Galvenie » 2012 » Augusts » 18 » *NAD Vēstule "Es Visā Pasaulē!"
16:00
*NAD Vēstule "Es Visā Pasaulē!"
 *NAD Vēstule "Es Visā Pasaulē!"
DRAUDZIŅ! DievDvēselītes mīļās! Nu man jāpastāsta kaut kas Jauns! Tas nav vārdos izsakāms, tas nav dziesmās izdziedāms, tas tik savās smalkās sajūtās brīnišķīgi izbaudāms!!! Ak, kaut nepazustu tikai Tas! Lai Tas paliktu uz mūžiem manī! - ES VISĀ PASAULĒ UN VISA PASAULE MANĪ!!! ...
Draudziņi! DievDvēselītes mīļās! Kā viss manī izkūst, izplūst, izplešas, paplašinās, izsmalcinās! ...
Putniņš aiz loga ar balstiņu skaņu - manī dzirdams! Suņu rejas tālumā, arī skan manī! Un pat mašīna, garām aiz loga traucoties, manī skan!!!
Es esmu PLAŠA un LIELA! Vai tas tā vienmēr un ilgi būs? Tas tik ir Brīnums, ko novēlu VISIEM - lieliem un maziem PIEDZĪVOT Pašiem! Tā gan tad būs KOPĪBA liela! ...
Oho! MĒS SKANĒSIM KOPĀ! VISS SKANĒS MŪSOS! MĒS SKANĒSIM VISĀ!!! ...

"ES jau ne tikai mājienu devu, bet vienkārši teicu par to, ka jūs aptverošā Pasaule ietver sevī daudzrobežīgu un daudzlīmenīgu Telpu, kur Viņas daļas atšķiras ar fraktālo līdzību, sākot ar Mani un beidzot ar cilvēku, taču pie tā Telpa nav nekomplekta, bet VIENOTA, jo Viņa arī ir VESELUMS" (6.pants Radītāja Skaidrojumā "Dievišķā aizsardzība noņemta cilvēkiem, kuri atteikuši Patiesību" www.otkroveniya.ru/-09.06.08./pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskojums pievienots vēstulei)

Lai notiek! Laimes dziesma Laimē skan!!! ...
Tagad es TICU, ka Tu, mīļā DievDvēselīte mani Dzirdi! Un, ja vēl nedzirdi, tad dzirdēsi noteikti! Es lasu Skolotāja El Morija dāvāto Lūgšanu un Vārdi paši no Sevis pasaka priekšā man: "... Dievs PAGLĀBJ mūs no posta un nāves. Dievs DĀVINA mums dzīvi mierā un laimē!"**

"Līdz šim jūs neko neesat lūguši Manā Vārdā; lūdziet, tad jūs dabūsiet, ka jūsu prieks būs pilnīgs" (Jāņa ev.16:24) - 
"Vareni! Mums ir iespēja papildināt savus vājos, cilvēcīgos spēkus ar Svētā Gara Spēku!" (no 3.vēstules*** Draudziņam / šīs vēstules turpinājumā).

Paldies Dievam-Mātei-Ģimenei Gaismā! Paldies Skolotājam El Morijam! Paldies DievDvēselītēm-Dzīvībai, ka KOPĀ esam Mierā, Priekā un Laimē!!!

     Tēva dotu, mātes dotu, To sasēju nastiņā;
     Dieva, Laimes devumiņu Vezumiem neaizvedu. (LD, 3758, var.)

*(NAD)- Nezināma Avota Domu Vēstuli, Eslauma, savu sajūtu priekā, pierakstīja 31.07.2012. - 07:59 !? Vai tiešām? Kad paskatījos pulksteni vēlreiz, tas jau rādīja 08:00! - "... Kad saņemsiet šo paziņojumu, ziniet, ka pienāca jūsu šodiena." (Skolotājs El Morija, 30.07.2012."Sākas grūti laiki", Eslaumas e-pasts sūtīts 30.07.2012.14:29) ...
**Lūgšana par dzīvi un nāvi" (El Morija, 30.jūlijā 2012.g., e-pasts izsūtīts 30.07.2012.14:29, atkārtojums vēstules turpinājumā)
***3.vestule, Eslaumas pierakstīta 01.09.2006., sūtīta 12 adresātiem parastās pasta vēstulēs, atkārtojums vēstules turpinājumā.

Šis sūtījums pievienots Radītāja Skaidrojumam 09.06.08."Dievišķā aizsardzība noņemta cilvēkiem, kuri atteikuši Patesību", pierakstīja Leonīds Maslovs www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-09.06.08.html   
Sirdslaimes priekā sūtījumu sagatavoja Eslauma.
                                                                            *    *    *
**Lūgšana par dzīvi un nāvi
          Dievs, glāb un apžēlo mūs!
          Pie Tevis griežamies briesmu brīdī.
          Pasargā no nāves un dod mums dzīvību dzīvot.
          Dzīvot kā dzīvojām, kā jādzīvo mums.
          Dievs, paglāb mūs briesmu brīdī!
          Paglāb mūs no posta un nāves.
          Dievs, dāvini mums dzīvi mierā un laimē!
     Lūgšana dota lasīšanai tuvākajās 10 dienās, pēc saņemšanas...
     AR MĪLESTĪBU UN CERĪBU PIE JUMS, EL MORIJA, 30.jūlijā 2012.g 
                                                                           
***3.vēst.01.09.2006.
           Mīļo DRAUDZIŅ!
     Sveicinu Tevi jau trešajā vēstulē! Šoreiz aicinu Tevi un Tavus tuviniekus, draugus, draugudraugus: padomāsim par Vārdiem Jaunajā Derībā, Mateja evanģēlija 24.nodaļas 44.pantā: "Tāpēc esiet arī jūs gatavi, jo Cilvēka Dēls nāks tanī stundā, kuru jūs nedomājat." Ja mēs esam aicināti piepildīt Jēzus Kristus Vardus: "Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu" (Jāņa ev.15:17), tad paturēsim prātā vēl arī Jēzus Vārdus mācekļiem: "Un Viņš visapkārt uzlūkoja tos, kas ap Viņu sēdēja, un saka: "Redzi - Mana māte un Mani brāļi. Jo, kas Dieva prātu dara, tas ir Mans brālis un māsa, un māte."" (Marka ev.3:34,35).

     Turēsim lielā godā to, ka esam aicināti būt avangardā, būt pirmajiem Mīlestības bagātināšanai sabiedrībā. Tas ir ne tikai gods, tā ir atbildība, arī drosme un uzņēmība mācīties, pilnveidoties, augt garā.

     "Ne jūs Mani esat izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus un jūsu augļi paliek, jo visu, ko jūs Tēvam lūgsit Manā Vārdā, Viņš jums dos" (Jāna ev.15:16).

     Lūk, papildinformācija izpratnes bagātināšanai:
1) "Sirds lūgšana ..." No A.Klizovska gr."Jaunā Laikmeta Pasaules izpratne" izd."Vieda" Rīgā.
2) "Izteiktā vārda zinātne" M.Geida, "Burtnieks" 17/2005.
3) "Garīgums un garīgā dzīve ikdienā" I.Ragutska "Burtnieks" 11/12-2005.

     Mīļo Draudziņ! Manuprāt no šim brīdim mums pieejamās informācijas varam spriest, ka: "Līdz šim jūs neko neesiet lūguši Manā Vārdā; lūdziet, tad jūs dabūsit, ka jūsu prieks būs pilnīgs." (Jāņa ev.16:24) Vareni! Mums ir iespēja papildināt savus cilvēcīgos, vājos spēkus ar Svētā Gara Spēku! 

     Lūgsim! "Dievs ir Gars, un, kas Viņu pielūdz, tiem To būs pielūgt garā un patiesībā." (Jāņa ev.4:24)

     Lūk, tas ir Spēks MĪLESTĪBAS DOMFORMAS veidošanai, lai mēs visi, mūsu bērni un bērnu bērni mūžīgi dzīvotu mīlesībā cits ar citu, lai Gaisma un radoša veiksme būtu mūsu dzīves pastāvīgi pavadoņi!
     Šodien un tagad liecināsim par savas personīgās mīlestības darbiņu savu tuvinieku, draugu, līdzcilvēku labā. Sūtīsim savas  mīlestības darbiņa stāstiņu avīzītei "BURTNIEKS". Nebēdājies, ka avīzīte šobrīd vēl kavējas pie Tevis atnākt. Mēs ļoti vēlamies "Burtnieka" veidotājiem palīdzēt! Rakstīsim! Tas arī būs mīlestības darbiņš! Ātrāk vai vēlāk, bet redakcijas darbinieki apkopos visus iesūtītos mīlestības darba stāstiņus un darīs tos zināmus visiem, lai arī citiem, kuri vēlēsies mums pievienoties Mīlestības bagātināšanā sabiedrībā, būtu iespēja savas personīgās mīlestības darba pilieniņu pievienot kopējam MĪLESTĪBAS EGREGORAM.

     "Dodiet, tad jums taps dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārpārim ejošu mēru jums iedos jūsu klēpī; jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros." (Lūkas ev.6:38).

LAI MUMS VISIEM VEICAS MĪLESTĪBAS DARBĀ!    
EsLauma, 01.09.2006.
Skatījumu skaits: 1133 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: