Galvenie » 2012 » Novembris » 21 » Radītāja Atklāsme 21.09.11. Cēloņi visiem sarežģījumiem un problēmām - pašos cilvēkos
00:18
Radītāja Atklāsme 21.09.11. Cēloņi visiem sarežģījumiem un problēmām - pašos cilvēkos
Radītāja Atklāsme 21.09.11. Cēloņi visiem sarežģījumiem un problēmām - pašos cilvēkos

1. Nekas tā neietekmē vēsturiskos notikumus, kā paša cilvēka attieksme pret tiem!
Vēlēšanās vai nevēlēšanās cilvēkam piedalīties viņos, precīzāk - domu sūtījums un vēlēšanās redzēt šo notikumu, izejot no personīgiem (bieži nepatiesiem) priekštatiem ir priekštecis Radītāja neplānotām vēsturisko notikumu gaitas neatgriezeniskām izmaiņām, kā sekas ir cilvēka neapdomāta iejaukšanās.
2. Citiem vārdiem, ja cilvēks vienreiz atcerēsies, cik reizes ar savām neprātīgām domām viņš pats (atkārtoju: viņš pats) izsauca sev bēdu un mainīja savu dzīvi, tad noteikti sapratīs, ka viņa dzīve sastāv no personīgiem sūtījumiem, vai personīgiem vēlējumiem ne tikai pašam sev, bet arī viņu apņemošai Telpai.
3. Sakaņā ar atgriezenisko saikņu Kanoniem (atceraties spoguļa principu) cilvēka jebkuru likstu ķēde saistīta ne tik daudz ar viņa melīgiem domsūtījumiem, cik atgriezeniskiem vai Telpas atspoguļotiem impulsiem, daudzkārt viņus pastiprinošiem.
4. Un tas apstiprinās ar Kanoniem vai ATBALSS principu, kad jebkurš, ticiet Man, jebkurš Telpas sašutums, tātad cilvēka jebkura doma, līdzīgi ūdenī iemestam akmenim, izraisa viļņošanās procesu, kurš nemazinās un nevar tikt Telpas "nodzēsts" un, kurš var sāpīgi iesist tam, kurš, neapdomājot, bet vēl jo vairāk, tīšuprāt, ielaida šo ļaunuma vilni Kosmosā!
5. Bet tagad padomājiet, ko ataino tālais un, kā cilvēki saka, aukstais Kosmoss? Kosmoss - ne bezpersonisks vakuums, bet, vēl jo vairāk, atmosfēras aizsargslānis, kurā jāizpaužas cilvēkam. Kosmos IR ESĪBA, domājoša Telpa, no vienas vietas caurvīts ar enerģētiskām un informatīvām straumēm, tas nozīmē, ka ATGRIEZENISKĀ SAIKNE ir nepārtraukts energoapmaiņas stāvoklis visos enerģētiskās Telpas līmeņos, ko cilvēkam saprast sarežģīti.
6. Cilvēks, Varenā PIRMRADĪTĀJA izveidojums, kā fraktāla daļiņa līdzībā Viņam, saņēma unikālu spēju, pat par spīti personīgai gribai virzīt ietekmi uz Dievišķās Telpas energoinformatīvajām straumēm, bet tādējādi, ietekmēt arī personīgo evolucionāro procesu, bet pats galvenais - gaitu, lai arī uz personīgās izpausmes enerģijas līmeni, lokāla mēroga vēsturiskiem notikumiem.
7. Cilvēki nekad neaizdomājas, ka pats cilvēks un neviens cits, noteica un turpina noteikt savu personīgo likteni! Tieši cilvēki ar savu nerimstošo fantāziju arī formē cilvēcīgās ApZiņas līmenī to pasauli, to likteņa līniju, kas pēc tam izpaudīsies viņu dzīvēs, notikumos priekš viņiem pēctecības zīmju veidā.
8. Tagad, stādaties priekšā, kāds milzīgs daudzums cilvēku uz Planētas, kāds apjomīgu vēlmju (domformu) spektru viņi ģenerē un kā tas atsaucas uz Kosmosu negaidīti priekš viņiem pašiem spējā ietekmēt Telpas apkārtni!
9. Lūk, kādēļ ES jums runāju un pastāvīgi atgādinu par to, ka Telpas Izpaustā ESĪBAS plānā ir bezgalīgi daudz pretimnākošu viļņu straumju un ESĪBĀ bezgalīgs daudzums cilvēku vēstījumu (domu), viņu palaistas Kosmosā.
10. Cilvēks ir personīgo domtēlu ielenkumā (domstraumēs) un tik dziļi iegremdēts viņās, ka izkļūt no šīs viņu pašu izveidotās pasaules viņam vienkārši nav iespējams! Cilvēks atrodas tiešā saistībā ar tuvāko Kosmosa Telpu, viņa paša radīto, jā, un vēl daudzu savu inkarnāciju garumā! Tagad jūs varat sev stādīties priekšā, kādā Garīgā atmosfērā pastāvīgi atrodas cilvēks Blīvajā plānā!
11. Tāpat Man jums jāsaka, ka cilvēka domas vai domformas (viņa palaistas Kosmosā) nekur nepazūd, tādēļ, ka šie enerģētiskie fantomi, kā arī pats cilvēks, ir MŪŽĪGI. Tādēļ, aizsūtīti vienreiz, tanī skaitā arī neapdomātie, domas vai vēstījumi/signāli, kā bumerangs noteikti atgriežas pie cilvēka, sūtītāja atspoguļotā (Telpas) SŪTĪJUMU veidā, izmainot šī cilvēka izpausto plānu!
12. Šie, telpas atspoguļotie SŪTĪJUMI, pastāvīgi uzkrājas cilvēkam apkārt karmiskās problēmās vai Garīgās nepilnības aurā, kas pagaidām vēl nevar tikt fiksēta ne ar visjūtīgākajiem aparātiem, ne pašiem pieredzējušākajiem/zinošākajiem cilvēkiem, spējīgiem uztvert pat vēsturisko notikumu gaitu.
13. Cilvēki visu laiku aizmirst, ka viņi ievīti šajā DOMĀJOŠAJĀ TELPĀ (KOSMOSA) Viņa fraktālā daļiņa, tātad - daļiņa, apveltīta tādām pašām spējām RADĪT, kā visa Augstākā Saprāta Pasaules vide!
14. Spējas RADĪT parādās jau ZEMAPZIŅAS līmenī, kuras vada PATS PIRMRADĪTĀJS, tādēļ, kad ES runāju par to ka visi cilvēki ir potenciāli LĪDZRADĪTĀJI, tad ES faktiski apstiprinu, ka viņi ir ESĪBAS daļiņa, RADOŠA SĀKUMA SĀKUMS, kurš, saskaņā ar Visuma Telpas Pārveidošanas Programmu, ielikts katra cilvēka ApZiņā un tiek Manis vadīts!
15. Tagad, šajā VĒSTURISKAJĀ Telpas KVANTISKĀS Pārveidošanas periodā, cilvēki visbiežāk runā par TICĪBU, kā par atslēdziņu ar kuru jātiek atvērtām "kopīgās glābšanas durvīm"! Tomēr, Man jums jāsaka, ka TICĪBA, Manā IZPRATNĒ, IR tikai glābšanas priekštecis, jo bez cilvēka APZINĀŠANĀS par savu LĪDZDALĪBU DOMĀJOŠĀS Telpas EVOLŪCIJĀ, ne par kādu glābšanu nevar būt pat runas!
16. Vienas, pat pašas patiesākās TICĪBAS vēl nepietiek, jo TICĪBA ESĪBAI, bez aktīva NODOMA, ir tikai fakts pasīvai VĒROŠANAI, bet, lūk, pie pareizas DOMTELPAS formēšanas, bet pēc tam arī pareiza personīgā NODOMA izpausmes, cilvēks spējīgs Vēsturisko notikumu gaitu virzīt pareizā virzienā!
17. Bez pareiza NODOMA cilvēks nevarēs no HAOSA, pēkšņās, neapzinātās vai netīru domu, pretimnākošās viļņu straumēs, izveidot tādu AUGSTĀKĀS PILNĪBAS KLASTERU, kurš tik ļoti nepieciešams RADOŠĀ SĀKUMU SĀKUMA formēšanas apstākļiem!
18. Dzīve (izpaustā) uz Planētas varēja arī tā turpināties mūžīgi un mūžīgi formētos arī HAOSS no cilvēku brīvas DOMPLŪSMAS! Bet, par laimi jums pašiem, eksistē bifurkācijas punkti, vai neatgiezeniskie punkti daudzlīmeņu Telpas evolūcijas procesos un cilvēkiem tiešām palaimējās iemiesoties Domājošās Telpas kardinālo izmaiņu periodā, ieskaitot arī cilvēka domformu pasauli.
19. Šī domu (domtēlu) vai ApZiņas darbībās veidotā cilvēku pasaule, visbiežāk - melu un neizmērāmas augstprātības pasaule, noteikti būs sagrauta, jo Telpa, precīzāk - Domājošā Telpa, paceļas evolucionāri uz jaunu Gara Piramīdas pakāpi, piespiežot cilvēku iziet Garīgo attīrīšanos, vai viņa personīgās domu pasaules attīrīšanu!
20. Grib cilvēki vai negrib, bet viņu domu pasaule būs sagrauta, jo cilvēks būs spiests pacelties kopā ar Augstākā Saprāta Telpu uz Jaunu, SENATNĪGO (REĻIKTOVOI ?) biežuma vibrāciju līmeni, bet tas nozīmē - uz jaunu enerģiju līmeni! Jauna, Domājošās Telpas augstsprieguma enerģija tagad priekš cilvēka būs daudzām tūkstošgadēm pamatvide jaunai dzīvošanai!
21. Tādēļ, Telpas TRANSMUTĀCIJA jebkurā gadījumā skars arī pašu cilvēku, bet tas nozīmē, ka viņam, jebkurā gadījumā, vajadzēs adaptēties jaunās augstās Telpas enerģijās, kurās cilvēks vairs nevarēs noslēpt domtēlus no savas apkārtnes un kurās RADĪŠANAS paškontrole kļūs cilvēku NODOMA pamatojums, bet PIRMMĪLESTĪBA kļūs viņa DVĒSELES stāvoklis!
22. Tādēļ, Jaunā vai Dievišķā regularitāte, par kuru ES pastāvīgi runāju, kā par jauno objektīvo realitāti, ESĪBU, pēc būtības, ir Jaunais cilvēks!
23. Cilvēks, kurš izgājis Garīgo attīrīšanos, jau vairs neslēps savas domas, bet cilvēku NODOMS kļūs atvērts, jo viņam būs atvērta PASAULBŪVES PIRMDABA un Radītāja īstenās Jaunu Pasauļu radīšanas patiesā JĒGA, pašam cilvēkam - LīdzRadītājam, aktīvi piedaloties!
24. Tādēļ, viskopīgie VĒSTĪJUMI, uz kuru vadīšanu ES pastāvīgi aicinu cilvēkus, ir pēc būtības, mēģinājumi VISKOPĪGAI APGAISMĪBAI un ATTĪRĪŠANAI un iespēja cilvēkiem novirzīt savu PSIHISKO enerģiju uz Jaunā cilvēka formēšanu - jau ar tīriem nodomiem! Tikai pie VIENPRĀTĪGA SŪTĪJUMA/VĒSTĪJUMA var tikt IZVEIDOTS GAISMAS KLASTERS, kurš ļoti drīz kļūs priekš cilvēkiem dabīgs Gara stāvoklis, viņus pavadošs KOLEKTĪVĀ KOPRADĪŠANĀ!
25. Šo pārbaudi, mēģinājuma soli tieši tagad iziet Krievija, jo viņas Tautai, Manis izvēlētai, ir jābūt sagatvotai tīru domtēlu formēšanai, kurai jākļūst par priekšteci cilvēces Jaunajai DOMĀŠANAI!
26. Cilvēkiem jāapzinās, ka visas Blīvā plāna problēmas ir viņu pašu radītas un cilvēka glābšana iespējama tikai ATTĪROT viņa ApZiņu, tas ir, viņam apzinoties to, ka viņš ir Radītāja daļiņa, kurai dāvātas BRĪVĀS GRIBAS TIESĪBAS vai BRĪVA JAUNRADE un bez šīs varenās RADĪTĀJA DĀVANAS APZINĀŠANĀS nevar būt nekādas APZIŅAS EVOLŪCIJAS!
27. Jūsu civilizācijai bija vienkārši UZDĀVINĀTS TELPAS TRANSMUTĀCIJAS etaps, kas atvieglo cilvēkiem pāreju uz ApZiņas APZINĀTAS EVOILŪCIJAS sliedēm, jo tagad, pat bez cilvēka līdzdalības šī TRANSMUTĀCIJA, vai cilvēka pārcelšana uz jaunām augstākām vibrācijām, var teikt, ir jau gandrīz noticis fakts!
28. Telpas un cilvēka Transmutācija uzņem apgriezienus, un drīz, ļoti drīz Blīvā plāna cilvēka DOMJAUNRADE uz visiem laikiem aizies pagātnē, jo jūs jau sagaida Jauna cilvēku ApZiņa - LīdzRadītāju, kuri tagad jau KOPJAUNRADĒ ar PIRMTĒVU būvēs Augstākās PILNĪBAS Jauno Pasauli, bet PILNĪBAS Radītājam arī pašam ir jābūt PILNĪBAI!

(No www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-21.09.11.html/ pierakstīja Leonīds Maslovs / latviskoja, intuitīvi, Eslauma 22.09.2011.)


Skatījumu skaits: 703 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: