Galvenie » 2014 » Jūlijs » 27 » LŪGŠANAS - publicētas Spēkavotā
12:34
LŪGŠANAS - publicētas Spēkavotā
LŪGŠANAS - publicētas Spēkavotā

- pievienotas Nezināmā Avota Domu (NAD) Vēstulēm (informācijas tekstu kopiju pielikumos), sūtītas Draudziņiem, Tuviniekiem, Draugiem, Draugudraugiem, publicētas Spēkavota saitā.


10. "Lūgsna Priekam" - No "Gaismas grāmata", apgāds "Kopsolī", Rīga, 1999.
<< Lūgšanas teksta kopija pievienota papildinformācijas tekstu komplektiem, publicēta *) RAV "Sirds Telpa ķermenī!":
http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_sirdstelpa_kermeni/2012-10-10-112
--- Raksturīgi, nozīmīgi Radītāja Vārdi: "ES ļoti uzmanīgi vēroju..."
1p. http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-28.08.11.html, un vēl arī:
28.p. http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-30.08.11.html:
"... priecīgi cilvēks cilvēkam sniedz LABO VĒSTI..." ,
viss raksturīgais un šodien nozīmīgais lasāms:
http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_domu_vestule_dazi_jautajumi/2012-09-10-46
=======

9. "Pateicos Tev Visaugstais" - No "Tikšanās ar zemūdenes "KURSK" jūrniekiem", latviskojums:
http://spekavots.ucoz.ru/news/tiksanas_ar_zemudenes_kursk_jurniekiem/2012-01-21-14
<< Lūgšanu teksti publicēti *NAD Vēstules "Gaismiņas!" papildinājumam, mēs lasām Lūgšanu:
--- "Pateicos Tev Visaugstais, par sirdi manu, par Zināšanām un intuīciju. Es vienmēr savā dvēselē apstiprināšu: Lai mirdz Tavs vārds, Dievs, Lai notiek Tava griba. Tu devi man atmiņu, stiprini viņu, Dievs! Āmen. Āmen. Āmen."
Publicēts: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_gaisminas/2012-09-07-41

8. "Lūgšana par palīdzību" - El Morija. Avots: http://kuthumi.ucoz.ru/publ/diktovki_2011/diktovki_ehl_morii/molitva/10-1-0-135
<< Lūgšanas teksts publicēts *NAD Vēstules "Apstiprinājums..." teksta turpinājumā, lasām:
--- "Lūgšana par palīdzību"
"Šī lūgšana dota mums visiem Radītāja, kurš mīl jūs, Mīl visus mūs dzīvojošus dažādās pasaulēs un dažādos ķermeņos. PIEŅEMIET šo LŪGŠANU ar MĪLESTĪBU un PATEICĪBU. ... Es gribu, lai jūs mācītos dzirdēt mūs. Ar Mīlestību, El Morija, 10.janv. 2012.g."
Publicēts: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_apstiprinajums/2012-09-04-39
=======

7. "Lūgsna Mīlestībai" - No "Gaismas grāmata", apgāds "Kopsolī", Rīga, 1999.
<< Lūgšanas teksta kopija pievienota papildinformācijas tekstu komplektiem, publicēta 7. vēstules Draudziņam teksta turpinājumā, lasāma:
http://spekavots/ucoz.ru/news/7_vestule_draudzinām_22_12_2006/2014-04-05-1032
--- "Lūgsna Mīlestībai"
"Paldies Tēvam-Māmuliņai! Paldies Gaismas Ģimenei! Skolotājiem visiem! Paldies čaklām Dvēselītēm, mīlestību stiprinot, Ceļu Mājup rast, visus kopā vest!" Pierakstīts *NAD Vēstules "Šobrīd svarīgi!" tekstā, kur arī "Lūgsna Mīlestībai lasāma:
http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_sobrid_svarīgi/2012-08-28--28
=======

6. "Izredzēts darbam" - M. Luters (1483.- 1546), lūgšana
<< Lūgšanas teksta kopija pievienota papildinformācijas tekstu komplektam 6. vestulei Draudziņam, lasāma:
http://spekavots.ucoz.ru/news/6_vestule_draudzinam_09_12_2006/2014-04-03-1030
--- "Izredzēts darbam"
Lūgšanas teksts publicēts 6. vēstules Draudziņam satura turpinājumā ar vēstules pierakstītājas, Laumas, mudinājumu: "Izlasi, Draudziņ, vēlreiz M.Lutera (dzīvoja no 1483.- 1546.) lūgšanu "Izredzēts darbam". Es biju iepriecināta, kad to nejauši uzgāju savos informācijas rakstu krājumos..."
=======

5. "Lūgsna Aizsardzībai" - No "Gaismas grāmata", apgāds "Kopsolī", Rīga, 1999.
<< Lūgsnas kopija papildinformācijas komplektā pievienota 5. vēstulei Draudziņam, lasāma:
http://spekavots.ucoz.ru/news/5_vestule_draudzinam_15_11_2006/2014-04-02-1028
--- Lūgsna Aizsardzībai"
"Lai šī informācija noder ikvienam cilvēkam. Lai mūsu DebesTēva-DievMāmiņas, Skolotāju, Gaismas Būtņu aizsardzība katrai Dzīvībiņai Zemes Pasaulē! Centīsimies tikai paši arī vērīgi, uzmanīgi - gudri būt! Lūgsna publicēta:
http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_domu_vestule_dazi_jautajumi/2012-09-10-46
=======

4. "Lūdzamies par bērniem" Itta Dmitrijeva (Balvos) , "Zintnieks" 20/2003, www.zintnieks.lv, e-pasts: zintnieks@latnet.lv
<< Lūgsnas "Lūdzamies par bērniem" teksta kopija adresātu ieinteresētībai, informācijas pielikumā pievienota 4. vēstulē Draudziņam, kas lasāma:
http://spekavots.ucoz.ru/news/4_vestule_draudzinam_05_10_006/2014-04-01-1027
--- "Lūdzamies par bērniem"
"Šī lūgsna tapusi savdabīgi, negaidīti. Vienā ļoti agrā rītā mani kaut kas uzmodināja. Mani vadīja spēcīga, dīvaina, vēl nekad neizjusta sajūta. Kāds man lika to pierakstīt uz papīra, - lūdzoties. Tā lūk tapa šī lūgsna..." No lūgsnas teksta ievada, pilns teksts publicēts:
http://spekavots.ucoz.ru/news/28_senvestule_tuviniekiem_draugiem/2012-10-22-149
=======

3. "Sirds lūgšana..." - No A. Klizovska gr."Jaunā Laikmeta Pasaules izpratne", izd. "Vieda", Rīgā.
<< Citāts par Sirds lūgšanu - īss izraksts no minētās grāmatas, adresātu izpratnes stiprināšanai, informācijas kopiju pielikumā, pievienots 3. vēstulei Draudziņam, kas lasāma:
http://spekavots.ucoz.ru/news/3_vestule_draudzinam_01_09_2006/2014-03-31-1025
--- Sirds lūgšana:
"... sirds lūgšana jau taisni ir lūgšana garā un patiesībā. To labi zināja mūsu sentēvi, pirmie kristieši, kas itin pareizi saprata, ka rituāli un lūgšanu noteikumi ir svarīgi kā sagatavošanās pakāpe ceļā uz tīru sirds lūgšanu. Tīra sirds lūgšana ir lūgšana, kas ne tikai savieno ar Augstākajiem Spēkiem un Augstākajām Pasaulēm, bet arī cilvēkiem māca to, par ko viņš nav pat domājis, jo tikai sirds lūgšanā pār cilvēku nāk apskaidrība un garīga gaisma, tāpēc, ka taisni sirds ir tas orgāns, kas cilvēkam dots saskarsmei ar Augstāko Pasauli un tās iemītniekiem.
Tomēr mūsdienu cilvēku lielākā daļa, griežoties pie Augstākiem Spēkiem, nav labāka par pirmatnējiem cilvēkiem, kuri no Dieva izlūdzās žēlastību sev un nelaimi ienaidniekam. Tādas zaimojošas lūgšanas, kas adresētas Tam, kuru cilvēki sauc par Mīlestību, Taisnīgumu, Skaistumu, Labumu utt., liecina par ārkārtīgi zemu cilvēces garīgās attīstības līmeni un pilnīgu neizpratni, kas ir Dievs. Mācībā teikts: "Mežonis savā lūgšanā vispirms izlūdzas žēlastību sev, bet gudrie vientuļnieki lūdz svētību pasaulei; tāda ir mežoņa atšķirība no gudrā. To vajag likt visu domu pamatā. Neklājas un nepiedien lūgt kaut ko sev. Tikai neattīstīta sirds sevi uzskata par pašu svarīgāko. Bet daudz gudrāk ir lūgt par pasauli, kurā jūs arī paši gūsit kripatiņu Labuma. Īpaši tagad vajag iet šo dižo ceļu; tikai tādējādi var atrast sirdi" (S.,554)
"Lūgšana ir laba jebkurā laikā, taču ir divi brīži, kad mainās strāvas un kad vērsties pie Augstākās Pasaules ir sevišķi vēlams: saulei lecot un pēc saulrieta. Bez tam, dodoties pie miera, ir īstā reize uzrunāt Augstāko Pasauli." (A.,71)
=======

2. Stiprinājumam vārdi-citāti - no teksta "Dieva Spēks - liecība" (autors Normunds Ozoliņš, "Svētdienas Rīts" 26/1994.)
<< Lai cik žēl, teksta kopijas nav saglabājušās, bet 2. vēstule Draudziņam lasāma:
http://spekavots.ucoz.ru/news/2_vestule_draudzinam_11_08_2006/2014-03-30-1024
--- Stiprinājuma vārdi-citāti no Normunda Ozoliņa liecības:
"Veidi, kādos cilvēki piedzīvo Svētā Gara piepildījumu, ir dažādi, bet rezultāts ir viens - tas ir Spēks."
"Psalmos ir tāds Vārds: "Dievs mani ietērpj spēkā..." saņem to ietērpu, to Spēku, ko Dievs grib tev dot! Saņem Svēto Garu un neesi vairs nespēcīgs, bet esi spēcīgs."
=======

1. "Es lūdzu Tevi, Dievs!' - "Ieteica un sagatavoja Zigmunds Staļčinskis, dziednieks". Avots: "Zintnieks" '98#13
<< Lūgšanas kopija no žurnāla "Zintnieks" pievienota 1. vēstulei Draudziņam (informācijas tekstu pielikumā). Vēstule publicēta:
http://spekavots.ucoz.ru/news/1_vestule_draudzinam_24_07_2006/2014-03-29-1023
--- Es lūdzu Tevi, Dievs!
-----Pirmdiena
Palīdzi man sakārtot savu iekšējo pasauli. Dod man tādas pašas attiecības ar sevi, kādas bija tavam dēlam Jēzum.
Iemāci man dzīvot tādu zemes dzīvi, kādu Tu vēlies, lai es dzīvotu.
-----Otrdiena
Esi mans garīgais Tēvs.
Esi mans personīgais draugs.
Izmanto mani savos plānos.
-----Trešdiena
Dod man padomus manā dzīvē.
Iejaucies manā dzīvē, kad Tu redzi nepieciešamību.
-----Ceturtdiena
Runā caur mani.
Iemāci man pareizi izturēties Tavā priekšā
Atļauj man sākt dzīvi no jauna.
-----Piektdiena
Iemāci man skatīties uz pasauli
Dod man laimīgu zemes dzīvi
-----Sestdiena
Izpalīdzi apvienot Tavu Baznīcu.
Izskaidro man Svētos Rakstus.
Esi mans skolotājs.
-----Svētdiena
Palīdzi man, kad Tu redzi nepieciešamību.
Pieņem mani savā aizstāvībā un aprūpē.
Vadi mani visu manu mūžu.

=======
Sirdsmīlestībā - Senvēstulēs ietverto Lūgšanu tekstu 1. sarakstu 1.- 10. apkopoja, sagatavoja ievietošanai saitā:
http://spekavots.ucoz.ru/27.07.2014. , nosūtīšanai Latvijas Radio viļņiem 27.07.2014., Eslauma.


 

Skatījumu skaits: 1039 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: