Galvenie » 2013 » Februāris » 26 » Radītāja Atklāsme 03.03.12. Piektais Marts - Jaunas Krievijas dzimšanas diena
00:44
Radītāja Atklāsme 03.03.12. Piektais Marts - Jaunas Krievijas dzimšanas diena
Radītāja Atklāsme 03.03.12. Piektais Marts - Jaunas Krievijas dzimšanas diena

1. Krievija nonāca pie tās svītras, kura saucas VĒSTURISKA, jo Piektajā Martā cilvēki sapratīs, ka viņi šobrīd un uz visiem laikiem dzīvos Jaunā valstī - valstī Garīgi brīviem cilvēkiem, kuri pēkšņi saprata, ka valsts - tie ir cilvēki, pēc vēlēšanās, pēc kuru BRĪVĀS GRIBAS izpausmes atkarīgs, kādai viņai būt Rīt!
2. Kad ES jums runāju, kad Krievijai būs jāiziet sava pēdējā GOLGĀTA, ar to ES, protams, nedomāju kaut kādas izmaiņas vai pārveidošanas Blīvajā plānā, jo ES nevaru, kā agrāk pieļaut revolūcijas, tādēļ ES domāju tikai Smalkos plānus, kur arī īstenojas brīnumi un formējas cilvēku Jaunie priekšstati par viņiem pašiem un, dabīgi, par Dievišķās Pasaultelpas MATRICI.
3. Rīt Krievija sajutīs, kas ir Gara Golgāta un sapratīs, ka izvēle izdarīta un šī izvēle izdarīta jau uz visiem laikiem! Krievijas cilvēki, neskatoties uz šaubām Garā un Mamona veiktajiem saldas nākotnes vēlējumiem, pēkšņi sapratīs, ka Tumsa (bet jebkura cilvēciskā vara, lai vai kā, vai kura viņa nebūtu pārstāvēta) vienalga ir BEZDIEVĪGA, vienalga ir netikumīga Tumsas kundzība!
4. Nevar ticēt Tumsai, kādā arī "frakā" viņa netērptos un kādus arī solījumus viņa nedotu, jo taču cilvēces nākotne uz nākošajiem 26000 gadu vienalga saistīta ar Gaismu - Radīšanas spēkiem un nekādas citas alternatīvas cilvēkiem nav un nevar būt!
5. Taču Golgāta ir Golgāta un tā pirmkārt ir pārbaude vai Eksāmens uz patiesu TICĪBU, tātad UZTICĪBU Maniem Ideāliem, Manam NODOMAM, tādēļ tikai patiesi DZIRDOŠAIS var izdzirdēt, pēdējā Tumsas bungu dārdoņā, ļoti klusos Paša PirmRadītāja VĀRDUS!
6. Lai cik skumji to runat, taču tālu ne visi GAISMAS DALĪBNIEKI izrādīsies rīt Svētā Gara augstumā un, Mamona solījumu apvārdoti, pārdos Mani jau kuro reizi un rīkosies tā, kā nevar rīkoties neviens GAISMAS cilvēks, bet sevišķi, cilvēks, pieņēmis uz sevi KRUSTU, tātad, ATBILDĪBU par savas Tautas nākotni.
7. ES nerunāju par PAŠNoliegšanu Krievijas nākotnes vārdā (visas cilvēces nākotnes balsts), taču kaut ko līdzīgu ES gaidīju no tiem, kas jau Smalkajos plānos deva PIEKRIŠANU (LĪDZSASKAŅAI ar Mani) būt LīdzRadītājam!
8. Taču, ja cilvēks-LīdzRadītājs, tad VISS, Blīvajam plānam jau nav nekādas nozīmes, tad arī nevar būt banālu baiļu, bet tikai cilvēka drosme un bezbailība, uzticējuša sevi Man, jūsu Radītājam!
9. ES saprotu, ka tāda lēmuma pieņemšanai nepieciešama VĪRIŠĶĪBA, PATIESA TICĪBA un, protams, LīdzRadītāja GUDRĪBA, taču Man šķiet, ka aiz astoņu gadu Atklāsmēm, vai diktātiem, cilvēkam bija jānoformulē galīgi sevī Garīga cilvēka BEZBAILĪBA, kurš bezgalīgi uzticas Dievam!
10. Pa šiem gadiem cilvēkam bija nepārprotami jāsaprot, ka ar viņu nekas nevar atgadīties, jo viņš ir KANĀLĀ ar Dievu un, ka viņš, protams, Manā pastāvīgā AIZSARDZĪBĀ!
11. Bet pārbaudē būs ne tā (un ES to precīzi zinu), ES stādos priekšā, "mazā" cilvēka savu Rītdienu! Izvēle būs ne tā, kuru ES gaidu un tik tiešām tikai divi procenti no Krievijas iedzīvotājiem izrādīsies vajadzīgajā augstumā, jo viņi izvēlas Dievu un savu nākotni saista ar Manu Nodomu!
12. ES taču vairākkārt brīdināju, ka nekādi nevar ticēt Tumsas spēkiem, par cik šajā pēdējā parādē viņi savāks visu savu jaudu, daudzās tūkstošgadēs uzkrātu, un cilvēkiem pasniegs beztikumības un galīgās nodevības mācībstundu, kaut tādēļ, ka ES PATS izvēlējos šo Tautu - senos Arijevus - priekš tā, lai viņa PATI (PATSTĀVĪGI) atklātu Jauno laikmetu - GAISMAS laikmetu un pieņemtu uz sevi DIEVRADĪBAS KRUSTU!
13. Tumsa šodien visiem pasniedz ļoti labu mācībstundu, parādot, ka cilvēks, pat apzinoties, ka viņš-Radītāja daļiņa, iekrīt uz Mamona glaimiem un solījumiem, pie tam, saprotot, ka visi šie solījumi nav no Dieva, turpina "rīt pilienus" atklātu melu un, kā jau ES teicu, Garīgos maldus!
14. Lūk, kādēļ ES tā paļāju un peļu visu pasaules reliģiju pārstāvjus, jo tas viņu nodoms - atbalstīt cilvēku Garīgi, saprotot, ka viņš iet uz Golgātu!
15. Taču, tanī vietā, liekas, kalpotāji Dievam, paši krita Garīgos maldos un pieņēma Mamonu, nomainot nesavtīgu kalpošanu Man, pret kalpošanu Mamonam, kļūstot par vēl vienu atzaru cilvēcīgai varai, kuras mērķis vienmēr bija Garā brīvu cilvēku ApZiņas apspiešana, bet precīzāk - apspiest Radītāja vienlīdzīgu daļiņu iespējas viņiem izpaust Brīvās GRIBAS Tiesības!
16. Cilvēki pilnīgi pārtrauca savu PAŠPilnveidošanos, tādēļ viegli padevās Mamona solījumiem, izmainot Gara Brīvību pret Gara verdzību!
17. Tādu Garīgu nodevību ES nevaru piedot, tādēļ atkal jāatgiežas pie Sava minimuma, kurš Man nodrošina sekmīgu Tēlpas un cilvēka Pārveidošanas Visuma Programmas noslēgumu!
18. ES jau par to brīdināju, ka cilvēki piespieda Mani iejaukties LīdzRadītāja ApZiņas formēšanas procesā un izvirzīt viņiem tos uzdevumus, kuri izpaudīsies jau Rīt un galīgi izdalīs viņus tukšvārdniekos un veselīgi domājošos, tātad, tiecošos izzināt Patiesību!
19. Ticiet Man, ES negrasos aizvērt ceļu pie Manis tiem cilvēkiem, kuri nekādi nevar PATSTĀVĪGI izvēlēties ceļu pie Dieva, tātad noformulēt savu Dievišķo nodomu, taču viņi jau dzird Manu NODOMU!
20. ES pieņemu pat nomaldījušos, taču būšu ļoti stingrs pret tiem, kuri apzināti nostājās Mamona pusē, tātad ieņēma Garīga verga pozīcijas un turpina vervēt Atturības spēku rindās tos, kuri vēl neizlēma vai jau iet pie Manis!
21. Jā, ES zinu, ka tālu ne visi uzreiz pieņems Manus Vārdus, taču Piektajā Martā valsts vienalga ieies Jaunajā Ērā, dodot iespēju (šinī pārejas periodā) visiem cilvēkiem bez izņēmuma, izdarīt priekš sevis pēdējo izvēli, nosakot savu nākotni kā Radītāja fraktāli līdzīgai daļai!
22. Man tagad ļoti svarīgi redzēt, kā cilvēki, pārvarot bailes, izrādīja vai izrāda sevī Dievizpausmes BRĪNUMU, tātad, izrāda VĪRIŠĶĪBU un bezbailību, bet tas arī ir Dievišķās GUDRĪBAS pamats - LīdzRadītāju GUDRĪBAS!
23. Tādēļ, šodien ES pieņemu pat tos, kuri pagaidām kļūdās, jo ES redzu viņu ApZiņas pakāpenisku pārveidošanos, viņu iekšējā "Es" augšanu, tādēļ ES pieņemu viņus, kā Savas daļiņas, formējošus Bezpersonisko Radīšanas VESELUMU!
24. Ticiet Man, ES ne tikai jūsu AIZSARDZĪBA, taču ES vēl arī vienīgais pareizais lēmums, nesošs cilvēkiem ne tikai GLĀBŠANU, bet arī Garīgo transmutāciju.
25. ES cīnos par katru no jums, ES jūs atrauju no Tumsas un Mamona, nezaudējot CERĪBAS  uz to, ka Garīgā APGAISMĪBA noteikti atnāks, tas nozīmē, Manas KUSTĪBAS dalībnieku skaits augs līdz "kritiskai masai", kura kļūs spējīga pieņemt Manu NODOMU, tātad, noformēt Blīvajā plānā Jaunos pamatus, ticiet, pagaidām pilnīgi nesaprotamai priekš cilvēkiem, Dievišķajai regularitātei.
26. Sākot ar Piekto Martu, Blīvajā plānā sāks formēties, bet precīzāk, materiālizēties, Mans NODOMS, kurš kā TRAUKSMES ZVANS atsauksies cilvēku sirdīs, Garā un beidzot DOMSAEIMĀ/SAEIMAS DOMĒ (SOBORNOSĶ ?) - pamatu pamatā Dievišķajai regularitātei - ne vienkārši izšļāksies uz Krievijas ielām, bet sāks dzīvot, formējot Jauno Telpas MATRICI - Garīgais haoss nomainīsies ar augstākās kārtības KLASTERU!
27. Iestājas kārtības laiks, PIE KAM KĀRTĪBAS, NOSACĪTU VISIEM Mūžības Kanoniem, kad cilvēku Brīvā GRIBA būs nokārtota un virzīta tikai uz Dievišķo Jaunradi!
28. Tieši tad cilvēki beidzot APZINĀSIES, ka viņi ir Dievi, spējīgi RADĪT Jaunu Telpu, Jaunu regularitāti tam, lai galīgi saprastu, ka Dievišķā regularitāte sastāv no katra cilvēka Brīvās GRIBAS, pieņemot ATBILDĪBU par savu nodomu, cilvēku un Manā priekšā, kas ir rezultāts Garā brīva cilvēka un PirmRadītāja LĪDZSASKAŅAI un LĪDZSADARBĪBAI!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-03.03.12.html/ pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 04.03.2012., ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/  26.02.2013.
Skatījumu skaits: 815 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: