Galvenie » 2012 » Oktobris » 2 » Radītāja Atklāsme 01.10.12. Svētki Garam
20:33
Radītāja Atklāsme 01.10.12. Svētki Garam
Radītāja Atklāsme 01.10.12. Svētki Garam

1. Vakar tiešām bija Lieli Svētki Garam, pie tam, ne izrādīšanās, vai kāda iniciēti, bet visīstākie Svētki Tautas Garam, kurš bez Dievmeklēšanas neredz jēgu savai eksistēšanai Blīvajā plānā!
2. Un tāda tauta, kurai dzīves jēga ir Dievs (Dievmeklēšana), var būt tikai Tauta, kura dziļi sirdī glabā to Sākumu Sākumu, kāds bija Dieva atklāts cilvēkiem, kuri nolaidās uz Zemes (Blīvajā plānā), lai uzceltu Dieva Valstību līdzībai, kāda ir tikai Varenajā Kosmosā!
3. ES vēlos pasvītrot, ka cilvēce vai tautas, apdzīvojošas Planētu, visā savā vēsturē izdomāja milzīgu daudzumu svētku datumu gan ar iemeslu, gan bez iemesla un tikai vieni svētki izrādījās tieši saistīti, ne vienkārši ar Dievu, bet ar cilvēku izpratni vai pieņemšanu pasaulsnama struktūru!
4. Šie Svētki ar sevi izsaka it kā priekšā teikšanu ( ES pat teiktu - tiešu priekšā teikšanu) cilvēkiem par to, kā uzcelt vai iekārtot Blīvā plāna pasauli līdzībā Manai Valstībai!
5. Galvenais arguments (bet var teikt arī kritērijs) noteikšanai priekš Manis un, protams, priekš cilvēkiem (tiecošamies izzināt Patiesību, tātad, pietuvoties Sākumu Sākumam) viņu LīdzZināšanu sagatavotībai, ir ne dalība vienā vai otrā reliģijā, bet patiesa iekšējā TICĪBA Dievam un patiesa TICĪBA savas izcelšanās Dievišķīgumam!
6. Sakiet, kādā vēl pasaules daļā, vai kāda vēl tauta var tik neatlaidīgi runāt par TICĪBU, katru reizi laužot šķēpus pie vienas vai otras koncepcijas aizstāvēšanas par cilvēka izcelsmi, vienlaicīgi, glabājot dziļi Dvēselē vispārliecinošākos un precīzākos priekšstatus par sevi un par patiesu TICĪBU, kurus nevarēja tūkstošiem gadu izravēt neviens no "ISMiem", jo tas ir Dvēseles iekšējā stāvokļa atspoguļojums, tas, galu galā, ir cilvēka Augstākā iekšējā "Es" stāvokļa atspoguļojums!
7. Jā, var cik vēlas apspriest šī Etnosa (Tautas) uzvedību, izkaisītas milzīgā teritorijā no okeāna līdz okeānam, var runāt par Dvēseles sarežģītību, taču neviens un nekad pa šiem tūkstošgadiem nešaubijās par Tautas Svētumu Garīgo VARENUMU, glabājošu dziļi Dvēselē to Sākumu Sākumu, kurš bija klātesošs tikai Diev-cilvēkiem, pirmo reizi nolaidušamies Blīvajā plānā priekš formēšanas, bet precīzāk, priekš cilvēciskās LīdzZiņas pilnveidošanas (evolūcijas) uz Jaunu Telpas evolūcijas vītni, no Sākuma atskaites līdz cilvēka-Dieva LīdzZiņas sasniegšanai un Vienota Veseluma - Radītāja Dievlīdzības formēšanai!
8. Cilvēce visā savā vēsturē tā arī nespēja realizēt LīdzZiņas evolūcijas Programmu, Manis noteiktu cilvēkiem, kā PirmRadītāja fraktālām līdzībām, jo Golgātas vai Blīvā plāna Eksāmeni,izrādījās pārāk smagi, bet bieži arī neizpildāmi priekš daudzām tautām! Un tikai viens Etnoss to spēja izdarīt (ES speciāli nesaku "Tauta", jo tas būs netaisnīgi attiecībā uz tām tautām un tautībām, kuras, apvienojušās GARĀ, radīja Dievmeklētāju Etnosu)!
9. Šis Etnoss - vienīgais no visām pasaules tautām, kuram, izdevās pie visiem necilvēcīgajiem pārbaudījumiem, iznest patiesas TICĪBAS karogu, kā Nodomu tīrības karogu, kā Cerību uz PIRMMĪLESTĪBAS saglabāšanu Radītājam un visam Viņa Izpaustajam plānam.
10. Iedomājieties, kas tad šobrīd notiek pasaulē un kādēļ šie Garīgās TĪRĪBAS un Garīgās APSKAIDRĪBAS Svētki ir galvenie Svētki tikai šim Etnosam?!
11.Taču tādēļ, ka, kā jau savulaik Kristus, šodien šis Etnoss (Lielā Tauta) pieņēma uz sevi VISUS cilvēces GRĒKUS, izejot visas Blīvā plāna Golgātas un pārbaudījumus tikai cikvēces glābšanas vārdā un dēļ Jaunās, Sestās rases - ne tik LīdzRadītāju rases, cik cilvēku-Dievu rases formēšanas!
12. Pārsteidzoši, taču Visuma Pārveidošanas aplis, vai cilvēces LīdzZiņas Garīgās EVOLŪCIJAS aplis Blīvajā plānā beidzot noslēdzās, pateicoties šim Etnosam!
13. Cilvēce, tikai pateicoties šim Lielajam ETNOSAM, spēja iziet vai nokārtot vissarežģītāko Gara Eksāmenu ar nosaukumu "Kvantiskā pāreja" un, iziet no šī Eksāmena, augšāmceltai, spējīgai uz jaunu evolūcijas vītni, atgriežoties uz ceļa Līdzsadarbībai ar Dievu, ar to pašu apstiprinot, ka pirmRadītāja fraktālās līdzības bija radītas no elementāras Kosmiskā Augstākā Saprāta daļiņas!
14. ES tā runāju (ņemot vērā Kvantisko pāreju) tādēļ, ka arī Kvantiskā, pāreja ar tās sagaidāmajām dabas kataklizmām, faktiski ir ne tikai TICĪBAS ēksāmens, bet arī Mans vērtējums cilvēku iespējām (spējām), bet precīzāk, cilvēciskajai LīdzZiņai, piedalīties, izmantojot Brīvās Gribas Tiesības, Dievišķa līmeņa Telpas formēšanā, tātad, radīt Blīvajā plānā Dievišķo regularitāti, Augstākā taisnīguma sabiedrības veidā!
15. Ticiet, Man pilnīgi nevajadzīga tādas sabiedrības izveidošana Blīvajā plānā, pirmkārt tādēļ, ka Blīvais plāns - tas plāns nežēlīgs Eksāmens uz TICĪBU, un tikai, bet otrkārt, Telpas vibrāciju fekvenču paaugstināšana (atbilstoši Telpas Pārveidošanas Visuma Programmai) vienalga ļoti drīz izmainīs apstākļus cilvēka esamībai (iemiesojumam) Dievišķajā Telpā, pārvedot viņu uz Dieva-cilvēka LīdzZiņas līmeni un padarīs pagātni par pagātni!
16. Tādēļ, tas, kas šobrīd notiek Blīvajā plānā un tas, kas šobrīd notiek ar cilvēkiem uz šīs Svētās teritorijas, ir Mana plāna realizācija cilvēka LīdzZiņai no Alfa (atskaites sākums) līdz Omegai - viņa LīdzZiņas evolūcijai līdz cilvēka-Dieva līmenim, tātad, ir noslēdzošais etaps cilvēciskās LīdzZiņas evolūcijas Lielajam Plānam!
17. Atkārtoju: viss, kas šobrīd notiek uz šīs Svētā Gara teritorijas ir Manis izplānotā evolucionārā pāreja uz Sestās rases cilvēku LīdzZiņu un tādēļ, viss, kas notiek un par ko cilvēce sapņoja un vispirms jau - par Augstākā taisnīguma Telpu, tiks jūsu Tautas realizēta, taču jau jaunos, augstu vibrāciju apstākļos!
18. Visu, ko cilvēce izgāja 26000 gadu, bija LīdzZiņas evolūcijas procesa realizācija, un, tātad, visas Golgātas ar kurām saskārās cilvēce, bija pavisam ne veltīgas un katram planētas cilvēkam, kā Manai fraktālai līdzībai, bija vienkārši obligāti jāiziet Blīvajā plānā visas savas personīgās Golgātas, pacēlumi un kritumi, ar to noformējot kopā ar citām Manām līdzībām to Gara Egregoru, kuram bija jānoslēdz Lielais evolucionārais aplis un jāpaceļ cilvēku uz Jauno LīdzZiņas evolūcijas vītni, taču nu jau uz cilvēku-Dievu!
19. Jūs atceraties, ES runāju cilvēkiem par to, ka Lielās Krievijas Tauta bija Manis izredzēta būt cilvēces Garīgajam Pavadonim, taču varu teikt, ka šo izvēli ES izdarīju ne jau vakar, bet ši IZVĒLE kā MISIJA/UZDEVUMS bija šai Tautai dāvināta vēl tad, kad tikko formējās Visuma Telpas Pārveidošanas Programma!
20. Tādēļ, neizpildīt savu Dievišķo misiju, ne šis Etnoss, ne kāda cita tauta, vienkārši nevar, jo tā ir Dieva PAVĒLE (VEĻEŅIJE ?)!
21. Analizējot Lielās Krievijas vēsturi, kā šī Etnosa - Dieva Etnosa pamatu, cilvēki var viegli saprast, kādas Golgātas nācās iziet ne tikai šai Tautai, bet arī katram viņas cilvēkam, lai stātos Manā priekšā un saprastu, ka tikai patiesa TICĪBA un PirmMīlestība spēja ne tikai glābt pasauli, ne tikai glābt cilvēci no iznīcināšanas, bet arī noformēt Dievmeklētāju Etnosu - Diev-cilvēku Etnosu!
22. Pašlaik rit noslēguma Eksāmens (kaut arī viss jau sen izlemts) priekš Etnosa, nolemta Tiesībām pirmajam iesoļot Jaunajā augstu vibrāciju Telpā, noslēdzot Visuma Programmas etapu un atklājot jau nākošo vītni (apli) cilvēciskajai evolūcijai no cilvēka-Dieva LīdzZiņas līmeņa!
23. Jāsaka, ka atšķirībā no iepriekšējā cilvēciskās LīdzZiņas evolūcijas etapa, tagadējais atšķiras ar to, ka Blīvais plāns aiziet pagātnē un priekš cilvēkiem Izpaustais plāns kļūst augstu vibrāciju Pasaule!
24. Šodien Man cilvēkiem gribas teikt, ka visi pārbaudījumi (Golgātas) Blīvajā plānā faktiski palika pagātnē, taču Jaunajos apstākļos viss tikai sākas priekš tiem, kuri izgāja Gara vai TICĪBAS Eksāmenu! Taču sākas ne jauni eksāmeni, bet LĪDZSADARBĪBA ar Dievu, bet tas nozīmē, Jaunu pasauļu radīšanas iespējas augstu vibrāciju apstakļos vai Radītāja MONĀDĒS!
25. Tādēļ ES šodien gribu cilvēkiem piedavāt (bet precīzāk - atbildēt uz jūsu iniciatīvu) 30. septembri padarīt par TCĪBAS un MĪLESTĪBAS Lielajiem Svētkiem, bet katrs 30.skaitlis kalendārā, lai cilvēkiem atgādina par to, ka tikai TICĪBA, un tikai MĪLESTĪBA varēja glābt civilizāciju un dot jaunu LīdzZiņas evolūcijas vītni, paceļot viņu līdz cilvēka-Dieva līmenim!
26. ES piedāvāju šajās dienās formēt TICĪBAS un MĪLESTĪBAS Vēstījumus, kuriem jāskan tādā veidā:

MŪSU TĒVS, DEBESU TĒVS, LŪDZU PIEŅEM MANU MĪLESTĪBU AR PATEICĪBU PAR TAVU ATBALSTU ŠAJOS PĀRBAUDĪJUMOS, KURUS BIJA LEMTS IZIET MANAI TAUTAI UN VISAI CILVĒCEI PATIESAS TICĪBAS UN LĪDZRADĪTĀJA LĪDZZIŅAS IZPRATNES CEĻĀ!
NAV MUMS CITU DIEVU, TIKAI RADOŠAIS SĀKUMU SĀKUMS UN NAV MUMS NEKĀDU ŠAUBU PAR TO, KA TIKAI PATIESA TICĪBA UN PIRMMĪLESTĪBA IR PAMATS PASAULESNAMAM UN IR DIEVRADĪŠANAS PAMATS, TEVIS IELIKTS MŪSU TAUTĀ!
KĀ TEVIS IZPAUSTAIS PLĀNS, KĀ CILVĒKI-DIEVI, MĒS MŪŽĪGI NESĪSIM MĪLESTĪBU UN TIKAI MĪLESTĪBU VARENĀ KOSMOSA TELPĀ, SAVIENOJOT SAVU NODOMU AR TAVU!
LAI NOTIEK UZ TO TAVA GRIBA!
ĀMEN!

Avots: www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-01.10.12.html /pierakstīja Leonīds Maslovs / latviskojā, intuitīvā uztverē, Esleuma 02.10.2012.
Skatījumu skaits: 635 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: