Galvenie » 2014 » Aprīlis » 25 » Pasaule, kurā jūs atnākt varat
08:12
Pasaule, kurā jūs atnākt varat

Pasaule, kurā jūs atnākt varat

Tatjana Potapova (Svireļ), Krievija
2014. gada 8. februāris

Čenelings rediģēts publicēšanai Žurnālā
"Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija" Nr 2(14) 2014

(Dialogs sākas pie iedegtas sveces. Dievs! Svētī mani sarunai ar svētu cilvēku, ar kuru man jārunā pēc paša Aleksandra Sergejeviča Puškina ieteikuma. Šis cilvēks - Žerārs Luadjē, kurš dzīvo vienā no piektās dimensijas pasaulēm).

SVIREĻ: Mans dārgais, piektajā dimensijā dzīvojošais Žerārs Luadjē! Žerār Luadjē, dzirdat Jūs? Runā ar Jums un sveicina Jūs Svireļ-Tatjana. Atvainojiet mani, ka man jūs jātraucē!
ŽERĀRS: Es dzirdu, dārgā Svireļ. Zinu, ka ar mani runāsi un gatavs esmu atbildēt uz taviem jautājumiem.
- Atbildiet, lūdzu, uz jautājumu, kādā mērā esmu jūsu garīgā radiniece - kā pastāstīja man?
= Mana dārgā Svireļ, tu pat iedomāties nevari, ka mēs ar tevi esam bērni, vienai Garīgai personai, kura Pasaulē ieņem nozīmīgu vietu, vīrišķīgā un visai Cilvēcei nepieciešamu cilvēku, garīgu būtņu, Hierarhijā.
Mēs ar tevi - garīgie brālis un māsa. Abi apveltīti vibratīvām - smalko lauku poetisko tekstu un melodiju uztverēm, kas dibinās uz debesu slāņa muzikālās oktāvas. Mana dārgā māsiņa, Svireļ, senatnē saņēma uzdevumu, kļūt par priesterieni - glabātāju un sargātāju vienam no svarīgiem Lemūriešu Kristāliem - Altomiram... Viņai gabājams atbildīgs uzdevums - Zemes izejas periodā no Kalijugas ēras un pārcelšanās laikā Satjajugā, sasaistīt apgaismotās Cilvēces Pasauli ar garīgām būtnēm no dažādām augstākām dimensijām ar saviem garīgā attieksmē pavirzījušamies asins radiniekiem. Bet man uzdevums - vispārināt visu manu radinieku, izkaisītu pa dažādām Pasaulēm, garīgā darba pieredzi. Šī vispārināšana izplūst mākslas, literatūras, skulptūru, poēzijas darbu radīšanā. Man bagāta pieredze glezniecībā un dziedniecībā.
- Pateicos, Žerār, par šiem jaunumiem! Lūdzu, otrs jautājums: kā iekārtota piektās dimensijas pasaule, kurā jūs dzīvojiet?
= Mūsu pasaule, attiecībās starp cilvēkiem, brīnišķīga savā pilnībā. Viņa iekārtota tā kā savās dvēselēs viņu veido cilvēki, izgājuši caur Blīvā plāna dzīves pieredzi uz Zemes, daudz ko pārcietuši, izbaudījuši, taču neizmainījuši savu dievišķīgo būtību. Šī pasaule eksistē bez meliem, bez sacensības, bez skaudības, bez cietsirdības, bez nodevības, bez neuzticības, pilnīgā cilvēku uzticībā vienam pret otru. Tādēļ mūsu dzīve priecīga un caurspīdīga, piepildīta ar sfēru mūziku, mīlestību vienam pret otru un mūsu mazākiem brāļiem - dzīvniekiem. Vienā saimē dzīvo gan cilvēki un dzīvnieki, gan floras un faunas pārstāvji.
- Ar ko nodarbojas jūsu pasaules cilvēki piektajā dimensijā?
= Cilvēki aizņemti jaunradē, kas balstīta uz Radītāja virzītu mērķu vienošanu. Šī jaunrade attīstās dažādos virzienos:
1. Atbildīga palīdzība tiem cilvēkiem, kuru dvēselēm jāatnāk uz piekto dimensiju no Zemes Blīvuma. Mūsu glābšanas un pavadīšanas komandas strādā pastāvīgi. Mēs pastāvīgi pilnveidojam dienestus, radošus harmoniskus apstākļus dvēseļu pārejai no blīvām pasaulēm uz augstākām.
2. Piektajā dimensijā attīstīta sazināšanās ar 7-ās un 8-ās dimensijas pasaulēm, pat līdz 10-tajai. Sazināšanās dibināta uz to personīgiem kontaktiem, kuri savā garīgā attīstībā sasniedz vēl lielākus augstumus.
3. Bez tā, tiek radītas ekspedīcijas zemākās pasaulēs priekš dažāda veida palīdzības organizēšanas. Tanī skaitā - uz speciāliem Gaismas Kuģiem. Nereti mēs piedalāmies 3-ās un 4-ās dimensijas pasauļu brīdināšanā par tehnoloģiskām avārijām.
4. Mēs transportējam uz kosmisko staciju smagās un negatīvās enerģijas pārstrādāšanai pozitīvās un radošās.
5. Īstenojam ceļojumus uz citām mūsu galaktikas un pat uz citu galaktiku zvaigžņu sistēmām priekš sazināšanās ar garīgi attīstītām personībām, Gaismas Būtnēm, kuru dzīve, kultūra, māksla mūs ieinteresēja. Un mēs gatavi sazināties, lai uztvertu pieredzi dzīves organizēšanā, zinātnes sasniegumu jomās, izglītībā, dzīves telpas kulturalizēšanā, saskarsmē ar aptverošo Pasauli.
- Kāds jūsu pasaules cilvēku galvenais uzdevums?
= Galvenais uzdevums cilvēkiem, dzīvojošiem mūsu pasaulē piektajā dimensijā - atbilst Dievišķās Pasaules prasībām, tas ir, būt augstākā mērā prasīgiem pret savu "Es", lai nenolaistos zemāk par to garīguma pakāpīti uz kuru mūs pacēla Radītājs. Tā - garantija tam, ka Pasaule, Dieva-Radītāja iekārtota, nedegradēsies un paliks radītāja Dievišķā Nodoma pirmradītā tīrībā. Sargāt/aizstāvēt Pasaules Likumus, Absolūta iedibinātus, - lūk, cilvēku galvenais uzdevums, kuri sasniedza mūsu attīstības līmeni piektajā dimensijā. Viņi - Visuma un Pasaules harmonijas saglabātāji/uzturētāji - tāds viņu Likums.
- Vai ir jūsu pasaulē ģimenes?
= Mums nav liegta laime būt savām ģimenēm. Mūsu pasaules cilvēki nav neauglīgi un bezķermeņu gari. Dieviem taču arī ir savi bērni, mīļoti un neaizmirstami. Tā arī mēs ar jums bijām un palikām Eņģeļi. Mums dažādās dimensijās ir savi radu cilvēki. Ne velti Pasaule uzskata, ka visi cilvēki - brāļi un māsas Kristū. Visi mēs - viena sena koka Igdrasila (Иггдрасиль ?) zari un lapas, kurš sazarojās daudzās pasaulēs, dažādās dimensijās. Visi mēs viens par otru atbildīgi. Visi saistīti asinssaitēm, enerģētiski, garīgi, un visi viens otru mīl, tādēļ, ka MĪLESTĪBA - tas Pats Dievs-Radītājs, Pasauli būvējošs ar Mīlestību.
- Vai daudz jūsu pasaulē cilvēku no mūsu ceturtās dimensijas pasaules?
= Pie mums šeit, mūsu pasaulē, mitinās 19-tā gadsimta beigās, 20-tā sākumā uz Blīvās Zemes dzīvojušie, brīnišķīgi mākslinieki, rakstnieki, žurnālisti, gleznotāji, kuru vārdi jums labi zināmi. Bez viņiem šeit dzīvo šurp atnākušie dažādu citu profesiju cilvēki, kā arī garīgā aicinājuma cilvēki. Viņi visi dzīvoja mūsu Blīvajā Zemē un savā laikā turp ne reizi vien atgriezās no augstākās pasaules, lai palīdzētu zemiešiem pacelties uz augstāku evolūcijas līmeni. Tagad dažiem ir iespēja pacelties uz piektās dimensijas augstākajām pasaulēm, taču paliek mūsu pasaulē* labprātīgi, lai būtu tuvāk Blīvajai Zemei un tieši palīdzētu zemiešiem Augšupcelšanas procesā, īstenot palīdzību pārejai piektajā dimensijā.
- Jūsu pasaulē atnāk dzīvot citas būtības?
= Pie mums atnāk dzīvot būtības no dažādiem plāniem. Tās - būtības, kuras savā garīgajā attīstībā sasniegušas augstu apziņas līmeni un sirdstelpas atvēršanos. Viņu garīgais un intelektuālais līmenis ne tikai neatpaliek no cilvēciskā, bet dažreiz arī pārspēj to. Daļēji tie Zeltītie Delfīni, kuru intelekts, kā jūs zinat, uz šīs planētas bija no sākumiem, augstāks cilvēciskā. Un attiecībā uz humanitāti, delfīni cilvēkus pārsniedz, jo nav agresivitātes un cietsirdības. Pie mums dzīvo, piemēram, daži ķrzaklīdzīgie veidi, kuri savā garīgā un prāta attīstībā neatpaliek no cilvēka. Ir šeit atnākušie no kaķu pasaules, ārēji viņi vienlaicīgi līdzīgi cilvēkiem un kaķiem.
- Kā šīs būtības sadzīvo ar cilvēkiem un priekš kā?
= Mūsu pasaule piektajā dimensijā - tas apgarotu būtību sadraudzības piemērs, nepiekāpušās viena otrai apziņas pienākumā Radītāja un Eņģeļu Pasaules priekšā. Saprātīgās Gaismas Būtības, nepiekāpušās ne apziņā, ne garīgā plānā cilvēkam, ir līdztiesīgi dalībnieki mūsu sabiedrībā. Viņas nodarbojas ar jaunradi, sasniedz atbilstošas virsotnes savā tālākajā attīstībā. Tādas sadraudzības piemērā Radītājs parāda visai līdzsabiedrībai, dzīvojošai dažādās dimensijās, ka cilvēki un visas citas Dievišķās radības var būt apveltītas ar augstu garīgumu, apziņu un būt savstarpējās cieņas un uzticības cienīgi. Ka viņi var dzīvot harmonijā un Dievišķā Vienotībā/Kopībā, jaunrades Sadraudzībā. Tāda sadraudzība cilvēkiem dota priekš tā, lai viņu miesā un asinīs ieietu apziņa, visu līdztiesībai Dieva-Radītāja priekšā - neatkarīgi no ārējā izskata, paražām un individuāliem paradumiem. Galvenais, lai visā sadraudzībā izpaliktu agresivitāte, cietsirdība un tieksme vienam otru apspiest, aizstāvot savu virskundzību. Pieticība, samierināšanās un pacietība - skola visiem.
- Ar ko vēl īpaša jūsu pasaule piektajā dimensijā?
= Šī pasaule īpaša ar to, ka mēs šeit dzīvojam pilnīgā uzticībā viens otram - bez atslēgām un aizbīdņiem, pilnīgā gatavībā kuru katru mirkli doties palīgā viens otram. Telepātiskie sakari nomaina visus komunikāciju veidus. Mums nav kulta celtņu kā uz Zemes, par cik, priekš mums visiem mirdz Kristus Debesu Baznīca. Viņa taču - arī dvēselē mums katram. Un katrs mēs esam Vienīgā Dieva-Radītāja templis.
- Kāds Jūsu Pasaules galvenais uzdevums/misija?
= Viens no galvenajiem uzdevumiem mūsu pasaules iemītniekiem - būt aktīviem palīgiem jums, ceturtās dimensijas būtnēm. Mums vieglāk nolaisties pie jums, pēc jūsu lūguma. Mēs esam starpnieki starp jums un Augstākiem spēkiem, mēs alkstam sazināties ar jums, lai paceltu Blīvo Zemi kopā ar cilvēkiem piektajā dimensijā.
- Kāpēc Gaismas Darbiniekiem - žurnāla "Mirovoi Čenneling" lasītājiem vajag zināt tieši par šo pasauli?
= Gaismas Darbiniekiem, lasošiem žurnālu "Mirovoi čeneling", svarīgi zināt par mūsu pasauli piektajā dimensijā tādēļ, ka daudzi no viņiem pāries dzīvot tieši šeit. Viņiem vajag stādīties priekšā sev dzīvi, LīdzJaunrades piepildītu, pie stingriem atbildības nosacījumiem par savu rīcību. Viņiem jāapgūst doma par obligāto patstāvīgo garīgo izaugsmi, par darbu ar sevi, zināšanu pilnveidošanu par Pasaulsēkas uzbūvi. Viņiem svarīgi zināt par savu patieso Garīgo Dzimtu, svarīgi pieņemt reliģiju un visu tautu kopību, visu dzīvības formu; saprast Dabas apgarotību un, dabīgi, pieņemt Cilvēka un visas esības nemirstības faktu.
- Es pateicos Jums, pateicos, dārgais Žerār, par notikušo dialogu. Šo informāciju Svireļ nodod Žurnālam "MIROVOI ČENNELING". Priecājos par mūsu sazināšanos! Iespējams, ka man vēl nāksies vērsties pie mana dārgā Brāļa! Lai mirdz Gaisma virs jūsu galvām!
= Es vienmēr gatavs atsaukties saucienam no Blīvās Zemes, skanošam no manas māsiņas Svireļ. Es mīlu visus savus radiņus dažādās Pasaulēs. Lai tavu māju pilda prieks un Gaisma!

Tavs brālis Žerārs Luadjē.
08.02.2014.g.
-------------------
* Pasaule, kurā dzīvo Žerārs Luadjē - tā īpaša piektās dimensijas pasaule, kura radīta priekš dažādu Gaismas Būtņu apziņas apvienošanas. Šeit dzīvo ne tikai cilvēki, bet arī citas saprātīgas Būtnes. Pēc vibrāciju līmeņa atrodas uz 5,2. Ir cieši daudzdimensionāli sakari ar mūsu ceturtās dimensijas pasauli un citām blīvās matērijas pasaulēm. (Žurnāla redakcijas piezīme).

Avots: žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения" № 2(14) 2014. Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru, Tel/faks:+7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12.
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma 08.04.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/25.04.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 25.04.2014.


 

Skatījumu skaits: 732 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: