Galvenie » 2012 » Oktobris » 10 » Radītāja Atklāsme 08.10.12. Sarežģītais pārejas laiks.
01:03
Radītāja Atklāsme 08.10.12. Sarežģītais pārejas laiks.
Radītāja Atklāsme 08.10.12. Sarežģītais pārejas laiks.

1. Nav pat vērts apspriest Kustības formēšanas grūtības, jo ES daudzas reizes brīdināju LīdzRadītājus par to, ka visa nekrietnība sacelsies pret GAISMAS spēkiem un, jo tuvāk vēsturiskie Laiku Laiki vai Pārveidošana, jo aktīvāk darbosies pretestības spēki, cenšoties kaut kā nebūt bremzēt cilvēku kustību uz Gaismu!
2. Nav vērts brīnīties arī par to, ka tie cilvēki, kuri vēl nesen ar sevi izrādīja kārtīguma paraugu, pēkšņi izrādījās Tumsas pusē un ne vienkārši Tumsas pusē, bet viņu visaktīvākie piekritēji, tātad, mūsu nesamierināmi ienaidnieki!
3. Visu vienā mirklī izmainīja ZVĒRESTS, jo Zvērests no cilvēkiem pieprasīja noteiktību, pie tam, pilnīgi precīzi un bez kādiem kompromisiem, kā pusē viņi!
4. Zvērests Dievam (bet labāk teikt, Zvēresta Dievam nepieciešamība) vēl nekad tā nesatrauca Blīvo plānu, taču tādējādi kļuva par "nākšanu ļaužu valodās", daloša cilvēkus Gaismas spēku un Tumsas spēku pārstāvjos!
5. Pēdējiem pilnīgi saprotams, ka Gaismas un Tumsas izšķirošo kauju viņi zaudē, kaut vai tādēļ, ka Gaismas spēku pusē stāv Pats PirmRadītājs, kurš tik aktīvi palīdz tam mazākumam, kurš pilnīgi LABPĀTĪGI sevi pieskaitīja Gaismas spēkiem.
6. Šajā vēsturiskajā cīniņā jau neiespējami aizslīdēt no atbildes uz jautājumu "kas tu esi?" un ir pilnīgi skaidrs, ka vienaldzīgu cilvēku vairs vienkārši nevar būt; vēl vairāk, nevar būt arī "pārkrāsotu", jo gan Gaismas spēki, gan Tumsas spēki pieprasīja no visiem cilvēkiem precīzu pozīciju un personīgās LīdzZiņas ceļa noteikšanu!
7. Tagad ļoti svarīgi, lai cilvēki, kuri noteikuši savu izvēli, būtu konsekventi līdz galam un nepārbēgtu no vienas nometnes citā, ar to pašu ienesot HAOSU pretcīnītāju spēkos, jo šodien, kā vēl nekad (ES uztraucos tkai par Gaismas Kareivjiem), nepieciešama skaidrība un cilvēka iekšējā ATBILDĪBA ne tikai par savu RĪCĪBU, bet, kas vēl svarīgāk, par saviem NODOMIEM (domām)!
8. Šodien, sava ceļa izvēles mokās, notiek cilvēka - LīdzRadītāja, pilnīgi Jaunas LīdzZiņas cilvēka formēšana, kurš sevi jau vairs neredz saistītu ar Mamonu (galvenais kritērijs Piektās rases cilvēku atlasei) un visu savu Garīgo potenciālu virza uz iekšējo PILNVEIDOŠANU un, kā epilogu, personīgās LīdzZiņas transmutācijai un Sestās rases cilvēka-Dieva formēšanai!
9. Ticiet Man, visā cilvēces vēsturē, nekad tik asi neizvirzījās jautājums par nepieciešamību cilvēka vēsturiskai izvēlei un par viņa iespējām LīdzSadarbībai ar Dievu!
10. Visa iepriekšējā vēsture bija saistīta tikai ar cilvēka iekšējās pasaules formēšanu, ar viņa iekšējā "Es" formēšanu un tikai tagad uz Laikmentu robežas, tika izvirzīts jautājums uz kuru būs jāatbild katram planētas cilvēkam - "tu ar ko?"!
11. Priekš skeptiķiem un šaubošajiem šis vēsturiskais jautājums par savu nākotni un savas cilvēces nākotni skanēs daudz tiešāk: "tu dosi Zvērestu Dievam vai nē?"!
12. Un šis jautājums priekš vergiem, savam mūžīgi šaubošajam saprātam, ir pats grūtākais eksāmens, jo šiem cilvēkiem, izņemot saprātu, nāksies vēl ieslēgt arī personīgo Sirdi (Apziņu), bez kuras viņi nekad nevarēs atbildēt uz vēstures uzdoto jautājumu, tātad, nevarēs noteikt savu atrašanos nākotnē!
13. Viss "nokaitējies līdz baltkvēlei"! Varenā Kosmosa augstās vibrācijas, piepildošas Blīvā plāna Telpu piespiedīs cilvēkus izdarīt vēsturisko izvēli, un tas, kā cilvēki reaģē uz Radītāja Monādēm, nosaka viņu iespējas adaptēties, bet tas ir, uz personības attīstības personīgā vektora izmaiņām!
14. Pagaidām vēl nav daudz cilvēku, kuri priekš sevis pieņēma LīdzRadītāja ceļu un spēja sevī ieraudzīt Dievu! Laika palicis pavisam nedaudz līdz tam vēsturiskajam mirklim, kad pasaule ieraudzīs savu nākotni un nodrebēs no priekšā stāvošajām izmaiņām ne tikai Blīvā plāna Telpā, bet arī personīgajā izvēlē, jo sevī pieņēmušie Dievu vēl šajā izpausmē (dzīvē) pāries daudzdimensionālā pasaulē ar augstām vibrācijām un cilvēka bezgalīgām iespējām uz cilvēka-Dieva līmeņa!
15. Pašlaik, kad vēl notiek cilvēku izdalīšanās pa Gaismas spēku un Tumsas pretimcīnītāju Armijām, atkailinās iekšējā Dualitāte cilvēkā, kurš nekādi nevar stabilizēt savu iekšējo pasauli un panākt iekšējo harmoniju, kas vienkārši nepieciešams momentā, kad no cilvēka izveles atkarīga ne tikai personīgā nākotne, bet arī visas cilvēciskās civilizācijas nākotne.
16. Cilvēkiem vajag Elpai aizrauties no Paša PirmRadītāja priekšlikuma, jo tādas TIEŠAS Dieva Uzrunas katram cilvēkam vēl nekad nebija visā ilgajā cilvēces vēsturē un tikai tagad uz Laikmetu robežas, brīdī, kad evolucionārais aplis noslēgsies, ES, jūsu Radītājs, vienkārši esmu spiests vērsties pie katra cilvēka LīdzZiņas un paskaidrot viņam notiekošā jēgu vēsturiskajos notikumos!
17. Man jāparāda, ka katra cilvēka PATSTĀVĪGA un BRĪVA izvēle ļoti svarīga, jo viņš noteiks cilvēces likteni!
18. ES vēlreiz gribu pasvītrot, ka tie nav tukši vārdi, bet visīstākā realitāte, kuru pārdzīvot lemts katram cilvēkam, kurš atrodas uz Manis izvēlētās teritorijas priekš Blīvā plāna un cilvēka pārveidojumu (transmutācijas) sākšanas!
19. Šī teritorija un šī Tauta, kura drīz tiks galā ar sava likteņa noteikšanu - Pirmgājējas likteņa, Smalkajā plānā jau nosaukta kā Svētā Krievzeme un cits nosaukums nevar būt cilvēkiem (Tautai), kuri APZINĀTI un BRĪVI izvēlējās savu nākotni LīdzSaskaņā ar Dievu!
20. Priekš Manis, jūsu Radītāja, ļoti svarīgi, lai bez piespiešanas un Garīgas vardarbības Krievijas Tauta pieņemtu šodien LīdzSadarbības ceļu, bet Zvērestu, kuru viņa dos (Lielajā Domsapulcē), ir tikai pirmais apstiprinājums tam, ka Golgātas (grēki), kuras Krievija pieņēma uz sevi priekš visas cilvēces, kļuva viņai par Lielo Garīgo ATTĪRĪŠANOS!
21. Krievijas Garīgā ATTĪRĪŠANĀS, kļūs Garīgās APSKAIDRĪBAS sākums arī visai cilvēcei, jo cilvēku LīdzZiņā sāk formēties ne reliģija (reliģiskie priekšstati), bet priekšstati par Vienotu Dievišķu Telpu, kurā cilvēkam, kā manai fraktālai daļiņai, ir savi uzdevumi, tātad, arī nākotne - nākotne Cilvēka-Dieva!
22. Pirmo Kvantiskās pārejas etapu droši var nosaukt par slāvu-Arijevu Garīgās APSKAIDRĪBAS etapu, kuriem ne tikai jāparāda cilvēka Garīgais potenciāls, bet arī jāieved cilvēce nākotnē, kā ES teicu, cilvēka-Dieva neierobežotu iespēju pasaulē.
23. Šodien Krievijai jāapstiprina Mani VĀRDI par to, ka cilvēks-Dievs var radīt tāpat, kā ES, taču tas iespējams tikai tad, ja cilvēks redz savas dzīves jēgu kalpošanā Dievam (atkārtoju: pie Brīvās Gribas Tiesību izpausmes) un saprotot, ka viņš ir PirmRadītāja izpaustais plāns!
24. Ticiet Man, šodien visas cilvēka BRĪVĀS izvēles grūtības, viņa šaudīšanās un mētāšanās no vienas nometnes citā ir NETICĪBAS raksturojums, jo visā savā vēsturē cilvēce tā arī nenoteica, bet labāk teikt, nepieņēma savu radniecību ar Dievu!
25. Atkārtoju: nevar būt nākotnes tur, kur cilveki sevi uzskata par Garīgiem vergiem, jo nevar un nekad nebūs vergs nākotnes pasauļu radītājs; tikai BRĪVA, Brīvas Gribas Tiesības izprotoša, Dieva daļiņa var būt LīdzRadītājs!
26. Šos vārdus nevar pieņemt cilvēks, kura LīdzZiņa nobremzēta un kurš nevar PATSTĀVĪGI atšķirt Gaismu no Tumsas un tikai milzīgs iekšējs DARBS ar sevi spējīgs atklāt cilvēkā LīdzRadītāja iespējas!
27. Krievijai šodien nav nekādas izvēles un, vai nu viņa pieņems savu cilvēces Pavadoņa KRUSTU un pirmā izies personīgās LīdzZiņas TRANSMUTACIJAS procesu, vai arī cilvēce nolaidīsies Tumsā ar visām no tā izrietošajām sekām!
28. ES, tomēr, TICU, ka Mana Tautas Glābējas izvēle bija pareiza un cilvēces nākotne būs uz MŪŽIEM saistīta ar šīs Tautas vēsturisko izvēli un ar tām ZINĀŠANĀM, kuras viņa pati piedāvās pasaulei kā iespēju izejai no Garīgā strupceļa, kurā izrādījās esam Piektā rase.
29. Krievijas Tautai, tomēr, nāksies izlemt, neskatoties uz visām šaubām un abu varu vai Tmsas spēku pretestību, ne tikai savu likteni, bet arī visas cilvēces likteni, kura pa pēdām aiz viņas iesoļos augstu vibrāciju Telpā, redzot Krievijas paraugā, ka katram cilvēkam Dieva pieņemšana ir ne tikai GLĀBŠANA, bet arī Garīgas TRANSMUTĀCIJAS ceļš, vedošs cilvēkus uz cilvēka-Dieva LīdzZiņu, noslēdzoša cilvēces evolucionējošo apli!

Avots: www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-08.10.12.html /pierakstīja Leonīds Maslovs/ latviskoja, intuitīvi, Eslauma 09.10.2012.

Skatījumu skaits: 645 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: