Galvenie » 2013 » Marts » 6 » Radītāja Atklāsme 08.05.12. Nākotne
12:32
Radītāja Atklāsme 08.05.12. Nākotne
Radītāja Atklāsme 08.05.12. Nākotne

1. Ļoti dīvains jautājums par to, kas priekš cilvēka svarīgāks: pagātne un atmiņas par pagātni vai nākotne, kuru nepieciešams padarīt par īstenību? Taču pie visas šī jautājuma dīvainības, viņš aktuālāks par visu to, kas tiek runāts ne tikai masu saziņas līdzekļos - apspiešanas līdzekļos jebkurām brīvās gribas izpausmēm, bet arī starp vienkāršiem ļaudīm, kuru dzīve norit niecībā un bez cerībām uz kaut kādām pārmaiņām!
2. ES domāju, ka jebkuram veselīgi domājošam cilvēkam jāsaprot, ka nevar būt ApZiņas evolūcijas, ja nav un nav paredzamas pārmaiņas sabiedrībā un, ja vara diktē tādus eksistēšanas apstākļus, novirzot cilvēku radošo potenciālu savas doktrinas gultnē, kur nav vietas GARAM, un nav vietas ApZiņas PILNVEIDOŠANAI , bez kā jau daudzus gadsimtus, lai neteiktu tūkstošgades, cilvēks paliek Garīgā verga stāvoklī!
3. Bet ES taču vēl tālajā 2004. gadā runāju cilvēkiem, ka Garīgais vergs briesmīgs ar to, ka viņā uzkrājas Garīgās nepilnvērtības Tumsa, jo, dzimis brīvs, bet precīzāk, dzimis kā līdzība Radītājam, viņš nevar, pēc savas eksistences (izpausmes) jēgas, būt Tumsas vergs!
4. Šī iekšējā neapmierinātība vienmēr noveda un noved pie iekšējās drāmas, kas (īpaši Krievijā) izpaužas tikumiskā un morālā krišanā, tātad, zūdot dzīves jēgai, mērķtiecīgā vispārpieņemtu cilvēcisko vērtību graušanā.
5. Tagad strupceļš, šķiet, pāriets un tagad PATS Radītājs pieņēma lēmumu izvest cilvēkus no Garīgās Tumsas verdzības uz LīdzZiņas LīdzRadītāja augstumiem, ar to pašu apstiprinot, ka PirmRadītāja visu daļiņu dzīves jēga ir PAŠpilnveidošanās, kas bija un paliek Augstākā taisnīguma priekštecis un Dievišķās regularitātes pamats, kuru Krievijas Tautai stāv priekšā uzcelt visdrīzākajā laikā!
6. ES izdarīju visu priekš tā, lai cilvēku PAŠAPZIŅA beidzot pamostos un Garīgā PĀRVEIDOŠANA kļūtu visīstākā realitāte, kas parādītu visai cilvēcei to ceļu, kura cienīgi Cilvēki ar lielo burtu - Paša PirmRadītāja izpaustajā plānā!
7. Vēl vairāk, dabas katastrofu virknei, kura pārgāja Planētu pēdējo divu gadu laikā, bija jābūt "labai dušai" nomaldījušos cilvēku atsvaidzināšanai un viņu pabīdīšanai pie Dieva, bet ne pie reliģijas, jo Dievs nekad nebija un nevar būt reliģiska vara.
8. Lūdzu atceraties un uz visiem laikiem: VISAUGSTAIS, tādēļ Viņš arī ir Visaugstais, lai būtu virs VISA, būtu Garīgās piramīdas Virsotne un nekad neatbalstītu cilvēku maldīšanos, pat Ticības cilvēku, dodot visām Savām daļiņām vienādu (līdzīgu) iespēju izzināt Patiesību, izzināt sevī Dievu!
9. ES nepārstāju runāt par to, ka Visumā, pie SENMATRICAS izpausmes, tikai cilvēkiem (PirmRadītāja daļiņām) bija dotas BRĪVĀS gribas Tiesības Radīt vienlīdzībā ar Dievu un vispirms pilnveidot sevi līdz LīdzRadītāja līmenim, bet tas nozīmē, ka tikai PATS cilvēks var pieņemt kaut kādus lēmumus, izejot no savas fraktālās līdzības PirmRadītājam un saprotot sava nodoma ATBILDĪBAS mēru!
10. Taču vēl lielāku ATBILDĪBU cilvēks nes par savu domāšanu, jo informācija ZEMAPZIŅAS līmenī konstruē to lauku, to auru, kas Smalkajā plānā paliek mūžīgi nesatricināma.
11. Padomājiet par to, ka cilvēkiem dotās Tiesības Radīt sākas ne no vārda, jo vārds vienmēr bija otrais, bet no DOMAS, par iespējām un vēlmēm izpaust Brīvās gribas Tiesības!
12. Un atceraties, ka Radītājs kļūst Radītājs tikai tad, kad Viņš izpaudis GRIBU (DOMU), tātad, izpausta vēlēšanās Radīt!
13. Ticiet Man, cilvēka jebkura doma Blīvajā plānā ir enerģija, viņai obligāti jātiek un tiks materiālizēta! Taču, ja Izpaustajā plānā cilvēkam ne vienmēr dota iespēja uzreiz redzēt savas domāšanas rezultātu, tad Smalkajā plānā šī PSIHISKĀ enerģija (vai Torsionu lauki) kļūst visīstākā realitāte uz to vai citu pusi ne tikai paša cilvēka auru, bet arī apkārtējās Telpas auru.
14. Cilvēki dzīvo enerģiju un informācijas Pasaulē, kas izausta no domformām, no tās psihiskās enerģijas, kuru pagaidām neizdevās precīzi izmērīt fiziskiem aparātiem, taču šie smalkie Torsionie lauki ne tikai eksistē, viņi vēl var arī ievērojami ietekmēt Planetārā līmeņa Telpu.
15. Ja cilvēki sāk koncentrēties (virzīt savu psihisko enerģiju) uz kaut kādu ideju, vai kaut kāda VĒSTĪJUMA laikā, kā tas tagad notiek 17. un 26. datumā katru mēnesi, tad, ticiet Man, izmaiņas Smalkajā plānā, kā cilvēku VIENOTA Garīga vēstījuma rezultāts, jau sāk izpausties arī Blīvajā plānā, formējot Jauno Planetārās Telpas Matricu.
16. Cilvēki nezin' kādēļ izlēmuši, ka cilvēciskās sabiedrības izveidošana pēc to varasatbalstošo cilvēku uzskatiem, kuri nepārdomājot ņēma uz sevi atbildības KRUSTU Manā priekšā, ir realitāte, ka nav nekādu citu alternatīvu un, tas ir vienīgais pareizais lēmums.
17. Varām vienmēr jāatceras un ES jau ne vienu reizi vien runāju, ka Garīgās verdzības cēloņu dēļ, kura papildina tikai Tumsu, cilvēces attīstības vektors, bet precīzāk, Piektās rases, tagad orientēts tikai uz Tumsu, tādēļ, ka cilvēku ApZiņas evolūcijas vektora pagrieziens uz Gaismas pusi, nevar būt veiksmīgs līdz tam brīdim, kamēr cilvēku ApZiņā nenomirs Garīgais vergs!
18. Vērsiet uzmanību uz to, kā pēdējā laikā saliedējās abi cilvēciskās varas atzari un tikai tādēļ, lai nepieļautu BRĪVDOMĀŠANU, tātad, priekš tā, lai nepieļautu cilvēka atgriezšanos pie Dieva, jo cilvēks ar Dievu Dvēselē jau vairs nekad nevarēs būt vergs, bet tas nozīmē, ka šim varas institūtam nav vietas tur, kur IR DIEVS!
19. Šodien, pirmo reizi cilvēces vēsturē Blīvajā plānā sāk izpausties DIEVA VARA un kaislīgā varu pretošanās ir Tumsas izpausme, kas stājas pēdējai kaujai ar Gaismu! Tādēļ jebkura cilvēku Brīvās gribas Tiesību izpausme ir solis pie Dieva, tātad, ieguldījums Gaismas uzvarai pār Tumsu!
20. Ticiet Man, Kvantiskā pāreja, vai Telpas vibrāciju frekvenču palielināšanās, vienalga cilvēkus izdalīs taisnos un netaisnos, tajos, kuri tiecas pie Dieva, saprotot un pieņemot LīdzRadītāja dzīves jēgu Ticībā un tajos, kuri kareivīgi nepieņem Manu Uzrunu vai Manu Dalību cilvēces nodomā!
21. Man ļoti žēl šo cilvēku, jo viņi rada grēku, taču ES jebkurā gadījumā pieņemu viņu izvēli, nosūtot šos cilvēkus uz ApZiņas evolūcijas atkārtotu apli. Starp citu, esmu spiests atgādināt, ka pirms sava ceļa atkārtošanas Mūžībā, viņiem visiem obligātā kārtā stāv priekšā tikšanās ar Mani! Bet, par cik, viņi vēl arī pretdarbojas Visuma Telpas Pārveidošanas Programmas izpildei, viņu tikšanās ar Mani notiks ļoti drīz, pat drīzāk kā šie cilvēki to gaida!
22. Ļoti bēdīgi, taču Man no jauna jāatgādina cilvēkiem, ka divi procenti no Planētas iedzīvotāju skaita, ieskaitot Indigo bērnus, ES jau saņēmu un tas agresīvais vairākums, kurš vēl nesen lēma Krievijas likteni, būs spiests aiziet no nākotnes, kuru viņiem bija iespēja uztaisīt priekš sevis šodien, neskandinot pagātni, lai cik krāšņu viņu pušķotu varuturošie.
23. ES saprotu, ka visu un visiem neiespējami paskaidrot, taču veselajam saprātam priekš cilvēkiem jābūt stimulam personīgai PILNVEIDOŠANAI, un šis vārds paliks uz papīra mūžīgi, ja par to tikai runā, neko nedarot priekš personīgās ApZiņas evolūcijas!
24. Radītie līdzībā Dievam, nevar nolaisties līdz dzīvnieku līmenim, Radībai (bet cilvēki arī ir Dievišķā Radība) jāatkārto Radošā Sākumu Sākuma ceļš un, ja tā nav, tad nav arī jēgas, vismaz priekš Manis, atbalstīt tādus cilvēkus ne tikai Izpaustajā, bet arī Smalkajā plānā!
25. Protams, šie Mani Vārdi vedina uz skumjām domām, taču Telpas SENMATRICA necieš haosu, kārtība un regularitāte jāievēro, nepieļaujot Mūžības disharmoniju, kuras pamats ir Mūžīgās Kustības Miers (Kanons)!
26. ES gribu saasināt cilvēku uzmanību uz šo Kanonu tādēļ, ka bez PILNVEIDOŠANAS, bez ApZiņas evolūcijas, bez mūžīgās augšupejošās kustības, nevar būt Augstākā Kosmiskā Saprāta evolūcijas, tātad, arī cilvēcei - PirmRadītāja Izpaustajam plānam!
27. Neieteicu apspriest tēmu, kurš diktē šim Adeptam! Ticiet Man, nesagatavotiem cilvēkiem nav dotas ttiesības Radīt Jaunu Telpas Matrici; tikai KOLEKTĪVĀ ApZiņa, tikai Vienošana Garā var RADĪT JAUNU Pasauli, un Krievijas Tautai TIESĪBAS uz to ir!
28. Jautājums, vai Krievija izmantos šīs Tiesības, paliek vēl atklāts!
29. Pagaidām ES redzu, ka Krievijas cilvēku ApZiņā Garīgā verdzība vēl nav izravēta, kas neļauj šai Tautai pirmajai spert "soli virs bezdibeņa", taču šo soli viņai vienalga nāksies spert, jo bez tā nav nākotnes.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-08.05.12.html / pierakstīja Leonīds Maslovs / latviskoja, intuitīvi, Eslauma 09.05.2012., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 06.03.2013.
Skatījumu skaits: 693 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: