Galvenie » 2012 » Oktobris » 18 » Radītāja Atklāsme 15.10.11. Cilvēka brīvā griba - Radīšanas Sākumu Sākums
17:54
Radītāja Atklāsme 15.10.11. Cilvēka brīvā griba - Radīšanas Sākumu Sākums
Radītāja Atklāsme 15.10.11. Cilvēka brīvā griba - Radīšanas Sākumu Sākums

1. Par kādām jaunām un dziļām Zināšanām var būt runa, ja cilvēkiem lēmumu pieņemšanai (vispirms jau Krievijā) atvēlētas tikai dažas nedēļas? Varbūt Telpa/Visumtelpa sāk jau ieņemt Krieviju, bet kopā ar viņu arī to Tautu, kurai jāparāda visai cilvēcei Jaunais attīstības ceļš - ceļš pie Patiesības un Dieva!
2. Neskatoties uz pozitīviem epitetiem, ar kuriem ES apbalvoju Krieviju kā cilvēces Pavadoni, viņai tomēr nāksies pieņemt uz sevi ATBILDĪBU, ne tikai par savu likteni, bet arī par cilvēces likteni, izejot ļoti smagus pārbaudījumus, tanī skaitā ar uguni!
3. Nekad un neviens nerunāja cilvēkiem par to, ka Jaunajā Pasaulē, vai Paradīzē, viņi varēs iebraukt karietēs - viņiem vajadzēs pāriet Laiku robežu kājām, nesot uz sevis visus karmiskos parādus, uzkrātus visās iepriekšējās inkarnācijās.
4. Cilvēkiem jāsaprot, ka par visām savām IZPAUSMĒM viņiem būs jāatskaitās, jo cilvēciskajās dzīvēs viņi veltīgi visu laiku aizmirst vai nevēlas saprast, ka CILVĒKI IR RADĪTĀJA IZPAUSTAIS PLĀNS, bet tas nozīmē, ka prasības no Radītāja daļiņas ir tādas pašas kā no Paša Radītāja!
5. ES vēlos pasvītrot vēlreiz, cilvēki ir RADĪTĀJA daļiņas IZPAUSTAS uz mirkli, ietērptas bioloģiskā apvalkā, kas nodrošina viņu eksistēšanu Planētas Zeme apstākļos! Šis apvalks nodrošina ne tikai eksistences apstākļus pašai Radītāja daļiņai, bet arī viņas ApZiņas pilnveidošanai, tādēļ dzīves radītie apstākļi ļauj cilvēkiem nenovirzīties no sava galvenā uzdevuma!
6. Lūk kādēļ, vēršot cilvēku uzmanību uz Telpas ātru izmainīšanos, ES pasvītroju, ka Izpaustā plāna apstākļi sāk intensīvi izmainīties un, jebkurā gadījumā, skars katru cilveku, piespiežot (citu vārdu dotajā situācijā ES izvēlēties nevaru) viņu padomāt par to plānu, kura atspulgs un izpausme viņi bija vienmēr!
7. Šodien, ticiet Man, cilvēkiem ir īstais brīdis padomāt par to, no kurienes viņi atnāca un kurp, pie kam ļoti drīz, būs jāatgriežas! Taču šī atgriezšanās, kā jau ES teicu, priekš daudziem var izrādīties smagas paģiras, jo cilvēku NETICĪBA, tam no kurienes viņi atnāca, ir viņu vislielākā un liktenīgākā kļūda, kas atsaucas uz cilvēku likteņiem un viņu karmiskiem parādiem, kas priekš daudziem cilvēkiem var izradīties nepaceļami/nepanesami!
8. Lai cik tas dīvaini skanētu, Krievijas Tautai būs jāvar šajos laika trūkuma un totālas NETICĪBAS apstākļos parādīt un vispirms jau pašiem sev un pēc tam arī visai cilvēcei, kas izrādījās viņu liktanīgā kļūda, vai maldīšanās, kad zem Tumšo spēku spiediena, cilvēki izvēlējās ne Garīgās pilnveidošanās ceļu (evolūciju), bet Garīgo strupceļu, labprātīgi piekrītot kļūt par maroinetēm pieturēšanas/atturēšanas Spēku rokās!
9. Skumji redzēt, ka Dzimstošie vai GAISMAS IZVEIDOTIE cilvēki LABPRĀTĪGI pārgāja Tumsā, pārsvītrojot (atkal jau LABPRĀTĪGI) savu nākotni, bet nākotnē cilvēcei bija jāiekļaujas visu Radītāja daļiņu izpausmju LĪDZRADĪTĀJĀ, kas veido KOLEKTĪVO BEZPERSONISKO VESELUMU - RADĪTĀJU veidojošu!
10. Savienojoties Izpaustajā plānā, visām VESELĀ DAĻIŅĀM būtu jāvar PATSTĀVĪGI un pilnīgi BRĪVI izveidot Veselumu, tātad - izveidot Dievu sevī!
11. Lieta tā, ka visas IZPAUSTĀS daļiņas arī ir DIEVS, bet, lūk, Radītāja Sākumu Sākums veidojas tikai tad, kad izpaužas brīvā GRIBA - kad Radītāja daļiņas paceļoties līdz LīdzRadītāja Līdz-Apziņai, sāk visas kopā IZPAUST SAVU BRĪVO GRIBU un Radīt, kā DIEVS!
12. Lūk, kādēļ ES tik neatlaidīgi aicinu jūs saprast, ka KOLEKTĪVĀ PIRMAPZIŅA ir jūsu otrais solis uz Dievizpausmi, jo Dievizpausme ir ESAMĪBAS VESELUMA apstākļu sasniegums - RADĪŠANAS SĀKUMU SĀKUMS, veidots no Radītāja daļiņām!
13. Visiem "puzle" fragmentiem jāiegulst/jāiekļaujas vienā Lielā SĀKUMU SĀKUMA attēlā - tikai tā un ne citādi cilvēki varēs izpildīt Visuma Telpas Pārveidošanas Programmu!
14. Taču nekas nesanāks, kaut arī visus cilvēkus nosauktu par DIEVIEM! Jā, potenciāli visi cilvēki ir DIEVI, jo nes sevī Radīšanas DĀVANU, taču tā ir tikai DĀVANA, pēc kuras, par nožēlošanu, cilvēkiem it nemaz neprasās.
15. Aprakstot Pasaulbūves struktūru, ES taču faktiski aprakstīju vai atklāju cilvēces struktūru, ļaujot cilvēkiem saprast, ka tur ietvertas NEIEROBEŽOTAS Spējas RADĪT, kā RADA PATS DIEVS, taču, lai izpaustu šo Vareno Sākumu Sākumu, nepieciešama cilvēka Brīvā GRIBA!
16.Bet tagad padomājiet, kādēļ katrā cilvēkā ieslēpta Radītāja DĀVANA. No cilvēka tiek prasīta, vispirms, viņa BRĪVĀS GRIBAS izpausme, jo bez GRIBAS izpausmes nekas nenotiks!
17. Radītājs kļūst par Radītāju tikai tad, kad Viņš izpauž GRIBU, tad, izrāda vēlēšanos RADĪT, ar to pašu formējot Radošo domu (vēstījumu), kas pēc tam materializējas NODOMĀ, kura iespējas ir neierobežotas!
18. ES kļuvu PIRMRADĪTĀJS, izpaužot Savu GRIBU, tātad, izpaužot vēlēšanos izveidot Pasauli pēc Savas vēlēšanās, pie tam, saprotot, ka par VISU radīto ES nesu ATBILDĪBU, bet tas nozīmē, ka VISAM MANIS RADĪTAJAM, savukārt, jāveicina RADĪŠANA vai evolūcija!
19. Un tā līdz bezgalībai: GRIBA ir Sākumu Sākums, bet Sākumu Sākuma izpausme rada apstākļus jaunai GRIBAI, jaunu vēlēšanos Radīt - process Radīšanai (pilnveidošanai) bezgalīgs!
20. Cilvēks, kā Radītāja daļiņa, arī mūžīgs, taču šodien jautājums stāv jau tādā veidā, ka jaunos apstākļos brīvās GRIBAS izpausmei izies tikai tie cilvēki, kuri spējīgi saprast un apzināties, ka viņa brīvā GRIBA ir daļa Varenā Sākumu Sākuma!
21. Visbēdīgākais ir tas, ka aiz savas bezprātīgās dzīves spožuma, vai veltīguma, cilvēki nesaredzēja savās dzīvēs lielākas vērtības kā Mamonu, ar viņa pinekļiem un kārdinājumiem, jo tas priekš viņiem arī bija viens no galvenajiem Eksāmeniem Gudrībai!
22. Mamons priekš cilvēkiem vēl ir arī zīme (priekšā teikšana), lai apzinātos to, ka tikai brīvās GRIBAS izpausme ir tā ķīla individuālo uzdevumu izpildē savas ApZiņas pilnveidošanai, protams, vispirms sasniedzot apstākļus brīvas RADĪŠANAS sākumam līdzībā Radītājam!
23. Palicis pavisam nedaudz laika līdz Telpas Kardinālām izmaiņām, kas līdz pēdējam mirklim būs atkarīga no cilvēku vēlēšanās izpaust brīvo GRIBU! Un, vai nu cilvēki izmainīs Pasauli (scenāriju Visuma Programmai) uz VIENOTA GARĪGA VĒSTĪJUMA (GRIBAS) rēķina, vai arī notiks tādas planetārās izmaiņas, ka vispārliecinātākais skeptiķis noticēs un kļūs spējīgs apzināties, ka viņā arī ieslēpts Sākumu Sākums un, ka viņš arī ir RADĪTĀJA PLĀNA IZPAUSTĀ daļiņa!
24. Atkārtoju: jums ir ļoti svarīgi apzināties, ka jūs (cilvēki) ietērpti bioloģiskā apvalkā, RADĪTĀJA PLĀNA IZPAUSTĀ ESĪBĀ un, neskatoties ne uz ko, šīs cilvēkos izsētās daļiņas vai GRIBAS briljanti, obligāti savāksies RADĪTĀJA tēlā!
25. Un, kad cilvēki saliks kopā šos GAISMAS briljantus (bet ES došu viņiem tādas iespējas), tad katrs cilvēks ieraudzīs šajā lielajā attēlā ne tikai RADĪTĀJA tēlu, bet arī savu personīgo tēlu Sākumu Sākuma radīšanas veidā!
26. Bet šodien cilvēki iziet pēdējo eksāmenu Radītāja izpaustajā plānā - kad atklāsies Patiesība "kas ir kas", jo veidot Rdītāju var tikai Viņa Gaišās daļiņas, kuras izturējušas Eksāmenu TICĪBĀ un noticējušas pašas sev!
27. Iedziļinieties/padomājiet: ES visu laiku vēršu cilvēku uzmanību uz viņu iekšējo "Es", jo iekšējais cilvēka "Es" arī ir Mana Klātbūtne (izpausme) viņā, tā ir tā daļiņa (SIRDSAPZIŅA), kas nedod mieru viņa noklīdušajam apvalkam!
28. Ticiet Man, ES nevaru "sakošļāt" priekš cilvēkiem visu informāciju, viņiem pašiem ir ne tikai jāsaprot Manu Vārdu jēga, bet arī jāprot analizēt to, kas notiek ar Visuma Telpu, tādēļ, ka tā un cita ir MANAS BRĪVĀS GRIBAS izpausmes ESĪBA!
29. ES cilvēkiem dodu iespēju izpaust viņiem Dāvātās BRĪVĀS GRIBAS TIESĪBAS, jo bez GRIBAS izpausmes un bez VIENOTA VĒSTĪJUMA nekas nenotiks! Taču, ja BRĪVĀ GRIBA tiks izpausta, tad Pasaule kļūs citāda un ne gaidot daudzus tūkstošus gadu, bet gandrīz mirklīgi - viss atkarīgs no tā, tieši kādu GRIBU cilvēks izpaudīs!

(No www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-15.10.11.html/ pierakstīja Leonīds Maslovs/ latviskoja, intuitīvi, Eslauma 18.10.2011)

Skatījumu skaits: 615 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: