Galvenie » 2012 » Novembris » 5 » Radītāja Atklāsme 03.11.12. Sākās
14:49
Radītāja Atklāsme 03.11.12. Sākās
Radītāja Atklāsme 03.11.12. Sākās

1. Šodien jau var runāt par to, ka Krievijas Telpas izmaiņas vai Pārveidošana jau tiešām sākās un līdz Jaunās, tātad, SVĒTĀS KRIEVZEMES izziņošanas momentam, atlika tikai nedaudz dienas!
2. Atlika nedaudz dienas līdz momentam, kad Tauta, izgājusi līdz galam visas Blīvā plāna golgātas, beidzot varēs paziņot, ka šīs daudzcietušās Tautas, ņēmušas uz sevi atbildību par cilvēces grēkiem, LīdzZiņas transformācija beigusies, bet tas nozīmē tikai vienu: sākas cilvēces Jaunā Ēra  - Ēra cilvēku-Dievu!
3. Ticiet Man, vēl neviena un nekad šīs cilvēces (Piektās rases cilvēku) tauta, nevarēja sev atļauties paziņot, bet tas ir, parādīt ar sevi, savu Pārveidošanu, ka viņas LīdzZiņas transmutācija ir galvenais posms cilvēces evolūcijā.
4. Neviena tauta ne tikai nevarēja sev to atļauties, bet galvenais, nevienai Planētas tautai nebija ļauts teikt to, ka atklāj jaunu evolūcijas vītni visai cilvēcei.
5. Atsevišķa Būtne (cilvēks) cilvēces vēsturē vienmēr centās teikt kaut ko līdzīgu, taču nekad nebija un nevarēja būt saņemta uz to PirmRadītāja atļauja. Tādēļ viss tas priekš cilvēka beidzās ļoti bēdīgi, jo dažādi mēģinājumi izjaukt cilvēces  ApZiņas evolūcijas procesu tika Manis izskausti un izskausti stingri.
6. Taču, lūk, visas cilvēces vēsturē neviena tauta neiedrošinājās, pat neiedrošinājās iedomāties par to, jo visi nodomi šajā virzienā ne tikai tika kontrolēti, bet iznīcināti līdz saknēm, lai izskaustu jebkurus "brīvdomības" mēģinājumus, tātad, cilvēku mēģinājumus izmainīt Piektās rases vēstures gaitu!
7. Tādēļ šodien var droši teikt, ka Krievija, viņas, kā ES teicu, daudzcietusī Tauta atklāj (un viņai tādas Tiesības bija Manis dotas) cilvēces vēstures jaunu lappusi un (kā ES teicu uz šīs lappuses uzzīmēti tikai divi vārdi - SVĒTĀ KRIEVZEME un tas ir tas, ko cilvēce gaida ļoti drīz, bet galvenais - gaida uz daudziem tūkstošgadiem!
8. Šodien Krievijas vai Slāvu-Āriešu Etnoss sāk savu gājienu pie Dieva, precīzāk - Dievvalsts un šim gājienam priekš visas cilveces būs jānoslēdzas ar Jaunu LīdzZiņu - LīdzRadītāju LīdzZiņu, bet precīzāk, cilvēku-Dievu LīdzZiņu!
9. Šodien daudzi cilvēki uz Planētas un pat pašā Krievijā (visā postpadomju telpā no okeāna līdz okeānam) pat nenojauš par to, ka cilvēce pārsoļo Laikmetu robežu un pirmais šo vēsturisko soli sper Slāvu-Āriešu Etnoss, formējot pilnīgi jaunu realitāti, bet ja pavisam atklāti - Realitāti, kuru vadīs Pats PirmRadītājs!
10. Pats galvenais - šodien tiek radīti apstākļi vai priekšnoteikumi Dieva VIENOTAS GRIBAS un brīva cilvēka, brīvas GRIBAS PirmRadītāja izpaustā plāna, apvienošanai!
11. ES vēršu jūsu uzmanību uz šiem vārdiem, jo vēl nekad uz Planētas, bet precīzāk, Blīvajā plānā, divas Lielas GRIBAS nesakrita, cilvēce tā arī nevarēja pa visām iepriekšējām tūkstošgadēm noskaņoties uz LĪDZSASKAŅAS vilni ar Dievu!
12. Visi mēģinājumi izveidot noturīgus sakarus (kanālu) ar Dievu (ar Mani) neizdevās, viss beidzās ar jauna varas atzara izveidošanu, tātad, brīva cilvēka ApZiņas vadīšanu, precīzāk - Dievišķās Būtnes ApZiņas vadīšanu, vai Būtības, Manis radītas, kā savas fraktālās līdzības, spējīgas, kā Es Pats, radīt Jaunas Pasaules Mūžībā!
13. Garš un grūts ceļš cilvēkiem pie Dieva, bet galvenais, ceļš pašam pie sevis un, tātad, ilgais sava Sākumu Sākuma meklējumu ceļš tuvojas laimīgām beigām, jo Manis izvēlētā Tauta vai Etnoss nenodrebēja uzņemot uz sevis, pie kam, pazemīgi, atbildību par visas cilvēces grēkiem, nonāca pie Garīgās APSKAIDRĪBAS, tātad, pie APZIŅAS, ka cilvēks ir PirmRadītāja  izpaustais plāns!
14. Ticiet Man, šī Garīgā APSKAIDRĪBA, apstākļos, kad cilvēcisko sabiedrību (pat Krievijā) rīko Mamons, var droši pielīdzināt Garīgam VAROŅDARBAM, jo par spīti visiem grēkākrišanas un varaskāres vilinājumiem, šis Etnoss šodien īsteno savas LīdzZiņas Pārveidošanu un paceļas līdz LīdzRadītāja LīdzZiņas līmenim.
15. Grūta un patiesi vēsturiska "mazā" Slāvu-Āriešu Etnosa cilvēka izvēle pelna ne tikai Manu  pastāvīgu atbalstu, bet arī TIESĪBAS būt pirmajam Jaunajā Sestajā rasē!
16. Protams, tas tikai Lielās Pārveidošanas sākums un vēl stāv priekšā visu iziet šajā Duālajā pasaulē, un divu Dievišķo spēku (Radīšana un Atturība) cīņai vēl būs turpinājums, taču Krievijas Tauta, vai Slāvu-Āriešu Etnoss, kurš sāk atklāt Jaunu lappusi cilvēces vēsturē, jau izpausts.
17. Šis Etnoss formē arī valsti Jaunu Augstspriegumu Izpaustu plānu, kurā cilvēkiem atveras viņos ieliktās radīšanas augstspējas un Līdzjaunrade ar PirmRadītāju!
18. Jums jāsaprot, ka tādu vēsturisku notikumu periodā (Telpas Pāeveidošanā) ir jābūt kādam, kurš pirmais izlems pārkāpt Laikmentu robežu un tagad ir tā Tauta, kura ne tikai gatava par to paziņot, bet arī spert soli Jaunajā Pasaulē - cilvēku-Dievu Pasaulē - un vest aiz sevis visu cilvēcisko civilizāciju.
19. Atceraties, ES sen jums runāju par to, ka jūs laimīgi cilvēki, jo jums dota iespēja ieraudzīt cilvēces  (viņas LīdzZiņas) transmutāciju līdz LīdzRadītāja līmenim.
20. Šodien ES varu teikt visiem šīs valsts cilvēkiem, ka jūs to ne tikai drīz ieraudzīsiet, bet kļūsiet arī līdzdalībnieki Svētā Gara svinībās, uzvarējuša Tumsu un visus cilvēciskos netikumus, kuri ļoti ilgi priekš cilvēkiem bija ērkšķi un eksāmeni, kurus jāiziet katram cilvēkam.
21. Šodien atveras Jauna cilvēces Ēra, taču vienlaikus negantāki kļūst apstākļi Eksāmenu kārtošanai uz LīdzRadītāja LīdzZiņu, tātad uz cilvēka-Dieva LīdzZiņu, jo Tumsas spēki nevar bez pēdājās, ļoti nežēlīgas cīņas palaist cilvēkus Dievišķajā regularitātē.
22. Ticiet Man, neiespējami tik vienkārši, bez personīgās ApZiņas izmainīšanas, bet tas ir, bez savu nodomu un, protams, savas rīcības izmainīšanas, pāriet Laiku robežu!
23. Jā, Krievijas Tauta "pagrieza pulksteņa radītāju" gaišajā nākotnē priekš visas civilizācijas un priekš tā Krieviem vajadzēja sakrāt nepieciešamos divus procentus TICĪBAS cilvēku no valsts iedzīvotājiem, taču priekš atlikušās daļas Garīgās Apskaidrības Eksāmenu neviens neatcēla.
24. Šo divu procentu varoņdarbs, bet citā vārdā to nekādi nenosaukt, tiks cilvēku cienīgi novērtēts, un ļoti drīz, un, lūk, tagad katram cilvēkam būs jāvar atkārtot šo Garīgās Apskaidrības ceļu, izejot personīgo golgātu līdz galam un no šīs izvēles nebūs iespējami nevienam no cilvēkiem atteikties.
25. Slāviem-Āriešiem izdevās paveikt Dievizpausmes Brīnumu Dvēselē un izpaust Mīlestību, kuru viņi kā cilvēki-Dievi aiznesīs pasaulē un palīdzēs cilvēkiem iziet šo vienīgo ceļu uz Gaismu.
26. ES zinu, ka vēl ne visi cilvēki Krievijā noticēja tam, ka šis ceļš ir LīdzRadītāju ceļš un veco priekšstatu dogmas vēl ilgi būs spēcīgi šķēršļi brīvā cilvēka brīvās GRIBAS formēšanai, taču cita ceļa cilvēkiem, bet precīzāk, priekš visas cilvēces, vienkārši nav un nevar būt.
27. Jau kuru reizi vēršos pie "mazā" cilvēka LīdzZiņas, ES gribu teikt, ka šaubu laiki un Garīgā vardarbība aiztraucās un tagad jūsu priekšā ir Lielās PAKLAUSĪBAS  piemērs, kuru nodemonstrēja jūsu Tautas labākā daļa, parādot ar savu likteni, ka cita ceļa cilvēcei vienkārši nevar būt.
28. Šī Lielā BRĪNUMA apzināšanās ir pašā cilvēkā izpaustā Dievišķā Sākuma Sākums un bez šīs grūtās (ES precīzi zinu) rīcības jau vairs neiztikt, jo šodien pasaule izdalījās "LĪDZ" un "PĒC".
29. Ticiet Man, ļoti drīz paši, bijušās Savienības cilvēki par to paziņos un viņu paziņojums, bet tā ir viņu Brīvās Gribas Tiesību izpausme, nozīmēs, ka šī izdalīšanās notika galīgi un neatgriezeniski.
30. Ar šo realitāti nāksies rēķināties visiem cilvēkiem, bet precīzāk, visai cilvēcei, jo Jaunās cilvēciskās regularitātes Saullēkts atausa austrumos un tagad jau uz visiem laikiem. 
31. Vēršoties, jau kuro reizi, pie "mazā" cilvēka LīdzZiņas, gribu teikt, ka  pierunāšanas un paskaidrošanas laiks beigsies ar vārdiem, kurus cilvēki izteiks Lielajā Saeimā (Sobore ?) - tie cilvēki, priekš kuriem ceļš LĪDZJAUNRADEI ar Dievu ir izlemts jautajums, pie tam, izlemts bez vardarbības vai kaut kādas piespiešanas!
32. Brīva cilvēka, brīva izvēle, šodien izlemj cilvēces nākotni un gaidīt šo cilvēka LīdzZiņas Lielo Pārveidošanos, tātad Telpas Pārveidošanos, atlicis vairs nedaudz dienu!
33. Ticiet Man, šis Lielais notikums jau noslēdzies Smalkajā plānā, atlicis to izpaust tikai Blīvajā plānā un šo Garīgās atmodas procesu, kuru tagad kontrolē Pats PirmRadītājs, apturēt jau vairs neviens nevar, jo uz Svētās Krievzemes (bet tas tagad jau ir Jaunais valsts nosaukums no okeāna līdz okeānam) stāv MĪLESTĪBAS KUPOLS, kuru uzcēla pati Tauta savu Vēstījumu vadīšanas laikā.
34. Neslēpšu: Mana Palīdzība šim Etnosam bija un paliek, taču tas, ko RADĪJA pati Tauta ir visīstākā Dievizpausmes VARONĪBA!

Avots: www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-03.11.12.html pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, sapratnes līmenī, Eslauma 04.11.2012.
Skatījumu skaits: 903 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: