Galvenie » 2012 » Oktobris » 30 » Māte Zeme. Zeme - piektās dimensijas dārzs.
13:37
Māte Zeme. Zeme - piektās dimensijas dārzs.
MĀTE ZEME
   ZEME - PIEKTĀS DIMENSIJAS DĀRZS

   Caur Svetlanu Dračevu
   Light Group, Krievija.

   Apmācības kurss dzīvošanai uz Zemes piektajā dimensijā. Lekcija Nr 1 

   Sveicināti, mani dārgie Žurnāla "Mirovoi čenneling: dohovnije soobščeņija" lasītāji!
   Prieks jūs šodien sveicināt un prieks jums teikt: "Sveicināti ilgi gaidītie draugi!" Mūsu tikšanās savam noliktajam laikam tuvojās ļoti lēnām - pēc cilvēku laika mēriem. Taču priekš smalkmateriālās pasaules būtnēm, kuras visas ir jūsu Garīgās Ģimenes Draugi, tas aizlidoja nemanot. Un, tātad, mēs beidzot satikāmies, sapulcējāmies ar jums zemes momentā "tagad" uz jūsu pirmo, taču ne pēdējo, tikšanos. Par ko šodien būs runa? Ko jums sākšu mācīt mūsu kopējā Žurnāla lappusēs? Šos jautājumus jūs uzdodiet man: jūsu Mātei, Mātei Zemei, Gaijai, Geje - kā jūs mani sauciet dažādās valodās. Es dzirdu visus Gaismas Darbinieku jautājumus. Un tie - brīnišķīgi jautājumi. Tie liecina par to, ka jūs, Mani Bērni, jau izaugāt. Jums sāka parādīties jau pieaugušo intereses un jums svarīgi zināt kā attīstīsieties tālāk. Ar patiku pastāstīšu par mūsu turpmākajiem plāniem, plāniem mūsu kopīgai esamībai un attīstībai. Ar prieku dalīšos, informācijas Žurnāla lappusēs, ar jums par jūsu dzīves tālākām perspektīvām un tālākas attīstības etapiem, pastāstīšu par katra etapa īpatnībām un uzdevumiem. Plānoju pasniegt jums pašreizējā brīža Kursu dzīvošanai PIEKTĀS DIMENSIJAS REALITĀTĒ.
   Zeme, viņas jaunais Globuss, jau gaida savus jaunos iemītniekus, un jums, ceturtās dimensijas bērniem, jāizaug un jākļūst pieaugušiem jaunā, piecdimensiju Globusa, iemītniekiem/apdzīvotājiem. Es sākšu jūs pakāpeniski apmācīt eksistēšanai piecdimensionalitātē un pastāstīšu par dzīvošanas īpatnībām uz piecdimensiju Globusa.
   Ar ko atšķiras četrdimensiju dzīve no piecdimensiju dzīves? Ar ko atšķiras četrdimensiju Globuss no piecdimensiju Globusa? Kādi tālākas attīstības etapi piecdimensiju Globusam? Kādas īpatnības? Kādi uzdevumi? Kādas perspektīvas? Kāds mūsu kopīgais Liktenis, piepildīts ar jūsu brīnišķīgajām dzīvēm? Visus šos jautājumus labprāt izgaismošu savā šīsdienas un turpmākajās Lekcijās.* Lai tas tiešām būtu lekciju materiāls. Bet, līdztekus lekcijām, vadīsim arī praktiskos seminārus. Došu jums mājas uzdevumus, kurus izpildīsiet Žurnāla lasīšanas starplaikos. Jūs sāksiet man atbildēt arī mutiski un rakstiski - izejot no tā, kā jūs apgūsiet uzzināto materiālu. Ņemot vērā jūsu zināšanu līmeni, veidosim mūsu turpmākās lekcijas. Šo Lekciju Kursu plānoju sniegt Žurnāla lappusēs, šis ekluzīvais lekciju cikls, Gaismas Ģimenes Izdevumā, priekš lasītājiem, ietver arī tā Internet-versiju.
   Manas Lekcijas jums būs ļoti interesantas - ticiet, es zinu: jūs jau pietiekami pieauguši, lai saņemtu zināšanas priekšmetā "Zeme piektajā dimensijā un dzīves īpatnības uz tās". Tas praktisks priekšmets, par cik, bez teorētiskām zināšanām, dod arī praktisku vadību, vadību darbībām. Bez tam, priekšmets vērtīgs ar to, ka dod jums iespēju sagatavoties dzīvošanai uz piecdimensiju Globusa. Tas dod laiku iespējām izaugt līdz piecdimensiju Globusa stāvoklim.
   Jūs droši vien būsit izbrīnīti, kā tad, dzīvojot uz četrdimensionālā Globusa, jūs mācīsieties dzīvošanu piecdimensionalitātē? Tā būs brīnumlieta - protams. Taču man saprotams un skaidrs, ka tikai tādā veidā jūs, Zemes četrdimensionālie pārstāvji, varat ieiet Augšupcelšanās fāzē un iemācīties dzīvošanu piecdimensionālā telpā. Kā tādā gadījumā noritēs jūsu Augšupcelšana? Jūs sāksiet pilnīgi dabīgā un bezsāpīgā veidā transformēties  un, pēc būtības, ieaugt jaunajā piektajā dimensijā. Tādā veidā, vienā jaukā dienā, pamodušies, jūs konstatēsiet, ka jau dzīvojiet pilnīgi citā pasaulē, citā dimensijā. Vienā momentā visas pārmaiņas, notiekošas jūsos, kļūs jums redzamas un jūs ieraudzīsiet, ka jūsu četrdimensionālā pasaule jau vairs ne četrdimensionāla, bet tās dimensija izauga līdz piektajam pakāpienam. Tas jums kļūs acīm redzams, bet uz to paies daži gadi. Tas labi, ka jums būs pakāpenisks periods ieaugšanai un saaugšanai ar piekto dimensiju. Nav jābūt asu izrāvienu ne augšup, ne pa horizontāli. Kustība virzas pa spirāli sīkiem solīšiem - mikroskopiski. Taču tā AUGŠUPVIRZĪBA! Dienu aiz dienas, minūti aiz minūtes, jūs neatlaidīgi virzīsieties uz piecdimensiju esamības pusi, jūs neatlaidīgi mainīsieties un mainīsiet savu dzīves veidu un savu apkārtējo vidi.
   Jūs, kopā ar saviem tuviniekiem, radiniekiem, draugiem sāksiet pārvietoties piektajā dimensijā un tā kā pārvietojama glezna, pakāpeniski atklāsies priekš jums, jūsu dzīvē, jūsu apkārtnes dzīvē. Vienā jaukā rītā, jūs sapratīsiet, ka PASAULE IZMAINĪJĀS NEATGRIEZENISKI! Pasaule izmainījās galīgi un neatgriezeniski un priekš jums tas - jau noticis fakts. Tam jau vairs nevajag simtgades, desmitgades ... Tikai nedaudz gadi, tikai nedaudzi zemes gadi un jūs jau atradīsieties piektajā dimensijā, neveicot aiziešanu no ķermeņa, neveicot pārvietošanos uz citu planētas punktu vai aiz savas Zemeslodes  robežām. Jūs būsiet tur, tajā pašā zemes Globusa punktā. Piemēram, jūs dzīvojiet kādā pilsētā, kādā noteiktā šīs pilsētas rajonā, savā personīgajā dzīvoklī vai mājā. Tā, ka  noslēdzošajā piecdimensiju iemiesošanās momentā jūsu dzīvē, jūs nepārvietosieties citā vietā. Jūs paliksiet tur pat, tanī pašā pilsētā, tanī pašā rajonā, jūsu personīgajā dzīvesvietā ar visiem saviem mājniekiem. "Kas tad izmainīsies?" - jūs man jautāsiet? Jūs pārmainīsieties, jūs aptverošā pasaule, jūs ieaugsiet kopā ar jūs aptverošo pasauli piektajā dimensijā.
   Kā jūs par to uzzināsiet? Kur tieši priekš jums būs atšķirība salīdzinājumam ar iepriekšējo dienu? Jūs ieraudzīsiet jaunas krāsas, jūsu dzīve un jūsu apkārtējā dzīve izmainīsies tik ļoti, ka jūs nešaubīsieties notiekošajā. Tas skars pilnīgi visas dzīves sfēras. Jūs ar pārsteigumu konstatēsiet, ka jau sākat telepātiski saskarties ar saviem tuviniekiem, radiniekiem, draugiem. Vēl vairāk, jūs ne tikai sāksiet saskarties, bet viņi sāks jums arī atbildēt - par lielu pārsteigumu sev! Jūs, iespējams, jau varat sākt tādu saskarsmi nedaudz ātrāk, taču tā neizpaudīsies tik spilgti un tik acīm redzami, kā galīgajā piecdimensijas iestāšanās brīdī jūsu dzīvē. Es saku: "jūsu dzīvē", par cik piecdimensionalitāte iestājas, no vienas puses, vienlaicīgi uz visas Zemeslodes, bet no otras puses, tās izpausmes tik acīmredzamas nekļūs priekš visiem. Sanāks, ka galīgā pāreja uz piektās dimensijas Zemes Globusu priekš dažiem cilvēkiem, pēc viņu personīgajām uztverēm, izstiepsies laikā. Kādam tas notiks šodien, kādam rīt. Tas nozīmē, lineārā laikā iespējams sajust noteiktus pārrāvumus, taču daudzlīmenīgā laika aprēķinā, notiks momentāni. Nevienkārša koncepcija priekš jūsu četrdimensionāla prāta, taču tā pilnīgi dabīga priekš īstenības daudzlīmenīgās uztveres. 
   Un, tātad, priekš Garīgās pasaules jūsu pāreja piektajā dimensijā notiks kā vienmomentīgs akts. Taču priekš jums, četrdimensionalitātes iemītniekiem, šis process ieilgs uz gadiem. Tas priekš jums dīvaini, saprotu, taču jums jāsāk pierast un pielāgoties pie tāda veida pārsteigumiem, pārejot daudzapjomībā pie lineārā laika pārvešanas uz daudzapjomību skaitļošanu. Šajā sakarā man gribas sniegt vēl vienu ne māzāk svarīgu paziņojumu. Jūsu tuvie un dārgie arī sāks gatavoties pārejai piektajā dimensijā, kaut arī viņu četrdimensionālās dzīves virspusē tas nebūs tik īpaši pamanāms, tanī skaitā - viņiem pašiem arī. Viņu Augstākie "Es" iesaistījās norunā ar jūsu Augstākiem "Es". Visi aktīvie Darbinieki, Gaismas Darbinieki iesaistījušies Augšupcelšanas procesā, veica aktīvus mēģinājumus savstarpējo attiecību noregulēšanā ar savu tuvo un dārgo Augstākajiem "Es" un praktiski, visuviet izdevās panākt viņu piekrišanu Augšupcelšanai radinieku un draugu grupās. Ir, tomēr, nelieli izņēmumi, taču tie reti. Par viņiem pie vēlēšanās, jūs jau tagad varat noskaidrot pie saviem Augstakajiem "Es".
   Augšupcelšanas process ir iepriekš noteikts Lielais Process, kuri notika uz Planētas. Dažu Augstāko "Es" atteikums no Augšupcelšanas, nekādi neietekmēs jūsu Augšupcelšanu plānus veseliem  garīgi-radniecīgiem kolektīviem. Tas svarīgi jums, aktīviem Darbiniekiem un Gaismas Darbiniekiem, par cik tikai kolektīvi jūs spēcīgi kā Gaismas Būtnes, nesoši veselas Dzimtas un vesela kolektīva vibrācijas. Piecdimensija atšķiras ar vienotas Gaismas Būtnes funkcionāšanas režīmu un kārtību. Piecdimensija paredz eksistences kopienisku režīmu. Ko es ar to domāju? Kopieniskums, ne jūsu parastā zemes sapratnē - ar jūsu pirmatnējā-kopieniskuma iekārtu viņai nekādas sakarības nav. Manā apzīmējumā kopieniskums - tā dabīga eksistences forma Gaismas Būtnēm viņu kolektīvajā saskarē, sakabē, savienībā. Nav pakļautības, ir vienīgi iespējamā smalkā, izturīgā, līdzvērtīgā saskare, taču šīs saskares apstāvēšana/esamība dara jūs par jaunās piecdimensionālās kārtības būtnēm. Jūs kā vienotību sastādoša vienība, vienota, veseluma kopība kļūstiet kārtībā stiprāki, jaudīgāki, vibrējošāki. Jaunrade iet caur jūsu vienību savienojumu potenciāliem jūsu Kopienas potenciālā. Kopiena sakārtojas pēc dzimtu pazīmēm. Dzimta ne pēc bioloģiskās dzimtas secības izpratnes, bet jūsu Dvēseles dzimta, piederība vienai vai citai Garīgai Ģimenei. Runāju par tām Garīgajām Struktūrām, kurās jūs atnācāt uz planētu. Un šajās Garīgajās Struktūrās (Garīgās Dzimtās un vairāk kopīgos veidojumos) turpināsiet savu Augšupvirzību pa Gaismas Spirāli.
   Sākas jūsu formēšana kopienās pēc jaunām pazīmēm. Bez ieiešanas zemes dzimtas sakaros, jūs sākat ieiet Garīgo sakaru kopienā. Tas notiek no jūsu tīri bioloģiskās ģimenes uz jaunu Garīgās Ģimenes veidu. Tas notiks ne vienā gadā, ne vienā desmitgadē. Tas process jau ļoti ne vienkāršs un ne lineārs, nevar tagad strukturēties jūsu četrdimensionālā uztverē, tādēļ šodien dodu tikai kopējās ziņas. Žurnāla lasīšanas iespējās, ieejot 2012.gada enerģiju spēkā, jūs gūsiet iespējas panest arvien lielākas energoinformācijas robežas un es sākšu vairāk detalizēt visus garīgos procesus, lai jums būtu pilnīga izpratne par jaunumiem nākošās Pārmaiņās.
   Gaismas Darbinieki! Jūs kā iepriekš būsiet saistīti ar tuviniekiem, radiniekiem, kā iepriekš sajutīsiet ģimenisko radniecību, taču blakus tam, sāksiet arvien aktīvāk izveidot savus Garīgos sakarus. Blakus savas bioloģiskās Ģimenes jūtām, beidzot sāksiet uzskatīt par tuviem un radniecīgiem arī savas Garīgās Ģimenes locekļus. Varu teikt, ka aizmetņi, dīgļi šiem procesiem jau novērojami. Varu piemēra paraugam atzīmēt izvērsušos procesus Gaismas Grupu dzīlēs, kas jau formējas pasaulē uz smalkiem pamatiem Garīgos sakaros starp cilvēkiem, visbiežāk neesošiem tuvās bioloģiskās radniecības attiecībās. Tā brīnišķīga pieredze kopīgai esamībai un sadzīvošanai kopienībā ar kopienīgu dzīves iekārtu un kopienīgu saziņas struktūru.
   Es vēl pieskaršos arī jautājumiem par iekārtu un saziņas jautājumiem - tā būs atsevišķa Lekcija. Tā jums nepieciešama, tomēr to jums nolasīšu vēlāk, pagaidām mans merķis - sniegt jums ievadkursu par kopīgu sadzīvošanu cilvēkiem piektajā dimensijā. Kurss svarīgs, jau tagad jūsos aug izpratne par procesiem, kas tuvojas. Jūs aktīvi maināties, maināties ik dienu, šķiraties no savām bailēm, negatīviem pārdzīvojumiem, situācijām, slimīgiem pieredzes stāvokļiem. Jūs savā aktīvā ierakstiet visu, ko šī pieredze dāvināja, atnesa jums. Kopā ar to, jūs mācāties atkāpties ievērojamā attālumā, distancēties no savām negatīvajām emocijām, jūtām, kuras iesprūdušas šajās pieredzēs, kuras neļauj jums virzīties tālāk. Šos šķiršanās procesus nepieciešams noslēgt pēc iespējas ātrāk, tikai tādā veida jūs virzīsieties tālāk savā daudzlīmenīgajā attīstībā. Čterdimensionālās pieredzes, kuras vēl nav slēgtas, neļaus jums pilnvērtīgi izvērst piecdimensionalitāti jūsu dzīvē. Tieši tādēļ aicinu jūs atbrīvoties no visa tā, kas pārstāja jūsu dzīvē jums kalpot. Tieši tagad, pēc manas lekcijas izlasīšanas, iesaku jums sākt pēdējo etapu četrdimensionālās pieredzes noslēgšanai jūsu īstenībā. Kādus paņēmienus esmu gatava jums piedāvāt priekš tā? Labi jebkādi! Galvenais - jūsu patiesa vēlēšanās Pārmaiņām, vēlēšanās izmainīties un atjaunot savu dzīvi. Uz jūsu patiesu vēlēšanos atsauksies jūsu Augstākais "Es" un palaidīs atbilstošus procesus, kuri palīdzēs jums šķirties no savām nevajadzīgajām pieredzēm. Lai padarītu procesus vadāmus, es jums rekomendēju meditatīvu darbu, kuru jūs variet izpildīt kopā ar savu Eņģeļu un Aizbildņu grupu. Varat izmantot vispārpieļaujamas metodikas, kuras pieejamas Gaismas Darbinieku saitos internetā. Ja ir neatliekama nepieciešamība tādā darbā, variet piesaukt Māti Zemi un es labprāt atnākšu pie jums jūsu meditācijā, palīdzēšu veikt attīrīšanās darbu. Galvenais šajā procesā - jūsu patiesa vēlēšanās, kas dos iespēju iziet no savu trīsdimensiju pieredžu slēgtā apļa un sākt kustību brīvā attīstībā uz piecdimensionalitāti.
   Viss tas vienkārši! Galvenais sākt savu kustību, bet visi nepieciešamie komponenti atbrīvošanai un paveiktais izpaudīsies jūsu dzīvē, kā pēc burvju nūjiņas mājiena. Jūs paši priekš sevis kļūsiet Burvji ar Lielo Burtu, kuri savu dzīvi pārvērš ziedošā dārzā, vienkārši vēloties to.
   Dārgie mani draugi!
   Es jums visiem gribu novēlēt panākums jūsu ceļā savas dzīves pārveidošanai jaunā saviļņojošā piedzīvojumā zem nosaukuma "Zeme - piektās dimensijas dārzs". Es pat gaidu - nevaru sagaidīt to laiku, kad jūs visi atcerēsieties savu patieso būtību, atcerēsieties savas īstās sejas, precīzāk - atgriezīsiet sev patieso varenību, pēc savas enģeliskās valstības dzimšanas tiesībām.
   Jūs visi, Lielās Centrālās Saules Eņģeļi, iemiesojušies uz Zemes ar mērķi piedalīties planētas Zeme Lielajā Pārejā no ceturtās uz piekto dimensiju. Visi jūs, šīs rindas lasošie, atnācāt šajā reizē uz Zemes tikai ar vienu mērķi: noslēgt fantastisko Eksperimentu, kas bija iecerēts uz planētas Zeme. Visi jūs atnācāt ar šo mērķi un jūs piedalāties šajos grandiozajos procesos. Procesi jaudīgi un dziļi, tie prasa jaudīgas pārkārtošanas - kā mani, Māti Zemi, tā arī jūs, manus bērnus, manus Eņģeļus, manus mīļos Eņģeļus. Es cienu jūs, es saprotu jūsu uzdevumu sarežģītību, kas stāv jūsu priekšā. Jūs, Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules, neskatoties uz visiem sarežģījumiem, dodiet man pārsteidzošu pārliecību jūsu spēkiem un jūsu iespējām. Dodiet brīnumainu prieku un sapratni visai grandiozajai iecerei, par cik jūs visi tik pārsteidzoši spēcīgi un pārsteidzoši vareni, ka jūs jau varat atcerēties visu savu iepriekšējo vēsturi, visus savus iemiesojumus, savas zvaigžņu saknes. Pienācis laiks jūsu spulcināšanai vienībā, pienācis laiks sapulcināšanai jūs jūsu daudzlīmenīgajā krāšņumā. Un es eju roku rokā ar jums šajā savienošanā, gatava atbalstīt jūs jūsu iesākumos un pārvērtībās, gatava sveikt katru no jums, kurš atnāks pie manis pēc palīdzības un sniegt šo palīdzību pēc pirmā pieprasījuma un nepieciešamības.
   Dārgie mani bērni! Dārgie mani pieaugušie bērni, jūs jau izaugāt! Un pienācis laiks kļūt jums īsteni pieaugušiem, uzstājoties kā pieaugušām Gaismas Būtnēm, savas personīgās jaunās dzīves, pieaugušie celtnieki. Jums pienākas vienkārši atgriezt savu PATIESO ES. Atceroties to, kas jūs, ka jūs un priekš kā atnācāt šajā reizē uz Zemi, spēsiet kopā ar mani, Zemes Māti, virzīties brīvā kustībā, lidojumā, attīstībā. Es sveicu jūs, saku jums: "Uz drīzu tikšanos!"

     Jūsu Māte Zeme
       27.10.2011.

Avots: Žurnal "Mirovoi čenneling: duhovnije soobščeņija". El.adres žurnala: mirovoy_channeling@mail.ru  Tel/faks: (3843) 74-71-45, (3843) 74-00-12. (Latviskoja, intuitīvi, Eslauma 28.10.2012.)
====
*Lekcija: Nr 2, Māte Zeme. "Lielās Pārejas Trīskāršais noslēpums", lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/ 17.09.2012.17:23;
Lekcija: Nr 3, Māte Zeme. "Pasaule mainās līdz ar jums", lasāma:  http://spekavots.ucoz.ru/  20.09.2012.22:49.
====
Lai zinātprieks un uzticība Mātei Zemei, pavada mūs sekmīgās Pārejas takās! Paldies! Eslauma.
Skatījumu skaits: 821 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: