Galvenie » 2016 » Jūnijs » 11 » Profesijas piektajā dimensijā
19:34
Profesijas piektajā dimensijā
Profesijas piektajā dimensijā

Roza Luksenburga
caur Liliju Timofejevu, Krievija
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 7(25) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 04.06.2016.

"Tie, kuri nekustas, nepamana savas važas". Roza Luksenburga.
"Bez darba dzīvot - tikai slinkumu lāpīt", "Darbam laiks - jokam stunda". (Krievu tautas sakāmvārdi).
"Darbā arī saprāts rodas" (Tadžiku sakāmvārds).
"Darbs pa prātam, par sauli spožāks" (Udmurtijas sakāmvārds).
* * *
LILIJA TIMOFEJEVA:
Ne velti mirlzīgs skaits sakāmvārdu veltīti darbam. Visas tautas ar cieņu izturējās un izturas pret darbu. Tādēļ daudzus Žurnāla "Mirovoi čenneling" lasītājus satrauc jautājums: "Ar ko nodarbojas piektajā dimensijā, kurp pāries vairākums no mums? Ko mēs tur darīsim?"
Lai saņemtu atbildes uz šiem jautājumiem, Žurnāla Garīgie kuratori man uzticēja sagatavot interviju-čenelingu ar pazīstamu revolucionāri Rozu Luksenburgu. Es sapratu: Žurnāla Kuratoru izvēle ne nejauša un ar lielu interesi ķēros pie darba. Nedaudz palasīju par šo brīnišķīgo sievieti, par kuru zināju no skolas vēstures stundām. Kad griezos pie Rozas ar lūgumu iznākt uz kontaktu, tas notika, praktiski, vienā mirklī. Pie kontaktiem ar citu dimensiju iedzīvotājiem, es gandrīz vienmēr, ar iekšējo redzi, redzu katru no viņiem. Arī Roza Lusenburga negadījās izņēmums. Es ieraudzīju sievieti... Nē, drīzāk, dāmu izskatošos gandrīz tāpat kā mācību grāmatu lappusēs. Daudz smalkāku pasauļu iedzīvotāji, ļoti bieži tā rīkojas - parādās tēlā, maksimāli mums pazīstamā un pierastā. Lūk, arī Roza bija garā kleitā, cepurītē. Tādus tērpus nēsāja viņas iemiesojuma laikā. Vienīgais, kas viešņu atšķīra no attēliem - tā jaunība. Jā, manā priekšā parādījusies Roza bija daudz jaunāka, kā pagājušā gadsimta fotogrāfijās. Taču ne pazīstamās revolucionāres ārējais izskats mani pārsteidza. Bet enerģētika. Enerģija, piepildoša apkārtējo telpu, bija ļoti spēcīga. Tā personificēja ar neticamu spēku. Tas izraisīja sajūsmu un cieņu. Nevarēju nociesties parunāt ar šo brīnišķīgo sievieti, un es sāku sarunu.
Sveicināta, Roza, jūsu pēdējais iemiesojums bija veltīts revolucionārai kustībai. Jūs ar to sākāt nodarboties būdama vēl ģimnāziste un, pēc būtības, kļuvāt profesionāla revolucionāre. Kā Jūs tagad izturaties pret revolūciju? Kas tā revolūcija ir principā? Cik tā ir vietā priekš sabiedriskās attīstības? Mēs gribam dzirdēt cilvēka vērtējumu, kurš tagad apveltīts LIElām vestures zināšanām un var aplūkot pagājušā gadsimta vēsturiskos notikumus no augstākās pasaules iedzīvotāja pozīcijas.
- Sveicināta, Lilija. Sveicinu visus Žurnāla "Mirovoi Čenneling" lasītājus. Tiešām, mans pēdējais iemiesojums bija veltīts revolucionārai kustībai. Es uz to apzināti gāju un, neskatoties uz grūtībām un atņemšanu, izpildīju savu misiju līdz galam. Ar ko ļoti lepojos. Es arī tagad, attiecībā uz revolūciju, izturos ar cieņu. Zinu, zinu, daudziem no jums, tas sāka asociēties ar vardarbību, asinīm, kara darbībām. Bet, kas tad ir īstenībā - revolūcija? Ieskaties jūsu skaidrojošās vārdnīcās! Tur teikts: "Revolūcija (no vēlīnlat. revolution - pagrieziens, apgrieziens, pārvērtība, pievēršana/atgriešana) - radikāla, saknē, dziļi, kvalitatīva izmaiņa, lēciens sabiedrības, dabas attīstībā vai izzināšana, savīta/saistīta ar atklātu izrāvienu uz iepriekšējo stāvokli" Un mans vērtējums no augstākās pasaules iemītnieka pozīcijas - pati revolūcija satricinoša un nepieciešama parādība. Es nedomāju to revolūciju, kas notika pie jums 1917. gadā un bija asiņaina. Tieši tādas revolūcijas būt nedrīkst! Taču revolūcija Krievijā, pagājušā gadsimta sākumā un boļševiku partijas uzvara, bija nepieciešama priekš viena no Dualitātes Eksperimenta etapu noslēgšanas un priekš Lielā planetārā Eksperimenta rezultātiem kopumā. Ļoti liela likme bija Gaimas Ģimenes likta tieši uz Krieviju. Jums bija maksimāli, vairāk kā daudzām citām valstīm jāiegremdējas dualitātē, lai pēc tam izdarītu, ļoti jaudīgu, ļoti spēcīgu izrāvienu Gaismā. Kas, patiesību sakot, tagad arī notiek. To, kas tagad vērojams ceturtajā dimensijā, arī var nosaukt par revolūciju. Tādēļ, ka uz šo doto brīdi, notiek tieši dziļas, kvalitatīvas izmaiņas, sabiedrības izrāviens attīstībā, GARĪGI AUGSTAS sabiedrības attīstībā. Taču garīgā revolūcija balstīta ne uz konfliktiem, ne uz kara darbībām, bet uz Beznosacījumu Mīlestību. Un jūs, Gaismas Darbiniekus, un visus, kuri ved tautu aiz sevis, kuri "modina" pamata/galveno masu, arī var saukt par revolucionāriem. Gaismas revolucionāri, Patiesa Gara un Beznosacījumu Mīlestības!
Jūsu prognoze Krievijai pēc 1917. gada revolūcijas izrādījās pareiza. "Ar brīvas politiskās dzīves apspiešanu visā valstī, dzīve arī Padomēs neizbēgani arvien vairāk un vairāk pamirst. Bez brīvām vēlēšanām, bez neierobežotas preses un sapulču brīvības, bez brīvas viedokļu cīņas, dzīve pamirst visās sabiedriskās iestādēs, kļūst tikai dzīves līdzība, pie kā tikai birokrātija paliek darbojošies elements..." Tie jūsu vārdi, kas bija nodrukāti vairāk kā simts gadus atpakaļ. Kādus vārdus jūs tagad varat adresēt 21-mā gadsimta Krievijai?
- Viss izmainījās! Tagad pamirusī dzīve atdzīvojas, piepildās ar spēku! Un tas atkarīgs pat ne no iekārtas. Jā, jūs aizgājāt no birokrātiskā sociālisma. Tas, kas tagad atnāk jūsu valstī, droši vien, vispār neatbilst nekādam politiskās kārtības apzīmējumam (smaida). Un krievu tautai dzīvot, atkal nevienkārši. Taču, mīļie mani!!! Laiks izmainījās! Izmainījās paši cilvēki! Izmainījās planēta. Telpa, enerģijas apkārt, arī mainās. Krievija mostas pēc daudzgadsimtīgas snaudas/gulēšanas, atdzīvojas, uzplaukst, kā pavasara lapiņa, uzņem spēku un pavisam drīz pārsteigs visus ar savu skaistumu. Krievijas uzdevums 21-jā gadsimtā - pamosties, mācīties mīlēt! Priekš jums, krieviem, tas nav sarežģīti, jūsos prasme mīlēt, neticama labsirdība, gatavība atdot visu mīlestības dēļ, ielikta gēnu līmenī. Pienāca laiks pašiem radīt jaunu realitāti. Jūs, piekrituši piedalīties Lielajā Eksperimentā, izgājāt nevieglu, sarežģītu iemiesojumu ceļu, iemantojāt nepārvērtējamu pieredzi. Dārgie Gaismas Darbinieki! Aiz jums iet ne tikai cilvēce, bet arī citas pasaules. Modiniet citus, īstenojiet savu radošo garīgo revolūciju, tiecaties uz gaismu. Jo vairāk tautu pievienosies, jo ātrāk sāksies vēlamais rezultāts!
Roza! Dzīves laikā, 20-tā gadsimata sākumā, jūs ne mazumu laika veltījāt imperiālisma izzināšanai. Vai tas tagad izmainījās? Ko dod mūsdienīgai cilvēcei?
- Bet kas tas ir imperiālisms? Tā vara, kundzība! Par nožēlošanu, četrdimensionalitātē tā plaukst. Un ļoti spēcīgi bremzē evolūciju. Taču tas izmainīsies pēc Gara Uzvaras. Tādēļ, ka tie, kurus vada mīlestība un Dievišķā būtība, bet ne ego, vara, kundzība, kapitāls, nevar interesēt, nevar būt vara un nauda pirmie prioritāšu sarakstā! Tiklīdz cetrutās dimensijas cilvēku vairākums atgriezīsies pie savas Dievišķās būtības, imperiālisms vienkārši izzudīs, beigs savu eksistēšanu. Tam nav nākotnes. Kā, vispār, kapitālistiskajai sistēmai. Kapitālisms - pagaidu sabiedriski ekonomiska iekārta augšupejošās cilvēces attīstībā.
Ar jauniem darbības veidiem saistīta arī jaunu profesiju eksistēšana. Mums pastāstīja, ka Jūs esat viena no liela sabiedriskā centra vadītājām, kas palīdz cilvēkiem iemantot jaunas profesijas. Kādi profesiju veidi pieprasītākie, bet kādas profesijas, mūsu pasaulē eksistējošas, vispār nevajadzīgas?
- Kad es īstenoju pāreju un izgāju adaptāciju Reabilitācijas Centrā, piektajā dimensijā, radās jautājums, ar ko man nodarboties. Pēdējā iemiesojumā es biju revolucionāre un, laikam, vairāk neko nemācēju (smaida). Lūk, tad arī es izlēmu palīdzēt jaunatnākušajiem viņu nākotnes specialitātes noteikšanā, profesijas izvēlē. Jo taču daudzi, tā kā arī es, nevarēja uzreiz apzināties, kas viņiem vajadzīgs, ar ko viņi grib nodarboties. Turklāt, daudzas pieprasītas profesijas iepriekšējā iemiesojumā, mūsu pasaulē nekādi nav pieprasītas. Un tādu profesiju ļoti daudz!
Bet vai var sīkāk?
- Sīkāk par visām profesijām neizstāstīt, tāda informācija varētu ietilpināties, vienīgi galaktiskajā bibliotekā, bet Žurnāla apjoms mazs (smaida). Taču par kaut ko tagad pastāstīšu. Jā, daudzas profesijas, vajadzīgas ceturtajā dimensijā, vienkārši neeksistē piektajā. Pirmkārt, tas attiecas uz pārtikas rūpniecību. Pie mums - prāniskā ēdināšana, kādi jau spēj pilnībā baroties ar gaismas barību. Kādi pagaidām lieto enerģijas, ietērptas dažādās formās. taču, kā tu saproti, tādas profesijas, kā mednieks, zvejnieks, lopkopis, agronoms, pie mums nav un būt nevar. Sastopami pavāri (meistari enerģētisko ēdienu sagatavošanā), apkalpotāji, līdzīgi jūsu oficiantiem, bārmeņiem. Mums nav kasieru, finansistu, juristu un advokātu. Par cik piektajā dimensijā ļoti saudzīga attieksme uz zemi, tad mums praktiski nav resursus-iegūstošu organizāciju. Ogļrači, mežizcirtēji, naftasieguvēji, zeltameklētāji, arī nevajadzīgi. Mēs izmantojam dabas materiālus, ne tikai tos, ko māmuļa Gaija jau labprātīgi atdeva, padalījās ar mums (smaida). Radniecīgas līdzīgas specalitātes pie mums var atrast vadītāji, inženieri, programmisti, ārsti, bibliotekāri, audzinātāji, psihologi...
Roza, Jūs tagad dzīvojiet piektajā dimensijā, kas ir viena no iesākuma piecdimesiju pasaulēm. Dzīve daudzējādi līdzīga mūsu pasaulei. Taču, protams, ir arī atšķirības. Parādās pilnīgi citi darbības veidi. Kādi darbības veidi ir jūsu piektajā dimensijā, kadu nebija un nevarēja būt mūsu pasaulē?
- Protams taču, mūsu dimensijā ir klātesoši darbības veidi, kādi nekad nebija četrdimensionalitātē. Un dažas profesijas priekš jums šķitīs neparastas...
Vai varat pastāstīt kaut par dažām? Visinteresantākajām?
- Nu, par visām interesantākajām, droši vien, nevarēšu. Nav vēl jums apzināšanās un saprašanas par daudzām lietām, pārāk vienkāršas un lineāras, pagaidām, jūsu domas, uztvere četrdimensionalitātē. Par dažām interesantām profesijām pastāstīšu. Piemēram, energia comforto (energokomfortists).
Interesnati. Un ko dara tāds speciālists?
- Paskaidroju. Daudz augstākās, smalkās pasaulēs, visām būtnēm vibrācijas atrodas apmēram vienā līmenī. Bet viņu gaismas ķermeņi, apmēram viena blīvuma. Taču mūsu piektās dimensijas pasaule - sevišķa. Viņā atnāk cilvēki ne tikai ar dažādu garīgās attīstības līmeni, bet arī ar dažādu vibrāciju līmeni, ar dažāda blīvuma ķermeņiem. Kad cilvēks viens, tas nesagādā sevišķas neērtības. Taču, kad rodas ģimene no diviem cilvēkiem vai vairāk (jā, jā, mums eksistē ģimenes pēc interesēm), tad tādi faktori, kā dažāds ķermeņu blīvums un dažāds vibrāciju līmenis, izraisa nelīdzsvarotību attiecībās, pat dzīves veidā. Un ne tikai ģimenē. Dažādība traucē arī darba attiecībās un pie gaismas darba. Lūk, tad arī nāk palīgā energokomfortists, palīdzošs nolīdzināt visus šos "asos stūrus" vibratīvajā nesakritībā un izdarīt tuvu cilvēku eksistēšanu patīkamu un komfortablu. Ne mazāk pieprasīta arī profesija darbā ar garīgiem instrumentiem. Protams, iemācīties strādāt ar tādiem instrumentiem var katrs un patstāvīgi, taču priekš apgūšanas procesa paātrināšanas, cilvēkam visvajadzīgāko garīgo instrumentu izvēles (bet to -neiedomājama izvēle!), nepieciešama palīdzība, jo taču, no jauna atnākušie tiecas saņemt zināšanas pēc iespējas ātrāk. Taču tālu, vēl ne visiem ir spējas pieslēgties Visuma Apziņai, tādēļ pedagogi, līdzīga darba virzienā, vienkārši pārslodzē (smaida). Ļoti pieprasīti arī instruktori apmācībai darbā ar enerģijām un tām cilvēka iespējām, kas bija "aizmirstas" ceturtajā dimensijā (ar to domāju telepātiju, teleportāciju, gaišredzību utt.) Vēl viena interesanta profesija... Kā to pateikt jūsu valodā... Sapņu redzējumu/sapņu tulks... Sauksim tā. Mums nav diennakts, kā jums pierastā izpratnē, pateicoties laika sfēriskumam, savu dienu vispār var kontrolēt (samazināt vai palielināt!). Taču priekš komforta, jaunatnācējiem tomēr radīta pierastā diena un nakts. Bet vēl daudzi mīl pagulēt (smaida). Un pagaidām ir miega nepieciešamība, kā pēc sevišķa dzīvesdarbības cikla. Un, dabīgi, redz sapņus. Bet taču sapņi - tas nekas cits, kā informācija no daudz augstākiem plāniem. Mums, piektajā dimensijā, tāda informācija ne mazāk svarīga, kā jums ceturtajā. Taču ne visi to prot pareizi saprast. Toties pie mums katrs iedzīvotājs ar domformu palīdzību, ar vēlēšanās palīdzību, skaidri izteiktu nodomu (bet tas daudz ātrāk un ērtāk, kā caur jūsu elektronisko pastu) var pārsūtīt savu sapni speciālam darbiniekam, kurš "pārvedīs" informāciju no smalkā plāna "pārtulkos to" un ar domformas palīdzību nodos atpakaļ. Vēl arī viena no mūsu dimensijas vissvarīgākajām profesijām, teiksim tā.. jaunu piecdimensiju ķermeņu radītāji (tas - ne viens cilvēks, bet vesela komanda, kurā katra darbs mijiedarbīgs). Cilvēku lielākais vairums īsteno pāreju bez fiziskā ķermeņa, atstājot to četrdimensijā. Taču mūsu dimensija, kaut arī piecdimensija, tomēr diezgan blīva, arī bez ķermeņa tur dzīvot var, bet sarežģīti (smaida enerģija). Un, ja ķermeņa nav, tātad, nepieciešams to radīt! Un tas, tici, Lilija, uzdevums ne no vieglajiem! Vispirms, visi grib būt jaunāki un krāšņāki, kā agrāk. Taču pie tā, nezaudēt individualitāti. Daudzi vēlas palikt līdzīgi saviem iepriekšējiem ķermeņiem. Priekš jaunā ķermeņa radīšanas nepieciešama ne tikai vesela komanda darbinieku, bet arī paša pārgājušā dalība. Vispār, process nevienkāršs un darbietilpīgs. Taču, kad ķermenis gatavs un tā iemantotājs apmierināts, tad laimīgi visi, kuri procesā darbojās. Vēl viena specialitāte, par kuru gribētu pastāstīt - gadalaika apstākļu regulētājs. Pie mums, piektajā dimensijā, diezgan komfortabls klimats, nav postošu tornado vai nāvējošu viesuļvētru. Taču pārējās dabas parādības tāpat ir klātesošas. Mēs aktīvi radām kopā ar mūsu pasaules Stihijām. Dažreiz ir nepieciešamība radīt speciālus laika apstākļus. Piemēram, lielās sporta sacensībās vai masu meditācijā svaigā gaisā. Lūk, tur tad arī nepieciešami augstāk minētā speciālista, laika apstākļu regulētāja, pakalpojumi. Ja karstums, nepieciešams mazliet samazināt temperatūru, lai skatītājiem būtu ērtāk/patīkamāk, ja liels lietus, uztaisīt enerģētisko aizsegu, lai netraucētu pasākumam, utt. Ne mazāk interesanta arī tāda profesija, kā laika virzienu instruktors. Piektajā dimensijā nav lineārā laika. Pēc pārejas tas vēl saglabājas jūsu apziņā kā pagaidu mērs-pirmsapsargātājs {мера-предохранитель ?}. Taču drīz pārgājušais cilvēks ievēro, ka jūsu diennakts laiks pārstāj atbilst viņa pierastajām stundām. Diennakts un stundas sāk sažņaugties vai paplašināties. Laika cikli kļūst viļņveidīgi un savstarpēji caurplūstoši. Šis process atttīstīsies līdz tam laikam, kamēr cilvēks pilnībā neatbrīvosies no lineārā laika rāmjiem apziņas iekšienē. Lūk, tad tur arī nepieciešama laika vadības nstruktora palīdzība.
Jā, tāda palīdzība ļoti svarīga un nepieciešama. Bet ir vēl ne mazāk inteteresantas un svarīgas?
- Ir vēl viena ļoti svarīga profesija mūsu pasaulē. Tā saucas- speciālists attiecību harmonizācijai ar ceturtās dimensijas iedzīvotājiem. Speciālists vada darbu ar tiem, kuri nesen ieradās mūsu dimensijā, kaut kādā mērā iemācījās jau izmantot enerģijas, Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa, apguva iespējas ceļot ceturtajā dimensijā un pat... parādīties tur redzamu enerģiju veidā. Taču nereti tādam cilvēkam palika iepriekšējā iemiesojuma pasaulē spēcīgas piesaistes un viņš tiecas uz sazināšanos ar tuviem cilvēkiem. Tur var rasties nevēlami, bezkontroles procesi. Piecdimensijas cilvēks, piemēram, parādījās redzamu enerģiju formā savā iepriekšējā mājā. Bet viņa tuvinieki vēl ietīti dualitates aizsegā, vēl nepamodās. Kas notiek? Viņi baidās... Tādu gadījumu, kad atnāk tas, kas jau miris, ļoti daudz! Protams, četrdimensiju cilvēki izjūt bailes. Izsauc baznīcas kalpotājus priekš mājas svētīšanas. Un čukstus pārstāsta viens otram "šausmoņus". Lai ierobežotu tādas nesankcionētas vizītes (smaida), arī eksistē darbinieki attiecību harmonizēšanai ar ceturtās dimensijas iedzīvotājiem. Viņu darbs emocionāli un psiholoģiski sarežģīts. Vajag taču cilvēku atturēt, palīdzēt tikt galā ar emocijām.Taču atturēt ne vienmēr izdodas. Dažreiz harmonizācijas Dienesta darbinieki palīdz iziet uz sakariem ar tuviniekiem no ceturtās dimensijas. Tagad pastāstīšu brīnumainu vēsturi. Dzīvoja četrdimensijā viena parasta ģimene. Vīrietis, sieviete vidējos gados, bērns jaunākā skolas vecuma. Valdīja šajā ģimenē patiesa mīlestība, jūtas bija ļoti spēcīgas. Taču pēkšņi, ģimenes galva gāja bojā (tā bija ieplānots, uz to bija saņemta viņa Augstākā "Es" piekrišana, par cik vīrietim bija paredzēta ļoti svarīga misija). Mihails (tas viņa zemes vārds) nonāca piektās dimensijas RC. Ātri izgāja adaptāciju, apmācību, sagatavošanu. Taču sākt misijas izpildīšanu nespēja. Traucēja skumjas par tuviniekiem. Tā nereti mēdz būt. Nepalīdzēja pat darbs ar veselu virkni speciālistu. Nepatīkamo situāciju pastiprināja arī viņa sievas neizmērojamās ciešanas, kura, palikusi četrdimensionalitātē, nevarēja samierināties ar vīra zaudējumu. Viņas vārds - Gaļina. Pēc profesijas, grāmatvede, pēc pārliecības, materialiste. Lai kaut kā remdētu zaudējuma sāpes, Gaļina sāka meklēt mierinājumu jautrās kompānijās, alkoholā. Sākās nepatikšanas darbā, bērns arvien biežāk palika pamests. Mihailam dienu no dienas kļuva viss briesmīgāk. Ļoti lūdza "saredzēties ar viņu kaut uz minūtiņu, pastāstīt, ka viņš dzīvs, lai tik ļoti nepārdzīvo". Taču to nevarēja pieļaut. Nelaimīgajai sievietei tāda vizīte draudēja tikai ar viņas psihiskā stāvokļa pasliktināšanos. Tad Mihaila misija bija uz neilgu liku atlikta, bet attecību harmonizācijas speciālisti, ar ceturtās dimensijas iedzīvotājiem, ķerās pie darba ar šīs ģimenes problēmām. Caur augstāko "Es" , caur sapņiem, novadīja līdz sievietei informāciju, ka viņas vīrs patiesībā dzīvs un vesels! Pēc tam, caur dēla augstāko "Es" nodiktēja dzeju. Bērns uzrakstīja uz papīra un atdeva mammai. Bija tur sekojošais:
"Mana mīļotā, neraudi, .................... Моя любимая, не плачь,
Neej bojā skumjās! .......................... В тоске не погибай!
Es dzīvs, pasaulē citā dzīvoju, ........ Я жив, в мире ином живу,
Par paradīzi tu dzirdēji? .................. Ты слышала про рай?
Īstenībā, gandrīz vai tā, ................... На самом деле чуть не так,
Mūsu pasaule nedaudz cita, ............ Наш мир чуток другой,
Kā tikai pieņemsi, ko teicu, .............. Как только примеш, что сказал,
Mēs tiksimies ar tevi. ........................ Мы встретимся с тобой.
Bet lai pārliecināta būtu, ................... А чтоб уверена была,
Ka šis dzjolis - ne murgs, ................. Что сей стишок - не бред,
Pie Tevis šodien pieies ..................... К тебе сегодня подойдёт
Parasts pēs skata, vectēvs, ............. Обычный с виду дед,
Viņš Tev grāmatu nodos, .................. Тебе он книгу передаст,
Mīļotā, izlasi to. ................................. Её, любимая, прочти.
Grāmata taču tā ne vienkārša, ......... Ведь эта книга непроста,
Tā - tava ceļa sākums. ..................... Она - начало твоего пути.
Tā izmainīs tavu dzīvi, ...................... Она изменит твою жизнь,
Palīdzēs tikties mums atkal, ............. Поможет встретиться нам вновь,
Nebaidies, neskumsti un zini: ........... Не бойся, не грусти, и знай:
Es dzīvs, es šeit, mana mīlestība!" ... Я жив, я здесь, моя любовь!"

Gaļina, izlasot rindas, pieņēma visu par ļaunu, cietsirdīgu joku un sāka dēlu izprašņāt, kas deva viņam tādu lapu. Taču zēns pārliecināja, ka sacerēja pats. Visu dienu nelaimīgā sieviete pārlasīja dzejoli, nezinot, ko lai domā. Bet vakarā, kad atgrezās no darba, pie viņas, tiešām, pienāca padzīvojis vīrietis un teica, ka viņam lūdza nodot grāmatu. Tā bija grāmata par dzīvi pēc nāves, par iemiesojumiem utt.
Roza! Tas viss skan neticami! Līdzīgi fantastikai! No kurienes radās tas večuks? Arī no jūsu piektās dimensijas?
- Par nožēlu, priekš jums, četrdimensionalitātes iedzīvotājiem, daudzas priekš jums parastas lietas vēl fantāzijas. Kā lidmašīnas priekš viduslaiku iedzīvotājiem. Bet večuks - ceturtās dimensijas iedzīvotājs. Vienkārši, priekš dalības šinī operācijā (nosauksim visas darbības tā) bija iesaistīti Gaismas Darbinieki, iemiesoti ceturtajā dimensijā un spējīgi sazināties ar smalko plānu. Viņi arī palīdzēja tālākajā.
Un kas tad notika tālāk?
- Gaļina grāmatu izlasīja, viņas dvēselē radās šaubas par to, ka vīrs viņu atstāja uz visiem laikiem. Viņa, sieviete ne muļķe, pārlieku ziņkārīga. Lai izkliedētu šaubas, vai pārliecinātos par patiesību, cerībām, arvien biežāk uzplaiksnījušām domās, sāka meklēt līdzīgu literatūru. Augstākais "Es" viņai tur palīdzēja. "Piespēlēja" vajadzīgās grāmatas, vajadzīgos cilvēkus. Pamazām Gaļina sāka "pamosties". Diezgan ātri nodibināja sakarus ar Augstāko "Es", ar saviem Aizbildņiem, atrada atbalstu starp jauniem draugiem - Gaismas Darbiniekiem. Bet pēc kāda laika, viņai un Mihailam izdevās nodibināt pirmo kontaktu. O, tas tiešām bija brīnišķīgs skats! Jā, dažādi ķermeņi, dažādas vibrācijas. Taču visu to izlīdzināja Mīlestība. Tikšanās bija vienkārši izkrāsota visvaravīkšņotāko krāsu enerģijās. Protams, dažāds ķermeņu blīvums traucēja mīlošām sirdīm savienoties pat vienkāršā skūpstā.Taču tas, ko viņi izjuta, bija daudz spēcīgāk par jebkuriem emociju skūpstiem (smaida). Viņi atkal bija KOPĀ! Lai arī uz dažām minūtēm, lai arī līdz pilnīgai savienotībai vajadzēja gaidīt vēl ne mazumu laika. Galvenais, ka šajā ģimenē iestājās miers, pat bezrūpība. Jo Gaļina taču tagad zināja, ka viņas mīļotais dzīvs un vesels, varēja iziet ar viņu uz sakariem, sazināties, izpildīt līdz galam viņai ieplānotās mācības ceturtajā dimensijā. Bet Mihails beidzot varēja sākt savas misijas izpildīšanu.
Tomēr, ļoti pārsteidzoša un neticama vēsture.
- Diemžēl, PRIEKŠ VAIRĀKUMA NO JUMS, ceturtās dimensijas cilvēkiem, vēl neticama un pārsteidzoša. Bet, starp citu, līdzīgai saziņai starp tuviem cilvēkiem mūsu un jūsu dimensijās jākļūst par NORMU, pierastai, ikdienišķai. Lielākā daļa cilvēces vēl guļ, netiecoties attīstīties, iemantot savu Dievišķību. Tu pat iedomāties nevari, cik daudz cilvēku, pārgājušu mūsu dimensijā, gaida savu tuvinieku pamošanos, lai sāktu ilgi gaidīto sazināšanos. Dažreiz tā arī gribas iekliegties: "Pietiek jau raudāt, piesārņot visuma enerģētiku ar negatīvām, slimīgām emocijām. Nevajag ziediņus stiept pie ķermeņa, kas tika atstāts un vairāk nevienam nav vajadzīgs. Labāk izpaudiet tīru nodomu saziņai ar aizgājušo mīļoto cilvēku, palūdziet palīdzību Augstākajam "Es", Aizbildņiem, Garīgai Dzimtai. Un redzēsiet, kas sanāks..." Daudziem, ļoti daudziem VISS sanāks, es par to vienkārši pārliecināta!
Roza, esmu pārliecināta, ka daudzi tiecas paātrināt savu garīgo attīstību kaut vai tikšanās dēļ ar tiem, kuri viņiem bezgalīgi dārgi. Taču ne visi var tā vienkārši nodibināt sakarus ar Augstāko "Es" , sākt sazināties ar smalko plānu. Ar ko sākt savu ceļu, lūk, tādam parastam, vēl "pussnaudā" esošam cilvēkam?
- Meklēt sazināšanos ar tiem, kuri palīdzēs. Draudzēties ar četrdimensiju Gaismas Darbiniekiem! Tagad gandrīz katrā pilsētā ir tādu Darbinieku grupas. Tur noteikti palīdzēs iemantot arī ezotēriskās zināšanas, meditācijas iemaņas, iemācīs smalkā plāna redzēšanu, attīrīšanās prakses, atveseļošanos, darbu ar garīgiem instrumentiem, vibrāciju paaugstināšanu, savienošanos ar Augstākiem "Es" un Skolotājiem. Ja kaut kādu iemeslu dēļ neizdodas visātrākā garīgā attīstība, pilnīga pamošanās - meklē to, kurš palīdzēs. Lūk, tāda atbilde vienkārša, taču ļoti iedarbīga gribošiem dota.
Kā vispār piektās dimensijas cilvēki izturas pret tām profesijām, speciālistiem, kuras viņiem bija iemantotas agrāk, mūsu pasaulē? Vai daudzi grib palikt tie, kas viņi bija agrāk? Vai pārsvarā tendence saņemt jaunu profesiju?
- Tu zini, Lilija, vairākums tiecas saņemt jaunu profesiju. Jo taču darbs piektajā dimensijā atšķiras no darba ceturtajā. Mums nav smaga, nogurinoša darba. Mums jebkura darbība sagādā prieku. Mums nav stingra grafika (no zvana līdz zvanam) un tas darbu padara komfortablu. Piektās dimensijas pasaule - tā jaunrades īstas brīnumainības pasaule! Pie mums NE CELMUS LAUŽ, BET RADA (smaida). Bet ir arī tie, kuri gribētu turpināt darbu savā specialitātē. Visbiežāk tie vīrieši. Tad viņi iziet, tā saucamos, kvalifikācijas paaugstināšanas kursus un sāk darboties sfēriski, līdzīgu darbības veidu viņu iepriekšējam. Taču cilvēks - neiedomājami radoša un uzņēmīga būtne. Reiz pie mums ieradās galdnieks. Neko citu, izņemot savu darbu, nemācēja un nemīlēja. Apjēdzot, ka iznīcināt kokus pie mums nav pieņemts, koku darbu meistars iesākumā noskuma. Bet pēc tam, pēkšņi, atdzīvojās. Nezinu, pats iedomājās vai aizbildņi ieteica, taču viņš sāka salasīt uz zemes nokritušos koku zarus un ar enerģiju palīdzību (gaismas, dievišķām) sāka radīt vienkārši pārsteidzošas, neticamas mēbeles. Galdi, krāsli, gultas, šī meistara darinātās, atšķīrās ne tikai ar darba izpildījuma skaistumu, ērtumu, bet arī, pateicoties ieliktajām enerģijām, neticamam komfortam, tie atbrīvoja no noguruma sajūtām un pat veicināja atveseļošanos un darba normalizāciju visā Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā!
Roza, vai ir interesanti, pat jocīgi gadījumi, saistīti ar profesiju izmaiņu? Ja "jā", lūdzu pastāstiet par tiem.
- Jā, tādi gadījumi, protams, ir. Ja domā, ka visi pie mums atnākušie piektajā dimensijā, pēc pārejas enģeļi, apveltīti eņģeliskiem raksturiem, tad tu kļūdies (smaida). Pie ienākšanas cilvēks iziet vairākus etapus, kur notiek aktīvs attīrīšanas darbs no veciem enerģētiskiem uzkrājumiem, izejo no ierobežojošiem uzstādījumiem, sava "Es" dzīvu sajūtu atgriešana. Tad - miera, netraucētības iemantošana, organisma jaunas sistēmas salikšana, jaunu ķermeņu radīšana. Apmācīšana dzīvošanai piecdimensiju pasaulē, darbs ar enerģijām, laiku. Un tikai tad tālāk, kad cilvēks jau sagatavots, viņu nosūta pie mums uz nodarbinātības centru. Un, lūk, iestājās RC viena dāma. Pāreja bija piepeša. Visu viņa apzinājās ļoti grūti. Attīrīšanās no vecām enerģijām notika ar sarežģījumiem. Bet dāma bija skandaliste un nepacietīga. Pēc profesijas - matemātikas skolotāja. Ar grūtībām samierinājusies, ka viņa NOMIRA, BET, PATIESĪBĀ, NENOMIRA, sieviete diezgan ātri apguva jauno ķermeni, iemācījās vadīt enerģijas un paziņoja: "Dodiet man darbu!". Padomam, ka iesākumā nepieciešams iziet vēl diezgan ilgu apmācību, dāma uzskaitīja visas savas regālijas un paziņoja: "Jā, es - augstākās kategorijas pedagogs, vairākkārtējs gada skolotājs, pati šeit iemācīšu kuru vajag un kā vajag! Dodiet man visgrūtāko klasi, un redzēsiet..." Nodoma izteiksme, lai arī ne vistīrākā, priekš mūsu dimensijas svēta, un dāma, bez atbilstošas sagatavošanas bija nosūtīta uz skolu. Bet mūsu skolas, atzīmēšu, ļoti atšķiras no jūsu. Bērni nebojā acis, mācoties ar grāmatu vai datoru palīdzību. Muļķīgi uz to tērēt laiku un spēkus. Apmācības process notiek pieslēgšanās ceļā pie smalkmateriālās zināšanu bāzes. Tādēļ arī bērnus apmāca svaigā gaisā, visbiežāk - rotaļu un radošu uzdevumu veidā. Bet gada skolotājai, neizgājušai sagatavošanu, tas bija nezināms. Viņa bija pārsteigta, pat sadusmojās, ka "nelaimīgie bērniņi, viņiem pat normālas darbavietas un darbam nepieciešamo atribūtu nav". Grāmatu un solu trūkums dāmu nesamulsināja. Viņa izlēma, iesākumam, pārbaudīt reizrēķina tabulas zināšanas (viņas uzmanībai piedāvātās klases skolnieki bija jūsu pirm-otrklasnieku vecumā). Visi kā viens, skolnieki reizrēķina tabulu zināja no galvas. Tad skolotāja sāka uzdot piemērus un uzdevumus. Atkal nekādu traucējumu. Izlemjot, ka mūsu pasaulē paātrināta apmācības sistēma, sarežģīja uzdevumu, uzdodot atrisināt ceturtās dimensijas piektās klases uzdevumus. Bērni izpildīja. Tad par astoto, desmito... Skolotāja neko nesaprata. Mazie vunderkindi viegli deva atbildes pat uz EGE {ЕГЭ ?} testiem. "Tas vienkārši nevar būt!" - iesaucās skolotāja. Piegāja pie viena zēna un pajautāja: "Nu saki godīgi, kur tu iznākumus un atbildes noskaties?" Bērns paraustīja plecus, paņēma aiz rokas pasniedzēju un, apvienojot ar viņu enerģētiskos laukus (bērni tā bieži strādā grupās), pieslēdzās pie speciālas smalkmateriālas zināšanu bāzes. Katra apziņā informācija, zināšanas no šī kladeza pienāk dažādi. Kāds vienkārši sāk zināt, kāds "redz" nepieciešamo informāciju. Dāma ieraudzīja milzīgu ekrānu ar risinājumiem. Kad atslēdzās, izteica: "Nezinu, kā jūs to darat, kas jums par gadžetiem {гаджеты ?}. Taču tādas špargalkas es vēl neredzēju!"
Un, kas bija tālāk?
- Ja tu domā, ka ar to dižā pasniedzēja savu ego remdēja, tad nē. Viņu atkal atsūtīja uz mūsu centru. Es piedāvāju: "Darīsim tā, Jūs saņemsiet informāciju par dažām priekš jums piemērotām radniecīgām specialitātēm, vai iziesiet, teiksim tā, paaugstināšanas kursus priekš pedagogiem un tad..." Taču dāma atcirta: "Nē, ja jau es jums par skolotāju nederu, jebkurš pirmklasnieks vairāk zina, tad sūtiet mani... tīrīt pērtiķu krātiņus"... Bija saprotams, ka šo frāzi skolotāja izteica, visdrīzāk, aiz vilšanās, no rakstura nelāguma. Taču mēs izlēmām viņas vēlēšanos izpildīt un aizsūtījām pie pērtiķiem. Taisnība, dāma nezināja, ka krātiņi mums neeksistē. Ir primāti pilnvētīgi, saprātīgi dimensijas iedzīvotāji, mitinošies savā teritorijā. Aiz viņiem, kaut ko kopt, arī nevajag, tādēļ, ka mums pilnīgi cita dzīvesdarbība, tā teikt, bez atkritumiem (smaida). Ierodoties pie pērtiķiem, skolotāja bija pa īstam šokēta, izdzirdot ar iekšējo dzirdi milzīgas mātītes, ģimenes galvas, vārdus: "Sveicināta, dārgā viešņa! Priecājamies par tavu klātbūtni..."
Un, kas notika pēc tam?
- Negaidīti laimīgs heppiends {хеппиэнд ?}! Izrādījās, skolotāja prot sazināties ar dzīvniekiem telepātiskā līmenī, kas pagaidām nav dots visiem piektās dimensijas iedzīvotājiem. Viņas Augstākais "Es" ātri nokārtoja sakarus ar šiem primātiem, viņa pati ar viņiem viegli atrada kopējo valodu. Un izlēma palikt! Taisnība, viņu tomēr izdevās pārliecināt iziet visus sagatavošanas līmeņus un apmācību RC. Viņa visu sekmīgi paveica un tagad, kopā ar mūsu brāļiem-primātiem strādā pie jaunu gēnu izstrādes dzīvnieku pasaulē.
Vai var cilvēki jau četrdimensionalitātē uzzināt par savu nākotnes profesiju, kuru saņems piektās dimensijas pasaulē? Un, vēl vairāk - vai var viņi jau tagad sākt kaut kā gatavoties savas piecdimensiju profesijas saņemšanai? Vai tas vispār reāli?
- Kopējo būtību es jau, laikam, Žurnāla lasītājiem darīju zināmu. Bet tālāk jau viss atkarīgs no cilvēka izvēles un vēlēšanās. Piemēram, atkārtošos, nav jēgas tērēt gadus pārtikas rūpniecības tehnoloģiju apguvē, ja jau tagad vēlaties apgūt kaut kādas iemaņas, kādas varētu tikt pieprasītas piektajā dimensijā. Vai grauzt zinātnes granītu finansista-bankas darbinieka profesijā. Mums kredītu menedžeri vispār nav pieprasīti (smaida). No jums pierastām profesijām ieteiktu - mediciniskais virziens plus papildus šajā virzienā izzināt ezotērisko literatūru. Kopumā sanāks ne slikta sagatavošanās. Inženieru tehnoloģiju apzināšana arī apsveicama. Prasme orientēties rasējumos atvieglos pat spēju apgūt acumirklīgu apmācību, kādu sāk apgūt daudzi pārgājuši mūsu dimensijā. Pedagoģija un psiholoģija arī būs noderīgas. Sazināšanās prasmes ar cilvēkiem vēl nevienam nav traucējušas. Bet kopumā gribētu ieteikt, neieciklēties uz parastās izglītības saņemšanu vienā vai otrā profesijā, pat vispieprasītākajās jūsu dimensijā. Šeit nepieciešamas citas zināšanas un prasmes. Tādēļ priekš maksimālas realizāšanās piecdimensijās ļoti ieteicu, pirmkārt, garīgo attīstību. Literatūras lasīšana dotajā virzienā, prasme meditēt, atrast sakarus ar saviem Augstākajiem "Es". Cik iespējams, biežāk vadīt gaismas prakses. Mēģināt sazināties telepātiski! Pie mums tas ļoti pieprasīts pie jebkuras profesijas izvēles! Un, pats galvenais, priekš sekmīgas dzīves piecdimensijās, priekš pilnīgas radošas realizēšanās jums, dārgie iedzīvotāji četrdimensijā, jau tagad nepieciešams mācīties mīlestību, beznosacījumu mīlestību. Attiecībā uz to, vai var uzzināt kāda profesija būs cilvēkam piecdimensijā... Var dažādos veidos. Piemēram, griezties pie Augstākā Es un gaidīt "priekšā teikšanu". Ja no rīta, pēc jautāšanas, jūs ieslēgsiet televizoru un ieraudzīsiet ziņas, iespējams, pie mums jūs gaida televadītāja profesija dažādu dimensiju ziņu apskatam (smaida). Taču, galvenais - nepārdzīvojiet un atceraties: nokļūstot piektajā dimensijā KATRS atradīs profesionālo nišu, kurā viņš varēs realizēt Dievišķo radošo potenciālu un saņemt īstu prieku no sava darba.
Paldies, Roza! Uzplaukumu, attīstību un vislabākos speciālistus Jūsu centram.
- Arī jums visu to labāko, dārgie draugi četrdimensionalitātē!

2015. g. 27.05.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 7(25) 2015, Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnāla Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālr. 29613296
=====
Latviskojums ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/11.06.2016. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 11.06.2016.
Skatījumu skaits: 628 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: