Galvenie » 2012 » Oktobris » 17 » Radītāja Atklāsme 15.10.12. Pēdējās dienas
14:34
Radītāja Atklāsme 15.10.12. Pēdējās dienas
Radītāja Atklāsme 15.10.12. Pēdējās dienas

1. Nākas vairākkārt atgriezties pie viena un tā paša jautājuma tikai tādēļ, lai pēc iespējas cilvēku vairākums tomēr noticētu, ka ES, jūsu Radītājs, bet ne kāds cits sniedz jums caur doto Adeptu viņiem un tikai viņiem Zināšanas, kurām (pie viņu pieņemšanas) jāvar noteikt nākotni ne tikai "mazajam" cilvēkam, bet arī visai cilvēcei!
2. Par nožēlošanu, priekš daudziem, ļoti daudziem cilvēkiem, Mans SAUCIENS paliek nedzirdēts un ne tikai tādēļ, ka tā iekārtots cilvēks, nepieņemošs savā mājā Pravieti, bet arī tādēļ, ka varas (un tā bija vienmēr) dara visu iespējamo priekš tā, lai tauta valstī uz mūžīgiem laikiem paliktu kurla priekš Manas Uzrunas.
3. Jā, tā cilvēks iekārtots un izkārtojas apstākļi pie jebkura cilvēciskā "ISMa", jo Brīvās Gribas Tiesības cilvēki pieņem tikai kā iespēju nodemonstrēt savu nenobriedušo "Es", savu lepnumu, aizmirstot ka šīs Tiesības var izmantot tanī gadījumā, kad pārvarēta iekšējā Dualitāte un cilvēks savā iekšienē sasniedzis Gaismas un Tumsas Lielo Harmoniju!
4. Nevar (un tādas tiesības cilvēkiem neviens nedeva) cilvēks pēc saviem ieskatiem spēlēt Tiesības, ar kurām viņš apbalvots, un tikai tādā gadījumā, ja viņš pacēlies savā PAŠPilnveidošanā līdz Kristusapziņas augstumiem, līdz LīdzRadītāja LīdzZiņas augstumiem!
5. ES nekad nepieļāvu un nepieļaušu, lai cilvēks-dzīvnieks, pēc izskata ļoti līdzīgs cilvēkam Dievam, pēkšņi censtos izmantot RADĪŠANAS virsspējas Manā Līmenī, tādēļ viss, ko ES runāju Atklāsmēs, ES, protams, attiecināju uz tiem, kuri nepaguruši strādā ar sevi, pastāvīgi pilnveidojas, par spīti visām problēmām un Blīvā plāna Golgātām!
6. Sagaidot to, ka daudzi cilvēki Manus Vārdus sapratīs pilnīgi ačgārni un vēlēsies izmantot to, kas pieder tikai cilvēkiem-Dieviem, ES tīšām aprobežojos tikai ar diviem procentiem cilvēku, kuri būs spējīgi sekmīgi iziet Kvantiskās parejas Eksāmenu.
7. Manas bažas, tomēr, attaisnojās un pēc ZVĒRESTA Dievam pieņemšanas (bet tas, ticiet Man, ir pamatnoteikums Gadsimta Eksāmena izturēšanai) cilvēku Manā Kustībā napavairojās un neskatoties uz pārsvaru par labu Gaismas spēkiem, starp ZVĒRESTU pieņēmušajiem izrādījās pārāk daudz Tumsas spēku pārstāvju un vienkārši Garīgi nesagatavotu cilvēku!
8. Gribu teikt vēl to, ka Gaismas kareivis vai LīdzRadītājs nevar būt cilvēks, kurš tikai demonstrē savu vēlēšanos būt Gaismas kareivju rindās, lai tiktu pieņemts, nepieciešams ne tikai dot ZVĒRESTU Dievam, bet vēl arī ar savu darbošanos, ar iekšējo darbu, iekšējās Dualitātes likvidēšanu, pastāvīgi pierādīt, ka viņš cienīgs būt līdzās Radītājam!
9. Tas, kurš šodien sēj nemieru un cenšas pierādīt, ka ZVĒRESTS Dievam ir Manus Vārdus pieņēmušā izdomājums, dziļi maldās vai kalpo Tumsai, jo jebkurš cilvēks, ja viņš nav vājprātīgs un ne pašnāvnieks, nevar iedrošināties un pieņemt uz sevi atbildību par Maniem Vārdiem!
10. Šie cilvēki, iespējams, piemirsa, kas notiek ar cilvēku, kurš pārkāpj Tiesības, viņam Dieva dāvātās, vai kurš pārkāpj pamatprincipus LīdzSaskaņai ar Mani, bet galvenais, kurš pārkāpj Telpas Pārveidošanas Lielās Programmas galvenos Kanonus.
11. Nevienam, ticiet Man, no cilvēkiem, lai kā arī viņi sevi nosauktu, un kā arī nespekulētu ar Radītāja Vārdiem, nav dotas tiesības runāt Maniem Vārdiem un sēt HAOSU to galvās, kuri, kaut arī klupdami, tomēr iet grūto ceļu uz Tepli, izejot visas savas attīrošās Golgātas!
12. Nevienam nav tiesību nest Manus Vardus bez Manas uz to atļaujas! Tas attiecas ne tikai uz atsevišķām personībām, patvarīgi ņēmušām uz sevi cilvēku Pavadoņa Krustu, bet arī uz tām personībām, kuras, vēl jo vairāk, atļāvās piemērot uz sevi tiesības būt par skolotāju vienai no Garīgām skolām.
13. Viss, kas tagad notiek uz Manas teritorijas un tanī Tautā, kuru ES izvēlējos būt par cilvēces Pavadoni, tikai apstiprina daudzu no jums maldīšanos, kas ietver to, ka visi cilvēki, kuri pieņēma ZVĒRESTU Dievam, jau iemantoja tiesības piedāvāt savu personīgo pozīciju, nesamērojot to ar Tiesībām un Kolektīvās Pirmapziņas Atbildību.
14. Es taču brīdināju cilvēkus par to, ka jebkuru Manis Izpausto plānu (cilvēku) galvenais vai galvenākais uzdevums ir PAŠPilnveidošanās, tātad, ļoti grūts darbs ar sevi līdz sava iekšējā "Es" Harmonijas sasniegšanai!
15. Ticiet Man, iekšējās Dualitātes neesamību nevar nodeklarēt un vienā mirklī nevar kļūt par Gaismas kareivi un tas, kurš tomēr tā uzskata, maigi sakot, ļoti stipri maldās un tam, kurš vēl arī ļauj sev paziņot, ka viņš ar Mani, ir visas izredzes būt nosodītam un ļoti nopietni!
16. Nevienam no cilvēkiem nav ļauts runāt pretī Dievam un jo vairāk sagraut to, ko izveido Pats PirmRadītājs (vai Sākumu Sākums) Blīvajā plānā uz Planētas Zeme, tādēļ arī ES ierobežoju līdz diviem procentiem to cilvēku daudzumu, kuri būs spējīgi nolikt, kā jau ES teicu, Eksāmenu ne pie cilvēkiem, bet pie Manis vienam pret vienu!
17. Jums (ES griežos pie jūsu Tautas) vēl stāv priekšā sarežģīts laiks, tādēļ, ka daudzi no jums negrib pat dzirdēt par to, ka ES, jūsu Radītājs, caur Savu Vēstnesi (Palīgu) vēršos pie cilvēkiem ar aicinājumu kaut vai dzirdēt Mani un izmantot Manas Zināšanas priekš sevis pašu un savas Tautas glābšanas!
18. ES jums atgādināju senu patiesību par to, ka "dzirdošais izdzirdēs", taču, lūk, Krievija izrādījās (un pagaidām ES to novēroju) vienkārši kurla pret Maniem Vārdiem, jā, un ne tikai pret Maniem, bet pret visas Gaismas Hierarhijas vārdiem, kura tagad neatlaidīgi cilvēkiem rekomendē izdzirdēt Debesu Saucienu, jo tas pēdējais SAUCIENS pirms vētras, kura no Zemes virsas aiznesīs visu nešķīstumu un visus tos, kuri palika kurli uz to, ko RUNĀ DIEVS!
19. Muļķība un pašpaļāvība šodien rīko balli un šī balle norit zem Garīgo maldu mūzikas un zem Mamona pavadījuma, kas Manu fraktālo līdzību pa gadu tūkstošiem ne tikai pārvērta par saviem vergiem, bet, galvenokārt, Garīgos vergos, nespējīgos jau dzirdēt Radītāja Balsi!
20. Protams, ES varu turpināt pierunāt cilvēkus būt uzmanīgiem uz Maniem Vārdiem un domāt par Maniem izteicieniem, jo cilvēkam nav dots tā vienkārši un no pirmās reizes saprast domā (Dieva) ielikto dziļumu, un arī tos zemtekstus, kas slēpti no bezdarbīgiem ziņkārīgajiem un, kas atveras tikai tiem, kuri neatlaidīgi, uzstājīgi meklē Patiesību!
21. Taču visam ir robežas un šī gada beigas cilvēkiem parādīs, ka arī Dieva pacietībai ir robeža un tas, kam cilvēki netic un nebīstas, tā kļūs realitāte, kas tiem cilvēkiem, kuri paliks, apgriezīs visus melīgos priekšstatus par sevi un par to pasauli, kurā viņi pēc Manas Gribas izrādījās esam, pieņemot uz sevi, vēl Smalkajā plānā, saistības izpildīt ne vienkārši Manu GRIBU, bet Telpas Pārveidošanas Visuma Programmu!
22. Šī bifurakcijas (neatgriezenības) Lielā punkta sasniegšanu, atlika gaidīt pavisam nedaudz, taču šis moments tomēr izskanēs tikai priekš jūsu Tautas, jo tā bija izlemts DEBESĪS!
23. Jūs pirmie un tādēļ jums pašiem jāizlemj savs liktenis un no šī lēmuma jau neizvairīties nevienam, tādēļ veltīgi daži "drosmīgie", taču ne visai gudrās galvas, apgalvo, ka nekas šī gada decembrī nenotiks!
24. Šiem cilvēkiem varu atbildēt tikai vienu: nevar nenotikt, jo tā ir Mana NODARBE (Promisel ?) un šīs Manas DARBĪBAS būs koordinētas ar to LīdzZiņas līmeni, kuru iegūs cilvēki vai šīs valsts Tauta, bet labāk teikt - bijušās Savienības valstu cilvēki.
25. ES zinu, ka, neskatoties uz visām NETICĪBAS un Tumsas intrigām, galvenā Gaismas kareivju vienība, sakoncentrēta Manā Kustībā, dos triecienu Tumsai un tā būs (kā ES teicu) pēdējā Gaismas un Tumsas kauja, kurā uzvarētāja būs Dievišķā Gaisma!
26. Lūk, taču nākas konstatēt, ka Gaismas kareivji pagaidām sastāda tikai Man nepieciešamos divus procentus un Krievija, jau kuro reizi savā vēsturē, palaiž vējā reālo iespēju glābt savu Tautu bez milzīgiem cilvēciskā potenciāla zaudējumiem!
27. ES līdz pēdējam momentam (uz kuru laika atskaite iet jau dienās) cerēšu, ka šī daudzcietusī Tauta tomēr atradīs sevī Garīgos spēkus un iesoļos Jaunajā, augstu vibrāciju pasaulē, Vienoti Garā!
28. Cīņa par katra cilvēka dvēseli tagad notiek ne pa jokam un, Tumsa pilna spēka, lai sagūstītu savās rindās pēc iespējas lielāku skaitu šaubošos, taču Garā tīru cilvēku! Un, kā sagūstītāji, bez pašiem Tumsas spēkiem, var būt arī tie, kuri pārkrāsojušies, pierādot ar saviem tukšiem vārdiem un pļāpāšanu, ka viņi no bezdievju skaita, spējīgi pēdējā brīdī izraut no Gaismas kareivju rindām šaubošos TICĪBAS cilvēkus!
29. Noslēgumā gribu tikai apstiprināt, ka cīņas kvēle pastiprināsies un ar katru dienu tas būs jo pamanāmāks, bet cilvēki neviens no personīgās izvēles neizvairīsies, tādēļ tiešs un SVĒTS Gaismas spēku (Manas Kustības) pienākums palīdzēt cilvēkiem pieņemt PAREIZO lēmumu - lēmumu, kas visiem atnesīs Garīgo VIENOŠANU un, protams, GLĀBŠANU!

Avots: www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-15.10.12.html /pierakstīja Leonīds Maslovs/ latviskoja, /intuitīvi - tādēļ, lūdzu, pievērsiet uzmanību oriģināltekstam krievu valodā. Paldies par sapratni./ Eslauma 16.10.2012.
Skatījumu skaits: 750 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: