Galvenie » 2013 » Marts » 9 » Radītāja Atklāsme 22.05.12. PRIEKŠVAKARĀ
00:35
Radītāja Atklāsme 22.05.12. PRIEKŠVAKARĀ
Radītāja Atklāsme 22.05.12. PRIEKŠVAKARĀ

1. Stāvoklis valstī un apkārtesošajā Telpā arvien vairāk nokaitājas un nokaitējas un pavisam veltīgi tagadējie bēdu-analītiķi no varas pareģo pakāpenisku šīs kaislību kvēles samazināšanos, kas ir pretrunā ar Manu scenāriju, saskaņā ar kuru cilvēciskajai regularitātei (varai) būs beidzot jāatdod vieta Dievišķajai regularitātei, vai DIEVA VARAI uz Zemes!
2. Nekad un neviens vairs nenomierināsies līdz tam brīdim, kamēr ES, jūsu Radītājs, nepamodināšu cilvēku ApZiņu un nesagatavošu viņus PAŠadaptācijai Izpaustā plāna Jaunajos apstākļos!
3. Tuvojas Augstākā TAISNĪGUMA ēra, kura pie Garīgās verdzības vecās ApZiņas nevarēja iestāties cilvēku nespējas dēļ saprast un pieņemt Jauno Pasauli!
4. Pie kam, zem vārdiem "Jaunā Pasaule" ES saprotu ne tikai jaunas (priekš cilvēkiem) daudz augstākas Kosmosa vibrācijas (enerģiju), bet arī cilvēku ApZiņu jaunu, nostiprinātu, apzinošos sevi LīdzRadītājus, spējīgus LĪDZSASKAŅĀ ar Radītāju ne tikai radīt Jaunu Dievišķu Telpu, bet arī, kas ir galvenais, radīt sevi kā fraktālo līdzību PirmRadītājam!
5. Saprotiet, tie nav vienkārši vārdi, kaut arī Dieva, bet ļoti ilga un grūta "mazā" cilvēka nodoma Garīgā atmoda un to cilvēku Garīgā apskaidrība, kuri jau pieņēma priekš sevis LīdzRadītāja misiju, bet tas ir, cilvēces Garīgo pirmgājēju MISIJU Jaunajās Pasaulēs, taču, pats galvenais, JAUNAJĀ RELIĢIJĀ - PIRMRADĪTĀJA VIENOTAJĀ RELIĢIJĀ!
6. Aizdomājieties, pat LŪGŠANAS vārdos, kurus ES devu tālajā 2004. gadā, ir vārdi: " ... pieņemu TICĪBU Tavu, Viņa ir mans ceļš ..."; tagad ir pienācis laiks cilvēkiem (cilvēcei) pieņemt un, vispirms jau Krievijas Tautām, Jauno - jau Manu - Vienīgā Dieva RELIĢIJU!
7. To Dieva RELIĢIJU, kurai beidzot jāapvieno visas pasaules tautas Vienotā civilizācijā, kurai būs jāsastāda SESTĀS rases pamats un jāliek sākums cilvēka-LīdzRadītāja evolūcijai!
8. Jā, Kvantiskā pāreja jau iet pāri Planētai un šajā vēsturiskajā Telpas un cilvēka Pārveidošanas procesā nepievērst tam uzmanību jau vairs vienkārši nevar! To īpaši asi izjūt TICĪBAS cilvēki, kuriem Lielo izmaiņu sākuma apzināšanās pienāk pirmām kārtām cilvēku ApZiņā, vēl nesen snaudošā zem Mamona mūzikas.
9. Un lai cilvēki Man iebilst, kuri, kā viņiem liekas, sen jau savu dzīvi saistījuši ar Dievu, saucoši sevi par baznīcai piederīgiem cilvēkiem; ES, tomēr, esmu spiest viņiem teikt, ka ES PATS, PIRMRADĪTĀJS, neredzu viņu lietās Dievišķu nodomu, jo nepretoties ļaunumam nav nekāda labuma!
10. Nav nekāda labuma arī tur, ka, pakļaujoties cilvēciskai varai un, nav svarīgi kādam viņas atzaram, paši to nesaprotot, cilvēki uzstājas pret Dieva GRIBU, izmainīt viņu iekšējo pasauli.
11. Bet tas nozīmē - pret Dieva GRIBU, virzītai uz Jauna, Garā BRĪVA cilvēka ApZiņas formēšanu, apzinošos sevi par PirmRadītāja daļiņu un pieņemošu uz sevi LīdzRadītāja nodomu!
12. ES saprotu, ka cilvekiem Manas Jaunās reliģijas pieņemšana ir saistīta ar veco, savu laiku nokalpojušo priekštatu laušanu, par Mani, bet galvenais, par pašu cilvēku, par cilveka radīšanas vēsturi un arī par tiem uzdevumiem, kurus ES izvirzīju cilvēkam viņa ilgajam periodam, bet precīzāk, MŪŽĪGAI dzīvei daudzlīmeņu Telpā.
13. Iestājas laiks, kad daudzlīmeņu Telpu nāksies piemērot katram cilvēkam sev un apzināties, ka cilvēks, kā arī PATS PIRMRADĪTĀJS ir daudzlīmeņu domājoša un radoša Telpa, ietverta energobioloģiskā apvalkā un šis apvalks var būt viegli samaināms vai pārveidojams, atkarībā no Izpaustā plāna apstākļiem.
14. ES jau daudzas reizes runāju, precīzāk, brīdināju cilvēkus, ka Izpaustais plāns jau mainās no dienas dienā un šīs izmaiņas Telpas vibrāciju (enerģētisko) frekvenču raksturojums priekš cilvēkiem būs arvien pamanāmāks un krasu izmaiņu vai pārejā uz citām vibrācijām, priekšvakarā, kļūs galīgi skaidrs, ka pagātne, lai arī cik laba vai slikta viņa būtu bijusi, jau neatgriezīsies nekad!
15. Lūk, kādēļ spītīgos cilvekus, bet precīzāk, NETICĪBAS cilvēkus ES daudzkārt brīdināju, lai viņi neturētos pie pagājušā, jo tā patiešām pagātne, ar kuru nav vērts apgrūtināt savu atmiņu; vienīgais, ko vajag glabāt, tad tās tikai dzimtas saknes, nesaistot viņas ar Izpaustā plāna pārveidošanu!
16. Starp citu, ES baidos, ka arī šī dzimtas atmiņa nekādi nepalīdzēs cilvēkiem pie adaptācijas Jaunajās Kosmosa vibrācijās, tādēļ, ka līdzīgu Kvantisku pāreju, kas ieņēma vietu 26000 gadu atpakaļ, nezin vai kāds no senvecākiem atceras vai pat zina par to!
17. Iepriekšējām paaudzēm līdzīgas pieredzes Telpas un bioloģiskā apvalka vienlaicīgai transmutācijai nekad nebija!
18. Taču "negaisa mākoņi" priekšā stāvošai Telpas (un cilvēka) TRANSMUTĀCIJAI, uzstājīgi brīdina cilvēkus par to, ka X brīdis jau vairs ne pavisam nav aiz kalniem un Krievija iegāja PĀRVEIDOŠANAS periodā vai laikā!
19. Tas jau atspoguļojas starppersonīgo attiecību iekšējā klimata izmaiņās, kurām uz dabas kataklizmu fona būs Krieviju jāpabīda uz cilvēces tik ilgi gaidīto soli Jaunajā Pasaulē - kā jau ES teicu, Jaunajā reliģijā priekš viņas pašas un priekš visas cilvēces!
20. No šī soļa vairs nekur neaiziet, tādēļ bangojošās ielas - ne tikai apmāna rezultāts, pie tam kārtējā un tik bezkaunīga, Manis IZREDZĒTAS TAUTAS, taču arī Garīgās apskaidrības, spējīgas kļūt (pie Manas izpausmes) par to PAMATU, to SERDENI, kuram apkārt sapulcēsies ļaudis, spējīgi domāt un izmainīt Telpu.
21.Šī Garīgā ATMODA ir priekš visas pasaules PIRMAIS signāls uzcelšanai Tautas iekšienē to DOMKOPĪBU, to sava GARA SPĒKA APZINĀŠANOS, kurš izdala cilvēkus TICĪGAJOS un NETICĪGAJOS, tātad, GAISMAS dalībniekos un Tumsas kareivjos!
22. ES cilvēkus (gan vienus, gan otrus) daudzreiz brīdināju, ka šoreiz precīzi UZVARA būs Gaismas dalībnieku pusē un, ka šajā bezizejā Tumsa pāries pēdējā uzbrukumā katram cilvēkam, kurš tikai padomāja saistīt savu likteni ar PirmRadītāju, vai piemērīja uz sevis Gaismas dalībnieka apmetni.
23. Tādēļ jums nav jābrīnās par to, ka jūsu apkārtne, ieskaitot vistuvākos cilvēkus, pēkšņi atklāti izpaudīs nepieņemšanu, bet varbūt pat atklātu naidu pret jums un jūsu uzskatiem par Telpu, kurā jums nav nekā svarīgāka par Dievišķo GAISMU!
24. Telpa ir vēturisko notikumu PRIEKŠVAKARĀ, kuru noslēgumā Tumsas jau nebūs, tā būs uzvarēta ar GAISMU un cilvēku PIRMMĪLESTĪBU, kuri sev pieņēmuši LīdzRadītāja NODOMU, bet tas nozīmē, ņēmuši uz sevi ATBILDĪBU par Jauno, jau Dievišķo regularitāti uz Planētas Zeme!
25. Gribu cilvēkiem jautāt, kurš no viņiem būs pret Augstāko TAISNĪGUMU, kurš pret to, lai pasaulē beidzot nodibinātos PirmMīlestības diktāts, jo tikai Mīlestībā uz Dievu un apkātējo Telpu var izpausties cilvēkos Jaunrades DĀVANA, bet LĪDZSASKAŅĀ ar Mani - arī LĪDZSADARBĪBAS GARS, kā priekštecis cilvēku savstarpējai Garīgai VIENOŠANAI!
26. Viss tas - vistuvākā nākotne, kurai, jebkurā gadījumā, būs jāiestājas/jānotiek, bet priekšnoteikumu šī vēsturiskā NOTIKUMA saprašanai, ES ļoti viegli nodrošināšu, un šis Mans TRAUKSMESZVANS, priekš vieniem cilvēkiem skanēs kā CERĪBU zvans, bet citiem - kā rekviēms par veltīgi zaudētiem gadiem Izpaustajā plānā!
27. "Negaisa mākoņi" stingrās pasaules Pārveidošanai jau tā sabiezējuši, ka cilvēkiem var parādīties dzīvniecisku baiļu jūtas!
28. Tas nozīmē, vēl palikušas pilnīgas NETICĪBAS jūtas, kas runā tikai par to, ka šo cilvēku ApZiņa, tā arī neattīrījās no Garīgās verdzības skavām, bet GARA BRĪVĪBA vēl nekļuva par Radošā Sākuma Sākumu, par Mūžīgās dzīves pirmpamatu visām daļiņām!
29. "Negaisa" priekšvakarā vēl ir nedaudz minūšu laika padomāt par dzīves jēgu bez Dieva Dvēselē, bet tas nenozīmē, ka nepieciešams steigties zem vienas vai otras reliģiskas konfesijas "jumta", jo tas ir skrējiens atpakaļ, skrējiens prom no Dieva, kurš tik neatlaidīgi sauc cilvēkus līdzi uz nākotni un tas ir VIENĪGAIS ceļš uz jūsu Dvēseles Templi!
30. Atceraties, ka PRIEKŠVAKARĀ cilvēkiem vēl ir iespēja nedaudz padomāt par dzīves jēgu vai mērķi, taču šodien, tā ir pēdējā pauze pirms Kvantiskās pārejas maksimumlaika, izmainoša Telpu līdz nepazīšanai un atveroša ceļu Jaunajā, Vienota Dieva reliģijā priekš visām Tautām uz Planētas Zeme!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-22.05.12.html /pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 23.05.2012., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 09.03.2013
Skatījumu skaits: 745 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: