Galvenie » 2016 » Jūnijs » 26 » Par lidmašīnām, cilvēkiem-lidmašīnām
22:05
Par lidmašīnām, cilvēkiem-lidmašīnām

Par lidmašīnām, cilvēkiem-lidmašīnām,
kā arī par kaķiem superpozīcijā

KRAJONS
caur Sergeju Kanaševski
No cikla "Krajons no Krievijas"
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(26) 2016, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 18.06.2016.

Sveicināti, mani dārgie! Ar jums - Krajons. Man priekš jums divi jaunumi. Viens - labs, otrs - brīnišķīgs. Pirmais jaunums: ja jūsu acis lasa šīs rindas - tātad, jūs dzīvi. Otrs jaunums - ja tas ne tā, tad jūs, vienalga, dzīvi (KRAJONA SMAIDS). Tādēļ, ka jūs dzīvi vienmēr un visur šajā Visumā. "Krajon, tā tu mums atgādini par nemirstību. Kur tad tur jaunums - īstenībā?" Mans jaunums, protams, ne informācijā par nemirstību, bet par to, ka CILVĒKI - DZĪVI ĪPAŠI. Tieši par to, par jūsu dzīves īpatnībām, mūsu saruna. Kādi no jums, mūsdienīgiem Gaismas Darbiniekiem, jau informēti par ievērojamā zinātnieka Ervīna Šrēdingera paradoksu. Šis paradokss zinātņu pasaulē saucas "Šrēdingera kaķis".*
-------------------
Ir kaste un kaķis. Kastē ir mehānisms, saturošs radioaktīvo atomu kodolu un apjoms ar indīgu gāzi. Eksperimenta parametri izraudzīti tā, ka kodola sairšanas iespēja 1 stundas laikā sastāda 50%. Ja kodols sairst, atveras apjoms ar gāzi un kaķis iet bojā. Ja kodola sairšana nenotiek - kaķis paliek dzīvs, sveiks un vesels. Ievietojam kaķi kastē, gaidam stundu un uzdodam sev jautājumu: dzīvs kaķis vai miris? Kvantu mehānika mums it kā saka, ka atomkodols (tātad arī kaķis) atrodas visos iespējamos stāvokļos vienlaicīgi (sk. "kvantiskā superpozīcija"). Līdz brīdim, kad mēs atvērām kasti, sistēma "kaķis-kodols" atrodas stāvoklī "kodols saira, kaķis miris" ar iespējamību 50% un stāvoklī "kodols nesaira, kaķis dzīvs" ar iespējamību 50%. Sanāk, ka kaķis, kastē sēdošais, gan dzīvs, gan miris vienlaicīgi. Saskaņā ar mūsdienīgo Kopenhāgenas interpretāciju, kaķis tā dzīvs/miris bez jebkādiem starplaiku stāvokļiem. Bet kodola sairšanas stāvokļa izvēle notiek ne kastes atvēršanas momentā, bet vēl kad kodols nokļūst detektorā. Tādēļ ka sistēmas "kaķis--detektors-kodols" viļņveida funkcijas redukcija nesaistīta ar kastes cilvēku-vērotāju, bet saistīts ar kodola detektoru-vērotaju.
Paskaidrojums vienkāršiem vārdiem. Saskaņā ar kvantu mehāniku, ja virs atoma kodola nenotiek novērošana, tad tā stāvoklis raksturojams ar divu stāvokļu sajaukšanos. Sairstošs kodols un nesairstošs kodols. Tātad, kaķis, kastē sēdošs un atoma kodola iemiesojums, gan dzīvs, gan miris, vienlaicīgi. Ja kasti atvērt, tad eksperimentētājs var ieraudzīttikai kādu vienu konkrētu stāvokli - "kodols saira, kaķis miris" vai "kodols nesaira, kaķis dzīvs".
Būtība cilvēciskā valodā: Šrēdingera eksperiments parādīja, ka no kvantu mehānikas skatījuma, kaķis vienlaicīgi dzīvs un miris, kas nevar būt. Tātad, kvantu mehānikai ir būtiski trūkumi.
Jautājums tāds: kad sistēma pārstāj eksistēt kā divu stāvokļu sajaukums un izvēlas vienu konkrētu? Eksperimenta mērķis - parādīt, ka kvantu mehānika nepilnīga, bez dažiem noteikumiem, kas norāda, pie kādiem apstākļiem notiek viļņveida funkcijas kolapse, un kaķis, vai nu ir miris, vai paiek dzīvs, bet pārstāj būt viena vai otra sajaukums. Par cik skaidrs, ka kaķim obligāti jābūt vai dzīvam, vai mirušam (neeksistē stāvoklis, starpposms starp dzīvību un nāvi) tad tas būs analoģiski arī priekš atoma kodola. Tam obligāti jābūt vai sairušam, vai nesairušam (Vikipēdija)
http://4brain.ru/blog/кот-шредтнгера-суть-простыми-словами/
-------------------
Kaķis superpozīcijā - tas kaķis, kurš vienlaicīgi, dzīvs un miris. Taču, mani dārgie, Krajons tagad izteiks "dumpīgu domu": jūs visi, četrdimensiju cilvēki, dzīvi un "miruši" vienlaicīgi, jūs iemiesojāties šinī pasaulē (vai citās pasaulēs) vairākkārt. Un dzimāt, dzīvojāt un mirāt (izgājāt caur to stāvokli, kas saucas nāve). Bet tas nozīmē, ka, ja uzskatīt jūs ne kā cilvēkus, bet kā matēriju, gaismas viļņos izteiktu, jūs dzīvi un "miruši" vienlaicīgi. Jūs atrodaties CILVĒCISKĀ KVANTISKĀ SUPERPOZĪCIJĀ, ko vēl jūsu zinātne neatzina. Taču no tā jūsu dzīve nepārstās būt īpašā kvantiskā superpozīcijā. Kvantiskā superpozīcija - stāvokļu pozīcija, kuri nevar būt realizēti vienlaicīgi no jūsu klasiskā skatu punkta, tā - alternatīvu stāvokļu (sasvstapēji izslēdzošu) superpozīcija. Jūsu zinātniskā teorija skandē, ka jūs nevarat būt vienlaicīgi dzīvi un miruši. Krajons apstiprina pretējo. Tas iespējams - tā realitāte. Taču visa lieta tā, ko saprast zem/ar laiku {под временем ?}, ko pieņemt par laika vienību, mani dārgie, bet galvenais - KĀ SAPRAST LAIKU. Jūsu zinātnieki laiku pieņem kā lineāru, kur notikumi izkārtojas viens aiz otra. Bet jūs, mūsdienīgi Gaismas Darbinieki, brīnišķīgi informēti par to, ka tas ne tā. Laiks - ne tikai tas, kas iziet no punkta "A" un nonāk punktā "B". Laiks var atgriezties atpakaļ punktā "A", var skriet reizē vairākos punktos, sagriezties spirālē, apvienot šķietami nesavienojamo...
Kas ir telpa jūsu pasaulē. Tā - laika energoinformācija, kas realizējas metērijas formā, organizējošās garumā, platumā, augstumā. Ja jūs sāksiet ceļot pa jūsu četrdimensiju pasaules kosmosu, vienalga ceļosiet matērijā, organizētā garumā, platumā un augstumā. Jūs varat ceļot pat mikrokosmosa dzīļumā, vienalga, tas būs ceļojums garumā, platumā, augstumā. Tomēr, eksistē ceļošanas iespēja ne vienkārši dziļumā, bet... iekšienē! Un tā -principiāli cita ceļošanas iespēja un matērijas organizācijas izzināšana. Ceļošana iekšienē - tas klejojums pa matērijas pārveidošanas ceļu dažādās dimensijās. Daļēji - tas ceļojums pa četrdimensijas matērijas transformācijas ceļu piecdimensijā. Kvantu fizika, kas saskārās ar superpozīcijas izpratni, jau sāk apgūt piecdimensijas un daudzdimensijas izpratni vispārīgi. Un jo efektīvāk tā sāks to darīt, jo rezultāti izdosies nozīmīgāki. Izpratne "dziļumā" un izpratne "iekšienē" atšķiras... ar mēru skaitu. Dziļums paliek četrdimensionalitātes ietvaros. Ieiešana iekšā saistīta ar pāreju piektajā dimensijā.
Kādēļ Krajons runā par to, ka cilvēki atrodas kvantiskā superpozīcijā? Lai to saprastu un pieņemtu, nepieciešams izmainīt uztveres mērogus, priekštatu par laiku-telpu. Vērojumam no augstākās pasaules, no piektās dimensijas, cilvēks atrodas tieši stāvoklī "dzīvs-miris", tādēļ, ka tāds vērotājs spējīgs VIENLAICĪGI pārredzēt cilvēka vairākus iemiesojumus, redzēt viņa dzīvi un nāvi un uztvert šīs izpausmes kā nedalāmu, viengabalainu procesu. Tāds vērotājs zina par cilvēka, kā kosmiskas būtnes, augstākas formas organizāciju. Tādā gadījumā dzīve/nāve priekš daudzdimensionāliem kvantu fiziķiem salīdzināma ar kodola sairšanu / nesairšanu (ar iekšējās uzbūves izmaiņām). Pie citas dimensijas, pie citas laika organizācijas dzīve / nāve un kodola sairšana /nesairšana kļūst viena parādība viengabalainas esamības organisks process. Šis proces, pēc būtības, ir iekšējās uzbūves organizācijas periodiska, cikliska izmaiņa, kas īstenojas pēc īpašiem daudzdimensionāliem likumiem.
Līdz ar to, derīgi saprast: "kaķis dzīvs", vai "kaķis miris" - cilvēka saprašana tāda, dzīvojoša duālā pasaulē, divdabīgā pasaulē, kur, kā likums, netiek ņemta vērā trialitāte. Krajons piedāvā papildināt saprašanas ķēdīti ar kaķi, reorganizējot to sekojošā veidā. "Kaķis dzīvs cetrurtajā dimensijā" - "Kaķis miris ceturtajā dimensijā" - "Kaķis dzīvs piektajā dimensijā".
Lūk, jums zinātnisks postulāts, ko stāv priekšā pieņemt zinātniekiem kā patiesību. NEKĀDA MATĒRIJA NEVAR EKSISTĒT BEZ IZPAUSMES AUGSTĀKAJĀ MATĒRIJĀ. NEKĀDA CETRUTĀS DIMENSIJAS MIKRODAĻIŅA NEVAR EKSISTĒT BEZ SAIKNES AR PIEKTĀS DIMENSIJAS MIKRODAĻIŅU. JŪSU PASAULES MIKROPASAULE IR PASTĀVĪGĀ MIJIEDARBĪBĀ AR PIEKTĀS DIMENSIJAS MIKROPASAULI.
Tātad, jūsu kvantu fizika - tā, vispirms, ceturtās un piektās dimensijas pasauļu matērijas mijiedarbības fizika. Jebkurām četrdimensiju mikrodaļiņām, izcietošām vienas vai citas transformācijas, ir savs "Es" piektajā dimensijā un var kļūt piecdimensionāla, saņemot spējas būt dzīvai priekš piecdimensiju pasaules un neeksistējošai (priekš jūsu lineārā mirkļa), tas ir "mirušais" četrdimensionalitātē
Cilvēki, vērojoši no augstākās dimensijas, atrodas kvantu superpozīcijas stāvoklī vēl arī tādēļ, ka viņi apveltīti MIEGA SPĒJĀM. Kaut kādā ziņā cilvēka miegs arī ir kvantiska superpozīcija, kad cilvēks dzīvs un "miris" vienlaicīgi. Padomājiet, mani mīļie, vai tad tas tā nav? Miega stāvoklī jūsu ķermenis paliek četrdimensijās. Bet taču jūsu apziņa un Dvēsele pārvietojas piektajā dimensijā, un jūs kļūstat, pēc būtības, aktīvi neeksistējoši (nosacīti miruši) priekš ceturtās dimensijas pasaules. Tādā veidā, miega pozīcija - tā cilvēka kvantiska superpozīcija, kad viņš gan dzīvs, gan "miris" vienlaicīgi. Apvienojas tas, kas šķietami, it kā nesavienojams. Un tas viss - pateicoties cilvēka, kā daudzdimensionālas būtnes, sevišķam iekārtojumam. Bez fiziskā ķermeņa, cilvēkam ir Dvēsele, apziņa, ir dažādi smalkmateriālie ķermeņi, kuri izmantojas priekš dzīves citās, augstākās pasaulēs.
Mikrodaļas, kuras izzina tagadējā zinātne, pietiekami sarežģīti iekārtotas. Jūsu zinātniskie aparāti, pagaidām, nespēj, notvert, fiksēt viņu sarežģīto struktūru, nevienkāršo organizāciju. Jebkura mikrodaļa var aktīvi darboties jūsu pasaulē, tad uz netveramu mirkli izpausties piektajā dimensijā un atkal atgriezties četrdimensiju pasaulē. Tādēļ, uzdevums ar kaķi, var tikt atrisināts ļoti vienkārši. Ja Šrēdingera Kaķis ne dzīvs, ne miris, tātad, viņš - vienkārši guļ (KRAJONA SMAIDS). Taču, līdz ar to, šis uzdevums pakāpeniski tiks risināts zinātniskā ceļā - ar ceturtās un piektās dimensijas matērijas likumsakarīgu mijiedarbības atklājumu palīdzību. Pie tam, pētniekiem svarīgi saprast, ka kvantiskās mikrodaļas nav tikai vienas pasaules, tikai vienas dimensijas iedzīvotājas. Tās - kā minimums, divu pasauļu iemītnieces. Kvantiskā daļiņa triāla pēc savas būtības. Tā var būt aktīva četrdimensioanalitātē, var "gulēt", atrasties četr-piecdimensiju stāvoklī (polipasaules) un var būt aktīva piecdimensijās. Aktivitāte četrdimensionalitātē - tā viņas dzīvesdarbība jūsu pasaulē. Viņa šeit realizē savas energoinformatīvās programmas, kuras saņem piektajā dimensijā. Un, otrādi, četrdimensionālā daļiņa realizē noteiktas četrdimensiju programmas priekš piektās dimensijas. Notiek nepieciešamā energoinformatīvā apmaiņa starp ārējo (ceturto) dimensiju un iekšējo (piekto) dimensiju. Bet, kas tas, "mikrodaļas miegs", viņas patiesā superpozīcija? Tā - fāze, noteiktu energoinformatīvo programmu saņemšanai. Viņa saņem kā četrdimensiju programmas, tā arī piecdimensiju programmas. Tieši miega fāzē kvantiskā mikrodaļa var saņemt (un saņem) energoinformāciju kā no saviem iekšējiem "Es", tā arī no jūsu pasaules, tanī skaitā, - no novērotāja. Lūk, kādēļ mūslaiku pētnieki atzīst, ka novērotājs ietekmē to, kurš pēta. Superpozīcijas fāzē mikrodaļa var saņemt vienu vai citu programmu no novērotāja.
Miegā, sevišķā pralaijas stāvoklī, cilvēks ne tikai atpūšas, bet arī saņem visdažādākās energoinformatīvās programmas. Šīs programmas nes pozitīvu un pat evolucionāru raksturu, ja cilvēks, garīgi un intelektuāli, aktīvi attīstās, ievēro veselīgu dzīvesveidu. Un otrādi, garīgās un intelektuālās degradācijas rezultātā, cilvēks miegā magnētiski pievelk negatīvās energoinformatīvās programmas. To veicina neveselīgs dzīves veids, alkohola, tabakas un citu narkotisko līdzekļu lietošana.
Un tātad, priekš kvantiskās mikrodaļas (kā arī priekš cilvēka) eksistē miega fāze - īpašas pralaijas fāze, kad tā saņem energoinformatīvās programmas, vienlaicīgi atrodoties kā ceturtajā, tā piektajā dimensijā, ko veicina noteiktas dotās mikrodaļas struktūras. Jums, mūsdienīgiem Gaismas Darbiniekiem, svarīgi zināt, ka tagad dažādās mikrodaļās, no kurām veidojas jūsu pasaules matērija, ieplūst jaunas evolucionāra cikla programmas, kuras pakāpeniski transformēs pašas mikrodaļas un, tātad, visu jūsu matēriju. Citādi būt nevar, tādēļ, ka Gaismas Ģimene ne reizi vien jums paziņoja, ka jūsu pasaule ieiet jaunā evolucionārā ciklā, kur pats telpas-laiks būs organizēts citādi, pilnīgi citādi. Pārmaiņu būtība tā, ka jūsu laiks kļūst sfēriskāks, matērija savas vibrācijas paaugstina un - kā sekas - maina savu struktūru, kuras organizācija/uzbūve pietuvinās piektās dimensijas matērijas organizācijai/uzbūvei. Un tādēļ terminam "POLIPASAULE" (pasaules apvienojošs) arvien vairāk un vairāk jānostiprinās cilvēku dzīvē, un jo vairāk - jūsu zinātnieku leksikā. Tādēļ, ka polipasaule - tā arī ir, īstenībā, kvantiskums plašā nozīmē, tas ir process, kad viļņveidīgā energoinformatīvā līmenī īstenojas iekšējā un ārējā mijiedarbība, augstāko un zemāko pasauļu, dažādu dimensiju. īsta kvantu fizika - tā ne vienkārši zinātne, kas izpēta, tā saucamās, neklasiskās mikrodaļu viļņveida īpašības. Tā aicina izzināt MIKRODAĻU UN, TĀTAD, VISAS MATĒRIJAS DAUDZDIMENSIONĀLĀS ĪPAŠĪBAS.
Nu tad, izveidosim shēmu no trīs horizontāli novietotām sfērām, savstarpēji krustojošamies (uz plaknes - apļus). Pirmā sfēra - mikrodaļas aktīvā fāze četrdimensijās, otrā sfēra - "mikrodaļas miega" sfēra, kad viņa uzreiz atrodas kā ceturtajā, tā piektajā dimensijā, trešā sfēra - mikrodaļas aktīvā fāze piektajā dimensijā. Pie sfēru krustošanās shēmā, mēs dabūjam piecas pamatzonas (realitātē viņu ievērojami vairāk).

Zīmējums. Trīs savstarpēji krustojošās sfēras. Mikrodaļas piecu pamatstruktūru zonu shēma.
Pirmā zona - mikrodaļa ceturtajā dimensijā. Piektā zona - mikrodaļa piektajā dimensijā. Otrā zona - aktīva energoinformācijas plūsma, virzīta uz ceturto dimensiju mikrodaļas energoinformatīvajā centrā. Ceturtā zona - energoinformācijas plūsma no piektās dimensijas, virzīta arī mikrodaļas centrā. Trešā zona - tā jau augstāk pieminētais iekšējais energoimformatīvais mikrodaļas centrs, kur viņa attīsta četr-piecdimensiju polipasaules īpašības, vienlaicīgas "dzīves-nāves" īpašības. TREŠAJĀ STRUKTŪRAS ZONĀ MIKRODAĻA APVELTĪTA AR DZĪVĪBAS/DZĪVES POTENCIĀLU CETURTAJĀ VAI PIEKTAJĀ DIMENSIJĀ UN POTENCIĀLU NEAKTIVITĀTI (NEESAMĪBU VIENĀ VAI OTRĀ DIMENSIJĀ.
Tagadējā laikā zinātnei zināmās un nezināmās mikrodaļas pārcieš kardinālas izmaiņās. 21. gadsimta mikrodaļas jau nelīdzinās savai iekšējai struktūrai, organizācijai/uzbūvei iepriekšējo gadsimtu mikrodaļām. Daudzām mikrodaļām tagad novērojama aktīvāka ceturtā zona, tādēļ, ka šobrīd notiek mikrodaļu piesātināšanas process ar piektās dimensijas smalkmateriālām evolucionārām programmām. Mikrodaļu atsevišķas programmas sāk formēt kopējās planetārās programmas, noteicošas jūsu matērijas evolūciju. Mikrodaļu ceturtā zona - tā daudzdimensionālo programmu nesējs, uz kuru iedarbojas daudzi faktori. Faktoru skaitā, ietekmējošu mikrodaļas ceturto zonu, pašas jūsu pasaules matērijas kvalitāte un viņas funkcionēšanas īpatnības tanī. Tā, piemēram, tagad mikrodaļu materījas ceturtās zonas, no kuras veidota jūsu gaisa telpa, ievērojami atšķiras no mikrodaļu blīvās matērijas ceturtajām zonām planētas virspusē un viņas iekšienē. Lieta tā, ka attālinoties no Zemes virskārtas, mainās pašas mikrodaļas daudzi rādītāji. Mikrodaļas dzīvībasdarbības apstākļi jūsu gaisa telpā labvēlīgi tam, lai viņas ceturtā zona funkcionētu ievērojami aktīvāk. Vispār, visām mikrodaļām ceturtā zona tagad aktivizējas, piektā dimensija ieiet jūsu pasaules telpā, visās viņas mikrodaļās - tikai dažādos tempos un dažādos ceļos - atkarībā no zemes vides veida. Taču jūsu gaisa mikrodaļas tagad daudz efektīgāk pieņem evolucionārās programmas no piektās dimensijas. Nepieciešamie apstākļi priekš tā tiek radīti, daļēji pateicoties mainošamies, atjaunojošamies: magnētismam, gravitācijai, blīvumam un matērijas vibrācijām. Gaisa telpā magnētisms iemanto lielas spējas priekš polipasaules, dažād-dminsiju apvienošanas. Gravitācijas lauki iemanto īpašas konfigurācijas, kas korelirējas {коррелируются ?} ar mikrodaļas ceturtās zonas struktūru. Matērijas blīvums gaisa telpā, dabīgi, mazāks kā matērijas blīvums uz Zemes virskārtas. Vibrāciju līmenis paaugstinās un iegūst harmoniskāku raksturu.
Planētas gaisa telpa - lai arī ne ideāla, taču ļoti komfortabls inkubators priekš jaunu mikrodaļu dzimšanas, priekš programmu saņamšanas no piektās dimensijas, priekš jaunas matērijas, jauna evolucionārā cikla programmu radīšanas. Tieši šeit mikrodaļas izlaiž brīvībā savu jaunradi un sāk rūpīgi radīt jaunu laika-telpu priekš jaunās ēras. Smalkajā plānā var pat redzēt tās smalkmateriālās "olas-matricas", kuras radītas Zemes gaisa telpā.
Bet tagad stādaties priekšā, ka šī daiļā, maigā inkubatora iekšienē ielaužas kaut kāds rupjš spēks. Piemēram, parādās lidmašīna (vai helikopters) ar dzinēju, kas izdala zemu vibrāciju lauku un izjauc jaunas dzīvības dzimšanas harmoniju. Šķiet, kāds vērtīgs izgudrojums priekš cilvēces - lidmašīna, ērts pārvietošanās līdzeklis!.. Taču tā pārvietošanās telpā pēdējās desmitgadēs ieiet pretrunās ar jūsu pasaules evolucionējošiem spēkiem. Parasta ola, parastā inkubatorā nevar aizsargāties. Bet lūk mikrodaļu energoinformatīvie spēki apveltīti ar pašsaglabāšanās spēku. Vibrācijas lidmašīnu radītās, iziet pretrunās ar mikrodaļu vibrācijām. Vienu un otru smalkmateriālie lauki savstarpēji saduras. Liekas - kāds sīkums, mikrodaļa. Kā viņa var pretstāvēt jaudīgai lidmašīnai no virsizturīga metāla? Bet metāls - tas ne tikai metāls. Tā - matērija, kas apveltīta ar energoinformatīvām īpašībām, tanī skaitā - energoinformatīvas apmaiņas spējām. Metālā ir savas īpašas mikrodaļas, un šo mikrodaļu ceturtās zonas pie noteiktiem apstākļiem sāk saņemt informāciju no daudz smalkākas matērija mikrodaļu ceturtajām zonām. Evolucionāri vairāk attīstījušās mikrodaļas centīgāk izpilda savus evolucionāros pienākumus - viņas dalās saņemtajās piecdimensiju programmās ar saviem biedriem, metāla mikrodaļām un citām matērijām, no lidmašīnas sastāva. Lidojošā aparāta (ne tikai lidmašīnas, piemēram, helikoptera) mikrodaļās ieiet piecdimensiju programmas, bet tās... vēl negatavas pieņemt šīs programmas! Tādās daļās tūliņ notiek restrukturizēšana, pati daļa kļūst vairāk polipasaule, viņa "lielā mērā dzīva" piektajā dimensijā... Bet kas - ceturtajā? Atbildi pateikt nav sarežģīti. MIKRODAĻA CETURTAJĀ DIMENSIJĀ "MAZĀKDZĪVA". Realitātē notiek matērijas pagaidu restrukturizācija, kas noved pie tā, ka lidmašīna zaudē viengabalainības īpašības, pilnīgas darbaspējas. Lidmašīnai var atteikties vieni vai citi mezgli, agregāti. Tanī skaitā, pie sevišķiem apstākļiem, iespējama dažu daļu, no kurām sastāv lidmašīna, izdalīšanās. Bieži tāda mikrodaļu evolucionāru dažādvirzību mijiedarbība nenoved pie katastrofām, tādēļ ka mijiedarbības periods pietiekami mazs. Taču gaisa telpā, mijiedrbības procesā var piedalīties arī tādas mikrodaļas, par kurām vēl nav teikts. Viņas rada sevišķas fluktuācijas, kuras, pagaidām, jūsu pasaules zinātnieki vēl nespēj paredzēt.*
---------------
Fluktuācija - jebkura periodiska izmaiņa. Kvantu mehānikā - nejauša novirze no vidējas vērtības lieluma, raksturojoša liela daudzuma haotiski mijiedarbojošos sistēmu daļu... Fluktuācijas piemērs ir vielu blīvuma fluktuācija kritisku punkutu apkārtnē, novedošu, daļēji, pie straujas gaismas izkliedes un caurspīdīguma (opalescences/опалесценция) zaudēšanas... Brāļu A. un B. Strugacku fantastikas stāstā "Praktikants" fluktuācija apzīmēta kā novirze no vairāk ticama stāvokļa, turklāt, šīs ticamības novirze niecīgi maza. Stāsta personāžs, Ivans Žiļins, stāsta par savu tikšanos ar cilvēku - "Gigantiskas fluktuācijas". Notikumos, ar viņu notiekošos, neizplatījās neticamības teorija. Ar viņu notika neticami notikumi tik bieži, ka tas lauza visu teoriju. (No VIKIPĒDIJAS)
---------------
Gaisa telpā var eksistēt mikrodaļas, kuras saņēma spēcīgus negatīvu energoinforatīvu programmu lādiņus. Tādas programmas veidojas tanīs vietās, kur novērojamas sociālas kataklizmas. Sevišķi spēcīgas negatīvās programmas veidojas vietās, kur notiek kara konflikti, kur ievērojami izkropļoti astrāli-mentālie lauki. Tādi lauki rada kolosālu daudzumu negatīvi uzlādētu mikrodaļu, kuras aktīvi darbojas otrajā zonā, nododot mikrodaļu centrā (trešajā zonā) negatīvās programmas. Viņas iet kontaktā ar ceturtās zonas energoinformatīvām plūsmām, tādēļ, ka gaisa telpā notiek aktīva energoinformācijas apmaiņa ar evolucionāri attīstītām mikrodaļām. Tādi konflikti arī izraisa dažādas fluktuācijas. Tanī skaitā arī tās, kas izdara ietekmi uz lidmašīnu matēriju un, vienā vai citā pakāpē, rada iemeslus lidmašīnu katastrofām. Kā jūs saprotiet, mikrodaļas nestāv uz vietas. Viņu plūsmas, dažādu spēku ietekmē, pārvietojas visas planētas gaisa telpā. Tādēļ pluktuācijas vairāk ticamas kataklizmu, karu zonās, taču teorētiski iespējamas jebkurā vietā virs planētas. Uz mikrodaļām spēcīgu ietekme izdara jebkura veida ieroču izmantošana. Tanī skaitā, dažāda veida jaunu bruņojumu izmēģināšana, supermūsdienīgu tādu veidu ieroču, par kuriem jūsu pasaules sabiedrība pagaidām neinformēta. Tādēļ, ka ieroču izmantošana - tas, pēc būtības, negatīvi uzlādētu mikrodaļu izplatīšanas process. Galarezultātā, tā vienmēr pretdarbība evolucionāriem spēkiem.
Un tātad, lidmašīna paceļas gaisā, seko no punkta "A" uz punktu "B". Lidojuma laikā, lidmašīna vidēji (ņemsim vidēji statistisku lidojuma ilgumu) 3 līdz 5 reizes nokļūst gaisa fluktuācijas zonās. Visbiežāk, ja lidmašīna tehniski absolūt salabota, mikrolauku ( (lauku, mikrodaļu radītu) fluktuācija neizraisa nopietnas sekas. Taču lidmašīnu matērija, kas lido gaisa telpā vairākus gadus, periodiski nokļūstot fluktuācijas zonās, sāk pakļauties izmaiņām smalkajā plānā, energoinformatīvā līmenī, ar to pašu palielinās aviokatastrofu iespējamība. Jūsu pasaules oficiālā statistika noteikti liecina par katastrofu samazināšanos civilā aviācijā.. Taču tā neņem vērā (jā, un arī nevar uzskaitīt) kara aviācijas katastrofas, tādēļ ka tās vairākumā valstu tiek slēptas. Bez tam, netiek reģistrēti daudzi nelielu lidmašīnu katastrofu gadījumi, atrodošos personīgā lietošanā, Kopumā, pēdējo trīsdesmit gadu laikā, aviokatastofu skaits palielinājās, kaut arī jūsu oficiālā statistika apgalvo pretējo. Un viss tas tādēļ, ka lidmašīnas un helikopteri, kā gaisa transporta sistēmas jau neatbilst planētas laikmetīgai gaisa telpas sistēmai. Un vispirms - dēļ tiem iemesliem, uz kuriem jau es norādīju. Vēl vairāk, gaisa fluktuācija izdara ietekmi ne tikai uz lidmašīnām, bet arī uz cilvēkiem, uz pilotiem - par cik jūsu fiziskie ķermeņi arī sastāv no matērijas, kas veido visdažādākās mikrodaļas. Piloti, dažkārt, zaudē kontroli pār lidmašīnas vadību tieši tādēļ, ka gaisa fluktuācijas viņus dezorientē, atņem spējas pareizi pieņemt lēmumus un pat - noved apziņas zaudēšanas stāvoklī. Dažreiz piloti, nokļūstot gaisa fluktuācijās, kur sevišķi spēcīgas polipasaules energoinformatīvās plūsmas, kur, burtiski, sajaukta ceturtās un piektās dimensijas eneroinformācija, nokļūst mākslīga "apziņas miega" stāvoklī, tādēļ ka viņu apziņa - "ne dzīva, ne mirusi". Viņu apziņā sākas īpaša, tā saucamā, kvantiskā superpozīcija, kad uz cilvēku iet daudzveidīgas energoinformācijas ietekme no dažādu dimensiju, dažādiem avotiem.
Tieši tādēļ ekspertiem bieži vien grūti noteikt patiesos aviokatastrofas iemslus. Tādēļ, ka netiek ņemti vērā jaunie apstākļi, izveidojušies gaisa telpā. Visbiežāk lidmašīnu katastrofas iemeslus nosauc kā "cilvēciskais faktors". Taču cilvēciskais faktors daudzos gadījumos - nav iemesls, bet izveidojušos apstākļu rezultāts. Bez tam, dažreiz eksperti, nepārvaldot visā pilnībā zināšanas, par lidmašīnas katastrofas iemesliem var nosaukt vienas vai citas vielas ietekmi, ko pārveda ar lidaparātu. Tomēr, nevar izslēgt gadījumu, ka katastrofa notika rezultātā, lidmašīnai nokļūstot spēcīgas fluktuācijas zonā. Un vielas aktivācija notika pēc tam, kad lidmašīna sāka prakstiski sairt daļās gaisā.
Lai pareizi noteiktu aviokatastrofas iemeslus, ekspertiem pie pētīšanas jāpiesaista jaunus paciālistus, tanī skaitā - zinātniekus, kuri sāk saprast pasaulē notiekošo procesu būtību. Par nožēlu, pagaidām tas netiek darīts. Bet tas nozīmē - tiek atlikta uzdevumu risināšana, no kuriem atkarīga cilvēku dzīvība. Ja tos milzīgos līdzekļus, kurus tagad tērē kara tehnikas radīšanai, vadošo valstu vadības sāktu izmantot miermīlīgiem mērķiem, tad jau divās tuvākajās tūkstošgadēs parādītos iespēja principiāli jauna tipa lidaparātu radīšanai. Jaunu, progresīvu dzinēju, balstītu uz magnētismu, līdzsadarbībā ar gravitāciju jau tiek radīti (visbiežāk - slepeni). Taču tā nav virziena prioritāte. Kā sekas - lidmašīnu katastrofas, traģēdijas, upuri. Galvenais uzdevuma risinājums: starptautiskas programmas radīšana jauna tipa lidaparātu radīšanai. Paceļoties gaisā punktā "A", jebkuram cilvēkam jābūt absolūt pārliecinātam, ka piezemēsies absolūti vesels un dzīvs punktā "B". Cilvēkiem jābūt absolūti pārliecinātiem, ka gaisa ceļojuma rezultātā viņu bērni, vecāki, radinieki, draugi un paziņas... paliks dzīvi. Jaunie lidaparāti aicināti izstarot harmonisku energoinformāciju, viņiem jāieiet gaisa inkubatora telpā bez trokšņa, maigi - tā, lai neiztraucētu jaunā formējošās telpas-laika "olu-matricu". Un tas iespējams, kad enerģijas avota lomā izmanto smalkmateriālās enerģijas, bet ne šķidros un cietos planētas dabas resursus.
Tagad es piedāvāju jums, mani dārgie, atgriezties mūsu raksta sākumā un pievērst uzmanību virsrakstam. Par kādiem "cilvēkiem-lidmašīnām" ir runa? Nu protams, par Gaismas Darbiniekiem - par jums, kuru acis lasa šīs rindas. LID-MAŠĪNA - TAS IR TAS, KAS PATS LIDO {kr. val. САМО-ЛЁТ}. Bet Gaismas Ģimene tagad aktīvi aicina jūs, lai jūs attīstītu īpašības PAŠAUGŠUPCELŠANAI. Lai jūs iemantotu spējas pašiem pacelties augšup (lidot) augstākajās pasaulēs, piektajā dimensijā. Tādēļ "cilvēki-lidmašīnas" - tie, kuri gatavojas paši augšupcelties. Bet pašaugšupcelšanās tēma tieši saistīta ar kavantisko superpozīciju un mikrodaļu plūsmām. Jūsu ķermenis sastāv no tām pašām mikrodaļām, kuras dzīvo, tad ceturtajā dimensijā, tad piektajā dimensijā, bet tad - "guļ", it kā atrodas divās dimensijās vienlaicīgi. Un tagad es runāju pat ne tik daudz par jūsu fiziskajiem ķermeņiem, cik par jūsu Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa citiem ķermeņiem. Jums tagad sāka formēties astrāli-mentālo, ugunīgo, ēterisko un citu ķermeņu POLIPASAULE. KO NOZĪMĒ Polipasaule? Tas nozīmē, ka tādos ķermeņos aktīvi attīstās mikrodaļas, kurām jaunā līmenī darbjas otrā un ceturtā zona, notiek PASTĀVĪGA ceturtās un piektās dimensijas energoinformācijas apmaiņa. Ceturtajā zonā, mikrodaļas dziļā centrā formējas jaunas evolucionāras programmas, kuras kļūs pamats jaunam telpas-laikam, jauna telpas-laika kontinuuma. Jaunais telpas-laika kontinuums ne tikai jums apkārt, bet arī jūsos, jūsu "Es" dziļumā, jūsu smalkmateriālajos ķermeņos, kuri jau pakāpeniski nodod jaunās polipasaules programmas arī fiziskajam ķermenim. Mūsdienīgie Gaismas Darbinieki, cilvēki, garīgi aktīvi attīstošies, kļūst jauno mikrodaļu, ar jaunām evolucionārām programmām, avangards-nesēji. Starp jums ir tie, kuri sāk apgūt matērijas pārejas prakses no ceturtās dimensijas piektajā un atpakaļ. Jūs šo procesu apzīmējāt ar cipariem "4-5-4". Mani dārgie! Kas tas - ja ne mikrodaļu kvantikās superpozīcijas izmantošana? Daudzi no jums vienkārši nav pazīstami ar kvantu fizikas izpratnēm, ar tās likumiem. Taču pat nezinot tās likumus, jūs sākāt to pielietot praksē - caur savu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksu. Daži jau saprata: piektajā diensijā vajag nevis pārvietoties, bet formēt savu piecdimensionālo "Es". Izmainoties evolucionāri, jūs apkārt savam ķermenim formējiet savus piektās dimensijas telpas ķermeņus. Jūs noteicāt ievērojamo Šrēdera kaķi, tādēļ, ka sava "Es" iekšienē sākāt apgūt NESAVIENOJAMO SAVIENOŠANU - no klasiskā skatu punkta. Jūsu iekšienē apvienojas ceturtā un piektā dimensija, bet agrāk, vecās dzīves, vecajā ciklā, tas nebija iespējams. Jā, bija augšupcelšana piektajā dimensijā, bija atgriezšanās... Tas ir, ceļojums "4-5-4", protams, tika veikts arī agrāk - to Gaismas Darbinieku, kurus jūs sauciet Augšupceltie Skolotāji. Taču pārejas princips bija pilnīgi cits, ceturtās un piektās dimensijas energoinformācijas apvienošana daudzu mikrodaļu līmenī nenotika. Bet tagad tādu polipasaules mikrodaļu kļūst arvien vairāk. Un tas, starp citu, atvieglo mijiedarbības iespējas starp ceturto un piekto dimensijām.
Mikrodaļas nosacīta "miega" stāvoklī, kvantiskā superpozīcijā, kad viņas padziļinātais centrs saņem gan ceturtās, gan piektās dimensijas energoinformāciju, iespējama DIVU NOVĒROTĀJU MIJIEDARBĪBA. Saprotiet par kādiem diviem novērotājiem runāju? Par ceturtās dimensijas Novērotāju un piektās dimensijas Novērotāju. Uzmanību, mani dārgie! Mēs nonācām pie ļoti svarīga mūsu sarunas momenta... Jums nepieciešams tagad saprast, ka ar mikrodaļas (viņas trešo zonu) var mijiedarboties kā ceturtās dimensijas pārstāvis, tā arī piektās dimensijas iedzīvotājs. Tas nekad nenotiks zinātniskā pētījuma procesā, ja jūsu pasaules zinātnieks nenoticēs dzīves realitātei augstākajās dimensijās un, ka tur dzīvo gandrīz tādi paši cilvēki, kā arī jūs. Taču tas obligāti kļūs realitāte, ja jūsu pasaules zinātnieks sapratīs, ka viņš var ietekmēt mikrodaļas dzīvi kopā ar piektās dimensijas pārstāvjiem. Ar kādu mērķi? Mērķi var būt ļoti dažādi - no zinātniski pētnieciskiem līdz praktiskiem, kad kopīgi varēs radīt jaunas ierīces un aparātus...
Atšķirībā no zinātniekiem, Gaismas Darbinieku vairākums zina par dzīvi piektajā dimensijā un pat aktīvi sadarbojas ar piektās dimensijas iemītniekiem. Pārsvarā ar savām Atbalsta Grupām. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jūs varat negaidīt, kad jūsu pasaulē radīs jaunus lidaparātus. Jūs spējīgi pārkārtot savu mijiedarbību ar mikrodaļām - ar mērķi, nodrošināt lidmašīnas lidojuma drošību, harmonizēt ceturtās un piektās dimensijas energoinformācijas apmaiņu. Jūs varat izmantot jau esošās harmonizācijas prakses. Jūs arī spējīgi saņemt jaunas, speciālas metodikas priekš evolucionāru un neevolucionāru mikrodaļu harmonizācijas, priekš gaisa fluktuāciju neitralizācijas un pārveidošanas. Priekš jūsu pasaules iedzīvotāja vidējās statistiskās apziņas - tā nerealitāte, fantāzija, izdomājums. Priekš jums, mani dāgie Gaismas Darbinieki, tas var kļūt par ikdienišķu, rūpīgu darbu. Tāds darbīgums var kalpot ne tikai aviopaziņojumu drošībai, bet arī kopplanetāriem evolūcijas mērķiem. Tā būs virzīta uz mikrodaļu darbības harmonizāciju, jaunas dzīves apstākļu radīšanu, jaunā evolucionārā ciklā. Pie tam, mijiedarbības procesā ar mikrodaļām jūs aicināti aktīvi sadarboties ar saviem kolēģiem no piektās dimensijas, ar augstāko pasauļu speciāliem Dienestiem, kas šobrīd nodrbojas ar jaunu evolucionāru programmu ienešanu jūsu pasaulē. Ar šiem Dienestiem, tā vai citādi, sadarbojas praktiski visi ievērojamie zinātnieki-fiziķi, kuri jau pārgāja no ceturtās dimensijas piektajā. Šajos Dienestos ne mazums arī citu jums pazīstamu personību, ar kuriem jums pa spēkam nodibināt kontaktus. Pēc būtības, jebkura sazināšanās ar piekto dimensiju - ieguldījums dimensiju apvienošanas attīstībā, ieguldījums kopplanetāro daudzdimensionālo procesu harmonizācijā.
Un tātad, mani dārgie, ko mēs izdarīsim ar Šrēdingera kaķi? Vispirms, mēs viņu izlaidīsim no kastes. Tādēļ, ka kaķiem nevietā būt blakus indīgām gāzēm. Pēc tam, mēs neitralizēsim pašu indīgo gāzi un izdalīsim pa daļām kasti. Pēc tam, jūs varat doties uz virtuvi un ieliet kaķim trauciņā pienu. Pacienājies ar pienu, kaķis var ieņemt svarīgu superpozīciju, ērti iekārtojies jums uz krūtīm. Tā - patiešām superpozīcija, tādēļ ka daudzi kāķi palīdz mūsu saziņai ar augstākām pasaulēm. Jūs, Gaismas Meistari, varat sazināties ar mikrodaļām bez zinātniskām ierīcēm. Jūsu galvenie izstrumenti - tā Mīlestība, tīrs nodoms un Dievišķa Apziņa. Caur sazināšanos ar mikrodaļām, jūs īstenojat ceļojumu savu "Es" iekšienē un pārvietojaties... makrokosmosā. Tādēļ, ka lielais vienmēr glabājas mazumā. Aizejot iekšienē, mikropasaulē, jūs spējat atrasties lielā, brīnišķīgā, tīrā piektās dimensijas pasaulē. Vai vēl brīnišķīgākās, varenākās augstāko dimensiju pasaulēs. Jūs spējīgi no turienes ienest jūsu pasaulē evolucionārās programmas, kas tagad cilvēkiem nepieciešamas varāk kā gaiss. Jūs spējat vienlaicīgi dzīvot gan mikropasaulē, gan makropasaulē, veicinot ļoti svarīgu energoinformācijas apmaiņu. Un tā jūsu - Gaismas Meistaru, Lielās Centrālās Saules Eņģeļu Superpozīcija. Lielās Centrālās Saules iekšienē eksistē visas superpozīcijas, dzīvs viss esošais. Bet Lielā Centrālā Saule dzīvo jūsu katra iekšienē. Un jūsu uzdevums visos laikos un visās pasaulē - spīdēt, izpaust Dievišķo Gaismu Visuma Dzīvības vārdā.
Un tas patiesi tā.

Jūsu KRAJONS.
2015. gada 19.-22. novembris.

NEPIECIEŠAMAIS PĒCVĀRDS
(Dialogs ar Krajonu)
= Krajon, kad mūsu materiāls bija sagatavots iespiešanai, notika lidmašīnas katastrofa, ko jau nekādi neizskaidrot ar fluktuāciju. Tas tieši tas gadījums, kad viena lidmašīna notriec otru un iemesls ir... NEGATĪVS CILVĒCISKAIS FAKTORS. Mums rodas iespaids, ka spriedze pasaulē turpina augt. It kā cilvēki nekādi nevarētu dzīvot bez kariem...
- Mani dārgie... Karš - tā neprasme atrisināt konfliktu citā ceļā. Visa karu vēsture - tā vēsture tam, kā cilvēki mācās dzīvot bez kariem. Nešaubaties: agrāk vai vēlāk, šī mācībstunda būs apgūta uz visiem laikiem. Taču svarīgi saprast vēl, lūk, ko: TAGADĒJO LAIKU KARA KONFLIKTI - TĀ NENOTIKUŠĀ TREŠĀ PASAULES KARA ENERĢIJA. Neizpaudusies kā pasaules postījumu vienota enerģija, tā caursūcas jūsu pasaulē dažādās mazās un lielās plūsmās. Šī enerģija var kļūt kā strauts vai pat upe. Taču tā nekad nekļūs jūra un vēl mazāk - pasaules okeāns. Un vēl dotajā evolūcijas etapā ar karu palīdzību... pasaules ļaunums nomet maskas. Jau tagad cilvēki brīnās, ka ļaunuma spēki izpaužas tur, kur tie agrāk nebija redzami. Šis process jūsu pasaulē pagaidām turpināsies. Jūs, Gaismas Meistari, Gaismas Darbinieki, aicināti atbildēt uz jebkuru negatīvu konfliktu ar Mīlestības un Gaismas enerģiju. Šī enerģija pašlaik jūsu pasaulē strādā aktīvi, kaut arī tā pagaidām ne tik pamanāma. Taču ar katru dienu, katru stundu, katru minūti tās kļūst arvien vairāk un vairāk... Jūs aicināti ne vienkārši ticēt, ka miers valdīs jūsu Pasaulē. JŪS ZINAT PAR ŠO MIERU JŪSU SAKRĀLO SIRŽU DZIĻUMĀ. Jo viņās dzīvo zināšanas par jūsu harmonisko dzīvi vienotā tagadnes-pagātnes-nākotnes telpā. Jūs īpašas nerģijas apveltīti priekš procesu harmonizācijas. Nesiet Mīlestības un Gaismas enerģiju turp, kur tumšs, kur izpaužas agresija. Un esiet droši/pārliecināti par saviem spēkiem un Gaismas uzvaru.
2015.g.26.11.


Publikāciju sagatavoja Svetlana Dračova, Marina Shults, Sergejs Kanaševskis - Žurnāla "MIROVOI ČENNELING:DUHOVNIJE SOOBŠČEŅIJA" redkolēģija.
Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 1(26) 2016, El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālr. 29613296.
=====
Latviskojums ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/26.06.2016. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 26.06.2016.

Skatījumu skaits: 791 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 2
2 ppu-pro_Kl  
0
Наша команда опытных мастеров приготовлена предоставлять вам новаторские системы, которые не только снабдят устойчивую защиту от заморозков, но и дарят вашему коттеджу изысканный вид.
Мы работаем с последними материалами, обеспечивая долгосрочный срок эксплуатации и выдающиеся результаты. Утепление фронтонов – это не только экономия энергии на отапливании, но и забота о окружающей среде. Энергосберегающие методы, какие мы осуществляем, способствуют не только твоему, но и сохранению природных богатств.
Самое главное: <a href=https://ppu-prof.ru/>Утепление фасадов стоимость работ цена</a> у нас начинается всего от 1250 рублей за м2! Это бюджетное решение, которое переделает ваш хаус в действительный тепличный район с минимальными затратами.
Наши проекты – это не просто утепление, это составление территории, в где каждый компонент отражает ваш индивидуальный стиль. Мы примем все твои пожелания, чтобы преобразить ваш дом еще более теплым и привлекательным.
Подробнее на <a href=https://ppu-prof.ru/>https://www.ppu-prof.ru</a>
Не откладывайте труды о своем ларце на потом! Обращайтесь к квалифицированным работникам, и мы сделаем ваш дом не только тепличным, но и по последней моде. Заинтересовались? Подробнее о наших сервисах вы можете узнать на сайте компании. Добро пожаловать в универсум удобства и высоких стандартов.

1 ppu-prof_Kl  
0
Наша группа искусных специалистов приготовлена предлагать вам прогрессивные подходы, которые не только обеспечивают прочную защиту от зимы, но и подарят вашему зданию элегантный вид.
Мы трудимся с современными материалами, заверяя прочный продолжительность работы и превосходные итоги. Теплоизоляция наружных стен – это не только сбережение на обогреве, но и ухаживание о окружающей среде. Энергосберегающие технологии, какие мы применяем, способствуют не только зданию, но и сохранению экосистемы.
Самое главное: <a href=https://ppu-prof.ru/>Утепление стен снаружи цена за метр</a> у нас открывается всего от 1250 рублей за квадратный метр! Это доступное решение, которое метаморфозирует ваш дом в подлинный душевный уголок с минимальными затратами.
Наши достижения – это не единственно изоляция, это составление помещения, в где каждый аспект отразит ваш уникальный стиль. Мы берем во внимание все все ваши пожелания, чтобы осуществить ваш дом еще более удобным и привлекательным.
Подробнее на <a href=https://ppu-prof.ru/>ppu-prof.ru/</a>
Не откладывайте труды о своем обители на потом! Обращайтесь к профессионалам, и мы сделаем ваш корпус не только более теплым, но и более элегантным. Заинтересовались? Подробнее о наших проектах вы можете узнать на официальном сайте. Добро пожаловать в пределы гармонии и качественного исполнения.

Vārds *:
Email *:
Kods *: