Galvenie » 2017 » Jūnijs » 6 » PRIEKS:
10:29
PRIEKS:

PRIEKS:
SAULES CIEŅAS ATGRIEŠANA

EL MORIJA
caur Marinu Shults
2017. gada 4. februārī
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 2(34) 2017, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 26.05.2017.

Prieka draugi, Mīlestības draugi, Laimes draugi! Es jūs ne nejauši tā nosaucu, tādēļ ka katrā vēl ir neatvērts rezervuārs, gan pirmais, gan otrais, un trešais. Bet daudzi no jums dažreiz mēdz būt apbēdināti, bez prieka, nesaprot Mīlestības dziļumu un spēku un tādēļ nespēj tās varenumu dot visai Zemes pasaulei. Bet no šiem diviem faktoriem atkarīga arī jūsu Laime. Jā, tieši tā. Un, ja kāds saka, ka viņam nepietiek Laimes, tad es tūliņ piedāvāju paskatīties: bet cik tādam cilvēkam Prieka dzīvē, un cik viņš spēj mīlēt un dāvāt Prieku un Mīlestību visai apkārt esošai pasaulei.
Jūs man tagad gatavi iebilst, sakot, ka visu to sen zinat. Tā arī ir, īstenībā. Un, ja jūsu Skolotāji, Aizbildņi, Augstākie "Es" pastāvīgi jūs atgriež pie šī jautājuma, tad tas nozīmē tikai vienu - jūs vēl nepietiekami apzinājāties jūsu Sirdīs slēptos Laimes avotus. Bet, neapzinoties, atņemat šo Laimi arī saviem "Es", un citiem cilvēkiem, un Zemei, kas jūs audzināja Mīlestībā un aizkustinošās rūpēs.
Tādēļ es sāku no jauna sarunu par šiem trim jūsu dzīves VAĻIEM. Senie izgudroja simbolu, kur Zeme turas uz tim vaļiem. Tas - patiess, pie tam, daudzšķautnains, daudznozīmīgs simbols. To var attiecināt arī uz mūsu sarunu. Jūsu dzīve, tās evolucionārā piepildītība, vērtība, tās sekmīgums, kopumā atkarīgs no tā Prieka, Mīlestības un Laimes mēra, kāds viņā izpausts. Un tādēļ Mēs atkal un atkal aicinām jūs pievērst tam uzmanību.
Šodien esmu nodomājis runāt ar jums par Prieku. Ne reizi vien runāju par to, ka bez Prieka neiespējami izpaust arī tās Mīlestības rezerves, kas slēgtas jūsu Sirdīs. Prieks - tas fundaments, no kura sāk savu virzību visi pārējie, gan jūsu, gan viskopīgās Laimes, faktori.
Sākšu no apstiprinājuma, ka Priekam ir sevišķa, no acīm slēpta viņa izpausmes "atspere". Jūs zinat: Prieku var atklāt absolūt jebkurā jūsu dzīves notikumā. To var, burtiski, radīt tur, kur, it kā, šķiet, Prieks pat būt nevar. Prieka piepildīta visa Dievišķā pasaule. Jo taču tikai Priekā un Mīlestībā Radītājs to radīja. Tātad, visas dzīvības formas, visas dabas parādības, visas redzamās un neredzamās Radītāja darbības izpausmes, ieskaitot jūsu notikumainību, viss potencionāli piepildīts ar Prieku! Bet iemācīties to redzēt, sajūsmināties par to, pārtvert to un pavairot - šo uzdevumu jums stāv priekšā atrisināt ik dienu un... priecīgi! Lūk, un tagad jūs izbrīnīti jautāsiet - Prieka izpaušana arī prasa Prieku? Jā, mani dārgie, tas tieši tā! Un tagad es ļoti gribu izmantot šo jūsu izbrīnu un, pat neuzticību, priekš tā, lai atklātu jums vēl vienu, līdz šim slēptu, Prieka noslēpumu.
Gribu iepazīstināt jūs ar galvenajiem Prieka avotiem. Un pastāstīt, kā gan pareizi saprast Prieku. Prieks - tas sevišķs enerģijas veids, dots jums sākotnēji pie jūsu Monādu radīšanas. Sen zināms, ka Monādes visā pilnībā nes pilnu Dievišķības spektru. Tātad, sākotnēji viņās ir gan Prieks, gan Mīlestība. Kas tad tas ir Radītāja Prieks, jūsu Monādēm nodots? Tas ir tas sevišķi svarīgais faktors priekš atgriešanās pie Dievišķās viengabalainības, par ko Mēs pastāvīgi runājam. Un vedam jūs, dažbrīd pietiekami grūtos ceļos, pie tās iemantošanas. Un pirmakārt, šajā ceļā nepieciešams parūpēties par Prieka, kā sākotnējā Dievišķā potenciāla, atjaunošanu. Bez tā grūti īstenot tālākos soļus. Bet, ja tos izpildīt bez Prieka, tad tie var būt nenostiprināti. Un atkal kļūs nepieciešams pie tiem atgriezties, bet jau nepārejoša Prieka stāvoklī.
Tātad, kas ir Prieks? PRIEKS - TĀ SEVIŠĶA ENERĢIJA, RADĪTĀJA IZSTAROTA SAVAS EMANĀCIJAS MOMENTĀ PIE MONĀDES RADĪŠANAS. Bet, kas ir Monāde? Tā - Radītāja līdzība. Viņš emaniruē {эманирует ?} Monādes Prieka stāvoklī, novestā līdz augstākam ekstāzes punktam radīšanas stāvoklī. Domāju, ka arī daudziem cilvēkiem šis stāvoklis pazīstams. Un tas izpaužas ne obligāti mākslas darbiniekiem, bet arī parastiem cilvēkiem. Kad kaut kas dzīvē priecīgi rodas, tāda radīšana notiek Prieka ekstāzes momentā. Jau pēc tam jūs varat apzināties, ka esat iemīlējis savu radījumu. Bet pati radīšana notiek Prieka ekstāzē.
Aplūkosim vērīgāk PRIEKA izpratni. Radītāja katra emanācija rada kaut kādu apjomu, sastāvošu no Viņa personīgās struktūras fragmentiem. Šīs struktūras, savukārt, sastāv no daudziem Nulles Punktiem, sākotnēji saistītiem ar Radītāja apgarota Visuma dažādu Pasauļu centriem. Bet, kas ir Visuma centri? Tie - izpaustie un neizpaustie priekš jūsu Saules uztveres. Tātad, katrs no jums nes savās struktūrās Sauļu miriādes. Un, atkarībā no jūsu evolucionārām programmām, aktivizējas vienas vai citas Saules. Ne jau vienkārši Mēs jūs saucam par Saules Eņģeļiem. Kā redzat, arvien vairāk un vairāk šīs izpratnes nozīmju priekš jums atklājas. Pieslēgšanu pie noteiktas Saules Mēs saucam par Saules Cienīgumu {называем Солнечным Достоинством ?}. Un ne nejauši. Painteresējaties par vārda "cienīgums" nozīmi*. Un jūs redzēsiet, kā jums tas atklāsies ar jaunām šķautnēm.
-----------
Cienīgums - morāli-tikumiska kategorija, apzīmējoša cilvēka personības cieņu un pašcieņu. Cienīgums - cilvēka neatņemama īpašība, kā augstākā vērtība, piederoša viņam neatkarīgi no tā, kā viņš pats un apkārtējie cilvēki uztver un novērtē viņa personību. VIKIPĒDIJA.
-----------
Akcentējiet savu uzmanību uz to, ka visos laikos cilvēki atzina: CIENĪGUMS kaut kādu iemeslu dēļ ir cilvēka neatņemama īpašība un pielīdzinās augstākai vērtībai. Un vēl ļoti svarīgi, ka neatkarīgi no apkārtējo, vai cilvēka sava cienīguma apzināšanās, šī augstākā vērtība vienalga klātesoša un piesaka savu eksistēšanu. Tā arī ir Prieka enerģija. Tā Enerģija, ar kuru Radītājs radīja Monādes, Pasaules un visas dzīvības formas. Un šī Enerģija jūsos vienmēr bija klātesoša un ir klātesoša. Tādēļ ne tik grūti atļaut viņai izpausties un iemācīties dzīvot Priekā, dāvāt šo Prieku viens otram un visai apkārt esošajai pasaulei.
Un tātad, Prieks jūsos turas jau no sākumiem. Tas mūžīgs kā mūsu Visums, kā viss esošais. Un nekādas sabiedriskas perturbācijas, telpas-laika kontinuuma izmaiņas, kopējā Dievišķīguma potenciāla traucējumi un citi, nekad netraucēja cilvēkiem iespējas būt Priecīgiem, izmantot to kā vienu no svarīgākajām radīšanas enerģijām, caur to izpaust Mīlestības Enerģijas, dāvāt to visai apkārtējai pasaulei. Varat man iebilst, sakot, ka jūs bijāt daudzējādi ierobežoti Dualitātes Eksperimenta laikā. Piekritīšu. Taču, ja priekš šī Eksperimenta izpildīšanas, jūsu struktūrās tika ievadīts daudz implantu priekš Dievišķo īpašību daļējas ierobežošanas jūsos, tad nekad (dzirdiet - nekad!) jūsos nebija ierobežota Prieka Enerģija. Jums pašreizējā momentā pat nevajag novākt nekādus implantus, prieku ierobežojošus. Tas nav nepiecešams. Jūs varat brīvi izmantot šo enerģiju.
Kādēļ jūsu dzīvē bija tik maz Prieka? Bet kādēļ arī tagad jūsos maz Prieka? Kaut daudziem zināms, ka Dualitātes Eksperiments atcelts; palaists jauns jūsu pasaules evolucionārais cikls; jūsu individuālās evolucionārās programmas atjaunojas. Jau tas vien var izraisīt Prieku! Pat pie sarežģītā un saspringtā jūsu pasaules stāvokļa var un vajag būt prieka stāvoklī. Un ar to jūs vairosiet Prieka īstenošanos visā planētas jaunajā dzīvē. Bez Prieka viņai grūti pārkārtoties. Bez kā Prieka? Bez jūsu Prieka! Pati planēta, kā augsta Garīga Būtne, brīnišķīgi prot priecāties, mīlēt. Un dāsni dāvā jums visiem šīs brīnumjaukās Dievišķās Enerģijas. Bez tam, tagad plašā straumē plūst Dievišķā Prieka Enerģijas arī no visām Saules sistēmas planētām, no pašas Saules un mūsu Galaktikas. Tādēļ mēs tagad nodarbojamies ar nopietnu analīzi tā, kādēļ gan jums grūti būt pastāvīga Prieka stāvoklī. Bet caur Prieku - iziet uz Beznosacījumu Mīlestības līmeni, kam arī jāīstenojas jūsu Dievišķās viengabalainības iemantošanas ceļā. Jūs šinī procesā sāksiet virzīties pakāpeniski, taču katrā etapā jums būs nepieciešams Prieks. Bez tā jūs šīs pārejas nepieveiksiet. Dārgie Saules Eņģeļi! Sāksim atcerēties, kur gan slēpjas Prieks, kādēļ jums dažreiz grūti to ieraudzīt vienā vai citā parādībā, notikumā, cilvēku attiecībās, savā mikropasaulē. Kādēļ priekš dažiem no jums dabiska ir skumju maska tanī laikā, kad notikumi apkārt raisās, kā jums liekas, negatīvā aspektā. Bet, mani dārgie, mēs jums dodam tik daudz zināšanu, ka jebkuru notikumu jūs varat patstāvīgi novērtēt raugoties uz to kā daudzdimensionālu notikumu. Un priecāties par to, ka jums pa spēkam tāda jūsu pasaulē notiekošo procesu saprašana un analīze.
Atceraties, ko es jums teicu: Prieks - tas Saules Cienīgums (Krievu val. РА-ДОСТь). Un tas vienmēr ir, zinat jūs to vai nē. Un tas jūsos vienmēr ienes, pat ja dzīves apstākļi, kā jums šķiet, neveicina viņa izpaušanos. Tā Enerģija, ko neviens un nekas neierobežo. Ja tikai jūs paši neizmantojat to pilnā mērā, aizmirstot par tās eksistēšanu un tās varenību jūsu dzīves pārveidošanā.
Prieks vienmēr ir ar jums. Bet kā to pastāvīgi sajust, dzīvot prieka maigās vibrācijās, pielietot visā apkārtējā pasaulē? Daudzos no jums eksistē nepareiza pārliecība par to, ka prieks atnāk no ārienes. Jūs parasti sakat - "mani kāds ieprieciāja; vai kaut kas iepriecināja". Un reti runājiet par to, ka jūs kādu iepriecinājāt, uzdāvinājāt kādam Prieku. Un tas tikai apstiprina to faktu, ka uzskatāt Prieku par jūs apmeklējošu, bet ne jums pašiem izstarojamu. Viss nostāsies savās vietās, tiklīdz jūs sapratīsiet: ja jūs kāds iepriecināja, tātad, kāds cilvēks, kāds dzīvnieks, daba uzdāvināja jums savu Prieka Enerģiju, kuru viņi (apzināti vai neapzināti) izstaro apkārtējā pasaulē. Bet arī jūs esat spējīgi izstarot Prieku, dāvāt to visai apkārtējai pasaulei. Tas tagad arī ir jūsu galvenais uzdevums. Nerunājam tagad par ekstremālām situācijām. Kaut arī tādos skarbos apstākļos cilvēks, protošs priecāties, vienmēr atradīs Prieka avotu. Un, apliecinu jums, tādam cilvēkam daudz vieglāk pārciest visas likstas, kā tādam, kurš Prieku gaida no ārienes, kaut arī, šis cilvēks dzīvo komfortablos apstākļos.
Un, tātad, jūs paši esat Prieka Enerģijas avots. Prieks izlīst brīvā straumē un ar savu klātbūtni iekrāso visas izpausmes, notikumus, lietas, dzīvības formas, cilvēkus ieskaitot. Jā, tas tieši iekrāso visu apkārt. Bet galvenais, Prieks spēcīgi izmaina pašu cilvēku, kurš dod Priekam iespēju izlīt apkārtējā pasaulē un piesātināt to ar savām vibrācijām. Kad pasaulē sakoncentrējas Prieka straumes no dažādām dzīvības formām un šīs straumes pavairojas, tad tādai pasaulei daudz vieglāk izdodas veikt visas pozitīvās evolucionārās pārveidošanas. Tādā pasaulē cilvēki dzīvo ilgāk, viņi mazāk pakļauti slimībām, viņi savu dzīvi būvē/veido optimistiski. Un prieks valda visur, pastiprinot Mīlestības plūsmas, kas savu klātbūtni nevar uzturēt bez Prieka.
Kā gan izpildīt Radītāja Gribu un nostiprināt Prieku savās struktūrās? Es nepārteicos. Šis process atbilst Radītāja gribas izpausmei. Un jūs, uzplaukstot Prieka ziedā, kļūstat visas planetārās dzīves līdzradītāji. Un, tātad, arī savas dzīves.
Dārgie draugi! Tagad es pāriešu pie dotā jautājuma praktiskām rekomendācijām. Un aicinu jūs patiesi/sirsnīgi analizēt savu dzīvi, savus stāvokļus un, sevišķi, godīgi novērtēt Prieka līmeni jūsu dzīvē. Pie tam, novērtējiet (pēc piecu ballu skalas) to Prieka līmeni, kādu jūs paši izstarojiet jums apkārt esošajā pasaulē. Kopā ar savu Augstāko "Es" (AE), vai ar jebkura cita garīga instrumenta palīdzību, pārliecināsieties par vērtējuma precizitāti. Sākšu ar visvienkāršāko.
Stādaties priekšā, kā jūs pamostaties. Un atceraties ne tikai šorītu, bet jūsu parastos stāvokļus pēc miega. Vai tie pildīti ar atgriezšanās prieku četrdimensionalitātē? Vai jūs apbēdināti ar to, ka esat pamodies? Vai jūs tūliņ sajūtiet kaut kādas sāpes un jums momentāni sabojājas noskaņojums? Vai gribat šajā pamošanās momentā būt priecīgi un laimīgi vienmēr? Vai tiešām kāds no jums no tā atteiksies? (Mīļš El Morija smaids). Bet es varu pateikt priekšā, kā pamošanos padarīt priecīgu vienmēr.
Aplūkosim to, kas tad tas ir jūsu miegs. Jūs visi, savos smalkajos ķermeņos, aizejat augstkajās dimensijās, bet tur izpildat gaismas darbu. Un nav nozīmes tam, ka daudzi par to neatceras, vai neprot savus sapņus atšifrēt. Prasiet saviem Augstākajiem "Es" par to, ko jūs naktī darījāt, un jūs sapratīsiet, ka pirmais Prieka avots, jau iepukstējās jūsu sirdīs. Tas jūsu Augstākais "Es" atsaucās, sūtot jums pateicību par nakts darbu. Pateicaties augstākajām pasaulēm par līdzjaunradi nakts miega laikā.
Tiklīdz jūs pamostaties, momentāni pasmaidiet, neatkarīgi no sava noskaņojuma un stāvokļa. Smaids var nebūt ilgs, bet tas palaiž Prieka plūsmu. Un smaida momenta laikā sajūtiet, kā iekšķīgi ieplūst maigs siltums. Smaids ir Prieka plūsmas pastiprināšanās katalizators.
Atceraties šīsdienas rītu un tieši tagad izpildiet, par ko es runāju.
Tālāk, sakiet un izdariet sekojošo:
"Es priecājos ar visu savu ķermeni. Es priecājos caur visu savu ķermeni. Mans prieks bagātīgi izlīst caur visiem maniem orgāniem, sistēmām, šūnām. Ķermenis piepildās ar Prieku. Visi mani ķermeņi piepildās ar prieku. Prieka ir tik daudz, ka es to atlaižu plašā straumē mani aptveošajā pasaulē".
Viss tas jādara lēnām, noskaņojoties uz vissmalkākajām/maigākajām sava organisma sajūtām. Ar katru dienu Prieka Enerģiju izeja kļūs pārliecinošāka un pārliecinošāka. Un neaizmirstiet par smaidu jūsu sejā. To varat darīt jebkurā ķermeņa stāvoklī. Bet, ja jūs tanī laikā stāvat, tad jūs reāli sajutīsiet, kā jūsu ķermenis izstiepjas, kļūst staltāks, mirdz Prieka Enerģijā. Bet smaids vairāk nevēlas jūsu lūpas atstāt... Šo vingrinājumu ieteicams izpildīt katru dienu. Un, pats galvenais, tas jums dos pārliecību Prieka Enerģijas vadīšanai. Jūs sāksiet precīzi sūtīt Prieka Enerģiju, gan savā iekšējā struktūrā, gan apkārtējā pasaulē.
Bet tagad papriecājieties par to, kas jums stāv priekšā izpildāms dienas gaitā. Šeit, esmu pārliecināts, daudzi sāks man iebilst. Dabīgi, jauna diena var nest arī kaut kādus negatīvus, jūsu izpratnē, notikumus vai uzdevumus. Kā par tiem priecāties? Lietas būtība tur, no kāda skatu punkta uz tiem paraudzīties. Ja jūs nevarat izmainīt notikumu gaitu, un jums šos negatīvos notikumus noteikti jāizdzīvo, tad izmainiet savu attieksmi uz tiem. Var ar Nodomu izsaukt Prieka Enerģiju un ar to piepildīt visas jūsu darbības šajos notikumos. Var uz visu dienu izveidot Harmoniskās Notikumainības Sfēru un piepildīt viņu ar Prieka Enerģiju. Var no paša rīta pieaicināt uzticamo Prieka Enerģijas palīgu - Augšupcelšanas Oranžo Uguni - mantra EĻ-KA-RA/ЭЛЬ-КА-РА. Galvenais - atcerēties, ka jūs negaidat prieku no citiem, bet to izstarojat paši. Un, pirmkārt, jūs piesātinat ar Prieku visu savu būtību
Draugi! Ja no paša rīta izveidot visas dienas sarakstu un to piepildīt ar Prieku, tad jums viss vieglāk veiksies. Un, pie tam, jūs drīz sajutīsiet, cik jums bez Prieka kļūst grūti dzīvot. Prieks ne tikai palīdz pacelt noskaņojumu, bet tas kardināli izmaina jūsu dzīves pašu būtību. Ejiet Priekā! Dzīvojiet ar Prieku! Radiet ar Prieku!
Un atceraties, ka Prieka Enerģija saistīta tieši ar daudziem jūsu organisma bioķīmiskiem procesiem. Pirmkārt, fiziskā ķermeņa. Prieka Enerģijas Aspekts ir katrā jūsu Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa ķermenī. Tādēļ droši varam apstiprināt, ka tā ir jūsu daudzdimensionālā genoma sastāvdaļa.
Cilvēka galvas smadzenēs ar gipofīzi un gipotalamusu izstrādājas Prieka hormoni (endrofins un oksitacins). Taču priekš tā nepieciešamas pozitīvas emocijas un... SMAIDS! Tādēļ arī saku - sāciet dienu ar smaidu un noturiet to pēc iespējas ilgāk jebkurās dzīves situācijās. Šo hormonu zemais līmenis noved pie depresijas un slimībām.
Ja Prieka hormoni jūsos ir klātesoši, tad to ietekmē izstrādājas jaunības hormoni (Pie galvenajiem jaunības hormoniem pieskaita: estrogenu, somatotropinu, testosteronu, DGA (degidroepiandrosteron), kā arī melatoninu) { krievu val.: (К основным гормонам молодости причисляют: эстроген, соматотропин, тестостерон, ДГА (дегидроэпиандростерон), а таже мелатонин)}, un organisms kļūst tiecošies {устремлённым ?} uz nākotni, atraujoties no pagātnes. Bez Prieka jūsu dziedināšanās un atjaunošanās mēģinājumi nav neko vērti. Jūs varat sasniegt īslaicīgu rezultātu, bet pēc tam "atritināties" pie iesākuma pozīcijām. Bez jaunības hormoniem, tātad, bez Prieka, cilvēkiem nepalielinās galvas smadzeņu aktivitāte. Bet šobrīd, pārejas periodā uz jauno evolucionāro ciklu, tas maksimāli svarīgi. Tā burtiski ir ļoti svarīga nepieciešamība katram jūsu pasaules cilvēkam. Prieks aktivizē pāreju uz smadzeņu triālo stāvokli, kad strādā ne tikai divas puslodes, bet arī trešā sastāvdaļa, mūs saistoša ar Dievišķo Sākotni.
Priekš jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa pārkārtošanas nepieciešama Prieka Enerģija. Prieks ir fundamentāls pamats daudziem jauniem procesiem jūsu ķermeņos. Tādēļ iedziļinaties pāc iespējas dziļāk lielajā evolucionārajā Prieka Enerģijas būtībā. Ne priekš skaistiem vārdiem aicinām jūs iemācīties dzīvot šīs Dievišķās Enerģijas stāvoklī.
Pirmajā laikā, kamēr jūs iemācīsieties dzīvot pastāvīgā Prieka stāvoklī, nepieciešams savu dzīvi iekārtot personīgā Prieka plūsmā. Piemēram, jūs ķeraties pie trapezas. Un piesātinat savu ēdienu ar Prieka Enerģiju. Pakāpeniski sāksiet ievērot, cik ēdiens kļūst garšīgs, sātīgs un, tanī pat laikā, viegls. Pēc tam tas būs nepieciešams arvien mazāk un mazāk priekš sātīguma. Pie tam, jūs pietiekami ātri iemācīsieties diagnosticēt pārtikas produktus un uzturu, citu cilvēku pagatavotu. Un jūs sapratīsiet, ka ēst bezprieka ēdienu jums negribas.
Bet tagad - uzmanību! Es sūtu visiem šīs rindas lasošajiem vai dzirdošajiem sava Prieka straumi!... Sajūtiet to! Tā plaši un maigi piepilda visus jūsu ķermeņus. Sirds pamirst tās klātbūtnē. Jums labi kā nekad. Vai tiešām jums negribēsies atbildēt man ar tādu pašu lielu Prieka plūsmu?... Un nešaubaties, ka jūsu Prieks ir tikpat spēcīgs, kā manējais. Lai tad mūsu Prieka straumes uzvirmo spožās zvaigžņu straumēs apkārtējā telpā! Sūtiet, sūtiet savu Prieku! Mūsu straumes var izlīdzināties un sasniegt harmoniskas saskaņas plūdumu. Un tas - viens no jums, kā Saules Eņģeļiem, paredzētiem uzdevumiem, realizējošiem savu Saules Cieņu!
Bet tagad es gribu pāriet pie jautājuma par pareizām attiecībām starp cilvēkiem, raugoties no viņu izstarotā Prieka. Es jau minēju par to, ka lielākais vairākums cilvēku vērtē to Prieka līmeni, kuru saņem no citiem cilvēkiem vai apkārtējās pasaules. Tāda pieeja slēdz sava personīgā Prieka Enerģijas avotu. Jāsāk tieši ar tā atklāšanu, bet pēc tam bagātīgi savu Prieku dāvāt visiem, bez izņēmuma. Tad jūs varēsiet augsti novērtēt arī to Prieku, ko jūs saņemat no ārienes. Jūs izslēgsiet egoistisku pieeju. Cilvēki bieži atsakās no kontaktiem ar citiem cilvēkiem pēc formulas: "Tas cilvēks man Prieku nesagādā". Pie tam, neaizdomājas, kādēļ tā notiek? Iespējams, ka tas otrs cilvēks arī ir Prieka pārpilns, bet tas neintegrējas ar jūsu Prieku un neapvienojas ar to vienotā Prieka laukā.
Dotajā gadījumā nepieciešams aizdomāties par to, vai sakrīt jūs interesējošo cilvēku vērtējumu kategorijas, notikumu, cilvēku, viņu savstarpējo attiecību, ar jūsu vērtējumu. Pie tam, nedrīkst ar tādu formulējumu nevienu atraidīt. Es saprotu ka katram no jums ir izvēles tiesības, tanī skaitā, arī savstarpējās attiecībās. Tomēr, pareizāk nostāties evolucionārās, planetārās, mērķlietderīgās pozīcijās un saprast, ka vienmēr nepieciešams sasniegt iekšējo un ārējo Prieka Enerģiju līdzsvaru. Un tas - ļoti svarīgs mūsu sarunas moments.
Tagad piedāvāju pāriet pie sava Prieka izrādīšanas attiecībās ar cilvēkiem, galvenā aspekta apspriešanas. Bet galvenais aspekts ir, saskaņas starp jums un citiem cilvēkiem vai konkrētu cilvēku, noteikšana. Tikai nesaprotiet manus vārdus tā, ka nevajag sazināties ar jums nesaskanīgiem cilvēkiem. Prieks ļauj saskarsmi ar jebkuru cilvēku. Tas nav negrozāms likums. Un tagad es gribu sīki paskaidrot, kas ir priecīgas saziņas starp cilvēkiem ķīla. Ne vienmēr tas izdodas, bet tas sasniedzams, ja pareizi saprasts galvenais Prieka izpausmes likums. Bet tas skan tā: PRIEKS IR TAS KOPĪGAIS RADĪŠANAS FUNDAMENTS, UZ KURA ATTĪSTĀS VISAS DZĪVĪBAS FORMAS. PRIEKS NES PAZĪŠANOS VIENAM AR OTRU VISĀ VISUMĀ.
Prieks novirza Mīlestības plūsmas Radīšanai nepieciešamajā virzienā.
Un, tātad, Prieks jūsos ir klātesošs no pirmsākumiem. Iesākumā jūs mācaties priecāties par visu, kas notiek jūsu dzīvē. Sākat no mazumiņa, par ko es jums jau stāstīju. Jūs paši varat izdomāt daudz vilinājumu un veidu Prieka izraisīšanai un tā saglabāšanai. Izrotāt ar to savu dzīvi. Tikai tad jūs varēsiet pāriet pie Prieka līdzsvara radīšanas starp jums un citiem cilvēkiem. Starp jums un citām dzīvības formām. Starp jums un visām jums apkārt esošām pasaulēm. Jā, vislabāk apgūt šo procesu tieši tādos pakāpienos. Citādi būs grūti izveidot priecīgas attiecības ar cilvēkiem.
Kad jūs pieradīsiet pie sava Prieka izlīšanas uz jebkuru apkārtējās pasaules objektu, tad sāksiet ar savu Prieku ieplūst visās jūs aptverošo formu struktūrās. Lūk, atsaucās putni, bet tad jūs sajutāt Prieku akmeņu vai jūras viļņa sūtītu.. Un pēc šīm, iesākumā mazām, uzvarām jūs varēsiet pāriet pie Prieka Enerģiju līdzsvara radīšanas starp jums un jebkuriem citiem jūs aptverošiem objektiem. Patrenējaties uz tiem, kuri, atšķirībā no cilvēkiem, ne tik spēcīgi izpauž savu brīvās gribas izvēli. Principā, visa jūs aptverošā daba ar lielu Prieku atsauksies uz jūsu Prieka sūtījumu. Un pēc tam, kad jūs to sāksiet pārliecinoši sajust, fiksēt, apzināti atbildēt uz šiem saucieniem, sāciet mācīties izlīdzināt Prieka Enerģiju līdzsvaru starp jums un tiem apkārtējās pasaules objektiem, ar kuriem jums dotajā momentā nodibināti kontakti. Pie tam, jūs varat strādāt kā objekta redzamās, sasniedzamās robežās, tā arī distancēti.
Kā to darīt? Un kā sajust momentu, kad līdzsvars izlīdzināts? Ļoti vienkārši. Jūs jau iemācījāties precīzi fiksēt savu Prieka Enerģijas plūsmu. Tagad jūs sajūtiet Prieka Enerģijas plūsmu no cita objekta. Kāda stiprāka, blīvāka, dinamiskāka? Dodiet norādījumu (nodomu) plūsmas izlīdzināšanai. Teiksim, akmens var sūtīt pietiekami vāju signālu, bet jūsu izrādīsies spēcīgāks. Jūsu norādījums uz plūsmu izlīdziāšanu novedīs pie to harmoniskas saplūsmes. Un jūs to momentāni sajutīsiet! Un akmens atsauksies ar jaunu, viņa nedaudz spēcīgāku. Un tas dabīgi! Jūs devāt viņam iespēju viņa potenciāla tālākai atklāšanai, sava Prieka Enerģiju rezervuāra! Atkal izlīdziniet plūsmas. Un sajūtiet no jauna, kā Prieks no akmeņa izmainīja savus parametrus. Protams, tā strādāt var līdz bezgalībai. Bet tagad jums galvenais - saprast, cik tas svarīgi, noturēt Prieka Enerģijas pareizā līdzsvarā ar visu jūs aptverošo pasauli.
Ja jūs apveltīti ar garīgo redzi, tad redzēsiet šīs Prieka Enerģiju plūsmas. Izlīdzināšanas vietā var novērot Nulles Punkta (NP) veidojumu. Arī tas ir kritērijs Enerģiju līdzsvara nodibināšanai. Šis Punkts jums ļaus caur to strādāt tālāk. Jūs pastipriniet savu Prieka plūsmu tieši līdz šim NP, bet tas nodod tālāk objektam, ar kuru jūs strādājiet. NP veidojums ļaus jau precīzi turēt Prieka plūsmu līdzsvaru. Piemēram, ja jūs strādājiet ar akmeni, tad NP sāk jūsu plūsmu izlīdzināšanu ar visu minerālu valstību. Veidojas dinamisks, lavīnveidīgs process, novedošs pie Prieka Enerģijas plašas izplatīšanas šinī dabas valstībā. Un jūs aktīvi iekļaujaties planetāras nozīmes procesā.
Kad pārejam pie savstarpējās sadarbības ar cilvēkiem, tad viss izrādās nedaudz sarežģītāk. Un kādēļ jums ar augsti attīstītām būtnēm grūtāk nodibināt Prieka Enerģiju līdzsvaru? Šeit vietā ir katra cilvēka personīgais lēmums. Bez tam, spēcīgi spiež cilvēces kolektīvās apziņas bagāža. Un, tomēr, priekš Prieka nav nekādu šķēršļu. Un jūs nesāksiet apspiest cilvēka gribu, ja sūtīsiet viņam savu Prieku. Prieks, kā arī patiesa Mīlestība, nekādu ļaunumu nodarīt nevar. Gluži otrādi, tā var tikai pastiprināt cilvēka personīgā Prieka plūsmu un dot šim cilvēkam iespēju izdziedināties - garīgi, vai fiziski. Jūs varat tieši tā, kā ar citām apkārtējās pasaules dzīvības formām, sūtīt Prieka plūsmu un sajust atbildes Prieku. Bet tā noteikti būs, cilvēks grib vai negrib. Tādēļ ka Prieka Enerģija, jūsos Radītāja ielikta, visiem vienāda. Un pēc vibrāciju radniecības, viena cilvēka Prieks izsauc otra atbildes Prieku. Pēc tam, kad jūs sajutīsiet kaut mazītiņu atsauci, izlīdziniet plūsmu. Kaut arī jūsu personīgā plūsma iesākumā spēcīgāka. Tieši šo divu plūsmu vienmērīgums kļūs patīkams priekš tā cilvēka, ar kuru jūs strādājiet. Pēc tam, sāciet pastiprināt sava Prieka plūsmas spēku un blīvumu. Un atkal - balansējums. Tā var īstenot Prieka noskaņojumu ar jebkuru cilvēku. Pat ar tiem, kuri, pēc jūsu uzskata, degradē. Pat ar tiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ, ar jums negrib kontaktēties. Kā arī ar tiem, kurus jūs paši gribat izslēgt no paziņu loka dēļ tā, ka viņi, pēc jūsu uzskata, nedāvā jums Prieku.
Mani dārgie! Tas, iespējams, kļūs jūsu pilnveidošanās ilgstošs process. Tas darbs paredzēts tiem no jums, kuri vēlas iet savas Dievišķās viengabalainības atgriešanas ceļu. Tomēr, telpas, personīgo savstarpējo attiecību, kontaktu ar dabu un visu dzīvības formu piesātināšana ar Prieku ir priekš jums avots tam, ko Mēs saucam Beznosacījumu Mīlestība. Pie tādas savas Dievišķās struktūras pilnības, jūs sākat saprast, no kurienes rodas patiesa Mīlestība. Un nevajag to deklarēt. Tā izpaudīsies pēkšņi, atnāks pati, piepildot jūsu Sirdi, sāks piesātināt, kopā ar Prieku, visu jūsu dzīvi. Un priekš jums vairs nebūs nekādas plaisas ar apkārtējo pasauli. Un VIENOTĪBAS saprašana uz MĪLESTĪBAS PAMATA kļūs galvenais motīvs jūsu virzībai jaunajā evolucionārajā ciklā.
Prieka, Mīlestības un Laimes draugi! Jums stāv priekšā atcerēties to stāvokli, kas saucas SAULES CIEŅA. Tie - ne tukši vārdi. Aiz tiem stāv dziļa jūsu kosmiskās izcelšanās, jūsu zemes misijas būtība, un jūsu atgriešanās programma pie Dievišķās viengabalainības. Mani dārgie! Es tikai iezīmēju pirmos soļus pastāvīga Prieka stāvokļa iemantošanai. Daudzi no jums jau sen veica tieši šos soļus, paši to nenojaušot. Par to var tikai priecāties! Taču priekš dažiem tie ir ļoti aktuāli gaismas darbā. Tādēļ ka tikai nepārejošā Priekā var iziet uz augstu vibrāciju līmeni. Radīt jauno Telpas-Laiku. Radīt jaunu pasauli un kļūt patiesiem Jaunās Zemes, jaunās kosmisko cilvēku civilizācijas radītājiem. Visu pasauli mīlēt var tikai nepārejoša Prieka stāvoklī.
Priecājieties par katru dienu! Priecājieties par visu, ko jums katra jauna diena nes! Priecājieties par savu "Es", kā Dievišķa Prieka aktu! Izpaudiet pasaulē Radītāja Prieku - jūs ar to piepildīti! Dzīvojiet ar Prieku. Radiet ar Prieku. Augšupceliet savu pasauli ar Prieku. Un Prieks pagiezīsies priekš jums ar jūsu dzīves negaidītu pusi, kurā jūs nevarēsiet dzīvot... bez Prieka! Ielaidiet Prieku savā dzīvē no apkārtējās pasaules un ļaujiet tam savienoties ar jūsu Prieku! Ar to pastipriniet Prieka klātbūtni planetārā mērogā. Tas radīs dižu spēku Zemes pārveidošanai. Un kļūs jūsu eksistences pastāvīga enerģija.
Atcerēsimies seno teicienu: PRIEKS - TĀ SEVIŠĶA GUDRĪBA [ krievu val.: РА-ДОСТЬ - ЭТО ОСОБАЯ МУДРОСТЬ]. Bet Gudrība, apvienota ar Mīlestību, rada VISA ESOŠĀ VIENOTĪBU. Un tas - tā pasaule, par kuru jūs visi sapņojat...

Ar Prieku no Radītāja Sirds - EL MORIJA
2017. gada 4. februārī.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 2(34) 2017. Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnāla Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālr. 29613296.
--------
Latviskojums ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /..06.06.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /06.06.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /06.06.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /06.06.2017.
Vēl arī: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /06.06.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 06.06.2017.

Skatījumu skaits: 565 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: