Galvenie » 2013 » Aprīlis » 5 » Radītāja Atklāsme 13.07.12. Vara
10:34
Radītāja Atklāsme 13.07.12. Vara
Radītāja Atklāsme 13.07.12. Vara
1. ES ļoti daudz reizes cilvēkiem runāju par to, ka jebkura vara uz Zemes, ne no Dieva, jo vēl kopš cilvēka "izdzīšanas" no Paradīzes laikiem, visas Tumšās būtības centās un cenšas sagrābt cilvēka ApZiņu, iedomājoties pārvaldīt Gaismu, bet precīzāk, Dievus, lai arī izdzīti no Paradīzes, bet, vienalga, Dievi pēc izcelšanās!
2. Pasaultelpas uzbūvē, bet precīzāk, tur, kur visu vada PILNĪBA un valda PIRMMĪLESTĪBA , apriori nevar būt varas vai valdīšanas pār tiem, kas bija RADĪTI līdzībā PirmRadītājam!
3. Tur, kur pārvaldītājs PirmRadītājs vai ABSOLŪTS, Tur, kur nav Dualitātes, kārtību vai regularitāti nosaka tikai Mūžības Kanoni un nekas nevar būt augstāks par šo regularitāti!
4. Nevar būt Dieva varas pār Dievu! Lielajā daudzlīmeņu Telpā, katram Mūžības PIRAMĪDAS energoinformatīvajam līmenim ir savs UZTICĪBAS pakāpiens un ir Skolotājs visiem zemākesošiem līmeņiem un šī kārtība vai regularitāte ļoti stingri tiek ievērota, nodrošinot saskaņu, savstarpējos sakarus visā Pasaulceltnē!
5. ES uzsvēru un vairākkārt, ka cilvēki savā iekšējā struktūrā atkārto vai ir līdzīgi Visuma uzbūvei saskaņā ar kuru, visu Manu izpausmju daudzveidībai vai, vienkārši sakot, cilvēkiem, APZINOTIES savu Dievišķo izcelšanos, bija jāizveido DOMKOPĪBA (SOBORNOSĶ ?) vai REGULARITĀTE, kuras pamatā būtu saglabāta cilvēces Garīgās piramīdas zemākstāvošo līmeņu pakļaušanās augstākstāvošajiem!
6. Un šī Dievišķā regularitāte nevar būt un nav vara (mūsdienu cilvēku izpratnē), jo pakļaušanās augstākstāvošam līmenim Gaismas Hierarhijā ir PIRMMATRICAS struktūras pamatu pamats vai Sākumu Sākums!
7. Cilvēce savā gēnu atmiņā nes šo Sākumu Sākuma punktu kā PAŠPilnveidošanās ceļa sākumu, kurā visas savstarpējās attiecības starp visiem Radītāja izpaustajiem plāniem novestas līdz Augstākās kārtības Harmonijai.
8. Cilvēki daudzu gadu garumā, inkarnāciju ceļā, iziet visus šīs Lielās PIRAMĪDAS līmeņus, jo šī ceļa pamatā atrodas PirmGudrības uzkrājums, kurš jāsasniedz katram cilvēkam, formējot sevī, savā ApZiņā, savā iekšējā "Es", PILNĪBU , kā arī PATS RADĪTĀJS, cilvēku, apzinošos sevi kā VIENOTA GARĪGA VESELUMA bezpersonisku daļu!
9. Tikai tad, kad atnāk APSKAIDRĪBA par savu piederību Lielajai RADĪTĀJA LĪDZZINĀŠANAS EVOLŪCIJAI, cilvēks sāk apzināties esam DIEVS, vai DIEVU sevī un tikai tad divi DNS (Garīgais un Materiālais) savstarpējā Harmonijā sāk Lielo cilvēka-dzīvnieka TRANSMUTĀCIJU cilvēkā-LīdzRadītājā!
10. Bet tagad padomājiet, vai var LīdzRadītājs vadīt, bet jo vairāk pārvaldīt (jo vārds "vara" izriet no vārda "pārvaldīt" saknes) cita LīdzRadītāja ApZiņu, nolemjot viņu Garīgā verga vai Garīgās nepilnības liktenim?!
11. Un sakiet, kurš, izņemot MANI, jūsu Radītāju, var noteikt uzdevumus vai mērķus Manai personīgai izpausmei, bet tas ir - jebkuram LīdzRadītājam uz viņa kārtējo izpausmi Blīvajā plānā?!
12.Tikai ES varu noteikt, bet ja nepieciešams - arī izmainīt jēgu un mērķi jebkura cilvēka kārtējai izpausmei, nodrošinot ar visu nepieciešamo, viņa kārtējā Patiesības izzināšanas un iekšējās Garīgās attīrīšanās etapa, sekmīgai norisei!
13. Tādēļ, jebkuri mēģinājumi, vieniem cilvēkiem sagrābt ApZiņas vadīšanas varu pār citiem cilvēkiem, ir LIELS GRĒKS, jo nav dots cilvēkam vadīt Manus izpaustos plānus, bet precīzāk, nav dotas tiesības vadīt Mani!
14. Ticiet, ES nevaru nevienam no cilvēkiem uzticēt tādas tiesības, kaut vai dēļ viņu, pagaidām, nepilnīgās LīdzZināšanas! Tādēļ ES devu cilvēkiem brīvās gribas Tiesības, tikai ar vienu mēķi - mērķi, sasniegt nepieciešamo viņu iekšējā "Es" (ApZiņas) pilnību.
15. Tagad palūkojieties uzmanīgāk uz problēmu nepieciešamībai LīdzZināšanas evolūcijai, jo kā ES teicu, Manam izpaustajam un pilnīgajam, pēc struktūras, plānam (cilvēkam) jāvar savas ilgās EVOLŪCIJAS laikā sasniegt pilnīgas LīdzZināšanas - LīdzRadītāja LīdzZināšanu līmeni!
16. Visi cilvēki sava Garīgā ceļa sākumā nepilnīgi!
17. Tikai ilgs darbs ar sevi, vai LīdzZiņas EVOLŪCIJA var cilvēku sagatavot un dot viņam iespēju pacelties uz daudz augstāku Mūžības Garīgās PIRAMĪDAS līmeni!
18. Un pat šis ilgstošais pilnveidošanās ceļš nav saistīts un nedod tiesības vadīt citu cilvēku ApZiņu, kaut arī daudz zemāk stāvošu, uz daudz zemāka Garīgās Piramīdas līmeņa.
19. Augstākstāvošie Garīgie līmeņi vai cilvēki, atrodošies virs viņiem, var būt tikai Skolotāji, pie kam, var būt arī Ievērojami Skolotaji, taču ne kādi ne varuturoši priekš tiem cilvēkiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ, pagaidām nevarēja veikt savu grūto soli augšup, pie Dieva!
20. Un ja kāds no mūsdienīgiem pasaules pārvaldītājiem, kā viņiem šķiet, kaut vai pacentīsies, bez kaut kādiem pamatojumiem vadīt Radītāja izpausto plānu, pie kam, visbiežāk Garīgi augstākstāvošus, tad, ņemot vērā Telpas PAMATMATRICAS struktūru, tas ne tikai grēks, bet Augstākais grēks, kuru nāksies izpirkt, viņu izdarījušā, daudzām paaudzēm, jo šis grēks ir Tumsas izpausme!
21. Lūk, arī sanāk, cilvēks, kurš nav saņēmis no Manis tiesības vadīt, vai PĀRVALDĪT Manu izpausto plānu ApZiņas, kļūst Mans antipods un Manās acīs ir Augstākās PILNĪBAS postītājs!
22. Tāds cilvēks pāriet Tumsas pusē un, protams, jau nekad nevarēs saņemt Manu atbalstu un cerības uz savu glābšanu!
23. Atceraties Manus vārdus par to, ka visas Blīvā plāna cilvēka slimības - no viņa izkropļotās ApZiņas! Turpinot šo domu, varu pievienot, ka sabiedrības visas nepailnības (slimības) ir cilvēku nepilnīgas LīdzZināšanas sekas, kad PILNĪBA ļauj NEPILNĪBAI sevi vadīt
24. Bet, ja pie tam vēl, varupieturošā NEPILNĪBA sāk runāt par Dievu, bet jo vāirāk, ja NEPILNĪBA nosauc sevi par Dieva pārstāvi uz Zemes vai Manu pārstāvi Blīvajā plānā, sava stāvokļa argumentācijai izmantojot Manu pagātnes un tagadnes SŪTŅU vārdus, tad tas jau tik liels grēks, kas nevar tikt piedots nekad, bet šī grēka nesējam nāksies aiziet no Dievišķās Telpas UZ MŪŽIEM!
25. Ticiet Man, neviens no Maniem SŪTŅIEM, ieskaitot Kristu un Muhamedu nerunāja par varu pār sev līdzīgajiem! Viņi runāja un nesa tikai Labo Vēsti par MĪLESTĪBU uz tuvāko un sevi pašu kā Radītāja izpausto plānu!
26. Garīgās un laicīgās varas izveidošanas pamati uz izkropļotu priekšstatu bāzes par Pasaulceltnes struktūru, kas no Manis izpaustā plāna (cilvēkiem) taisa Garīgos vergus un Garīgi izstumtos, stājas konfliktā ar Maniem priekšstatiem par cilvēces nākotni un Maniem priekšstatiem par Jauno Dievišķo regularitāti.
27. Un šo ieilgušo konfliktu neatrisināt bez Manas TIEŠAS iejaukšanās, jo pārāk dziļas saknes deva nepilnīgā cilvēciskā sistēma sev līdzīgo ApZiņas paverdzināšanā (pārvaldīšanā)!
28. Visas šīs, šodien izpaustās NEPILNĪBAS ambīcijas jau aiziet pagātnē, jo uz cilvēces vēstures skatuves tagad iznāk PILNĪGAIS cilvēks - cilvēks LīdzRadītājs, kurš apzinās, ka bezpersoniskā Veseluma sasniegums, vai RADĪTĀJA līmenis, ir cilvēka, kā Augstākā Kosmiskā Saprāta daļiņas, jēga/nozīme, izejot ilgstošu evolūcijas ceļu no ALFA līdz OMEGA!
29. Iepriekšējā diktātā ES jau ne mājienu devu, bet runāju, ka Daba liks "vīram pārkrustīties", taču šo traģisko notikumu novēršanai TICĪBAS cilvēki var caur Garīgiem VĒSTĪJUMIEM teikt savu vēsturisko vārdu un, LĪDZSASKAŅĀ ar Mani, lemt Krievijas un visas cilvēces likteni!
30 Negaidiet žēlsirdību no pašreizējās varas, tā - NEPILNĪGA vara no NEPILNĪGIEM cilvēkiem ne no Dieva, bet viņai, vienalga jāaiziet pagātnē, jo ES nevaru pieļaut arī tālāk MAMONA varu, Tumsas varu tur, kur jāvalda, kā runāja VISI MANI VĒSTNEŠI, tikai PIRMMĪLESTĪBAI!
31. Viss, kas tagad apņem cilvēkus, bet precīzāk, visam NEPILNĪBAS cilvēku radītajam jāaiziet un aiziet pagātnē, tādēļ visas pūles un Tumsas varas pretošanās, ir cīņa par Dvēselēm, par ApZiņu to no jums, kuri vēl neizdarīja savu izvēli, tātad vēl var pāriet Tumsas nometnē.
32. Cilvēciskās, NEPILNĪGĀS regularitātes (varas) dienas tagad jau skaitītas, viņai nav vietas Tur, kur esmu ES, jūsu Radītājs, taču Man vēl ļoti daudz vietu priekš cilvēkiem, kuri vēl var izdarīt savu vēsturisko izvēli un iestāties LīdzRadītāju Pulka rindās!

Avots: www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-13.07.12.html /pierakstīja Leonīds Maslovs / latviskoja, intuitīvi, Eslauma 15.07.2012., ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 05.04.2013.
Skatījumu skaits: 746 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: