Galvenie » 2012 » Novembris » 3 » Radītāja Atklāsme 15.09.11. Nepieciešamība apzināties savas Garīgās saknes
14:09
Radītāja Atklāsme 15.09.11. Nepieciešamība apzināties savas Garīgās saknes
Radītāja Atklāsme 15.09.11. Nepieciešamība apzināties savas Garīgās saknes

1. Vēl nav nekādu dabas katastrofu Krievijas teritorijā, vēl nav Manis pieminētā iznīcināšanas bīstamība, bet Mani pēdējie Vēstījumi tik ļoti satraukuši cilvēkus, ka viņi atkal steidzīgi, nedomājot par Maniem vārdiem, metušies izplatīt Zināšanas, pie tam, dzenoties atkal pēc daudzuma, ne pēc kvalitātes.
2 Atcerieties, ES taču runāju cilvēkiem par to, ka labākie retranslatori Radītāja Vārdiem var būt tikai TICĪBAS cilvēki, jo viņi jau sen ir GAISMAS KAREIVJI un kaut arī kā visi cilvēki atrodas Izpaustajā plānā, katram no viņiem ir tiešais SAKARU KANĀLS ar RADĪTĀJU!
3. Aizklauvēties līdz cita cilvēka sirdij var tikai cilvēks, dzirdošs Radītāja Vārdus! Taču cilvēki pagaidām nedzird Manus Vārdus, jo baidās izdzirdēt, un ne tikai tādēļ, ka līdz ar to vajadzēs izmainīties cilvēka nodomam, taču vēl arī tādēļ, ka Mani dzirdošajam nāksies atteikties no pagātnes, ne tikai viņa paša pieņemtās, bet arī visai sabiedrībai pieņemtās, bet tas nozīmē, Tautas vairākumam.
4. Tās Tautas, kur izpausta ne tikai augstāko aprindu vara, bet arī Garīgās varas, bet tas jau nav nekas cits, kā revolūcija, kas, kā var likties, runā pretim Radītāja Vārdiem!
5. Jā, ES nepieņemšu, jo jebkura revolūcija pārkāpj MŪŽĪGĀS KUSTĪBAS MIERA Kanonu! Taču cilvēki negrib dzirdēt Manus Aicinājumus viņu iekšējai evolūcijai, vai ApZiņas PILNVEIDOŠANAI, un tas jau ir tiešām šī Kanona pārkāpums, jo MŪŽĪGĀS KUSTĪBAS MIERS atšifrējas kā MŪŽĪGĀS EVOLŪCIJAS PASTĀVĪGUMS, kurā nedrīkst būt pat mājiena uz šī MŪŽĪGĀ PROCESA apturēšanu!
6. Cilvēki, saņemot no Manis BRĪVĀS GRIBAS TIESĪBAS, izmantoja viņas kā TIESĪBAS sava iekšējā "Es" NEpilnveidošanā, iespējams, uzskatot, ka Garīgā nīkuļošana arī ir viņu kārtējās parādīšanās Blīvajā plānā jēga, bet precizējot - Mūžīgās dzīves arī ir Radītāja dāvinājums!
7. Dižās TIESĪBAS RADĪT cilvēki izmantoja kā iespējas nodarboties ar ko nebūt, bet tikai ne ar personīgo Garīgo PAŠpilnveidošanos un šis "ar kaut ko un kaut kā )* kā sarkans pavediens dzina vagu no paaudzes uz paaudzi, kā pamats tādai nosacītai Garīgai eksistencei, pārnesot grēku un neizdarību "astes" no inkarnācijas uz inkarnāciju!
8. Protams, tā var nīkuļot, kas ļoti pieņemami lielākai daļai Planētas iedzīvotāju un, par nožēlošanu, arī Krievijas Tautas lielākajai daļai, taču - tikai noteiktu un ļoti īsu laiku!
9. Ēru nomaiņas periodā, tātad, Telpas vibrāciju biežuma izmaiņu periodā, pie bifurkācijas (neatgriezenības) punkta pārejas cilvēkiem vairs nav iespējams izvairīties no iekšējas pārkārtošanas, jo vārds TRANSMUTĀCIJA attiecas ne tikai uz Telpu, bet arī uz cilvēku, kā Radītāja daļiņu!
10. Tādēļ, grib vai negrib, citiem vārdiem - cilvēks TIC vai pilnīgi NE PIEŅEM šo informāciju un dažreiz pat cietsirdīgi pretojas šai PATIESĪBAI, taču Lielā Telpas Pārveidošana vienalga notiks, bet cilvēkiem palaimējās satikt unikālu etapu (reizi 26000 gadu) Telpas KOPĒJO EVOLŪCIJU saskaņu ar Mūžīgās Kustības Miera Kanonu!
11. Un, lūk, šeit tieši arī rodas jautājums par nākotni, kas tagad skar katru cilvēku, jo Telpas vibrācijas vienalga izmanīsies un cilvēks, pat pilnīgi neticošs šai objektīvajai realitātei, būs spiests iekļauties Jaunajā ritmā, jau - Planētas Zeme Jaunajās, mežonīgajās vibrācijās! Kas vai kurš arī nedeklarētu savu pieķeršanos Visaugstākajam, vai PirmRadītājam šajā vēsturiskajā VISKOPĪBAS PĀRVEIDOŠANAS periodā, tiks izpausts viss: gan TICĪBA, gan meli, ieskaitot Garīgos maldus!
12. Cilvēki nedrīkst Garīgi maldīties, nedrīkst pieminēt MANU VĀRDU veltīgi, jo tas ir ne tikai liels grēks, tas vēl arī apmāns, kurš Man viegli nosakāms un jau draud ar nosodījumu!
13. Ticiet, ES jūs nepavisam negribu baidīt, jo runāju TAISNĪBU: cilvēks, kurš nepakļaujas Mūžības Kanoniem, bet tas nozīmē, ka ir neevolucionējošs, vienkārši izkrīt no vienota Telpas evolūcijas RITMA, un tā arī ir objektīva realitāte, jo izkrišana no RITMA un Kopējās Telpas evolūcijas ir daļiņas atsvešinātība no Radītāja, bet tas nozīmē, notiek viņas Garīgā nāve!
14. Lūk, par kādu sodu ES runāju cilvēkiem vienmēr, brīdinot viņus, ka cilvēks, nepieņemot patiesību par to, ka ApZiņas EVOLŪCIJAS APZINĀŠANĀS ir PIEDRĪBA Radītājam, kļūst Garīgs balasts, kuru jau atraida pati Telpa.
15. Tas saistīts ar to, ka cilvēks, kurš nepieņem Mūžīgās Kustības Miera Kanonu, rada HAOSU, taču šis HAOSS var būt (un ir) tikai Izpaustajā zemo vibrāciju plānā, bet lūk, Smalkajos plānos HAOSA nav un pat nevar būt!
16. Tādēļ, lai arī kā cilvēki necenstos, Telpā nekas neizmainīsies bez cilvēka paša LīdzZiņas evolūcijas (pilnveidošanās); cilvēkam jāatceras, ka vārdi, LīdzZiņas EVOLŪCIJA un PILNVEIDOŠANA, attiecas vispirms uz viņu pašu!
17. Cilvēks, kurš pilnveidojas, tātad GAISMAS cilvēks - cilvēks, kurš lasa Atklāsmes ne kā bescellerus, bet ar zīmuli rokās, kurš lasīšanas procesā iedziļinās Manu Vārdu jēgā un izprot Zināšanu dziļumu, jo priekš viņa tā ir dzīva informācija,ar katru reizi veido viņa LĪDZSASKAŅU ar Radītāju!
18. Ticiet Man, lai cik daudz arī cilvēki meditētu, cik arī lūgtos, LĪDZSASKAŅAS efekta nebūs nekad, jo LĪDZSASKAŅA ir cilvēka dziļas personīgās attieksmes izpausme pret Radītāja Vārdiem, tā ir iejūtība.
19. Cilvēka īstā iejūtībā pret Maniem Vārdiem slēpjas izziņas dziļums, bet galvenais - APZINĀŠANĀS, Manu Vārdu jēga, kas ar katru jūsu pieskaršanos viņiem iemirdzēsies pilnīgi jaunās Pasaultelpas izzināšanas robežās!
20. Nelūdzieties lūgšanu dēļ, nedeklarējiet savu šķietamo pieķeršanos Radītājam, bet precīzāk - nemelojiet Man un sev!LĪDZSASKAŅA ar Mani notiek tikai ar DIEVIŠĶĀ KANĀLA starpniecību un tikai iedziļināšanās laikā Atklāsmju Vārdos!
21.Ja arī cilvēkam ir jautājums, uz kuru viņš gribētu saņemt atbildi ES iesaku viņam griezties (ar lūgšanu) pie Manis un atvērt to Atklāsmju grāmatu, kura it kā nejauši gadīsies viņam pie rokas. Ticiet ES pievedīšu jūs pie Patiesības un jūs saņemsiet no Manis visizsmeļošākās atbildes!
22. Taču atkārtoju, cilvēki nedrīkst spēlēties ar Dievu, tādēļ iesaku jums, nepieminiet Mani bez iemesla un nemeklējiet kontaktu ar Radītāju bez vajadzības, jo viņa tur vienkārši var nebūt, jo tukšs būs tukšs, nekad neaizmirstiet spoguļa principu un atcerieties: kā domāsiet, tā dzīvosiet!
23. Šodien ES par to runāju tādēļ, ka Telpas un cilvēka Kvantiskās TRANSMUTĀCIJAS laiks nepielūdzami saīsinās, Radītāja fraktālā daļiņa kļūst arvien reālāka un tagad cilvēku, kuri atteikušies no Radītāja Palīdzības, glābšana - pašu cilvēku rokās, taču ne vienkārši cilvēku, bet vispirms krievu (slāvu) nacionalitātes cilvēku.
24. Lai piedod Man citas tautas, taču, ja PAŠAPZIŅA PAMATNĀCIJĀ nepamodīsies, tad jau nekad nebūs visas Tautas Garīgās Vienotības, kaut vai tādēļ, ka tieši krievu cilvēki sevī nes seno ARIJEVU ĢENĒTISKO KODU!
25. Varu jums teikt, ka ar šo apstākli izskaidrojama Mana izvēle Krievijas Tautai, jo pamatnāciju veido krievi, kuru PAŠAPZIŅA, par nožēlošanu, tik dziļi apslēpta, ka Manas Uzrunas viņiem nav izdzirdētas!
26. Tomēr, ES līdz pēdējam brīdim ticēšu, ka pašā pēdējā brīdī SENO ARIJEVU ĢENĒTISKAIS KODS iedarbosies un krievi, bet aiz viņiem visas pārējās nācijas un Krievijas un pasaules tautas (ES pieļauju, tautas, kurās tomēr ir, kaut arī ne tik augsts kā krieviem, tomēr pietiekams procents Arijevu ģenētiskā KODA) sekmīgi izies KVANTISKO TRANSMUTĀCIJU!
27. Taču jābrīdina jūs, ka divi procenti Manis izvēlēto GAISMAS KAREIVJU ir priekš Manis ne tikai ZEMES CILVĒKU, SENĀ ĢENĒTISKĀ KODA nesēji, bet kaut kādā mērā arī datu BANKA, kurai jāpaliek neskartai, jāsaglabājas jebkurā gadījumā!
28. Esmu pārliecināts, ka tāda gadījuma nebūs, jo krievu tautas Garīgums, neskatoties uz Tumsas spēku aktivitāti un intrigām, atgriežas!
29. Šai Lielajai Tautai Garīgi jāpaceļas, jo, ja ne Viņa, kas tad vēl turpinās seno Arijevu līniju?!
30. Krievu piederība senajiem Arijeviem vienkārši uzliek par pienākumu katram krievu cilvekam, kurā ir nacionālais lepnums, nodemonstrēt, un vispirms pašam sev, ka viņš IR Varenas Tautas pēcnācējs, kuru Radītājs izvēlējies kļūt ne tikai par Piektās, bet arī Sestās civilizācijas - civilizācijas LīdzRadītājiem!
------
* rindiņa no A.S.Puškina "Jevgeņijs Oņegins"

Avots: www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-15.09.11.html/ pierakstīja Leonīds Maslovs /latviskoja, intuitīvi, Eslauma 17.09.2011., papildinājums - Nezināma Avotu Domu Vēstule "Maldugunis", latviskojums lasāms http://spekavots.ucoz.ru/ 03.11.2012.
Skatījumu skaits: 757 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: