Galvenie » 2013 » Decembris » 10 » Projekts "Augšupcelšana Austrumos un Rietumos"
21:55
Projekts "Augšupcelšana Austrumos un Rietumos"
Projekts "Augšupcelšana Austrumos un Rietumos"
otrais etaps. Cilvēces Nākotnes Pasaule"

MIKALOJUS ČURĻONIS
5.dimensijas Reabilitācijas Centra līdzdarbinieks
31.08.2013.

Caur Svetlanu Dračovu.

STAŽIERI Reabilitācijas Centrā. 3. daļa. {1. daļa: http://spekavots.ucoz.ru/21.08.2013.00:01 un 2.daļa 23.08.2013.19.13 }

Un atkal es, Mikalojus Čurļonis, piektās dimensijas Reabilitācijas Centra līdzdarbinieks, sakaros ar jums. Es turpinu jūsu apmācību Reabilitācijas sienās Stažiera lomā un sāku mūsu trešo nodarbību.
Mēs ar jums jau iepazināmies ar darbu Reabilitācijas Centrā (RC) tā pirmajā līmenī, kur notiek pieņemšana un Dvēseles pirmā iepazīšanās ar RC un pakāpeniska pieņemšana Dvēselei notiekošo izmaiņu ar viņu. Tālāk mēs sākām praktisko darba daļu ar Dvēseli, dialoga izveidošanā ar viņu.
Es devu jums uzdevumu turpināt kontaktēšanos ar Dvēselēm, atnākušām uz pirmo līmeni RC, vedot, pie tam, dienasgrāmatu jūsu iespaidiem un pieredzēm. Tie no jums, kuri sekoja maniem padomiem, jau panāca noteiktus rezultātus un tas brīnišķīgi, par cik tagad jums ļaus pārliecinošāk virzīties uz priekšu. Tie, kuri tikai pievienojās mūsu ceļojumam RC, es aicinu iet pakāpeniski un sākt iepazīšanos ar mana stāstījuma pirmo daļu (Журнал "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ", № 2, 2013 г.)
Noskaņosimies uz darbu RC un pārvietosimies uz tā pirmo līmeni caur Polimera vai Dzīvībradošās Uguns portālu. Ērtību labad varat aplūkot Apvienotā Polimera portāla un Dzīvībradošās Uguns portāla zīmējumu /zīmēj. tikai žurnālā. Esl.piez./.
Jūs izejiet caur Dzīvībradošās Uguns Portāla Liesmas-sfēru, pārvietojieties pa Polimera līnijām. Pārvietojoties novērojiet savu personīgo transformāciju un atzīmējiet, kad priekš jums tā kļūst arvien skaidrāka un skaidrāka.
Jūs atceraties no mūsu iepriekšējās nodarbības divus ceļojuma veidus, kurus jūs varat īstenot. Es jums atgādināšu par redzamo pārvietošanos un iekšējo pārvietošanos, slēpto no cilvēka parastā skata, kuru var īstenot tikai daudzdimensībā pie daudzdimensionālas projicēšanas. Iekšējā pārvietošanās raksturojas ar to, ka jūsu ķermeņi: astrālā, mentālā un fiziskā ķermeņa projekcijas uz astrālā un mentālā ķermeņa un, bez tam - jūsu ēteriskais ķermenis, viegli dodas ceļā daudzdimesijā caur "adatas aci". Es ne velti atkārtoju ar jums jau izieto materiālu un saasinu jūsu uzmanību uz to, lai jūs pilnībā savā zemes klātbūtnē, četrdimesijā, varētu sajust jaunu enerģiju pieplūsmi un jaunu iespēju priekš ceļošanas daudzdimensijās. Svarīgi, lai jūs mana stāstījuma laikā fokusētos ne uz savu fizisko ķermeni, bet uz fiziskā ķermeņa projekciju uz astrālā ķermeņa. To izdarīt visai vienkārši. Nevajag nekādu speciālu sagatavošanu un veiklību. Vajag uz to tikai izpaust precīzu nodomu/vēlēšanos un to veikt. Izpaužot nodomu/vēlēšanos, jūs sāciet attīstīt to jūsu fiziskā un astrālā ķermeņa savienošanas robežu, kas jums līdz šim bija neskaidra. Izpaudīsies tas jūsu fiziskā ķermeņa nesaprotamās sajūtās. Jūs taču izpaudāt vēlēšanos pastrādāt ar fiziskā ķermeņa projekciju uz astrālā. Tātad, jūsu vēlēšanās skar uzreiz šos divus ķemeņus, t.i., savstarpējā ietekme skar uzreiz šos divus ķermeņus. Un jūs redzat, ka jūsu fiziskais ķermenis sāk izpaust/ izteikt šo savstarpējo darbību jums saprotamā veidā - piemēram, caur kustību, pārvietošanos vai citas savas parastas reakcijas. Sajūtu parādīšanās fiziskā līmenī jauno robežu jūsu attīstībai arī dos jums sapratni par jūsos notiekošām pārmaiņām. Šīs būs pietuvinātas zināšana par to, taču tās jums dos priekšstatu par jūsu daudzdimensionālo attīstību.
Mēs ar jums iedziļinājāmies daudzdimensionālā pieredzē caur jūsu fizisko ķermeņu projekcijām uz astrāliem. Taču mēs ar jums neko neteicām par fiziskā ķermeņa projekcijām uz mentālā ķermeņa. Bet tas arī ne mazāk svarīgs aspekts jūsu daudzdimensionālajā izaugsmē. Jūsu mentālie ķermeņi un fiziskie ķermeņi blīvā saistībā izvēršas un uzplaukst. Izpaužas priekš jums tas visai skaidrā procesā - jūsu pārveidošanās procesā, Gaismas Būtnē no četrdimensiju planētas Zeme iedzīvotāja, piecdimensiju Zemes iedzīvotājā. Jūs arvien vairāk ieejat saplūsmē/savienībā ar pašas planētas pārveidošanās procesiem. Tas nozīmē, ka jūsu mentālie piecdimensiju ķermeņi jau pilnībā saplūda ar planētas Zeme piecdimensiju ķermeni, jūsu mentālo ķermeņu viļņi kļuva pilnībā kogeranti ar piecdimensiju planētas izstarojumiem. Sanāk, ka daudzu Gaismas Darbinieku mentālie ķermeņi pilnībā pārveidojās piecdimesiju ķermeņos. Nopietni procesi norisinās jūsu ēteriskajos ķermeņos, kuri trauksmaini izaug un pāraug piecdimensijā. Tomēr pagaidām viņi vēl nesakrīt pēc viļņiem ar pašas planētas Zeme ēterisko ķermeni. To svarīgi zināt, lai izprastu visus tos procesus, kuri notiek ar katru no jums dažādos esamības plānos.
Atgriežoties pie fiziskā ķermeņa projekcijām uz mentālā ķermeņa, gribu izteikt sajūsmu par jūsu vīrišķību un gatavību ātri izvērst daudzlīmenību jūsu telpas-laika kontiniuuma nodalījumā, kas atbilst četrdimensiju pārejai piecdimensijās. Mana sajūsma saistīta ar jūsu pašatdevi visaktīvākajai iemiesošanai jūsu dzīvēs projekcijas, kas jums palīdz, tēlaini runājot, sazemēt, piezemēt, iemiesot jūsu ikdienas dzīvē piecdimensiju kārtības noteikumus. Un darbojaties jūs šajā gadījumā ar visām jums iespējamām metodēm. Skar tas arī jūsu jauno mentālā un fiziskā ķermeņu savienošanu/saaudzēšanu (sajūgšanu), bet atbilstoši arī fiziskā ķermeņa projekciju uz mentālā. Saistībā ar to, lai pietuvinātu visu jūsu ķermeņu planētas piecdimensiju ķermenim, nepieciešams iziet virkni pārkārtošanu jūsu ķermeņos un tam noder speciālas metodikas. Tieši metodikas jūsu ķermeņu pietuvināšanai planētas ķermenim arī tiek Gaismas Ģimenes dotas, LAI ATVIEGLOTU JŪSU IEAUGŠANU PIECDIMENSIONALITĀTĒ UN, PATS GALVENAIS, ATKLĀTU JŪSU FIZISKO ĶERMEŅU PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS PIECDIMENSIONALITĀTĒ.
Kādēļ es par to jums runāju tagad, momentā, kad jūs kontaktējaties ar dvēselēm RC? Paskaidroju: šīs metodikas vistiešākā un nepastarpinātā veidā saistītas ar jūsu prasmēm sajust savu "Es" komfortabli un darbaspējīgi pirmajā RC līmenī. Metodikas ne tik sarežģītas, taču tās visai nopietni pavirzīs jūs saskarsmē ar Dvēselēm, atnākušām uz RC pirmo līmeni, kā arī ar RC darbiniekiem. Mēs ar jums šodien sāksim apgūt vienu no tādām metodikām. Un apgūt to sāksim tieši RC teritorijā, kurp mēs ar jums pārvietojāmies pa Polimera un Dzīvībradošās Uguns Portāliem. Bet vispirms vēl viena maza atkāpe. Fiziskā ķermeņa projekcija uz mentālā, kas jums jau piecdimensīga, ļaus mums realizēt dzīvē to metodiku, par kuru jums arī runāju. Bet, kad es padalīšos ar jums šajā metodikā, jums būs vienkāršāk izstrādāt tehniku ietekmes noteikšanai jūsu mentālajam ķermenim uz fizisko ķermeni. Un jūs paši tūliņ sapratīsiet kā jūsu fiziskais ķermenis reaģē uz izmaiņām mentālajā ķermenī, pie gaismas viļņu raksturojumu paaugstināšanās viņos.
Dārgie draugi! Jo tālāk mēs ejam jūsu vibrāciju paaugstināšanas gultnē, jo tālāk pavirzāmies daudzdimensionalitātes izpausmēs jūsu dzīvēs, jo jūtamākas kļūst tās izmaiņas, kuras izaug katra cilvēka parastā četrdimensiju zemes dzīvē. UN NETĀLA TĀ DIENA, KAD ŠĪS IZMAIŅAS PĀRSPĒS VISAS JŪSU VISDROSMĪGĀKĀS GAIDĪŠANAS. Tas kļūs tik acīm redzams, ka noliegt šīs izmaiņas jau kļūs vienkārši neiespējami.
Pagaidām, mēs sākam izzināt jūsu mentālo ķermeņu ietekmi uz fizisko. Jūsu piecdimensiju mentalitātes izmaiņas noved pie nopietnām jūsu fizisko ķermeņu pārveidošanām. Tas visai vienkārši un pamācoši un mēs sāksim to izpaust uz konkrētiem piemēriem saskarsmē ar Dvēselēm, atnākušām uz RC pirmo līmeni. Es jums katram piedāvāju atgriezties pie tās RC darbinieku grupas ar kuru jūs jau iepaināties jaunpienākušās Dvēseles pieņemšanas procesā. Svarīgi iziet pieredzi savstarpējā ietekmē ar noteiktu Dvēseli un RC darbinieku grupu līdz galam, lai ietu tālāk un pārietu pie darba ar citu Dvēseli un citu RC darbinieku grupu. Šeit visai svarīgas detaļas un nianses šim savstarpējām darbībām. Tieši tādēļ es jums arī rekomendēju nemainīt savus piecdimensiju partnerus, kamēr jūs pilnībā neizzinājāt, kā sniegt palīdzību konkrētai cilvēciskai Dvēselei.
Man redzams, ka jūs jau atradāt savu grupu priekš sadarbības. Ieejiet no jauna gaismas viļņa pieredzs sadarbībā un izveidojiet sirds emocionālo sakaru ar Dvēseli. Un, lūk, šeit - uzmanību! Necenšaties atkārtot to pieredzi, kuru jūs jau izdzīvojāt kontakta nodibināšanas procesā ar Dvēseli. Vienkārši noskaņojieties uz pieņemšanas un mīlestības viļņa. Svarīgi, lai jūsu kontakts ar jau pazīstamu Dvēseli noritētu viegli. Jūs taču jau izveidojāt sadarbību ar viņu, sasniedzāt noteiktu apzināšanās un pieņemšanas līmeni. Un tagad mums ar jums svarīgi virzīties tālāk, sadarbības pieredzes izvēršanā un palīdzības sniegšanas pieredzē cilvēku Dvēselēm, aizgājušām no četrdimensionalitātes. Tagad es gatavs jums dot dažus praktiskus padomus, pirms mēs pārejam pie absolūt jauna un jums nepierasta materiāla.
Jūsu kontakti ar Dvēseli jau kļuva vairāk vai mazāk saprotami. Jūs pārstājāt izjust satraukumu, kāds bija pirmajos etapos: satraukums par pareizību kontekta norisei un atgriezeniskas atsauksmes no Dvēseles saņemšana. Jūs uzkrājāt pārliecību un pārstājāt šaubīties par savām iespējām. Uz doto momentu tas arī ir pats svarīgākais rezultāts. Es speciāli jūs nesteidzināju aktīvai kontakta izvēršanai, par cik jūms jāsajūt savs "Es" komfortabli un ērti tādos kontaktos. Jums bija svarīgi pilnībā iejusties šajos kontaktos un daudzdimensionālās sajūtās. Kad jūs ieejiet savā Astrālā ķermenī pirmajā līmenī RC, jūs ne tikai iegūstiet sadarbības pieredzi ar Dvēseli, atstājušu ceturtās dimensijas blīvo plānu un ar RC darbiniekiem. Jūs aktīvā veidā iedarbojaties uz saviem personīgajiem fiziskajiem ķermeņiem, tādā veidā sagatavojot jūsu Augšupcelšanu ķermenī, dodot iespēju atblīvošanas procesiem iziet viskomfortablākā un optimālākā veidā. Un tagad, lūk, mēs ar jums veiksim nelielu testu, testu jūsu virzībai, jūsu fizisko ķermeņu sagatavošanā dzīvošanai piektās dimensijas blīvumā. Lūgums fokusēt savu uzmanību uz Dvēseli pie kuras jūs vēršaties. Atceraties, es jau jums stāstīju, ka viņai nepavisam ne vienaldzīgi, kādā veidā viņas priekšā stāsies Gaismas Būtne - atblīvotā vai sablīvētā stāvoklī, t.i., smalkmateriāla būtne vai cilvēks blīvā ķermenī, kas gatavs tādā stāvoklī Augšupcelties, t.i. komfortabla pārvietošanās piektajā dimensijā. Dvēsele pie jums tiecas kā pie Būtnes, kura radniecīga viņas nesenām dzīvošanas iespējām. Jūs priekš viņas kā tuvs radinieks, kurš tikai ar savu klātbūtni jau nomierina un harmonizē.
Un, tātad, jūs fokusējaties uz Dvēseli, viņa arī tieši palīdzēs saprast vai ir jūsu iespējās pārvietoties blīvajā ķermenī piektās dimensijas kustībā, vai nekas nenotika, salīdzinot ar jūsu iepriekšējām saskarsmēm, ar šo Dvēseli. Tieši Dvēsele dos jums sprast/zināt, vai atnācāt jūs pie viņas savu daudzdimensionālo ķermeņu klātbūtnē, vai jūsos jau ir klātesošs atblīvotā fiziskā ķermeņa starojums (t.i., fiziskā ķermeņa projekcija uz astrālā un pat uz mentālā). Protams, jūs paši pakāpeniski ievērosiet šīs izmaiņas, ceļojot piektajā dimensijā, taču sākumu tam ievērot jums vēl sarežģīti, tādēļ arī mēs ar jums izmantojam Dvēseles palīdzību, kas arī dos jums procesu izpratni jūsu fizisko ķermeņu izpausmju izaugsmei piecdimensijā. Tad arī būs iespējams runāt par jūsu Augšupcelšanu ķermenī un par jūsu APZINĀTU PĀREJU, no Stažiera četrdimensiju ķermenī, uz Stažieri piecdimensiju ķermenī.
Dvēsele iziet kontaktā ar jums, sūtiet viņai gaismas viļņa impulsu no savas sirdstelpas. Sveiciniet viņu kā senu un labu paziņu, ielieciet šajā sveicienā visu savu prieku par jauno tikšanos un saskarsmes iespēju. Piekrītiet, jūs uztveriet šo Dvēseli kā pilnīgi reālu cilvēku, kuru jūs satikāt pēc ilgas prombūtnes. Tā tam arī jābūt. Tikšanās ar katru Dvēseli RC "sienās" priekš jums ne nejauša. Jūs sāksiet saskarsmi ar jūsu līdzsaskaņas Dvēselēm. Par šo saskaņu mēs vēl parunāsim vēlāk. Pagaidām veidojiet sirsnīgu sakaru ar jums pazīstamo Dvēseli! Un ieklausieties, ko viņa jums runā atbildē, kādu impulsu jūs pieņemat no viņas. Nesteidzaties! Svarīgi precīzi un smalki noskaņoties uz pieņemšanu. Pie tam, gaismas viļņa pieņemšanas impulss var iet caur jūsu sirdstelpu visdažādākajos veidos. Jūs varat izdzirdēt ar ausīm, sajust pieskārienu, atpazīt domu, sajust garšu vai smaržu. Visi zemes jūtu orgāni uzstājas kā dekoderi daudzdimensionālam vēstījumam. Galvenais, lai tas atnāktu pie jums gaismas viļņa sūtījuma pilnībā. Lai pieņemtu to visā pilnībā, jūs noskaņojiet savu sirdstelpu uz gaismas viļņa pieņemšanu. Par viņa pieņemšanu liecina pašas sirdstelpas stāvoklis. Gaismas un mīlestības viļņiem pielieta jūsu sirds atsaucas uzzināšanas un pieņemšanas priekā. Tajā gadījumā, ja priecīgais vilnis sirdī nerodas, nozīmē to, ka gaismas viļņa impulss pie jums atnāca ne pilnībā. Un jums vietā palūgt jūsu pazīstamo Dvēseli atkārtot viņas vēstījumu.
Gaismas viļņa pieņemšana - tas pirmais etaps. Otrs etaps - dekoderēšana. Pamatā tas notiek vienlaicīgi. Abi etapi norit sinhroni. Dekoderēšanā jūs atpazīstiet pieņemto energoinformāciju ar parastiem zemes jūtu orgāniem. Un, lūk, šeit jums palīgs būs jūsu intuīcija, jūsu daudzdimensionālās spējas - gaišzināšanas, gaišdzirdība, gaišredzība, gaišjūtība/jūtamība.
Tagad es atgriezīšos pie iespējamām izmaiņām jūsu ceļojumos ar blīvo ķermeni, bet precīzāk - ar "piecdimensionālā blīvuma" atblīvotā ķermeņa izaudzēšanu. Tagad mums ar jums sākas visai atbildīgs moments. Mēs sāksim ar gaismas viļņu priekšā teikšanas palīdzību, jūsu pazīstamās Dvēseles sniegto, izpētīt jūsu personīgos astrālos ķermeņus ar kuriem jūs devāties ceļā piecdimensijā. Mums būs nepieciešama viena svarīga pielāgošanās, kas mums palīdzēs pārbaudīt esamību vai neesamību "piecdimensionālo sablīvēšanos" jūsu atblīvotajos ķermeņos. Šis artefakts jums labi zināms pēc citiem gaismas darbiem, par viņiem tika stāstīts žurnāla "Mirovoi čenneling" lappusēs. Runa ir par Derību Šķirstu /Ковчег Заветов/ ("МЧ",№4 за 2012год. Сен-Жермен "Огонь для Ковчега Завета"). Kādreiz es pat attēloju viņu savā gleznā, taču maz kurš toreiz saprata, kāds artefakts izpaudās manā daiļradē.
Derību Šķirsts labs ne tikai kā instruments enerģiju ģenerēšanai, bet arī kā palīdzības instruments ķermeņiem daudzdimensionalitātes iegūšanā. Katrs zemes cilvēks izveido dotajā momentā ciešas un noturīgas savstarpējās saiknes ar savām daudzdimensionālām daļām, savienojoties savā daudzdimensionālā, daudztelpiskā lieliskumā. Pie tam, svarīgi ņemt vērā, ka daudzlīmenības iegūšanas procesam jums jābūt maksimāli apzinātam. Tikai tādā veidā paaugstinās viņa efektivitāte.
Pacentīšos aprakstīt viņa darbības galveno principu šajā īpašībā/kvalitātē.
Jums nepieciešams sakoncentrēties uz Derības Šķirsta attēlu. Šķirsts krāsots zelta krāsā, bet virsotnes, vērstas iekšienē - gaišzilā. Šķirsta centrs sakrīt ar cilvēka nabas centru. Šķirsta izmēri - 5 cm platumā un 7 cm augstumā. Apkārt nabai vizualizējam septiņstaru elfisku spilgti sarkanas krāsas zvaigzni, viņas augstums 3 cm, zvaigznes iekšienē - tetraedrs, viņa malas krāsotas trīs krāsās: zaļā, zilā un sarkanā, pamats - gaišzils. Lai šķirsts iedarbotos, viņu vajag piepidīt ar zemes Centrālās Saules enerģijām, kuras ietekmē jūsu fizisko ķermeņu vibrāciju paaugstināšanu. Tieši tādēļ Derības Šķirsts arī pakalpos mums ar jums kā instruments, kurš palīdz fizisko ķermeņu daudzlīmenības attīstības procesā.
Mēs ar jums fokusējāmies uz nabas centru. Šeit arī sākas pati pamatdarbība. Jā, jā, mēs ar jums pārejam uz gaismas viļņu informācijas testēšanu, pienākošu no jums pazīstamas Dvēseles, jūsu sirdstelpā, bet tālāk no sirdstelpas novirzām Derības Šķirsta centrā, piramīdā jūsu nabas rajonā. Tā pirmā tāda veida pieredze, tādēļ nepieciešams izteikt jūsu precīzu nodomu /nodomu pārveidošanai/ gaismas viļņa informācijas dekoderēšanā, ejošas pie jums no Dvēseles, atrodošās RC pirmajā līmenī. Jūs, saņemot gaismas viļņa impulsu no Dvēseles, vērojiet, ka piramīda Derības Šķirsta centrā, sāk pārveidoties, mainīt robežu krāsu. Ja tā notiek, tas nozīmē, ka jūsu ķermenis, tieši jūsu fiziskais ķermenis, aktīvā veidā paaugstina savas vibrācijas. Tikai krāsu maiņa piramīdas robežās būs šī procesa rādītājs. Tanī skaitā, ja viņa robežu krāsa paliek nemainīga, tad būtisku izmaiņu jūsu fiziskā ķermeņa vibrācijās, t.i., atblīvošanas procesā, pagaidām vēl nenotiek. Šī metode visumā vienkārša, taču efektīva. Viņa ļauj jums pie saskarsmes ar smalkmateriālām būtnēm, dotajā gadījumā ar Dvēseli, atnākušu uz RC, izsekot daudzveidīgus procesus, notiekošus jūsos. Notiek kaut kāda procesu atspoguļošana. Jūs, novērojot daudzdimensionālos procesus, dotajā gadījumā, es domāju, saskarsmi ar Dvēseli piecdimensijas RC, izlaidiet gaismas viļņu informāciju caur visiem saviem ķermeņiem, šī informācija, impulsi, enerģijas savstarpēji sadarbojas ar jūsu ķermeņiem un noteiktā veidā savienojas, apkopojas vai otrādi, atstarojas/atvairās. Jūs jau gatavi ar daudzdimensionalitātes sajūtu orgānu (sirdstelpa, epofīze) palīdzību, bet tagad vēl arī ar enerģētiskā centra nabas apgabalā, sākt atšifrēt pie jums pienākošos daudzdimensijas signālus.
Saskarsmē ar smalkmateriālām būtnēm, daļēji - ar aizgājušo cilvēku Dvēselēm, novērojot, dotajā gadījumā, Derību Šķirstu, jūs jau gatavi izsekot izmaiņām jūsos pašos. Kādēļ es piedāvāju šo testēšanas metodi tieši saskarsmē ar cilvēka Dvēseli, aizgājuša aiz Aizsega. Es to izdarīju pavisam ne nejauši. Jums svarīgi uzstāties stažiera lomā, kuram ir vesels komplekts metožu un līdzekļu sadarbībai ar Dvēseli. Pie tam, šis komplekts ne tikai palīdz augt un apgūt skaidrību pašai Dvēselei, bet arī kalpo jūsu daudzdimensionalitātes izaugsmes mērķiem. Notiek savstarpējās bagātināšanās un piesātināšanās process. Tādā veidā jūs saņemiet iespējas ciešākam kontaktam ar Dvēseli, kura arī sāk apgūt pārliecību, sapratni, ka jūs viens priekš otra uzstājaties ne vienkārši "aizbildnis-māceklis" lomā, bet līdzvērtīgu partneru, palīdzošu viens otram apgūt savu veselumu/kopumu. Tāda pieeja vienmēr daudz vērtīgāka. Tieši tādēļ jūsu loma Stažiera kvalitātē visādi svarīga kā Dvēselei, tā arī jums pašiem.
Bez tam, jūsu fizisko ķermeņu vibrāciju paaugstināšana kalpos "vibratīvo pēlumu/nosodījumu" mazināšanai, uzlabos saskaņotību ar jūsu smalkmateriāliem ķermeņiem un pirmkārt ar mentālo ķermeni. Jūs, izveidojot jaunas vibratīvās iespējas fiziskajam ķermenim, vienlaicīgi noskaņojiet viņu uz saplūšanu, kogerentnumu ar mentālā ķermeņa viļņiem, attīrot "pēlumus/nosodījumus" starp ķermeņiem. Jūs, vadot aktīvu gaismas darbu, virzītu uz palīdzēšanu planētai vai aizejošām Dvēselēm, paši to nenojaušot, radiet priekšnoteikumus un iespējas personīgo vibrāciju paaugstināšanai. Starp citu tas nekādā veidā neatņem iespējas izveidot savu zemes dzīvi atbilstoši sava iemiesojuma Plānam, kas ir prioritāte un galvenais. Man svarīgi nogādāt līdz jums visai svarīgu domu: jūs, aktīvi mainoties, apzināti paaugstiniet savas iespējas tālākai vibratīvai izaugsmei. Bet darbs dažādos gaismas projektos, kā, piemēram, palīdzība aizgājušiem piektajā dimensijā, dod jums visai sajūtamu impulsu un grūdienu daudzdimensionālai attīstībai.
Atgriezīsimies tomēr uz pirmo līmeni RC, kur mēs sarunājamies ar jums, jau no iepriekšējās reizes kontaktiem, pazīstamām Dvēselēm. Jūs ar pārsteigumu konstatējat, ka pēc jūsu apmaiņas ar gaismas viļņu impulsiem, kuru gaitā bija iedarbināts artefakts Derības Šķirsts, jums kļuva nesalīdzināmi vieglāk un vienkāršāk kontaktēties ar pazīstamo Dvēseli. Rodas iespaids, ka jūs beidzot "aizklauvējāties", "noskaidrojāt attiecības", pastāstot viens otram kaut ko sirsnīgu un svarīgu. Sanāk, ka mūsu šīsdienas darbs atklāja jaunas iespējas saskarsmei/sapratnei ar cilvēku Dvēselēm, aizgājušām no ceturtās dimensijas. Tieši šodienas darbs dos mums startu un palīdzības impulsu tālākām šīs saskrsmes risināšanām. Izejot šodien, tēlaini runājot, uz senu zemes artefaktu zināšanām, jūs pietuvinājāties daudzdimesionālās saskarsmes prasmju atklāšanai. Mums ar jums vēl stāv priekšā ne mazums iznteresantu, pārsteidzošu atklājumu, kuri mums ar jums palīdzēs izveidot jūsu pakāpenisku ieplūšanu/ieiešanu un izaugšanu daudzdimensionalitātē visiem jūsu ķermeņiem un pirmām kārtām - fiziskajam ķermenim. Pilnvērtīga augšupcelšanās ķermeī ne aiz kalniem un mēs uz to veicām vēl vienu pārliecinošu soli. Atļaujiet man jūs apsveikt ar šo sasniegumu!
Es redzu, ka jūs nedaudz nogurdināja mūsu darbs, tādēļ mēs noslēdzam kontaktēšanos ar cilvēku Dvēselēm, aizgājušām no jūsu četrdimensionālā blīvuma pasaules, līdz nākošai reizei. Atstājot Reabilitācijas Centru, pateiksimies visiem šodienas darba dalībniekiem. Sūtīsim pateicību par atbalstu un sirsnīgu sveicienu. Atgriežoties no piecdimensionalitātes, izmantojiet apvienoto Polimera un Dzīvībradošās Uguns Portālu. Izejot no portāla, veiciet sēriju elpošanas vingrinājumu priekš sazemēšanās. Priekš līdzsvarošanas un harmonizācijas pieaiciniet violeto liesmu, Druīdu Uguni, Dzīvībradošo Uguni, prānas enerģijas. Paudiet/izsakiet pateicību visiem, kuri jūs pavadīja šajā ceļojumā - savai smalkmateriālajai komandai, Aizbildņiem, Skolotājiem, savam Augstākajam "Es".
Atgādinu jums par dienasgrāmatas pierakstiem, par kontaktiem ar Dveseli, kur jūs fiksējiet jūsu pierakstus par ceļojumiem RC. Bez tā, noteikti atzīmējiet savus personīgos iespaidus un sajūtas par pieredzes pārdzīvojumiem piecdimensiju saskarsmēs, jūsu fiziskā ķermeņa stāvokli un notiekošās izmaiņas viņā, kā arī citos ķermeņos.
Pateicos jums par uzmanību un saku jums: "Uz redzēšanos, līdz nākošai reizei".

MIKALOJUS ČURĻONIS,
darbinieks Reabilitācijas Centrā 5-jā dimensijā.
31.08.2013.

Avots: Žurnāls "MIROVOI ČENNELING: duhovnije soobščeņija" № 5(11) 2013. Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. El.adres žurnala: mirovoy_channeling@mail.ru
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma 19.11.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/10.12.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 10.12.2013.
Skatījumu skaits: 710 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: