formas un pat - radīt jaunus telpas-laika kontinuumus, jaunu telpas-laiku, brīnumainas esamības piepildītu, brīnišķīgu Gaismas Būtņu, spējīgu harmoniski apvienot dažādas pasaules...
Sajūtiet atbildes mīlestību no armanu civilizācijas pārstāvjiem, kuri tagad rada kopā ar jums no cita telpas-laika. Bet tā - arī ceturtā dimensija. Un viņi - cilvēki. Viņi izskatās gandrīz tādi kā jūs. Tikai augumā, varbūt, mazliet lielāki, bet ķermeņi - gleznāki, smalkāki. Viņi - ļoti harmoniski, mīlestības izpildīti, dzīvībradošas enerģijas piesātināti. Tādēļ, ka viņu pasaule - dabiska pasaule, harmoniska telpas-laika kontinuuma. Viņi smaida, viņi atvērti līdzjaunradei. Viņu mērķis - nodot jums programmas priekš sinerģētiskā lauka harmoniskas darbības. Apvienojaties ar viņiem, ar portālu palīdzību, radītu no divām Mēbiusa lentām. Viena lenta violeta, otra - zeltīta (zīm. Nr 2).

ZĪMĒJUMS Nr 2. PORTĀLS PRIEŠ APVIENOŠANĀS AR ARMANU CIVILIZĀCIJU. ZELTĪTA UN VIOLETA MĒBIUSA LENTA SAVSTARPĒJI KRUSTOJAS.
Apvienojaties un atveriet siris enerģētiskai apmaiņai. Sajūtiet kā pastiprinās pulsācija saules pinumā... Vērojiet smalkajā plānā, kā īstenojas apmaiņa ar energoinformatīvām paketēm...
Gaismas Meistari! Apvienojaties vienā Sakrālā sirdī ar visiem mūsu svētās Ceremonijas dalībniekiem! Vērojiet, kā veidojas Zelta Sfēra, kuras iekšienē izpaužas Gaismas Būtnes... Starp viņiem, jums pazīstami un nepazīstami piektās dimensijas pārstāvji. Šeit arī - Gaismas Būtnes no septītās dimensijas. Jūs viņus visus neredzat, taču jūtat, kā Māsu un Brāļu Gaismā kļūst arvien vairāk un vairāk. Jūs jau gribat sākt radīt, strādāt... taču KOLEKTĪVISMA IZAUGSMES process turpinās un turpinās. Zelta Sfēra sāk augt... Tā arvien palielinās un palielinās apmēros... Neiespējami saskaitīt to skaitu, kuri iegāja Zelta Sfērā priekš cilvēces jaunās sinerģijas radīšanas. Un pēkšņi jūs saprotiet, ka Zelta Sfēra... izauga lielāka par Zemeslodi! Viņa izgāja planētas atmosfērā! Un vēl jūsu "Es" iekšienē dzimst sapratne, ka šinī sfērā... sapulcējās kopā visi jūsu pasaules cilvēki! Neesiet pārsteigti, mūsu dārgie... Neesiet pārsteigti! Visi Augstākie "Es", visu cilvēku, iemiesotu tagad jūsu pasaulē, rada mūsu Zelta Sfērā! TĀDĒĻ KA JAUNĀ SINERĢĒTISKĀ LAUKA RADĪŠANA - TAS TAGAD VISSVARĪGĀKAIS SOLIS TAGADĒJĀ EVOLŪCIJAS ETAPĀ. Bez tā cilvēcei neiespējami virzīties tālāk, attīstīties jaunā evolūcijas ciklā. Jo nevar taču bezgalīgi radīt enerģiju un nesaņemt to atpakaļ priekš evolūcijas vajadzībām, priekš Dievišķās pašattīstīšanās. Neiespējami radīt jaunos apstākļos bez CI sinerģijas, bez Sinerģijas LAO - bez Dievišķām Dzīvības Spēka Enerģijām. Jaunajos apstākļos neiespējami radīt bez iekšējām un ārējām Lielās Centrālās Saules enerģijām. Jaunais evolucionārais cikls - Iekšējās Saules atdzimšana jūsos. Jūsu atdzimšana, kā patiesu saulainu Gaismas Būtņu! Bet tas nozīmē - laiks uzaicināt līdzjaunradei Saules Atzimšanas Uguni, kas tikko atnāca jūsu pasaulē! Aktivizējiet Saules Atdzimšanas Uguns simbolus (zīm. Nr 3).

ZĪMĒJUMS Nr 3. "SAULES ATDZIMŠANAS UGUNS" SIMBOLS. MITRI SĒKLA.
Sauciet trīs reizes viņa mantru:
EĻ-LA-EĻ... / ЭЛЬ-ЛА-ЭЛЬ...
EĻ-LA-EĻ... / ЭЛЬ-ЛА-ЭЛЬ...
EĻ-LA-EĻ!!! / ЭЛЬ-ЛА-ЭЛЬ!!!

Šis simbols - Ugunīgās Gaismas universāla struktūra, kas jau atdzīvojās jūsu Sakrālās Sirdīs. Viņas iekšienē dzīvo 13-staru Višnu Zvaigzne, gaišzilais ikosaedrs - Vispasaules Augšupcelšanas Uguņu Tempļa simbola struktūra un divas 13-skaldņu piramīdas. Šī trīsvienība veido Satija Jugi Lotosu (zīm. Nr4).

ZĪMĒJUMS Nr 4. LOTOSA SATIJA JUGI. (KODS "13:20:13:13". frekvenci "13" izstaro 13-satru Višnu Zvaigzne, frekvenci "20" - ikosaedrs (struktūras Augšupcelšanas Uguņu Vispasaules Tempļa fraktāls), "13:13" -divas 13-skaldņu piramīdas).
Un šis Lotoss - ir Lielās Centrālās Saules energoinformācijas dižais Vadītājs. Lotoss Satija Jugi izstaro kodu "13:20:13:13". Tas - viens no pārejas kodiem uz jauno evolūcijas ciklu. Svarīgs kods priekš Jaunās Dzīvības/Dzīves...
Gaismas Meistari! Ievietojiet Lotosu Satija Jugi katrā no pieciem kubiem (kvadrātos) - cilvēces ģenētikas struktūrā (sk. zīm. Nr 1) . Izsakiet tīru nodomu, lai caur Lotosu Satija Jugi informācija no Lielās Centrālās Saules ieplūst jūsu fiziskās, astrāli-mentālās, ugunīgās, ēteriskās ģenētiskās struktūrās un jūsu augstākās mentalitātes ģenētiskajos laukos. Lai smalkajā plānā Tēva-Radītāja energoinformācija ieietu katra cilvēka Sakrālajā Sirdī, dzīvojoša šajā pasaulē un visu cilvēku, kuri sāks dzīvot nākotnē. Lai Lielās Centrālās Saules energoinformācija ieejot maigi, ar Mīlestību cilvēku sirdīs, kļūst viņu ceļa pavediens izejas labirintos no Dualitātes. Lai tā ir Dzīvības/Dzīves ugunskura liesma, kas sasildīs katru ceļā uz jauno pasauli. Lai attīstās un kļūst Omulīga Māja, kurā katrs cilvēks iemanto savu personīgo laimi. Lai tā rada Lielu Dzīves Laboratoriju, kur var radīt harmoniju, Visuma Brīnumus visu Visuma Gaismas Būtņu labumam. Lai ir tā... Tā arī ir... Patiesi tā...
Bet tagad, kad jūsos atdzīvojās Lotoss Satija Jugi, kad Lielās Centrālās saules enerģijas darīja jūs patiesi saulainus, sāciet viņas transformēt Zelta Sfēras iekšienē, kas izauga lielāka par Zemeslodi. Veidosim kopā ar piektās un septītās dimensijas Gaismas Būtnēm Vienotu Radīšanas Staru. Izsakiet nodomu, Lai Lielā Centrālā Saule rada jaunu sinerģētisku lauku priekš Zemes cilvēces! Lai viņa rada jaunus Dievišķus Dzīvības Avotus arī priekš sešdimensiju oligarhiem, un armaniem, un priekš visām Zemes planētu sistēmas civilizācijām. Jaunajā evolucionārajā ciklā visus un katru gaida jauna dzīvība/dzīve, jaunas enerģijas, jauni enerģijas avoti...
Un vērojiet, mani dārgie, kas notiek. Kāds Dievišķās Pārveidošanas process sākas. Piedalaties aktīvi šajā procesā - piedalaties kā Lielās Centrālās Saules Eņģeļi, kuru iekšienē atmodās Satija Jugi Lotoss. Jūsos jau tagad izaug Mitri Sēkla - Saules Dieva Mitri Sēkla...
Vispirms kvadrāti transformējas sfērās. Bet sfēras... pārveidojas... Mitri Sēklās! Saules Atdzimšanas Uguns smalkajā plānā ieiet ģenētiskajās struktūrās. Un sāk izstarot Lielās Centrālās Saules energoinformāciju, kas plūst uz sinerģētisko lauku. Sinerģētiskais lauks laistās dažādu toņu varavīksnes krāsās. Šeit notiek saplūšana, enerģiju CI un LAO enerģiju apvienošanās. Lielās Centrālās Saules Iekšējā enerģija apvienojas ar ārējo Lielās Censtrālās Saules enerģiju. Apkārt sinerģētiskajam toram-gredzenam veidojas vēl viens tors. Šis sinerģētiskais lauks (zī. Nr 5 - ārējais gredzens) formējas speciāli priekš sešdimensiju būtnēm, kuras sāk saņemt Lielās Centrālās Saules īpašas enerģijas, paredzētas viņu Garīgai pārveidošanai.

ZĪMĒJUMS Nr. 5. JAUNĀS ENERGOAPMAIŅAS SHĒMA. ĢENĒTISKO STRUKTŪRU IEKŠIENĒ - SAULES ATDZIMŠANAS UGUNS, MITRI SĒKLA - LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES ENERGOINFORMĀCIJA. CI UN LAO APVIENOTĀ SINERĢIJA NONĀK CILVĒKU ĢENĒTISKĀS STRUKTŪRĀS NO SINERĢĒTISKĀ LAUKA. PAPILDUS TORS SIMBOLIZĒ JAUNU SINERĢĒTISKO LAUKU PRIEKŠ SESTĀS DIMENSIJAS IEMĪTNIEKIEM.
Sešdimensiju oligarhiem-goliātiem pakāpeniski izzudīs nepieciešamība pēc vecām enerģijām, izzudīs vajadzība papildināt savu enerģiju uz citu rēķina... Sešskaldņi arī pārveidojas Mitri Graudos. Saules Atdzimšanas Uguns atnāca arī šeit! Bet no iekšējā gredzena CI un LAO sinerģijas virzas uz centru, cilvēka, visas cilvēces ģenētiskās struktūrās. Un CI sinerģija un LAO sinerģija atgriežas pie cilvēkiem jaunu dzīvībradošu spēku veidā, Dievišķā avota Zelta Enerģijas veidā, daudzkārt pastiprinātas ar Lielās Centrālās Saules energoinformāciju. Vērojiet, kā smalkajā plānā mainās enerģiju plūsmas un to krāsas. Ieklausaties, kā jūsu iekšienē un pasaules iekšienē dzimst harmoniska melodija, nesoša Dievišķu harmoniju jūsu nākošajā dzīvībā/dzīvē. Vērojiet, klausaties...
Apkārt Zemei formējas jauns sinerģētisks lauks, kas ļaus jūsu pasaules cilvēcei īstenot harmonisku energoinformatīvo apmaiņu. Tā - nākotnes ķīla cilvēces garīgai attīstībai, tā - pamats aktīvai dzīves jauradei un materālai pārpilnībai.
Mūsu jaunrades aktīvā fāze noslēdzas, mani draugi. Taču aicinu jūs: nesteidzaties atstāt Līdzjaunrades Zelta Sfēru. Jūs tagad patiesi varat novērot skatus no cilvēces nākotnes. Jūs varat sākt saprast, kā veidojas jaunā dzīvība/dzīve, kā cilvēki kļūst labsirdīgāki, prātīgāki. Kā pasaule iekārtojas pasaulē. Un šī pasaule aiztraucas pie citām pasaulēm... Lai kopā iemantotu harmoniskas esības Dievišķo Vienotību.
Bet vēl jūs dzirdat jaunu mantru... Un šī mantra - Lielās Centrālās Saules jaunās Enerģijas piesaukums. Jūsu lūpas trīsreiz to čukst:
EĻ-LA-EĻ-LAO-EĻ... /ЭЛЬ-ЛА-ЭЛЬ-ЛАО-ЭЛЬ...
EĻ-LA-EĻ-LAO-EĻ... /ЭЛЬ-ЛА-ЭЛЬ-ЛАО-ЭЛЬ...
EĻ-LA-EĻ-LAO-EĻ!!! /ЭЛЬ-ЛА-ЭЛЬ-ЛАО-ЭЛЬ!!!
Mirdzi, Saules Atdzimšanas Uguns!
Lielā Saule, atdzīvini mūs!
Dzīvo katrā!

21.12.2015.g.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 1(26) 2016, El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnāla Internet-veikala El.adrese: http://world-shanneling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296.
=====
Latviskojums ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spakavots.ucoz.ru/08.07.2016. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 08.07.2016.

Skatījumu skaits: 742 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: