Galvenie » 2012 » Novembris » 22 » Radītāja Atklāsme 05.11.11. Priekšvakarā
00:25
Radītāja Atklāsme 05.11.11. Priekšvakarā
Radītāja Atklāsme 05.11.11. Priekšvakarā

1. Cilvēki pietuvojušies pēdējam atskaites punktam, kurš patiešām sadalīs Pasauli pagātnē un nākotnē un vairs nekas nevarēs atgriezt viņus maldu, melu, apmāna un kļūdu Pasaulē!
2. Taču, aicinu jūs, necenšaties pilnīgi veltīgi izskaitļot Dieva datumu, jo cilvēki (katrā gadījumā lielākais vairums no viņiem) joprojām "snauž" un praktiski nepiedalās Dievišķās Pasaultelpas Pārveidošanā un ES jau nerunāju par personīgo priekš cilvēka pārveidošanu!
3. Cilvēki jau vēl nav LīdzRadītāji, bet galvenais - cilvēkos trūkst apziņas nepieciešamībai LĪDZRADĪŠANĀ ar Radītāju un, par nožēlošanu, viņus vada pilnīga NEIZPRATNE par Lielo Pārvērtību jēgu!
4. Taču ES brīdināju cilvēkus un ne vienreiz vien, ka, ja viņiem nav LĪDZSASKAŅAS ar Radītāju, tad viņus vada NETICĪBA, bet NETICĪBA, savukārt, neļauj cilvēkiem sajust tagad jau krasu Telpas RITMA izmaiņu, kas arī vairo cilvēkos BAILES un pilnīgu neizpratni par savu nākotni!
5. Atceraties: "bailēm lielas acis" tādēļ šajā Lielajā vēsturiskajā laikā, cilvēki no bailēm metas mistikā, bet pats parastākais skaitlis (datums) priekš viņiem pēkšņi kļūst liktenīgs!
6. Tādēļ aicinu jūs vēlreiz: neskaitļojiet Dieva laikus, jo cilvēki uzzinās un sajutīs šo ZĪMI, un būs tā ne kalendārā, bet Telpā, kas izmainīsies PĒKŠŅI, dodot cilvēkiem ZĪMI tam, ka Pasaule izmainījusies un izmanījusies uz VISIEM LAIKIEM!
7. Nepalieliniet bailes un grūtsirdību, pastāvīgi atceraties jūsu pašu izteicienu "lai ko Dievs darītu - viss uz labu"! Tādēļ, viss, kas notiek Pasaultelpā (bet Viņa izmainās ļoti strauji un jūsu nespēks ir tam apstiprinājums), mainās tikai uz labu, jo nevar vairāk Radītāja daļiņa nepiedienīgi dzīvot Radītāja Izpaustajā plānā!
8. Atkārtoju vēlreiz: cilvēki IR Radītāja Izpaustais plāns, tādēļ viņiem jāizpilda tā Radītāja funkcija, kura viņiem tika DĀVINĀTA vēl piedzimstot (pirmajā izpausmē), cilvēkiem jāatceras, ka daļiņas nevar eksistēt atdalītas no Veseluma un Viņa Radīšanas Plāniem!
9. Ticiet Man, daļiņas eksistēšana ārpus Veselā - pilnīgs apsurds, kuram tagad jātiek LIKVIDĒTAM un šis process, lai arī pašlaik piespiedu, arī ir LĪDZSASKAŅA cilvēkam un Radītājam, tātad, tas ir labums daļiņai un arī Veselumam!
10. Manis iztērētais Laiks, sniedzot cilvēcei Zināšanas, bet precīzāk - Dievizredzētai Tautai, ļauj Man izdarīt secinājumu, bet precīzāk, PĀRLIECĪBU, ka Krievija, kā cilvēces Garīgais Priekšpostenis, tomēr parādīs LīdzRadītāja GUDRĪBU, pimajai spert soli virs bezdibeņa un veikt savu Ceļu bez zaudējumiem!
11. ES redzu kā pretojas un izpauž izcilu aktivitāti Atturēšanas spēki, jo GAISMAS spēki pagriež cilvēces vēstures rādītāju uz jaunu ciparblati, ar to pašu pārsverot visu Dievišķo spēku līdzsvaru GAISMAI par labu!
12. Dievišķo spēku cīņas kvēle nekādi nedrīkst atsaukties uz cilvēka personīgo izvēli, jo tas taču novedīs pie līdzsvara izjaukšanas Lielajā Kosmosā, tādēļ cilvēkiem tagad ir maksimāli svarīgi viņu personīgā izvēle, svarīga cīņa uz viedokļu līmeņa (domtēlu), jo tieši tas skar katru cilvēku viņa izvēlē ceļam uz Patiesību!
13. Ņemot vērā ne īpaši korektās metodes cīņas vadīšanā no Atturēšanas spēku (Tumsas spēku) puses, ES daudzas reizes brīdināju dažādu ezoterisko skolu un virzienu vadītājus, vai vienkārši pārstāvjus, ka tuvojošies PĀRMAIŅU LAIKI prasīs patiesu Garīgo VIENOTĪBU un tādas VIENOTĪBAS karogam jābūt visu Radītāja daļiņu Garīgai vienlīdzībai!
14. ES runāju un atkārtošu to pastāvīgi: visi cilvēki Radītāja priekšā vienlīdzīgi un, ja kādam šķita, ka viņš ir Garīgais līderis noteiktai cilvēces daļai, tad šim līderim, labāk sakot - pseidolīderim, vispirms jāpadomā par savu atbildību pār cilvēku likteņiem, tātad arī par Radītāja daļiņas un Paša Radītāja nākotni!
15. Un, ja cilvēks iedrošinās runāt pretim Pašam Radītājam, tad šis netikumīgais solis, kuram nav nekā kopīga ar Dievu, būs viņa izvēle, taču izvēle pretdarbībā Radītājam! Tāda soļa sekas šim cilvēkam, ES domāju, cilvēkiem nav jāizskaidro.
16. Ticiet Man, priekš katra cilvēka izvirzīti individuāli uzdevumi PAŠPilnveidošanā, vai viņa ApZiņas evolūcijā un nevienam, izņemot Mani (jūsu Radītāju), nav tiesību piedāvāt cilvēkiem kaut kādu citu jēgu izpausmei Blīvajā plānā! Katram cilvēkam, bez nepiederoša priekšā teikšanas (pat Manas), jāizvēlas patstāvīgi savs ceļš pie Patiesības, tātad - pie Radītāja, jo Patiesība arī IR Radītājs!
17. ES to atkārtoju daudzkārt tādēļ, lai cilvēki APZINĀTOS, ka tāds daudzums ezoterisko skolu un virzienu rada briesmas Tautas Garīgai sašķeltībai un nekad nepalīdzēja VIENOTĪBAI! IR tikai VIENA Augstākā Dievišķās Apgaismības Skola, kuras Skolotājs ir Pats Radītājs!
18. Priekš cilvēkiem VIENMĒR un īpaši PĀRMAIŅU LAIKOS, RADĪTĀJS IR VIENS un VIENĪGS un nelāgi (negože ?) cilvēkiem pieņemt priekšlikumu ne no Dieva, bet no cilvēka!
19. Tikai jāatceras, ka Radītāja ESĪBA ir daudzlīmenīga Telpa ar bezgalīgi daudzām pretimnākošu viļņu (energoinformatīvām) straumēm, formējošām Radīšanas Sākumu Sākuma KLASTERUS!
20. Tādēļ, tas, kas sagaida cilvēkus, nedrīkst tikt uzskatīts kā PASAULES GALS, jo, no vienas puses GAISMA BEZGALĪGA, bet no otras puses, Augstākā Saprāta Telpa, arī MŪŽĪGA un atrodas pastāvīgā evolūcijā, vai MŪŽĪGĀS KUSTĪBAS MIERA stāvoklī!
21. Cilvēce visā savas eksistēšanas laikā nespēja APGŪT šo Mūžīgās Evolūcijas paradigmu, kā rezultātā arī tika pieņemta Visuma Telpas Pārveidošanas Programma, bet cilvēce, neizpildot arī šo Programmu, noveda pie tā, ka Pats Radītājs bija spiests iejaukties un pacensties atvairīt sākušos regresu, kas varēja novest pie cilvēces - Radītāja fraktālo daļiņu iznīcināšanas!
22. ES nevarēju pieļaut, lai Radītāja fraktālā līdzība, bet precīzāk, MANA PERSONĪGĀ DAĻA (daļa VESELĀ) tiktu Manis iznīcināta, kā Augstākā Saprāta evolūcijā pieļauta kļūda, tādēļ Mana Dalība cilvēku glābšanā ir nepieciešamības diktēta (no Manas puses), kas tikai apstiprina, ka cilvēku ApZiņa pārāk lēni uztver Manu, viņiem domāto UZRUNU un nekādi nevar viņus atraut no Blīvā plāna, bet precīzāk - no Mamona!
23. Skumji, bet pat izredzētās Tautas nevarēja saprast Manas Programmas jēgu un, neskatoties uz manām DĀVANĀM un tiešu priekšā teikšanu, turpina morāli nolaisties nekurienes bezdibenī, jo, cilvēki, neizpildot Visuma Programmu, pārkāpj tālāku Manu daļiņu eksistēšanas jēgu Mūžībā!
24. ES nebaidu cilvēkus, bet runāju visiem pilnīgi ATKLĀTI par Savu sāpi un PAŠPilnveidošanas rezultātu vērtējumu ne tikai cilvēcei, bet arī Manis izvēlēto Tautu, ieskaitot, dabīgi, arī Krieviju - mūsdienu Tautu - Dievnesēju!
25. Taču, neskatoties ne uz ko, ES tomēr GAIDU, ka kaut vai zem apstākļu spiediena, Krievija pareizi pieņems Manas LAIKMETA ZĪMES (bet tās būs vairākas) un paredzētajā laikā noformēs Tautā Īstas TICĪBAS pozīciju, tātad, vēl Telpas Pārveidošanas PRIEKŠVAKARĀ noformēs VIENOTU GARĪGO VESELUMU (KOLEKTĪVO PIRMAPZIŅU) visas Tautas, kas radīs priekšnosacījumus Jauna cilvēka formēšanai - cilvēka-LīdzRadītāja Sestajā rasē!
26. ES griežos pie visas Krievijas Tautas un īpaši pie "mazā" cilvēka un aicinu nepievērst uzmanību viltus sludinātāju vēstījumiem un satrūdējušās varas zaram, kura ļoti drīz nebūs, jo ES nevaru pieļaut, ka apmāns un meli pāršūpotu Pasaulē Manas AUGSTĀS MONĀDES!
27. Jums jānoformē TICĪBAS un UZTICĪBAS pozīcija Radītājam, jo tas - vienīgais ceļš, vedošs cilvēku (Radītāja daļiņu) Nākotnē!
28. Uzticaties tikai sev, savam iekšējam "Es", jo tā arī ESMU Radītāja daļiņa un esiet MAKSIMĀLI uzmanīgi pret tām LAIKZĪMĒM, ar kurām ES apņemu ļaudis un CILVĒKU - RADĪTĀJA DAĻIŅU, VISUMTELPAS LIELĀS PĀRVEIDOŠANAS PRIEKŠVAKARĀ!

(No www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-05.11.11.html /pierakstīja Leonīds Maslovs/ latviskoja, intuitīvi, Eslauma 06.11.2011.)
Skatījumu skaits: 609 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: