Galvenie » 2012 » Decembris » 16 » Radītāja Atklāsme 17.01.12. Gara Eksāmens
13:36
Radītāja Atklāsme 17.01.12. Gara Eksāmens
Radītāja Atklāsme 17.01.12. Gara Eksāmens

1. Krievijas cilvēki ar katru dienu biežāk un biežāk meklēs atbides uz jautājumu, ar ko viņi galu galā, kāda nākotne viņiem Manis (Radītāja) sagatavota un kādu nākotni cenšas izvēlēties Krievija pati!
2. Lai ko arī neteiktu, bet priekš Krievijas Tautas, kāda arī viņa nebūtu, DEBESIS izvirzījušas ļoti grūtu PATSTĀVĪGAS izvēles uzdevumu, tas nozīmē, nepieciešamību nolikt Gara Eksāmenu (pievērsiet uzmanību: ne Blīvā plāna dzīves uzdevumu, bet tieši Gara Eksāmenu)! Tā paša Gara, kurš nemateriāls, bet no kura lēmuma atkarīgs Blīvais plāns, vai vienkāršāk sakot, paša cilvēka dzīve.
3. ES par to brīdināju cilvēkus, ka pagājušā gada rudenim bija jākļūst Garīgās atmodas PAVASARIM, bet tas nozīmē, vēsturiskās izvēles pavasarim un Krievija, izdarot savu izvēli, izgāja ielās! Taču pavisam nedaudzi cilvēki noticēja šim DIEVIzpausmes BRĪNUMAM, pagaidām tikai pūlim, un turpina pa vecam paļauties uz "lielkunga" viedokli!
4. Taču "lielkungam" kā nebija Gudrības, tā nav, tādēļ, ka /naudas/ Mamons vienmēr atņēma un turpina atņemt mūsdienīgam cilvēkam ne tikai saprātu, taču galvenais, PirmRadītāja Gudrību, jo Duālā pasaulē nav nekā svarīgāka (jebkura cilvēka nākotnei, īpaši apgrūtinātam ar vadošām pilnvarām) par Radošā Sākumu Sākuma GUDRĪBU!
5. Palūkojieties atpakaļ un padomājiet, kurš tad no potenciālajiem valsts vadītājiem pa īstam Gudrs tajā GUDRĪBĀ, kura dod tiesības cilvēkam nest ApZiņas pārveidošanas GAISMU jau ne atsevišķi personībai, bet visas Tautas, Radītāja izvēlētas, kļūt par Pirmgājēju Visuma Pārveidošanā!
6. Man vienkārši smieklīgi vērot pretendentu melīgo kņadu ap vietu, kura Dieva sagatavota savam pārstāvim, lai vadītu Manis izvelētu Tautu, kura sen un pēc tiesībām pieder tikai, kā Viss un Visi šajā Visumā, Radītājam!
7. Jau runāts un pārrunāts, ka iestājies DIEVA gads! ES saprotu, ka Baznīca nevar neko teikt, kaut vai tādēļ, ka pašapmāna dogmas nedod viņai iespēju izdzirdēt MANUS VĀRDUS un redzēt MANU izpausmi Blīvajā plānā! Taču laicīgajai varai, pārvaldošai kontroli pār laikmetīgiem ISMS un zinātni, bez šaubām pieder analītisks aparāts, spējīgs dot pārliecinošu notikumu attīstības prognozi ne tikai tuvākajai Rītdienai, bet arī vistālākajai nākotnei!
8. Un šī prognoze jau ir un tā pieder spriedumam visām šīm tukšajām sarunām un pretendentu apliecinājumiem par Krievijas nākotnes attīstības stabilitāti un viņas nākotni kā Varenu lielvalsti, taču bez Dieva līdzdalības!
9. Apliecinu jums, nekādas nākotnes Krievijai bez Radītāja nav un nevar būt, tādēļ Krievijas nākotnei paredzamie horizonti pieder tikai cilvēku (politiķu) fantāzijai, kam nav nekā kopēja ar Maniem Plāniem!
10. ES jau tik daudzus gadus skaidroju cilvēkiem, ka nākotne, ne tikai Krievijas, bet visas cilvēces, saistīta tikai ar Radītāju vai Visaugstāko; Savu VĀRDU apstiprinājumam un priekš tā, lai izkliedētu visas šaubas, ES atļāvu sākt darbu Lielajam adronnovajam kallaideram (adronnovo kollaidera ?) un pārliecināties, ka Dieva daļiņa ir pati īstākā realitāte!
11. Vispār mūsdenīgie cilvēki (ES ar to saprotu vispirms izglītotos un domājošos cilvēkus) var viegli atšķirt, massu saziņas līdzekļu propogandā, primitīvus melus no Patiesības un saprast, ka Pasaultelpa ir Radīšanas rezultāts, bet Viņas pilnība ir MANAS pilnības atspoguļojums!
12. Neskatoties uz tik ilgu Manu Uzrunu Krievijas cilvēkiem un atklātus paskaidrojumus par krievu Tautas lomu cilvēces vēsturē, cilvēki turpina tam neticēt, ka šajā Pasaultelpā VISS atkarīgs no Manas GRIBAS un Mana Vēlēšanās glābt pēc iespējas vairāk cilvēku, pastāvīgi atduras uz saprāta pretošanos ne tikai NETICĪBAS cilvēkos, bet arī cilvēkos, kuri sevi pieskaita cilvēces baznīcēnu daļai!
13. Šodien ES gribu prasīt tiem cilvēkiem, kuri uz sevis nes TICĪBAS simbolu (ES tīšām nešķiroju cilvēkus pēc reliģiskās pārliecības): bet ko jūs atbildēsiet Man, kad pienāks Gara Eksāmena laiks? Jo cilvēkam taču vienalga nāksies atbildēt par sastrādāto, jo cilvēks Blīvajā plānā mirstīgs un tā arī ir Taisnība!
14. Atkārtoju: cilvēks Blīvajā plānā mirstīgs un Gara Eksāmens "rēgojas" katra cilvēka priekšā un tikai Man pieder TIESĪBAS izmainīt šī Eksāmena laiku, pieņemot lēmumu par to vai cilvēks ir cienīgs nest Dieva Sūtņa KRUSTU uz Zemes, jo visi cilvēki uz Planētas ir ne tikai Radītāja Sākumu Sākuma daļiņas, bet vēl arī Mani Sūtņi Blīvajā plānā!
15. Cilvēkiem Blīvajā plānā jāuzvedas kā Sūtņiem, bet ja pavisam stingri - viņiem savā uzvedībā jāizpaužas tā, kā Sevi izpauž TAS, kurš viņus sūtīja izpildīt Viņa Visumtelpas Evolucionārās Pārveidošanas Programmu!
16. Man pastāvīgi nākas brīnīties par cilvēku tuvredzību, īpaši Dievizredzētās Tautās, taču visvairāk - Krievijas Tautas, nesošas sevī Seno Āriešu KODU, tādēļ, ka tādi raduraksti ir tālu ne visām tautām un tādēļ, ka Varena pagātne nevar būt vienkārši pagātne, jo Varena nemēdz būt pagātne.
17. Pagātne, īpaši Varena, vienmēr ir priekštecis Varenai nākotnei un tā ir Taisnība, ir KANONS, apstiprinošs Mūžīgo Telpas evolūciju.
18. ES taču izstāstīju cilvēkiem par viņu Garīgo un Materiālo radniecību Radītājam un šajā Radīšanas BRĪNUMĀ un cilvēka un Radītāja fraktālā līdzībā nav nekādas veidu evolūcijas, jo šeit ielikta Paša Radītāja pilnveidošanās Programma!
19. Cik reizes atklāti, kā Grēksūdzē, ES cilvēkiem runāju par to, ka izveidoju cilvēku kā daļu Sevis priekš tā, lai ApZiņas evolūcijas procesā atsevišķās daļiņās redzētu un sajustu PERSONĪGO pilnveidošanos no atsevišķas daļiņas līmeņa līdz VESELĀ - Radošā Sākumu Sākuma līmenim!
20. Tādēļ cilvēces liktenis ir Mans LIKTENIS un visādu cilvēka (Manas daļiņas) ApZiņas evolūcijas bremzēšanu ES pieņemu kā pretošanos Manai GRIBAI , kas ir pilnīgi nepieņemami, jo ApZiņas evolūcijas regress nes nāvi ne tikai cilvēkam, bet daļēji arī Man, Radītājam, cilvēka nākotnes dāvinātājam - nākotnes Lielajam Veselumam.
21. ES nevaru pieļaut personīgo PAŠIznīcināšanos, ES nevaru pieļaut šī Lielā Sākumu Sākuma iznīcināšanu, bet tas nozīmē, ka VISAM MANAI GRIBAI pretrunīgajam nav tiesību uz eksistēšanu! Tādēļ startējošais DIEVA gads nes sev līdzi Garīgās atmodas BRĪNUMU, bet tiem, kuri cienīgi, vēl arī Lielo Pārvērtību BRĪNUMU!
22. Tādēļ visas Manas CERĪBAS saistītas ar pamostošās Tautas Garu, nesošu sevī cilveces Sākumu Sākumu un kurš vēl nav galīgi Blīvā plāna Dualitātes uzvarēts, apstākļos, kad polārie priekšstati par Labo un Ļauno bija piedauzības akmens starp Gaismas un Tumsas cilvēkiem!
23. Kas vajadzīgs, vai kurš vajadzīgs Krievijai šodien šajā Vēsturiskajā periodā? Krievijai vajadzīgs cilvēks, nesošs sevī Radītāja Gaismu un Manu PIRMGUDRĪBU un bez šīm cilvēka īpašībām - Mana SŪTŅA, tātad, bez MANAS IETEKMES nevar būt nākotnes ne tikai šajā valstī, bet arī visā pasaulē!
24. Tagad Krievija un viņas daudznacionālā Tauta kārto Gara Eksāmenu un, ja vēlaties, galveno Eksāmenu GUDRĪBĀ, tādēļ, ka tikai gudrs cilvēks spēs nekļūdīgi noteikt savu nākotni duālo priekšstatu un uzskata "stipram pieder pasaule" korī!
25. Cilvēki paši savairoja velnus, cilvēki paši savairoja cilvēkus, nesošus melus un apmānu "mazā" cilvēka ApZiņā, tādēļ šodien viņi izjūt uz sevis Augstākās netaisnības izpausmi, viņu pašu saražoto!
26. Krievijas cilvēki jau izgāja uz ielām, tagad viņiem atlicis tikai viens un šis "VIENS" ir Garīgā Vienotība, caur kuru atnāks arī Garīgā APSKAIDRĪBA un atnāks viņa ne tikai caur savu nākotni, bet tieši caur nākotnes izvēli zem DIEVIŠĶĀS vadības un cits nav dots!
27. Krievijas Tautai jānosaka sava RĪTDIENA un ne vienkārši RĪTDIENA, bet konkrēta RĪTDIENA, ņemot vērā šī gada reālijas un nosakot savu Garīgo līderi - PIRMRADĪTĀJA GRIBAS izplatītāju Blīvajā plānā!
28. Ticiet, no šīs Krievijas Tautas izvēles tagad atkarīga arī cilvēces nākotne, jo uz šīs Tautas kritusi Radītāja izvēle un izmainīt "spēles noteikumus" jau vairs nav iespējams, kaut vai laika trūkuma dēļ, kas apdomāšanai nepieciešams!
29. Tagad jau nav vairs laika pierunāšanai: cilvēkiem jābūt skaidram, ka nekādas nākotnes bez Radītāja Līdzdalības nevar būt un neviens no cilvēkiem nekādu citu alternatīvu piedāvāt jau nevarēs!
30. Cilvēki savu nākotni varēs redzēt tikai griežoties pie Manis, jo ES VIENS izlemju ne tikai katra (atsevišķa) cilvēka likteni, bet arī visas Tautas!
31. Krievijas cilvēki šodien sāk kārtot Gara Eksāmenu un izvēle šajā Eksāmenā nav nemaz tik liela: vai nu cilvēks Radītāju pieņem, atzīst Viņa noteicošo Lomu cilvēces liktenī un turpina savu pilnveidošanos, vai arī viņš bremzē savas ApZiņas evolūciju, tātad arī PIRMRADĪTĀJA APZIŅU un aiziet uz nekurieni, atstājot par sevi pēdas tikai priekšteču ģenētiskajā atmiņā.

(No www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-17.01.12.html/ pierakstīja Leonīds Maslovs/ latviskoja, intuitīvi, Eslauma 18.01.2012.)
Skatījumu skaits: 757 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: