Galvenie » 2012 » Novembris » 14 » MĀTE ZEME. Mammas galvenie vēlējumi ceļam.
00:28
MĀTE ZEME. Mammas galvenie vēlējumi ceļam.
MĀTE ZEME
Mammas galvenie vēlējumi ceļam

Caur Svetlanu Dračevu
Light Group, Krievija

Apmācības kurss dzīvošanai uz Zemes piektajā dimensijā

Dārgie bērni, mani dārgie un mīļotie bērni!
Es, jūsu Mamma gribu parunāt ar jums un nodot jums savus vēlējumus ceļam.

Jūs visi ĀTRI AUDZIET! Jūs audziet tik ātri, ka pat nepamanāt savu izaugsmi. Jūs izveidojiet sava "Es" iekšienē daudzdimensiju sakarus. Jūs saplūstiet ar saviem citdimensiju aspektiem un fragmentiem un jūs uzbūvējat precīzu vertikāli: Zemes "Es" - Augstākais "Ės" - Augstākā "Es" Augstākais "Es".
Notiek saplūšana JŪS VIENOTI VISĀS DIMENSIJĀS, TELPĀS UN HORIZONTOS. Tas arī ir - vissvarīgākais priekš jūsu šī brīža attīstības, pats svarīgākais, kas jums jāsaprot un jāpieņem, bet pēc tam arī jāapzinās!
Šodien es griežos pie jums kā pie saviem BĒRNIEM, kuriem nepieciešamas mātes rūpes un mātes vēlējumi ceļam. Tas nozīmē, ka es gribu ar jums dalīties savos padomos, kā jums attīstīties jūsu daudzdimensionālās augšanas apstākļos. Mani vēlējumi ceļam nebūs sarežģīti un es gribu to izdarīt maksimāli lietderīgi un patīkami priekš jums.
Un, tātad, dodu jums manu galveno vēlējumu ceļam. Tas skar jūsu zemes lietas un pienākumus. Jūs visi dzīvojiet sabiedrībā un tā jūsu eksistēšanai uzliek zināmus noteikumus, ierobežojumus un pienākumus. Jums jāievēro likumu krājumi, morāle, kuru noteica sabiedrība. Pie tā, jūs ne vienmēr jūtiet savu "Es" komfortabli zemes realitātes apstākļos. Kā būt šajā gadījumā, kā pieņemt jūsu eksistēšanas apstākļus uz zemes ar iekšēju mieru un gudrību?
Daudzi no jums redz pārmaiņu nepieciešamību sabiedrības dzīvē, sociumā, taču, tālu ne visi no jums saprot, ka dotais eksistēšanas etaps jūsu sabiedrības attīstībā - tas garīgs un dabīgs etaps. Un tās iezīmes jūsu sabiedrībā, jūsu esībā, jūsu zemes dzīvē, kas jums nesimpatiskas, bet šobrīd izsauc asas nesaskaņas - ir nepieciešamais un garīgais etaps attīstībā, kā visai sabiedrībai, tā arī tās dalībniekiem. Jums nesaprotama TĀDA lietu kārtība. Jūs redzat, ka jūsu sabiedrībai daudzējādi piemīt tādas iezīmes un raksturojumi, kas ne tikai nekalpo tās attīstībai, bet pretēji, bremzē to. Un jūs esat neizpratnē, kādēļ tā notiek, kādēļ noteiktas lietas turpina būt klātesamas jūsu dzīvēs, jūsu kaimiņu dzīvēs, darbinieku, draugu, jūsu valsts un visā zemes sociumā.
Jūsu pasaule, iekšējā pasaule, kvalitatīvi pārmainījās, taču, līdz ar to, jūs redzat jūsu personīgās iekšējās pasaules izmaiņu neatbilstību jūs aptverošajai pasaulei. Jūs redzat, ka jūsu iekšējā pasaule kļūst ar kaut ko atšķirīga no tās, kas jūs aptver. Jūs jautājiet, kā kaut kas tāds var būt un kā var iekšienē būt kaut kas, kas nesavienojas ar visu veselumu, bet atšķir no tā?!
Mani dārgie BĒRNI!
Lūk, mēs arī nonācām pie ĻOTI SVARĪGA UN ĻOTI NEPIECIEŠAMA MOMENTA mūsu sarunā, PAR JŪSU IEKŠĒJO PASAULI UN PASAULI, JŪS APTVEROŠO!
Gribu šodien jums izskaidrot dažus momentus, kādā veidā šīs divas pasaules viena pret otru attiecas, ko priekš jums nozīmē viņu saderība vai nesaderība.
Jūs pieradāt, salīdzināt savu iekšējo labsajūtu un pasaules izjūtu ar ĀRĒJO PASAULI. Un tieši ārējā pasaule dod jums signālus un impulsus jūsu personīgai attīstībai. Jūs ilgu laiku bijāt procesu ietekmē, kuri pie jums pienāca no ārienes, no ārējās pasaules. Un, kā likums, jūsu iekšējais stāvoklis un attīstība bija gaisma uz ārējās pasaules procesiem. KĀ LIKUMS, taču, dabīgi, bija arī izņēmumi! TAČU, GALVENOKĀRT, IEMESLS TOMĒR ATRADĀS ĀRĒJĀ PASAULĒ, BET SEKAS ATRADĀS JŪSU IEKŠĒJĀ PASAULĒ ! ! ! Piemēram, sākumā notikums izraisījās ārējā pasaulē, bet pēc tam šis notikums atstāja iespaidu jūsu iekšējā pasaulē. Tā ārējais ar nemainīgu atkārtošanos mainīja iekšējo.
Tagad, šobrīd jūsu dzīvē notiekošajā laikā, notikumu kārtība un padotība izmainījās. NOTIKA NOTIKUMAINĪBAS PĀRKĀRTOŠANA. Notikumainība kļūst arvien sfēriskāka. Tas nozīmē, ka notiek cēļoņu-seku sakaru nobīde (smeščeņije ?) uz seku pusi, kas agrāk izraisījās par cēloni.
Tādā veidā sekas kļūst cēlonis, bet cēlonis kļūst sekas, ja iziet no lineārās loģikas. Un tādā veidā, jūsu iekšējā pasaule izvirzās pirmajā plānā cēloņu - seku ķēdītē. Tieši JŪSU IEKŠĒJĀ PASAULE!
Tas nozīmē, ne vairāk ne mazāk, kā IZAICINĀJUMU! IZAICINĀJUMU JŪSU NOSTĀJAI, MORĀLĒ, SOCIUMA NORMĀS!
GAISMAS DARBINIEKI! VISI MANI BĒRNI, KURI PAMODUŠIES NO DUALITĀTES MIEGA! JŪS un TIKAI JŪS, esat spējīgi izmainīt agrāk noteikto lietu virzības kārtību. JŪS un TIKAI JŪS spējīgi izmainīt to sabiedrību, kurā dzīvojiet. JŪS un TIKAI JŪS uzstājaties kā pārmaiņu katalizatori uz visas planētas Zeme.
Tas nozīmē: MAINOT SAVU IEKŠĒJO PASAULI, jūs automātiski pārejat uz ĀRĒJĀS PASAULES IZMAINĪŠANU. Un , mainot savu"Es", savu attieksmi pret pasauli, savu iekšējo eksistenci harmonijas virzienā, jūs AUTOMĀTISKI demonstrējiet PASAULEI savu GATAVĪBU VIŅAS IZMAINĪŠANAI ! ! ! Mainoties paši, jūs sagatavojiet augsni ĀRĒJĀS PASAULES izmainīšanai! Mainaties jūs, mainās arī jūsu eksistēšanas apstākļi. Un, jo vairāk cilvēku GATAVI IZMAINĪTIES, JO VAIRĀK CILVĒKU IZVĒLAS HARMONIJU UN LĪDZSVARU PAR SAVIEM VIENĪGAJIEM ORIENTIERIEM, JO VAIRĀK CILVĒKU IZIET NO SAVAS EKSISTENCES ŠAURĪBAS ČAUMALĀM, KĀ NO KAUT KĀ ATSEVIŠĶA UN NEATKARĪGA NO KOPĒJĀS CILVĒKU PASAULES, JO ĀTRĀK IESTĀJAS IZMAIŅAS ĀRĒJĀ PASAULĒ.
Vai jūs saprotiet, MANI DĀRGIE BĒRNI, par ko es runāju?!
Es jums šodien stāstu PAR JŪSU KATRA ATBILDĪBU SAVA PERSONĪGĀ "ES", UN VISU CILVĒKU KOPUMA PRIEKŠĀ.
Katrs no jums, ceturtās dimensijas cilvēkiem, dzīvojošs uz planētas Zeme, laikmetu pārejā uz piekto dimensiju GATAVS UN JAU SPĒJĪGS ŅEMT ATBILDĪBU PAR SAVU PERSONĪGO DZĪVI UN PAR VISU PLANĒTAS ZEME IEDZĪVOTĀJU DZĪVI.
Un tie nav tukši vārdi! Tas nozīmē to, ka JŪS VISI, MANI BĒRNI, ESIET LĪDZ-RADĪTĀJI JŪSU KOPĒJĀS DZĪVES UZ PLANĒTAS. No jums katra atkarīga tā pasaule, kas jūs aptver, tā sabiedrība, kurā jūs dzīvojiet. Un, jo vairāk cilvēku TO APZINĀSIES, jo ātrāk jūs VIRZĪSIETIES DRAUDZĪGĀS RINDĀS UZ HARMONIJU AP SEVI, UZ JŪS APTVEROŠĀS PASAULES HARMONIJU.
HARMONIJA JŪSU IEKŠIENĒ UN HARMONIJA ĀRPUS JUMS - VIENDABĪGAS LIETAS ! ! !
Tikai sasniedzot harmoniju sava "Es" iekšienē, katrs no jums gatavs sākt mainīt savu apkārtējo pasauli. Jo harmoniskāki jūs paši, jo harmoniskāka jums apkārt esošā dzīve. Un, jo vairāk harmonisku cilvēku, jo daudz harmoniskāka pasaule ap šo cilvēku grupu, bet jo vairāk cilvēku grupu, ar sava iekšējā "Es" harmoniju, jo vairāk harmonisku pavardu IR PASAULĒ un jo vairāk vietu sociumā, kur attīstās harmonija. Bet jo vairāk harmonisku vietu sociumā, jo harmoniskāka kļūst pati sociuma telpa. Tieši tādā veidā notiek harmonijas attīstība un sociuma līdzsvarošanās! Koncepcija priekš jums nepierasta, taču pie visa tā, diezgan vienkārša. Tā iedarbīga!
Vienīgais no kā jūs gribu pasargāt - neticības saviem personīgajiem LĪDZ-RADĪTĀJU spēkiem jūs aptverošajā realitātē.
Tās vislielākās lamatas un bremze, kā jūsu personīgajā attīstībā, tā arī visas planētas un visas cilvēces attīstībā. Neticība saviem personīgajiem spēkiem, kā atsevišķa RADĪTĀJA, tā arī kolektīvā LĪDZ-RDĪTĀJA, arī ir galvenais šķērslis ceļā jūsu iekšējā līdzsvara un harmonijas attīstībai un kā sekas, ārējās, tas ir, kopīgas harmonijas un līdzsvara attīstībai.
Un tas ir ļoti svarīgs moments, kuru gribu izskatīt sīkāk. Tas svarīgs arī skatījumā no jūsu atvēršanas kā daudzdimensionālu personību un no skatījuma, par jūsu daudzdimensionālo spēju un talantu attīstību.
Jūs atrodaties savā radīšanas stāvoklī, t.i., savas personīgās dzīves radīšanas stāvoklī, sagaidiet ideju un vēlmju pilnīgu saskaņu ar jūs aptverošo pasauli, kuri ir klātesami jūsos. Jūs, tēlaini sakot, sagaidiet, ka pasaule uzsmaidīs par atbildi jūsu smaidam. Bet bieži vien, pēc jūsu uzskata notiek pretējais. Jūs, it kā uzticīgi un atvērti pasaulei, bet pasaule jums parāda pavisam ne pievilcīgāko pusi. Kā jums būt tādā gadījumā? Kā reaģēt, kā saprast un pieņemt tādu lietu kārtību? Un kur šeit lamatas? Kādēļ liekas, ka ārējā pasaule it nemaz neatspoguļo jūsu iekšējo salīdzsvaroto eksistēšanu? Jautājumi, kas bieži izraisās, kā aktīvu Gaismas Darbinieku dzīvēs, tā arī to, kuri tikko stājušies uz Garīgās izaugsmes un meklējumu ceļa. Bet jautājumi, kuri uzrodas, prasa obligātas atbildes, kuras jūs, mani dārgie un karsti mīļotie bērni, nesiet sava personīgā "Es" iekšienē, taču ne vienmēr gatavi pieprasīt.
Un tagad es jums uzdodu jautājumu. Vai esat gatavi pieprasīt savas patiesās zināšanas par saviem personīgajiem "Es" ? Vai gatavi momentā "tagad" saņemt, uzzināt šo atbildi? Tad es dodu jums komandu PIEPRASĪT sev zināšanas par savu "Es" pilnā mērā un apjomā!
Mēs ar jums tagad mācāmies daudzdimensionāli uztvert savu "Es", aizejot no četrdmensionālās pasaules lineārās loģikas. Jūs, uzdodot vienkāršus lineārus jautājumus savai daudzdimensionālai būtnei, sāciet redzēt sfēriskas atbildes. Redzēt, zināt, saprast. Un bieži vien šīs zināšanas un saprašanas atnāk ietērptas ne vardos, bet jūtās un sapratnē. Jūs stājaties daudzlīmenīgas būtnes pozīcijās, kuras atbilde: "ZINĀM UN PĀRZINĀM". Tas jau cits, savādāks energoinformācijas uztveres līmenis. Taču jūsu smadzenēm vēl nepieciešams kaut kāds uztveres šablons, matrica darbam. Un jūs saņemat energoinformācijas projekciju priekš uztveres ar smadzeņu kreiso puslodi. Pacentīšos novadīt jūsu smadzeņu darbību, šajā gadījumā, pareizāk sakot, dot jums energoinformācijas pārveidošanas sapratni, plaknes attēlojumā priekš uztveres ar smadzenēm.
Jūs jau ziniet, no manis iepriekš stāstītā, ka jūsu četrdimensionālā esība sociumā dod jums noteiktus ierobežojumus, kurus jums, kā atsevišķiem sociuma dalībniekiem, nav iespējams izmainīt parastā cilvēciskās zemes dzīves līmenī. Jūs neesat spējīgi izmainīt visus sakarus priekš izmaiņām, izmantojot savas zemes dzīves zināšanas un pieredzes izstrādes. Tas fakts, kas acīm redzams priekš jūsu smadzeņu kreisās puslodes.
Tālāk, es izvirzīju ideju, ka mainoties sava "Es" iekšienē, jūs radiet priekšnosacījumus izmaiņām ārpus jums, sociumā. Tas jums šķiet maz ticams, tomēr atkal, izejot no kreisās puslodes loģikas.
Kā sākt ko noskaidrot? Kā sākt reaģēt uz šo ideju, uz šo sakaru ķēdīti, iekšējā līdzsvara ieteki uz ārējo līdzsvaru, sava "Es" izmaiņu ietekmi uz dzīvi sociumā? Kur tas komponents, kas izmainīs jūsu uzskatu punktu, izmainīs jūsu uztveres horizontu, dos nepieciešamo plašumu uzskatam?
Jūs redzat, ka parastā lineārā uztverē, zemes lineārā projekcijā kaut kāda kvalitatīva elementa nepietiek, lēcienam, lai pārietu no zemes notikumu uztveres līmeņa, no linearitātes uz kvantiskumu. Jūs, pēc būtības, mīņājaties uz vietas, kad sākat ķieģelīti pēc ķieģelīša izvietot uz tā, atsevišķus gabaliņus sastādošā veidojuma, tam uzdevumam, kas stāv jūsu priekšā. Jūs redzat nepārvaramus šķēršļus un, pagaidām, neesat gatavi tos pārvarēt.
Taču, mani dārgie bērni, es, jūsu Māte-Planēta, jūsu Mamma, vienmēr ar jums. Bet kopā mēs esam gatavi atrisināt šo grūto uzdevumu un pievienot, jūsu īstenības uztveres ķēdītē, jaunus elementus, kas arī dos iespēju jūsu dzīvēm pāriet uz jaunu sadzīviskumu.

Jūs gatavi? Tad es sāku. Es savu vēlējumu sākumā apsolīju, ka būs maksimāla skaidrība. Tieši to arī es gribu ieviest - skaidrību energouztverē, domāšanas skaidrību, domu skaidrību. Un pilnu apzināšanos un notiekošā atzīšanu un pieņemšanu. Jūs redzat notikumu un notikumainības paātrinājumu, laika sašaurināšanos. Tas jau acīm redzams! Jūs to redzat zinat, sajūtiet.. Jūs jau saprotiet savu šūnu līmenī, ka pasaule izmainījās - kā iekšējā, tā ārējā. Pasaule izmainījās un izmainījāties jūs paši. Tas neprasa papildus pierādījumus. Tad, lūk, šī izmainījusies pasaule diktē jaunus noteikumus un savas eksistēšanas līmeni. Jaunā pasaule dod jaunas zināšanas par savu funkcionēšanu. Un šī jaunā pasaule DAUDZDIMENSIONĀLA un DAUDZVARIANTĪGA. Un, saprotot tās dabu, jums, Zemes iedzīvotājiem, jāmaina sava attieksme pret jūs aptverošo īstenību un realitāti. Jums jāsaprot, ka jūs esat spējīgi izmainīties paši un pārmainīt pasauli UZ SAVAS IZMAINĪTĀS APZIŅAS LĪMENI! CILVĒKA APZIŅA JAU KĻUVA SAVĀDĀKA! TĀ PĀRGĀJA UZ KVALITATĪVI CITU LĪMENI!
Dualitātes skavās cilvēka apziņa pasīvi sekoja ārējai pasaulei, uzskatot, ka tā otrā vietā! Saprotiet, bērni mani! APZIŅA PIRMAJĀ VIETĀ ATTIECĪBĀ PRET JŪSU MATERIĀLO PASAULI. VIŅA, TIEŠI VIŅA, FORMĒ TO! AR ĪPAŠU RADOŠU SĀKOTNI APVELTĪTA CILVĒKA-RADĪTĀJA DAUDZDIMENSIONĀLĀ APZIŅA. UN VISS NOSLĒPUMS TAS, KA JŪSU APZIŅA TIEŠI TĀDA KĻŪST. CILVĒKS-RADĪTĀJS AR SAVU APZIŅU FORMĒ ĀRĒJO PASAULI. UN PRIEKŠ TĀ NEPAVISAM NAV JĀŅEM ROKĀS ĀRĒJĀS PASAULES INSTRUMENTI UN JĀSTRĀDĀ AR TIEM. JŪSU APZIŅĀ IR CITI INSTRUMENTI, INSTRUMNTI DAUDZDIMENSIONĀLAM RADĪTĀJAM. PIENĀCIS LAIKS NE TIKAI MĀCĪTIES AR TIEM RĪKOTIES, BET ARĪ AKTĪVI STRĀDĀT!

PASAULE DAUDZDIMENSIONĀLA UN DAUDZVARIANTĪGA. Bet tas nozīmē, ideja pavisam vienkārša - VISA JŪS APTVEROŠĀ PASAULE, NE VAIRĀK, NE MĀZĀK, KĀ PROJEKCIJA KOLEKTĪVAI JAUNRADEI, KOLEKTĪVAI IDEJAI, KOLEKTĪVAI VISKOPĪGAI IDEJAI PAR ESAMĪBU UN ATBILSTOŠA LĪMEŅA APZIŅU. BET ESOŠI, IEEJA UN PROJEKCIJA, RADĪŠANAS UN CILVĒKU LĪDZRADĪŠANAS EZULTĀTS, JŪS APTVEROŠĀS ĪSTENĪBAS PILNĪBĀ VAR TIKT IZMANTOTAS UN SAMAINĪTAS AR JAUNU IDEJU UN JAUNU KONCEPCIJU, JAUNU PARADIGMU.
TĀ TIKAI KOLEKTĪVĀS JAUNRADES PROJEKCIJA, KAS BIJA IEMIESOTA UZ NOTEIKTU CILVĒCES ATTĪSTĪBAS ETAPU. UN TAGAD ŠĪ IDEJA, ŠIS IEMIESOJUMS PAREDZĒTS NOMAIŅAI UN MODERNIZĀCIJAI.

Viss pavisam vienkārši, cilvēks izmainījās kā atsevišķs Radītājs un Līdz-Radītājs, mainās cilvēki kā kolektīvie Līdz-Radītāji un pakāpeniski mainās īstenība kā rezultāts kolektīvai cilvēku-Līdz-Radītāju jaunradei.
Un tas arī ir galvenais secinājums maniem šodienas vēlējumiem ceļam. Cilvēku vēlēšanās KVALITATĪVI MAINĀS un viņu vēlēšanās MAINĪT PASAULI, kļūst galvenais virzītājs planētas Zeme attīstībā.
Jūs redzat, ka vajag tikai izmainīt FOKUSU un SKATU PUNKTU. Un tad mainās jums pierastie attēli UZTVEREI UN PASAULES ATSPOGUĻOJUMAM. Bet kas šajā procesā galvenais? Galvenais - NOTEIKT ATSKAITES PUNKTU, FOKUSA PUNKTU. Un šis PUNKTS esat JŪS PAŠI, MANI DĀRGIE UN KARSTI MĪĻOTIE BĒRNI: JŪS - KĀ CILVĒKI, RADĪTĀJI AR APZIŅU! TIEŠI JŪS UN TIKAI JŪS!
Es esmu gatava arī turpmāk jums sniegt visdimensionālu atbalstu jūsu daudzdimensionālā attīstībā, taču, SVARĪGI APZINĀTIES UN PIEŅEMT FOKUSA PUNKTU! Izdariet to un tad burtiski no "Nulles Punkta", no singularitātes momenta, no Visu Potenciālo Iespēju koncentrētā arhīva jūs būsiet gatavi izdarīt apvērsumu savā pasaulē un radīt savu jauno pasauli, jauno sociumu, savu zemes esamību, kura būs atbilstoša jūsu iekšējai pasaulei un jūsu attīstības un līdzsvara līmenim.
Mēs vienmēr kopā, mani dārgie bērni! Mīlu jūs bezgalīgi!
Apskauju jūs, apmīļoju ar mātes maigumu!
Pieglaužu jūs savai Skrālajai Sirdij!
Sūtu jums mātes Mīlestības straumes!
Priecājos un staroju, raugoties uz jums!

Jūsu Mamma Gaija
24.08.2012.

Avots: Žurnāls "MIROVOI ČENNELING; duhovnije soobščeņija" Nr 5/2012, septembris-oktobris. Tel/Faks: (3843) 74-61-45, (3843) 74-00-12. El.adres žurnala: mirovoy_channeling@mail.ru (Latviskoja, intuitīvi, sapratnes līmenī, Eslauma 11.11.2012.)
Skatījumu skaits: 857 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: