Galvenie » 2015 » Janvāris » 22 » Marina SHULTS. Mūsu ceļš uz Polipasauli
11:16
Marina SHULTS. Mūsu ceļš uz Polipasauli

Marina SHULTS

Mūsu ceļš uz Polipasauli

MARINA SHULTS:

Žurnāla redkolēģija man piedāvāja sazināties ar Avaru Oganesjanu. Interese par tādu sarunu radās uzreiz pēc Leonīda Bikova vēstījuma ceturtās dimensijas cilvēkiem. Skolotāji man vairākkārt bija teikuši, ka vecākās paaudzes cilvēkiem – ceturtās dimensijas iedzīvotājiem – nav jāsteidzas ar Pāreju uz Mājām. Tika sniegti dažādi pamatojumi, tai skaitā – nepieciešamība attīstīt mūsu Daudzdimensionālo Genomu, sasniegt atjaunošanos un citi faktori. Kopš sena laika mēs zinājām arī, ka atrašanās fiziskajā ķermenī ļauj vislabākajā veidā risināt četrdimensionalitātes pasaules problēmas, tāpēc nevajag steigties, bet attīstīt sadarbību ar piektās dimensijas iemītniekiem. Un te – fantastika! POLIGENOMS! Un ceturtā dimensija kļūst it kā vidējā POLIPASAULES “5-4-3” radīšanā. Savdabīgs “atbalsta punkts”!

Es labprāt izpildu mūsu Žurnāla redkolēģijas uzdevumu. Piesaucu Leonīdu Bikovu un lūdzu iepazīstināt mani ar Avaru Oganesjanu.

L.B. Sveicu visus, kuri var mani sadzirdēt vai izlasīt rindas, kuras tu pierakstīsi! Es patiešām esmu laimīgs, ka varu iziet uz kontaktu ar ceturtās dimensijas cilvēkiem. Ar tiem, kuriem es biju tikai aktieris, lai arī pazīstams. Taču mana sirds dzīves laikā četrdimensionalitātē vienmēr apkampa visu pasauli. Un man gribas, lai visi, kuri mīlēja manu daiļradi, tajā apzinātos pašu galveno – to, ko es vienmēr gribēju pateikt, neskatoties uz filmas vai izrādes saturu: miera un harmonijas radīšanu; nedziestošu prieka sajūtu no paša dzīves fakta; izkušanu mīlestībā, kā visaptverošā pasaules eksistēšanas formā. Un tagad, būdams patiesi RC gvardes apakšnodaļas vadītājs, es beidzot ar vēl lielāku pārliecību varu teikt, ka tie tad arī ir mūsu progresa, mūsu evolūcijas progresa galvenie principi.

Es ar apmierinājumu dodu vārdu savam darba biedram, kuram patiešām ir unikāla pagātne četrdimensionalitātē; unikāla eksistence pašreizējā laikā un ne mazāk unikāla nākotne, tāpēc ka mūsu nākotni mēs radām paši. Un mēs būsim laimīgi, ja pēc mūsu kopīgās sarunas ceturtajā dimensijā parādīsies jauni darbinieki, gatavi iekļauties mūsu gvardes darbā. Taču atcerieties, ka mēs brīvprātīgos izvēlamies pēc īpašiem kritērijiem! Jokoju, jokoju! Tas attiecas tikai uz piekto dimensiju. Bet četrdimensionalitātē mēs sveiksim katru, kurš vēlēsies izaudzēt POLIGENOMU. Jūs pat nevarat iedomāties, cik aizraujošs eksperiments tas ir un cik daudz laimes jums atnesīs tā izpilde!

Iepazīstinu ar Avaru Oganesjanu. Veiksmīgu sarunu un turpmāku kopīgu radošu darbu.

M.S. Paldies, Leonīd! Es sveicu Avaru Oganesjanu!

A.O. Es sveicu Marinu un visus mūsu lasītājus. Man ir liels gods tikt visu, kuri izlasīs šīs rindas, uzklausītam. Ceru, ka varēšu jums izstāstīt kaut ko interesantu, kas iedegs dzīves mīlestības uguni četrdimensionalitātes vecākās paaudzes cilvēkos. Bet jaunākajā paaudzē pamodinās kaut ko tādu, ko viņi savā dzīvē vēl nestādās priekšā. Arī viņiem ir svarīga mūsu saruna. Kā, starp citu, arī Leonīda vārdi. Pakāpeniski jūs sapratīsiet, cik lielā mēs visi esam savstarpēji saistīti. Un šis process no šejienes, no piektās dimensijas, ir redzams tik skaidri, ka jānožēlo, ka to pilnā mērā neapzinies četrdimensiju dzīvē.

M.S. Avar, vai es varu Jums uzdot dažus jautājumus?

A.O. Jā, tādēļ es arī iznācu uz sarunu ar tevi. Tikai uzrunā mani uz “tu”. Mēs šeit tikai tā vēršamies cits pie cita.

M.S. Labi, Avar. Paldies par atļauju. Man ir tāds pats lūgums. Pāreju pie jautājumiem.

– Pastāsti, lūdzu, kādā veidā tu radīji poligenomu? Vai tu sava iemiesojuma laikā zināji par viņu?

– Dabiski! Ar neslēptu iedvesmu pastāstīšu par šo neparasto darbu tieši četrdimensionalitātes apstākļos. Sākumā es nezināju, ka ar mani notiek tāds dziļš darbs. Taču es vienmēr biju noskaņots uz ilgu eksistenci un neatzinu vecuma un nāves virsvadību. Es vienmēr intuitīvā līmenī jutu, ka patiesībā mūsu eksistencē kaut kas slēpjas aiz līdz galam nepateiktā un nesapratnes aizsega. Un pirmkārt mūs nepareizi kodē zinātnes sasniegumi, kuri patiešām ir sasniegumi, taču, diemžēl tie cilvēkam liek vecuma procesu redzēt kā neizbēgamas “beigas”, kuras var tikai nedaudz attālināt. Dabiski, ilgu laiku es nezināju par cilvēka eksistences bezgalīgumu Pasaules-ēkā. Taču mans prāts bija zinātkārs. Un Dvēsele pakāpeniski ņēma manu dzīvi “savās rokās”. No tā brīža, kad es sapratu savas eksistences bezgalīgumu un mūsu ceļa pa dimensijām nepārtrauktību, es sāku citādi raudzīties uz savu noritošo dzīvi. Pēc šīs apgaismības atnāca sapratne, ka arī vecumam ir jānes nevis izdzišanas programmas, bet programmas sagatavošanai jaunai dzīvei. Es vēl pietiekami dziļi nesapratu, kāda tā būs, taču precīzi devu sev uzstādījumu – nezaudēt nevienu dienu dzīves pagarināšanas un sekmīgas pāriešanas uz jaunu stāvokli dēļ. Es izdarīju to, ko jūs tagad saucat par TĪRA NODOMA izsacīšanu. Es to noformulēju, pie kam diezgan ilgi strādāju pie šī sava programmatiskā paziņojuma formulējuma. Es ilgi domāju, kam to sūtīšu, adresēšu. Un nolēmu vērsties pie savas dievišķās Monādes – pilnā pārliecībā, ka viņa, organizējusi manu dzīvi uz šīs planētas, manu uzsaukumu pavērsīs vajadzīgajā virzienā. Un to saņems tie Spēki un Būtības, kuri spēs man palīdzēt iecerētā izpildīšanā. Un es iecerēju un noformulēju sekojošo: “Lūdzu palīdzību Augstākajiem Spēkiem un manai Dievišķajai Būtībai novecošanas spēku pārvarēšanā; tā potenciāla vairošanā, kurš izvedīs mani uz visas manas būtības pārveidošanas jaunu līmeni un palīdzēs man jau dzīves četrdimensionalitātē laikā kļūt par visas Zemes pasaules iedzīvotāju.” Es toreiz maz zināju par dažādām dimensijām. Taču biju pārliecināts, ka sākšu saņemt gan palīdzību, gan izskaidrojumus, gan konkrētus priekšlikumus. Pagāja ne mazums laika. Apmēram pēc gada es sajutu izmaiņas savā fiziskajā ķermenī. Taču runa bija ne tikai par fizisko pašsajūtu. Es sāku pamanīt neapšaubāmas ķermeņa izmaiņas, ko es pat iedomāties nevarēju, izejot uz šo eksperimentu. Bet to, ka tas būs kaut kāds neparasts notikums manā dzīvē, es zināju skaidri. Sirds teica priekšā rīkoties tieši tā, un es nevīlos. Grūti vienā vārdā izteikt šo izmaņu efektu. Es sāku kļūt jaunāks – neapšaubāmi! Taču ārējā izskatā neatgriezos pie jaunības gadiem. Es vienkārši sāku mainīties, pie kam man ļoti patīkamā veidā. Sāku precīzi sekot šīm izmaiņām, pat izdarīju ierakstus dienasgrāmatā. Es reiz izdošu šīs piezīmes; iespējams, tās kļūs par ceļa zvaigzni daudziem, kuri stājas uz šī pārveidošanās ceļa. Arvien vairāk interesējos par to, kas ar mani notiek. Es nebiju sakaru kanālā ar kādu no Skolotājiem, taču nepieciešamā informācija man vienmēr ienāca vajadzīgajā laikā un vajadzīgajā vietā. Taču vēlāk es tomēr iemantoju skaidrdzirdēšanu. Un no tā brīža mans Augstākais “Es” sāka man skaidrot notiekošā būtību. Izrādās, ejot uz šo iemiesojumu, es jau biju noskaņots uz turpmāku ģenētisku pārveidošanos. Taču tajā laikā nebija iespējams uzbūvēt skaidru manas dzīves programmu, tāpēc ka augstākos plānos vēl nebija galīgā lēmuma šajos jautājumos. Un, galvenais, nebija pabeigts Dualitātes Eksperiments. Tā pabeigšana uzreiz ļāva iedarbināt daudzus mūsu planētas pasaules iekārtojuma jautājumus. No tā brīža es pilnīgi apzināti sāku savā ķermenī veikt jauna veida genoma adaptāciju. Precīzāk, tā progresīvās daļas adaptāciju. Toreiz dzīves četrdimensionalitātē laikā man vēl nebija iedots šis nosaukums – POLIGENOMS. Taču tā būtība tika nodefinēta un izskaidrota. Un no tā brīža es kļuvu par īstu eksperimentētāju. Man pastāvīgi tika dotas uzvednes, kā jāstrādā ar fizisko ķermeni. Jums tomēr jāsaprot, ka tik sarežģītus pārkārtojumus šūnu līmenī vada atbilstoši smalkā plāna speciālisti. Taču viņu darbs prasmīgi jāveicina mums pašiem, atrodoties četrdimensiju ķermenī. Tādēļ ir jāievēro arī noteikts dzīvesveids: jāmaina barība; fiziskā ķermeņa aktivitāte ir obligāta; apzināti jāieiet gēnu pārkārtošanās stāvoklī. Pie tā var pakavēties īpaši. Es to darīju katru dienu, sekojot izmaiņām, kuras notika. Sākumā tās bija manāmas tikai pa retam. Bet pēc tam es katru dienu varēju redzēt reālus pārveidojumus manā ķermenī; manā emocionālajā stāvoklī; tajā priekā, kurš kļuva par dzīves galveno fonu; mīlestības plūsmā, kura, kā likās, lija ārā no manis. Ķermenis mainījās. Viss notika pašā neticamākajā un iepriecinošākajā veidā. Man sāka augt paplašināšanās sajūta. Es uzzināju, ka vienlaicīgi ar fizisko ķermeni sāk mainīties arī mani smalkie “apvalki”. Bet pēc tam man tika piedāvāts pastrādāt ar trešo dimensiju. Un tas ir atsevišķs darbs, kaut arī tas ir daļa no poligenoma radīšanas procesa.

– Paldies, Avar! Ļoti interesanti. Nākošais jautājums: kādā veidā, dzīvojot četrdimensionalitātē, tu sazinājies ar trešās dimensijas iemītniekiem? Tas bija apzināts darbs?

– Jā, tā arī ir daļa no mana darba, lai radītu savos ķermeņos poligenomu. Redzi, es jau saku – savos ķermeņos. Uz to laiku es daudz ko biju uzzinājis. Un sapratis, ka pārveidojas ne tikai četrdimensionalitātes ķermenis, bet arī viss mūsu ķermeņu komplekss ir lemts nopietnām izmaiņām poligenoma iedarbībā. Vēl vairāk, es sāku saprast, ka kļūstu par dalībnieku lielā eksperimentā, kura mērķis ir radīt kaut kādu pilnīgi jaunu mūsu planētas pasauļu saplūšanu. Un tam, kas bija aiz neparādītā robežas četrdimensiju dzīvē, ir jāparādās un jākļūst par vispārēju eksistences realitāti. Es sapratu, ka cilvēks uz Zemes – tā ir unikāla Gaismas Būtne, kura aicināta veikt kaut kādus globālus pārveidojumus ne tikai savos ķermeņos, bet arī visās Zemes pasaulēs. Vēl vairāk, pēc tam mēs ar savu nenovērtējamo pieredzi spēsim iziet Visuma plašumos. Perspektīva bija aizraujoša, un es ar entuziasmu sāku strādāt. Man tika dota informācija par trešo dimensiju un trešās dimensijas iemītniekiem. Tika pavēstīts, ka trešajā dimensijā strādā vairāki mani aspekti, tāpēc ka es piederu cilvēces evolūcijas augšupejošajam atzarojumam. Man tas viss bija brīnumlietas, taču prieku sagādāja iegūstamā daudzdimensionalitāte. Trešās dimensijas pasaule kādu laiku sāka pievilkt vairāk kā augstākās pasaules. Iespējams, tāpēc, ka esmu “augšupejošais”. Man tika paskaidrots, kādā veidā varu ieiet enerģētiskās informācijas kontaktā ar saviem aspektiem. Es to darīju katru dienu ar tādu pašu pastāvīgumu, kā mazgājos vai tīrīju zobus. Pakāpeniski ieguvu šīs telpas redzējuma, sazināšanās ar citām trešās dimensijas būtībām iespēju. Tad jau sāku saņemt noteiktas mijiedarbības programmas. Tā es sāku eksistēt uzreiz divās dimensijās. Par to bija prieks. Es jutu milzīgu spēku pieplūdumu. Pēc tam man pateica, ka ģenētika manās šūnās ir sākusi iegūt 3-4 dimensiju būtnes spējas. Un tas ietekmēja visu dzīves iekārtojumu. Parādījās kaut kāds plastiskums visās lietās. Viss dienas režīms noteikti veidojās citādi. Ne sliktāk un ne labāk, bet citādi. Kad ir saziņas iespēja uzreiz divās dimensijās, tad dzīve kļūst bagātīgāka un spilgtāka. Droši vien tā ir pati pareizākā definīcija tam, kas bija noticis. Trešajā dimensijā es pildīju noteiktus uzdevumus. Arī pašlaik man šī pieredze un mani sakari ir ļoti noderējuši. Droši vien tas bija viens no “punktiem”, pēc kuriem es tiku pieņemts Leonīda nodaļas gvardos.

– Bet kāda sazināšanās ar 3. dimensijas iemītniekiem? Tā ir caur domām vai kaut kāda cita?

– Nē, ne sazināšanās domās. Tā ir sazināšanās trešās dimensijas iemītnieku apziņas līmenī. Katrs no mums savā apziņā nes dažādu dzīves pieredzi pa Visuma dimensijām. Tiem, kuri ir izgājuši trešo dimensiju, nesagādā grūtības aktivizēt tos apziņas līmeņus, kur šī pieredze ir ierakstīta. Tāpēc sazināšanās ar trešās dimensijas iemītniekiem būtība ir apziņu noskaņošana rezonansē. Jums var likties, ka jūs sazināties domās. Patiesībā šis mehānisms ir citāds.

– Paldies. Avar! Kļūst arvien interesantāk. Tava zemes dzīve daudziem mums ir fantastika! Taču, jo vairāk informācijas, jo vairāk jautājumu. Saki, lūdzu, sazinoties ar trešo dimensiju un tās iemītniekiem, tu uz to “pārslēdzies” jeb, kā augstāk teica Leonīds, jau varēji vienlaicīgi eksistēt divās dimensijās? Kā tu uztvēri trešās dimensijas pasauli?

– Lielisks jautājums. Taču daļēji es uz to jau atbildēju. Precizēšu tikai sekojošo. Šajā saziņā bija vairāki etapi. Pirmajā etapā es tikai saskaņoju apziņu ar saviem trešās dimensijas aspektiem. Strādāju ar viņiem. Mēģināju saprast mūsu misijas vienotību pa divām dimensijām. Viņus bagātināju ar dzīves pieredzi ceturtajā dimensijās, tāpēc ka agri vai vēlu mums saviem zemo vibrāciju aspektiem ir jādod izredzes kļūt augstākiem, tādā veidā savu daudzdimensionālo būtību gatavojot īstai daudzdimensionālai eksistēšanai. Bez tam jums ir zināms, ka planētas zemākās dimensijas paaugstina savas vibrācijas. Visa planēta iziet uz augstāku vibrāciju līmeni. Un mūsu pienākums ir celt vibrācijās savus aspektus. Bet dažiem aspektiem ir jāpiešķir iespēja pacelties uz augstākajām dimensijām. Daudzi to jau ir darījuši, tāpēc būšu lakonisks. Tālāk es, kā tu arī noprati, sāku apvienoties ar trešo dimensiju tādā mērā, ka jutu un dzīvoju burtiski uzreiz divās dimensijās. To es sāku darīt, kad jau pietiekamā mērā biju pacēlis savu trešās dimensijas aspektu vibrācijas. Bet arī tas bija jāiemācās. Mums palīdzēja mūsu kopīgais Augstākais “Es”, viņam taču ir savi aspekti visās dimensijās. Kaut kādā stadijā Augstākais “Es” sapludināja manus dažus trešās un ceturtās dimensijas aspektus. Pēc tam es pārliecinoši sāku just, kas es esmu gan trešās, gan ceturtās dimensijas cilvēks. Gribu teikt daudzajiem, kuri lasīs manas atbildes. Tādā darbā pieejas un metodes ir ļoti individuālas. Un tāpēc mana pieredze, iespējams nekļūs universāla. Taču to zināt ir derīgi visiem.

Kādu es redzēju trešās dimensijas pasauli? Grūts jautājums – un atkal tāpēc, ka šajā līmenī katram cilvēkam ir sava uztvere. Es esmu evolūcijas augšupejošā atzarojuma cilvēks. Un tāpēc manī šī pasaule uzraisīja īpaši dzimtas jūtas. Es neredzēju tās smagumu. Drīzāk man sagādāja prieku tās plastiskums jeb plūstamība, kā vairs nav četrdimensionalitātē. Šī viņas īpašība dod iespēju noteiktai mūžības apzināšanai. Nav jāsteidzas. Plūstoši var pāriet no viena stāvokļa pie otra. Vai šajā pasaulē ir daudz Gaismas? Diezgan daudz. Taču konkrēta, atsevišķa Gaismas avota (piemēram, kā Saule četrdimensionalitātē) nav. Tā ir visur. Nav ēnas, bet to, vai zināt, ir kaut kā patīkami apzināties. Mani ēna vienmēr ir sasprindzinājusi kā uzmācīgs dubultnieks. Trešās dimensijas būtnes ir plastiskas, viņām nav noteiktu robežu, kontūru. Bet viņām nav arī stingri orientētas darbības. Trešās dimensijas iemītnieku darbība neizlīst vētrainos emocionālos uzvirmojumos kā ceturtās dimensijas iedzīvotājiem. Kad sāc savienot dzīvi šajās divās dimensijās, tad iegūsti milzīgas iespējas pašpilnveidošanai. Divas dimensijas aktīvā režīmā – tā jau ir ķīla daudzdimensionālai eksistencei nevis vienkārši apziņas līmenī, bet jau ar visiem saviem ķermeņiem. Man teica, ka poligenoma attīstība manī kļuvusi strauja pēc dzīves apgūšanas dimensijās 3-4.

– Paldies, Avar. Mums pavēstīja, ka tu esi veici neparastu pāriešanu uz piekto dimensiju. Kāds ir tās neparastums? Lūdzu, pastāsti sīkāk par savu Pāreju.

– Jā, tiek uzskatīts, ka mana Pāreja bija neparasta, salīdzinot ar citiem cilvēkiem. Bet to es uzzināju, jau atrodoties piektās dimensijas Reabilitācijas Centrā. Pirms es pastāstu par Pārejas notikumiem, atbildēšu uz pilnīgi likumīgajiem jautājumiem par to, kāpēc es līdz šim laikam neatrodos četrdimensionalitātē, ja mans ķermenis kļuva jaunāks un sekmīgi pārveidojās uz poligenoma darbības rēķina. Šis jautājums noteikti radīsies, tāpēc nedaudz manas pārveidošanās vēstures. Es aizgāju no četrdimensionalitātes pasaules, kad pēc zemes rēķiniem man bija 76 gadi. Biju pavisam jauns, mundrs un spēka pilns. Es nebiju domājis, ka aiziešu tik ātri pēc tam, kad manā dzīvē bija sākušies tik interesanti procesi. Taču es jau biju gan mana Augstākā “Es”, gan dažu Skolotāju vadībā. Bez tam, pateicoties tam, ka strādāju ar poligenomu, man bija kontakts ar piektās dimensijas Reabilitācijas Centru. Iespējams, viņiem bija vajadzīgs darbinieks ar dzīves pieredzi 4-3 dimensijās. Bet man jau tāda pieredze bija. Man tika piedāvāts izdarīt Pāreju. Taču šai Pārejai izvēlēts nestandarta ceļš. Un ne tikai tāpēc, ka tika piedāvāts augšupcelties. Man palūdza paņem sev līdzi daļu trešās dimensijas iemītnieku un kopā ar viņiem iziet ceļu uzreiz uz piekto dimensiju. Tas ir, man sākumā bija pilnīgi jānolaižas trešajā dimensijā, jāsavāc tur noteikta augšupcelšanai gatavu cilvēku grupa un jāorganizē kolektīva augšupcelšanās uzreiz uz piekto dimensiju. Tas deva iespēju realizēt kādu evolucionāru lēcienu trešās dimensijas vibrāciju vispārējā pacelšanā. Man nebija grūtību nolaisties trešajā dimensijā. Tur es pilnībā savienojos ar saviem aspektiem. Un pēc tam kā kāda daudzdimensionāla Gaismas Būtne magnētiskās pievilkšanas ceļā vācu visus, kuri bija gatavi pāriešanai uz piekto dimensiju. Tā bija arī apziņu noskaņošana rezonansē. Pārējo izdarīja Gaismas Ģimene un Krajona Dienesta darbinieki, tāpēc ka tika izkārtots speciāls Portāls, kura laukā tad arī notika mūsu pārvietošana. Jāpiezīmē, ka mēs pārvietojāmies ar ķermeņiem. Trešās dimensijas cilvēki – ar saviem. Es – ar savu četrdimensiju ķermeni un visiem pārējiem apvalkiem.

– Mums ir ļoti interesanti uzzināt par tās reabilitācijas procesu, kuru tu izgāji piektās dimensijas RC.

– Šeit īpaši daudz nav par ko runāt. Protams, reabilitācija nebija līdzīga citu cilvēku reabilitācijas programmām. Faktiski es, atrodoties četrdimensionalitātē, jau biju kļuvis RC darbinieks darbā ar trešo dimensiju. Un, pārejot uz piektās dimensijas pasauli, man bija nepieciešamas apzināti sākt dimensiju 5-4-3 daudzdimensionalitātes savietošanu. Tātad, iemācīties dzīvot piektajā dimensijā, nezaudējot eksistēšanas dimensijās 4-3 iemaņas. Tas prasīja zināmu laiku. Taču tas bija interesants nevis vienkārši savas būtības adaptēšanas, bet tieši integrēšanas vienlaicīgu triju dimensiju dzīvē – periods. Un, kad šī reabilitācijas programma bija pabeigta, man piedāvāja iestāties Leonīda Bikova gvardē, kam tad es arī piekritu ar īpašu labpatiku.

– Labi. Ejam tālāk. Nākošais jautājums attieksies jau uz tavu darbību šajā gvardē. Kā mēs saprotam, tu pašlaik aktīvi piedalies trešās dimensijas pasaules veidošanā. Vai tu par to vari mums kaut ko pastāstīt – bez tā, kas jau tika izstāstīts augstāk. Vai ir starpība saziņā ar šo pasauli tagad, salīdzinot ar to, kā bija, dzīvojot četrdimensionalitātē?

– Protams, starpība saziņā ir milzīga. Es taču tikko kā teicu, ka reabilitācijas laikā kļuvu par 5-4-3 dimensiju būtni. Un tāpēc es savu “Es” jūtu uzreiz šajās trīs dimensijās. Man nevajag pārvietoties, saskaņoties ar šo pasauli un tās iemītniekiem. Es vienkārši dzīvoju trijās pasaulēs. Tāpēc man ir ļoti viegli pildīt mūsu darbu jaunas trešās dimensijas pasaules radīšanā. Tieši jaunas. Par to jau teica Leonīds. Es vienkārši pie viņa vārdiem piebildīšu sekojošo. Trešās dimensijas jaunā pasaule pašlaik vienlaicīgi ir arī daļa no ceturtās dimensijas harmoniskās pasaules, par kuru arī ir teikts augstāk. Šo mūsu Polipasaules daļu mēs radām ar vienlaicīgām triju dimensiju: piektās, trešās un ceturtās – Gaismas Darbinieku pūlēm. Mēs koncentrējamies uz piektās, ceturtās, trešās dimensijas pasauļu vienlaicīgu pāriešanu īpašā realitātes koridorā, kurš ļaus tām pārvērsties tieši tajā Polipasaulē, kura atbilst visas cilvēces jaunajam laikmetam. Un šī dimensiju pārvešana jaunā stāvoklī arī ceturtās dimensijas pasaulei ļaus, ne tikai Augšupcelšanās uz piekto dimensiju ceļā, pāriet uz harmonisku gaismas stāvokli jau tuvākajos gadsimtos. Saprotiet, ka apsolītā Augšupcelšanās tuvākajā laikā vienalga notiks. Un tā jau norit. Man gribas pasmaidīt, cik lielā mērā jūs daži maldāties šī jautājuma sakarā. Jūs gaidāt kolektīvu akciju, kura aiznesīs jūs prom no kariem, kataklizmām un negatīva, kurš uzkrājies dzīves dualitātē laikā. Taču bez jūsu\mūsu dalības nekas tāds nenotiks. Bet Augšupcelšanās kvantu līmenī jau ir notikusi. Un pašlaik norit pedantisks darbs ļoti daudzos jaunās pasaules uzbūvēšanas realizācijas virzienos. Un ne tikai cilvēcei, kura apzinās vienīgi četrdimensionalitāti. Bet visām planētas pasaulēm un visu dimensiju iemītniekiem. Tāpēc mēs arī runājam par visplanetāro Augšupcelšanos. Un katrs var aktīvi un apzināti piedalīties šajos procesos. Ziniet: var strādāt tikai vienā Augšupcelšanās virzienā, pat nenojaušot par pārējo eksistēšanu, taču nest savu nenovērtējamo ieguldījumu visplanetārajā Augšupcelšanā. Jums jau noteikti saka par jūsu četrdimensionalitātes pasaules telpas-laika kontinuuma (TLK) mainīšanos. Taču TLK mainās daudzās pasaulēs. Bez tam planētas jaunā Globusu sistēma prasa radīt universālu TLK, kurš ietilpina visus atsevišķos TLK. Šīs planētārās programmas ietvaros notiek arī mūsu darbs ar trešo dimensiju. Taču atkal gribu pievērst jūsu uzmanību tam, ka neeksistē atsevišķs darbu ar katru dimensiju. Visas dimensijas apvienojoša programma palīdzēs uzbūvēt Polipasauli. Bet tās realizēšanai nepieciešams attīstīt poligenomu pēc iespējas lielākam ne tika ceturtās dimensijas cilvēku daudzumam.

– Avar, lūdzu, pavēsti mūsu Žurnāla lasītājiem, ko viņiem nepieciešams darīt, lai attīstītu savu poligenomu?

– Svarīgākais jautājums no visiem uzdotajiem. Patiešām, šeit es varu dalīties ne tikai savā četrdimensiju pieredzē, bet arī no sava stāvokļa augstuma piektajā dimensijā, un pēc pieredzes darbā ar Polipasaules pasaulēm varu dot sekojošas rekomendācijas.

1. Jābūt skaidram kontaktam ar savu Augstāko “Es”. Tas ir jautājums par visu pārkārtojumu vadību, pilnīgi apzinoties savas darbības un tos procesus, kuri iniciējas jūsu ķermeņos. Paļauties uz to, ko jums teiks citi cilvēki, šajā jautājumā nevar. Un mūsdienu Gaismas Darbiniekam tādu kontaktu nodibināt ir ļoti vienkārši. Izdariet to nekavējoši!

2. Nepieciešams skaidri saprast, ko poligenoms dod un, dabiski, vēlēties viņa radīšanu jūsu genomā, saprotot, ka tās ir īpašas pārkārtošanās programmas, kuras dod ne tikai atjaunošanos, bet rada priekšnoteikumus jūsu eksistēšanai Polipasaulē. Un tas kļūs par sākumu būtiskām izmaiņām jūsu dzīvē.

Izteikt Nodomu šo pārveidojumu īstenošanai. Jūs varat vērsties gan pie saviem Augstākajiem “Es”, gan pie Skolotājiem, gan pie Atbalsta Grupām vai uzreiz pie visiem, tāpēc ka šis pieprasījums no jūsu puses momentāni tiks izskatīts, novērtēts. Rezultātā tiks sastādīta jūsu individuālā poligenoma attīstības jūsu daudzdimensionālajā struktūrā programma.

3. Vēlreiz akcentēšu to, ka ļoti smalkos genoma pārkārtojumus veic no Smalkā Plāna jūsu smalkmateriālās Atbalsta Komandas, papildinātas ar nepieciešamajiem citu jomu speciālistiem. Bet jūsu uzdevumā no šī brīža ietilpst ievērot rekomendācijas jūsu dzīves izmainīšanai, kuras atbildīs jūsu individuālajai programmai. Šīs rekomendācijas var mainīties atkarībā no sasniegtajiem rezultātiem. Un tāpēc vēlreiz runāju par nepieciešamo kontaktu ar savu Augstāko “Es”. Vispārējas rekomendācijas var būt sekojošas:

– pareiza barošanās, atbilstoša mūsdienu prasībām Gaismas Darbiniekiem;

– pastāvīga savu ķermeņu attīrīšana un gaismas enerģētiskā nodrošinājuma ievērošana, pakāpeniski pārejot uz ugunīgo enerģētisko nodrošinājumu;

– noteikumu ievērošana visos gaismas jaunrades veidos. Ko es šeit ar to domāju? Jāstrādā tikai Mīlestības stāvoklī un Mīlestības enerģijās. Ja notiek grupas darbs, tad pirms darba jāpārliecinās, ka visa grupa ir noskaņota tieši tādā veidā. Pašlaik jūs visi ejat Savienošanās Enerģijās, taču ne katrs Gaismas Darbinieks pārvada tās caur saviem ķermeņiem un iezemē uz planētas. To vajag darīt apzināti. Tā ir atslēga no daudzdimensionalitātes. Nedomājiet, ka gaismas darba laikā neviens uz planētas jūsu klātbūtni un stāvokli nejūt. Gluži otrādi! Augstākā harmonija formējas pie pareizi izpildīta gaismas darba. Poligenoma aktivitāte tiešā veidā ir atkarīga no jūsu stāvokļa, pildot gaismas darbu. Ar katru pareizi izpildītu darba iestājas jauna viņa aktivitātes pakāpe.

– starptelpiskās saziņas noteikumu ievērošana. Te katram atkal būs svarīgi viņa Augstākā “Es” norādījumi, tā kā katram cilvēkam ir savi uzdevumi, saziņas līmeņi un iespējas. Taču to jautāt savam Augstākajam “Es” ir nepieciešams. Ja ir iespēja, vajag radīt ilgi darbojošos kontaktus citās dimensijās; kontaktēties ar darbiniekiem tajās dimensijās, par kurām runājam. Un tad arī viņi sāks piedalīties jūsu ģenētiskajā pārveidošanā.

– Paldies, Avar, par visām atbildēm. Vai vēlies vēl kaut ko teikt mūsu lasītājiem?

– Paldies par sarunu! Man bija ne vienkārši patīkami, bet neparasti priecīgi runāt ar tevi. Jūtu liela cilvēku daudzumu noskaņu uz atjaunošanos. Un pēdējais, kam gribu pievērst uzmanību. Draugi! Jums jāsaprot, ka steigties šķirties no četrdimesiju dzīves nevajag. Jūs, pagarinot savu dzīvi ar pašu pūļu un poligenoma attīstīšanas palīdzību, varat kļūt par spēcīgu sviru savas jaunās mitināšanās pasaules radīšanā. Kļūt par daudzdimensionālās evolūcijas dzinēju planetārā mērogā. Un jūs, pateicoties tam, varat iziet brīnišķīgu Dievišķās pārveidošanās ceļu, kļūstot par Zemes cilvēces jauneklīgu pārstāvi ar lielāku dzīves laiku, nekā ierakstīts pasē. Un, ja jūs mīlat pasakas, tad ziniet: katra pasaka ir šifrs pie īstenības. Un jūs tagad varat šo pasaku īstenot, pārvēršoties savu ķermeņu jaunībā un skaistumā. Gluži kā pasaku varonis, kurš izpeldējies jaunības un pilnības ūdenī. Pašlaik garīgās aizvietošanas ceļā uz zemes novecojošajiem ķermeņiem nāk Dvēseles, kuru vienīgais uzdevums ir dot attīstību poligenomam. Tad kāpēc tiem, kuri jau dzīvo četrdimensionalitātē, neīstenot poligenoma attīstības programmu, nesteidzoties iet prom uz piekto dimensiju? Padomājiet par to, dārgie Gaismas Darbinieki!

Ar to atsveicinos.

Jūsu Avars Oganesjans

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2014., 5. numurs.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe

Skatījumu skaits: 732 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: