Galvenie » 2012 » Septembris » 4 » *NAD Vēstule. Apstiprinājums ...
18:16
*NAD Vēstule. Apstiprinājums ...
*NAD Vēstule "Apstiprinājums ..."
Jā, tikko vēl pusnomodā vairākkārt it kā savām acīm redzu, it kā apjaušu, ka mēs tik uzstājīgi gaidām, meklējam apstiprinājumu visam, kas saistīts ar mūsu Tēvu-Radītāju.
- Vai tie Viņa Vārdi? ...
- Kā to varam zināt?...
Draudziņ, mīļais! Jālasa "Atklāsmes jaunā laikmeta cilvēkiem"! Jādomā un vēlreiz jādomā! Par Viņu - DebesTēvu! Par Sevi un visu apkārt esošo!
VIŅŠ - DebesTēvs-Radītājs VISUR UN VISS! Taču vissvarīgākais, ka VIŅŠ IR MŪSOS un MĒS ESAM VIŅĀ! VISS KOPĀ mēs esam viena liela KOPVIENĪBA! To nevar nesajust, ja cilvēks domā ar visa sava ķermeņa KOPSAJŪTĀM, kas koncentrējas ne tik daudz galvā cik Sirsniņā.

"Atceraties, grāmatas "Atklāsmes" pašā sākumā ES runāju jums par to, ka pakāpeniski paaugstināšu Zināšanu dziļumu, bet cilvēks, kurš viņas pieņems (ES domāju, lasītājs) arī tāpat pakāpeniski pacelsies uz augstumu, kurš priekš dotās rases ir galējais un saucas "Cilvēks-radītājs"! (3. pants, Radītāja Skaidrojums "Jauns etaps Zināšanu apgūšanā ..." http://www.otkroveniya.ru//tolk2/t2-29.08.07.html/ pierkstīja L.Maslovs, latviskojums pievienots šai vēstulei) http://spekavots.ucoz.ru/ ievietots 04.09.2012.

Apstiprinājums ir kopā uzņemtas sajūtas ķermenī: Ticība, Mīlestība, Cerība un Gudrība. Tas vienkārši jāapzinās, jāapgūst savu domu pasaulē - iekšējā laboratorijā, ņemot talkā "Atklāsmes" Radītājs ko DĀVINA Diktātos caur Viņu dzirdošo Leonīdu Maslovu. Izlasīt visdrošāk Internetā / http://www.otkroveniya.ru/ /, domubiedrus uzklausīt, pašam domām dalīties. Līdzcilvēku mums ir daudz, katram JAUNĀS SAJŪTAS, domiņas būs citādas, tādēļ zināšanām, sajūtiņām dalīties - tas jau prieks būs liels!

Veci celmi, dziļas saknes, Kuplas auga atvasītes.
Veci vīri, sirmas bārdas, Runā gudras valodiņas. (LD, 27295)

Paldies mīļais DebesTēvs par Mīlestību, Ticību, Pacietību lielo, ļaujot mūsu brīvai gribai apstiprinājumus mūsu personībās rast! Paldies mīļā DievMāmiņa! ZemesMāte paldies, ka mēs Smalkos ķermeņos apstiprinājumus gūstam! Paldies Spēkiem Dievišķiem! Paldies Dvēselītēm mīļām! Turpināsim meklēt, sajust apstiprinājumus drošus savā Jaunā KOPĪBĀ! SAVĀ Smalkā pasaulē, miesas namiņā kas mīt!

**Lūgšana par palīdzību
Dievs, dod man dzīvību, kā sev.
Dievs, dod man gaismu, kā sev.
Kā sev. Kā sev.
Kā sev. Kā sev..
Dod man dzīvību, kā sev.
Dod man gaismu, kā sev.

"Patiesi, Es jums saku: ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siets arī debesīs; un, ko vien jūs virs zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī debesīs.
Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos.
Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū." (Mateja ev.18:18-20)

Atceries Draudziņ! Vārdi šie no 8.vēstules***, pierakstītās 21.01.2007.gadā! Ja vēlies, vari tos izlasīt atkārtoti šīs vēstules turpinājumā! Tos svētīgi atcerēties tieši šīs - "Apstiprinājuma ..." vēstules sakarā! ...
=====
*Nezināma Avota Domu Vēstule Eslaumas pierakstīta 16.03.2012.04:42, pievienota Radītāja Skaidrojumam "Jauns etaps Zināšanu apgūšanā" www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-29.08.07.html pieraktīja Leonīds Maslovs, latviskojums lasāms http://spekavots.ucoz.ru/ , ievietots 04.09.2012.
**Lūgšana par palīdzību http://kuthumi.ucoz.ru/publ/diktovki_2011/diktovki_ehl_morii/molitva/10-1-0-135 , latviskojums šīs vētules turpinājumā.
***8.vēstule Draudziņam 21.01.2007, sūtīta parastās pasta vēstulēs 12 adresātiem, saturs šīs vēstules turpinājumā.
Sirdspriekā - Eslauma
======
**Lūgšana par palīdzību
Dārgie draugi, Gaismas Darbinieki! Es, El Morija vēlos dot jums nelielu informāciju par to, kā izturēties neparedzētās situācijās, kad jums un jūsu tuviniekiem draud briesmas. Tā var būt zemestrīce, plūdi vai citas dabas vai tehnogēnas kataklizmas. Jūs ziniet, ka Zeme attīrās, attīrās ar ūdeni un uguni. Šādos gadījumos vienmēr cietīs un pat ies bojā cilvēki. Lai nebūtu gadījuma upuru, gribu teikt, ka ne visi "aizies" un par to tika runāts jau ne vienreiz vien, taču mēdz būt neparedzēti gadījumi un tieši no tādiem gadījumiem var pasargāt sevi un citus ar Lūgšanu, kuru es jums dodu. Lūgšanu skaitiet paši, briesmām tuvojoties vai briesmu brīdī. Galvenais - atcerēties par viņu vajadzīgajā brīdī un atkārtot līdz laikam, līdz briesmas jūs neatstāj.
Šī Lūgšana dota mums visiem Radītāja, kurš mīl jūs, Mīl visus mūs dzīvojošus dažādās pasaulēs un dažādos ķermeņos. PIEŅEMIET šo LŪGŠANU ar MĪLESTĪBU un PATEICĪBU.

Dievs, dod man dzīvību kā sev.
Dievs, dod man gaismu, kā sev.
Kā sev. Kā sev.
Kā sev. Kā sev.
Dod man dzīvību, kā sev.
Dod man gaismu, kā sev.

Šī lūgšana priekš visiem, tādēļ, ka jūsu tuvinieki, tie esat jūs paši: gan bērni, gan mazbērni. Ar to mēs beidzam dot čennelingus priekš saita. Tagad katrs no jums saņems individuālus norādījumus. Es gribu, lai jūs mācītos dzirdēt mūs.

Ar Mīlestību, El Morija
10. janv. 2012. g.

http://kuthumi.ucoz.ru/publ/diktovki_2011/diktovki_ehl_morii/molitva/10-1-0-135
(latviskoja, intuitīvi, Eslauma 17.03.2012.)

=====
***8.vēstule 21.01.2007.
Mīļo DRAUDZIŅ!
DAUDZ LAIMES 2007.gadā Tev! Taviem Tuviniekiem! Draugiem! Draugudraugiem! Lai Dieva Svētība sadarbībai Jēzus Kristus Vārdu: "Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu." (Jāņa ev.15:17) piepildīšanā ar Personīgās Mīlestības darbiņa liecību, sūtot to laikrakstam "Burtnieks".
Draudziņ, mīļais! Sākot 2007.gadu, mūsu sadarbības astotajā vēstulē, atskatīsimies, kā veicies domu aktivizēšanā ar Svēto Rakstu pantiem, kuri mudina mūs atbilstoši rīkoties, lai piepildītu Mīlestības ideju. Lūk:

1) vēstule - Kad pasaule jūs ienīst, ziniet, viņa Mani papriekš ir ienīdusi. (Jāņa ev.15:18)
2) vēstule - Jēzus atbildēja:"Vai dienai nav divpadsmit stundu? Ja kāds staigā dienā, tas nepiedauzās, jo tas redz šīs pasaules gaismu.
Bet ja kāds staigā naktī, tas piedauzās, jo viņam nav gaismas. (Jāņa ev.11:9.10)
3) vēstule - Ne jūs Mani esat izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus un jūsu augļi paliek, jo visu, ko jūs Tēvam lūgsit Manā Vārdā, Viņš jums dos. (Jāņa ev.15:16)
4) vēstule - Kam ir Mani baušļi un kas viņus tur, tas Mani mīl; bet, kas Mani mīl, to Mans Tēvs mīlēs un Es to mīlēšu un tam parādīšos (Jāņa ev.14:21)
5) vēstule - Patiesi Es jums saku: ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siets arī debesīs; un, ko vien jūs virs zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī debesīs.
Atkal Es jums saku, ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos.
Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū. (Mateja ev.18:18-20)
6) vēstule - "Kā jums šķiet? Kristus, kā dēls Viņš ir?" Tie Viņam saka:"Dāvida."
Viņš tiem sacīja:"Kā tad Dāvids Viņu garā sauc par Kungu, sacīdams: Tas Kungs sacīja uz Manu kungu: sēdies pie Manas labās rokas, iekams Es lieku Tavus ienaidniekus par pameslu Tavām kājām.-
Ja nu Dāvids sauc Viņu par Kungu, kā tad Tas var būt viņa dēls?" (Mateja ev.22:42-45)
7) vēstule - Draugi iesaka! - Kristus bērniņš ir dzimis!

Jā! Kristus bērniņš - Mīlestība! Mīlestība mostas! Arī DRAUDZIŅŠ atsaucas un iesaka! Mūsu DOMAS uzsāk SAVIENĪBU kopējās MĪLESTĪBAS idejas pilnveidošanā. MŪSU DOMAS akstivizējas lieliski! Atceries: tikai un vienīgi tu pats esi noteicējs: uzzini vai nezini; ej līdzi laikam vai atpaliec. Tava personīgā rīcība nosaka tavu atrašanos laikmeta griežos. Neviens tevi neievilks Gaismā, ja pats nevēlēsies un neiesi.
Lai DIEVA SPĒKĀ mums visiem veicas! Mēs esam DROSMĪGI! DARBĪGI! LAIMĪGI!

Draugu ieteiktā, atsūtītā informācija :
1) Kur to meklēt Jaunajā Derībā? (Latvijas Bībeles biedrība. Bukletiņu atsūtīja L.Baumane)
2) Vai Zemei draud Pasaules gals? (Sk.Aleksejeva, "Zintnieks" 1/2007)
3) Čenelings "Dieva palīgi". (E.Dimants, "Zintnieks" 21/2003)
4) Labas gribas cilvēkiem. (Aktuāls aicinājums, L.Kolneja, "Zintnieks" 1/2007)
5) Mīlestības definīcija. (No "Zintnieču Gadagrāmata 2007", IK "Saules Josta")
6) Visuma Gaismas Spēku izredzētie. (J.Goldbergs, "Burtnieks" 2006.gada marts, aprīlis)

"Dievišķā Mīlestība pārvērš visu!" Saka Skolotājs Petro Donovs "Gaismas grāmata" apg."Kopsolī".
Mīlestības veiksmi vēlot! 21.01.2012. Lauma.
=====
Sirdsmīlestībā Kopvēstuli apkopoja Eslauma


Skatījumu skaits: 839 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: