Galvenie » 2013 » Aprīlis » 7 » *NAD Vēstule "DievDvēselītes!"
13:48
*NAD Vēstule "DievDvēselītes!"
*NAD Vēstule "DievDvēselītes!"

Draudziņ! DieDvēselītes! Viena otrai blakus! Šodien mums ir dota nebijusi iespēja - SAVAS SPĒJAS pārbaudīt un izbaudīt! Lūk, cik uzskatāmi Dieva Dabas Dārzi mainās! Viss kļūst citādāks! Pat plašsaziņas līdzekļi astrologu ziņas atzīst nepastāvīgas jau esam! Sabiedrisko attiecību ziņas raibu raibās kļūst un pat tur jau brīnumpārsteigumu netrūkst! Taču pati Dieva Dabas Māte mūsu acis, sajūtiņas priecē Saules Staru spožumā, gaisa siltumiņā, aromātu maigumā un vēl augi, dzīvnieciņi, lidonīši jautrie - visi mums par jaunu dzīves elpu stāsta! ...
Tikai - cik gan dvēselītes darba rūpju steigā zina, saprast var: kas tas ir un ko viss nozīmē? ...

"Pasaule atrodas pastāvīgā kustībā, taču nekādi ne haosā, kā dažreiz šķiet jūsu nesagatavotajai ApZiņai un viss pakļauts Augstākai LIETDERĪBAI caur Mūžības Kanoniem, kuriem šī kustība pakļaujas un tās pamats ir augšupejoša Mūžības SPIRĀLE, jo visam ir sākums, bet nav beigu Telpas evolūcijai, jo Viņa Mūžīga! ES jums to runāju tikai tādēļ, lai jūs apzinātos tuvojošos notikumus un būtu gatavi bez panikas visām tām Telpas izmaiņām, kuras neizbēgamas, jo pakļaujas Augstākā Veseluma evolūcijas lietderībai!" (15.,16.pants, Radītāja Skaidrojums "Evolūciju nosaka lietderības princips", pierakstīja Leonīds Maslovs, laviskoja, intuitīvi, Eslauma 19.06.2012.)**

Tātad, domājot un vērtējot, šodien mūsu sabiedrībā, Dabā jaušamo, jāsecina viens: Tumsa (meli, vardarbība, neticība, zināšanu trūkums) ceļu Gaismai "rāda". Jā, Tumsa - Gaismai! Jo Gaisma - Zināšanas - jāmeklē! Tumsa - ēna - pati līdzi nāk, tikai Gaisma jāmeklē! Un, ja kurš to atradis jau ir, tad tas pats par Gaismu kļūst, citiem Gaismu Dāvina!

"Kad kuģis sakustējās, Ligita ieraudzīja krastā Emīliju. Kā neprātīga viņa sāka kliegt un māt, taču mamma stāvēja kā sastingusi, plaši ieplestās acis nenovēršot no meitas. Līdz pēdējam Ligita skatījās uz Emīliju, kamēr pelēkais, niecīgais stāvs palika aiz Obas pagrieziena. Nebeidzamā piemiņā Ligita ir paglabājusi šo mirkli, kad pēdējoreiz viņai bija lemts skatīt savu māti dzīvu." (No grāmatas "Ar balles kurpēm pa Sibīrijas sniegiem" Sandra Kalniete, Apgāds "Atēna", 2001.)

"Asiņainas dienas ausa Tēvuzemes ielejās,
Vergu valgā tauta nāca, nāvē krita varoņi.
Ātri grima, ātri zuda Gaismas kalna staltā pils,-
Tur guļ mūsu tēvu dievi, Tautas gara greznumi.
Sirmajami ozolami Pēdīgajo ziedu dod:
Tas slēpj svētu piles vārdu Dziļās siržu rētiņās." (J.Vītols, Auseklis)

"Nomirt nav jāmāca, tas ļoti vienkārši. Jāmācās saprast, ka tās nav beigas, bet tikai turpinājums. Dzīves turpinājums citā materiālajā apvalkā, citā ģimenē, taču tā jūsu dzīve, jūsu būtne, jūsu "Es". To atcerēties ļoti svarīgi. Šodien es jums došu meditāciju dzīvei caur nāvi" (Citātiņš no "Dzīve caur nāvi", latviskojums vēstules turpinājumā).

DievDvēselītes mīļās! Mirdzēsim! Spīdēsim! Laistīsimies! Lai ik katra Dvēselīte, kura cietas sirds kambarītī vēl ir slēgta, DIEVDVĒSELE kļūtu! Lai MĒS VISI KOPĪBĀ Gaismas ārēs, Galaktikās tālās, ceļotāji kļūtu, spētu Dižo Saprātu visām mazām Dvēselītēm Dāvināt!!! ...

"Ziedus! Ziedu pilis celsim! Ziedu mūrus būvēsim! Lai zied mūsu Tēvu Zeme! Lai ļāutiņi priecājas! ..." (Citātiņš no *(J) "Pietiek mums!", lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/ 04.12.2012.01:05)

"Tikai divas atslēgas laimei. Es gribu atkārtot vēlreiz: Patiesa Mīlestība un Dāsna Sirds. Tas ļoti maz, bet arī neizmērojami daudz. ..." (Citātiņš no "El Morija. Laimes Atslēga", 17.07.2012., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 20.07.2012., latviskojums atrodams: http://spekavots.ucoz.ru/ 07.04.2013.)

Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-Gaismas Brāļi, Māsas! Paldies Skolotāji! Radītāju Dzirdošie! Ka mēs varam mācīties, arī saprast spējam: Gaisma jāmeklē, lai par DievDvēseli kļūtu, kas spēj Gaismu izstarot! ...

21.06.2012.05:38 --- Sirdsmīlestībā pierakstīja Eslauma.
-------
Papidinājums!
DZĪVE CAUR NĀVI
Dzīve caur nāvi, tas daudz vienkāršāk kā dzīve caur dzīvi. Lai jūs nepārsteidz tāds formulējums, tādēļ, ka dzīve caur dzīvi tā ir tikai pāreja no viena vibrāciju līmeņa uz citu. Mēs tagad jūs gatavojam tādai pārejai. Daudziem jau tas izdodas, es to labi redzu, taču ļoti daudziem nāksies atgriezties dzīvē caur nāvi. Pagaidām tā jūsu realitāte un uz to jābūt gataviem. Atgriezšanās dzīvē caur nāvi, tas priekš daudzām dvēselēm ir parasts ceļš. Cits ceļš, tas ir vibrāciju paaugstināšana un nemirstība.
Nomirt nav jāmāca, tas ļoti vienkārši. Jāmācās saprast, ka tās nav beigas, bet tikai turpinājums. Dzīves turpinājums citā materiālajā apvalkā, citā ģimenē, taču tā jūsu dzīve, jūsu būtne, jūsu "Es". To atcerēties ļoti svarīgi. Šodien es jums došu meditāciju dzīvei caur nāvi.
Aizveriet acis, stādaties priekšā, ka jūs nomirāt un jūs nes uz kapsētu. Jūs sevi redzat no augšas. Jums vairs nav ķermeņa, taču ir jūsu iepriekšējais "Es". Lūk, jūs ielaiž kapā un aizber smiltīm. Jūsu ķermeņa vairāk nav, viņu apglabāja.
Daudzi baidās no nāves un pat negrib par to domāt. Viņi dzīvo tā, it kā viņi nemirstīgi un kad pienāk fināls, viņi sāk bēdāties/ciest. Mācaties nomirt un augšāmcelties katru dienu un tas jums kļūs par parastu lietu. Izejiet no meditācijas tikai tad, kad iegribēsies atgriezties. Tas ļoti svarīgi, tādēļ, ka tieši tā jūs atgriežaties pēc reālās nāves, tikai ja gribēsiet un kad gribēsiet. Tāda jūsu dzīve. Meditāciju vadiet līdz laikam, kad pieradīsiet pie aiziešanas.
Es Gizs no Oriona zvaigznāja, mācīšu jūs, kamēr tas būs nepieciešams. Es nekad neiemiesojos cilvēciskā ķermenī, taču ļoti labi zinu tos no jums, kuri atnāca uz Zemi no mūsu galaktikas. Man uzticēts iemācīt jūs nomirt un atgiezties apzināti, bez bailēm.

20.jūnijs 2012.gads.
Avots: http://kuthumi.ucoz.ru/publ/diktovki_2011/diktovki_ehl_morii/zhizn_cherez_smert/10-1-0-153 /latviskoja, intuitīvi, Eslauma 20.06.2012.

1) Jaun-Papildinājums!
"Dārgie Draugi! ... Ir sācies jauns etaps SVARĪGĀKIE REGULĒJUMI starp jūsu piecdimensiju ēterisko ķermeni un citiem ķermeņiem jau ir veikti. Tālākajā šis gaismas darba veids vairs tik jūtami neietekmēs jūsu pašsajūtu. Bet tagad mēs gribam jūs aicināt uz apzinātu savu piecdimensiju ēterisko ķermeņu radīšanu un viņu sajūgšanu ar fizisko ķermeni un citiem ķermeņiem. Tas ir svarīgs maigās Augšupcelšanās kopā ar fiziskā ķermeņa transformēto ģenētiku procesa etaps. Jūsu informētība par notiekošajiem procesiem, aktīva dalība JŪSU ĶERMEŅU JAUNĀ KOMPLEKSA radīšanā kļūs par svarīgāko faktoru personīgās un planetārās Augšupcelšanās lietā! ..."(Citātiņš no "Tā jūs dzimstat (PAR JŪSU GAISMAS UN DAUDZDIMENSIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS PAŠREIZĒJO BRĪDI)" Krajons un El Morija caur Svetlanu Dračovu un Sergeju Kanaševski, 2013.28.02. - 03.03., tulkoja Jānis Oppe. Avots: http://www.magnitiduha.info/archives/5976 pievienots: 05.04.2013.

2) Jaun-Papildinājums!
"Sākas laiks, kad visam, kas tika cilvēkiem teikts rekomendāciju veidā, kurām jātiek īstenotām pie Svētās Krievzemes izpaušanās, visam jābūt maksimāli saprotamam, jo sastāda Jauno izpausto plānu tanī valstī, vai tajā cilvēku sabiedrībā, kura ļoti ilgu periodu, bet precīzāk, uz nākošajiem 26000 gadu būs kārtība, vai paradigma "mazajam" cilvēkam!" (1. pants Radītāja Vēstījumā "Regularitāte", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 05.04.2013.)***

=====
*NAD Vēstule "DievDvēselītes!" Eslaumas pierakstīta 2012. gada 21. jūnijā plkst. 05:38, sūtīta e-pasta un parasta pasta adresātiem dažādās vietās Latvijā. Ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 07.04.2013.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-17.04.08.html , latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 07.04.2013.
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-04.04.13.html , latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru 06.04.2013.
=====
Sirdsmīlestībā *NAD Vēstuli "DievDvēselītes!" atjaunoja, papildināja, sagatavoja pieredzei Spēkavotā, Eslauma.
Skatījumu skaits: 734 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: