Galvenie » 2013 » Marts » 28 » Radītāja Atklāsme 22.06.12. Evolūcijas nozīme
12:33
Radītāja Atklāsme 22.06.12. Evolūcijas nozīme
Radītāja Atklāsme 22.06.12. Evolūcijas nozīme

1. ES nepārstāju runāt par to, ka Telpā jau ļoti skaidri sajūtamas frekvenču izmaiņas, kas sāk ne tikai izbrīnīt cilvēkus, bet arī biedēt viņus, jo kļūst ļoti sajūtams tas fakts, kad Daba nonāca savas nestabilitātes fāzē.
2. Taču šo daudzu cilvēku atklājumu, izjūtošu uz sevi, uz savu veselību, šo dabas anomālo izpausmju ietekmi, var uzskatīt par īstu PATIESĪBU, kas apstiprina, ka galaktiskā Telpa, bet priekš cilvēkiem tas skan kā Planēta Zeme, tuvojas Kvantiskās pārejas maksimumam, cilvēces vēsturē apzīmētam ne citādi kā "bargā tiesa".
3. Jau neko vairs nevar apturēt un cilvēkiem jābūt saprotamam, ka slēpties no PirmRadītaja skata, NETICĪBAS nosodījumam, būs vienkārši neiespējami, jo priekšā stāvošo izmaiņu dziļums un mērogi būs tādi, ka izmaiņām pakļausies Blīvā plāna daudzlīmenīgās Telpas vairāki slāņi.
4. No apsolītajiem vai paredzētajiem zemes ūdensplūdiem, kuru jaudai "jāpārraksta zemes virsmas karte" jau vairs neizvairīties, jo ļoti maz cilvēku atsaucās uz Maniem Vārdiem un pārāk maz to, kuriem jāsastāda Sestās rases pamats!
5. Bet ES taču runāju par to, ka pat tikai viena vēlēšanās, bet labāk teikt - Garīgā APSKAIDRĪBA, varēja kļūt iespēja GLĀBTIES, bet precīzāk, varēja kļūt par iespēju vai notikumu pārejai Radītāja augstu MONĀDU Jaunajā pasaulē!
6. Nevienam neviens nav jāpierunā! Cilvēkam, kā PirmRadītāja fraktālai līdzībai bija ACUMIRKLĪGI jāreaģē uz Dievišķo brīdinājumu un nekavējoties jāiekļaujas GAISMAS Dalībnieku rindās, jo nav un nevar būt priekš cilveka ŠAJĀ Telpā cita uzdevuma, kā sava nodoma HARMONIZĀCIJA ar Radošā Sākumu Sākuma NODOMU!
7. Iedomājieties, jo tā bija un ir TĀ UZRUNA cilvēkiem, KURŠ ne tikai radīja Augstākā Kosmiskā Saprāta daļiņas, bet var arī vienā mirklī apturēt cilvēku izkropļoto evolūciju, savas lepnības labā, postošu visus Mūžības Kanonus.
8. Mana tik ilgā UZRUNA cilvēkiem, izskaidrojama ar to, ka Radītājam pieņemams tikai viens vārds - EVOLŪCIJA, tādēļ viņiem jāsaprot, ka VISS šim priekšstatam neatbilstošais, par nepieciešamību iekšējai PAŠPILNVEIDOŠANAI, nevar tikt Manis pieņemts, kā izskaidrojums cilvēku ApZiņas izkropļojumam, apriori radītiem PILNĪGIEM!
9. ES turpinu apstiprināt un ļoti ceru, ka šī informācija par to, ka cilvēki savā attīstībā gāja ne EVOLŪCIJAS, bet INVOLŪCIJAS un Garīgās degradācijas ceļu, tomēr iekļūs cilvēku ApZiņā!
10. Vēlreiz gribu atgādināt, ka ApZiņa ir tas KANĀLS, kurš saista, sapratnes līmenī, cilvēku ar Kosmisko Radošo Sākumu Sākumu!
11. Un, ja cilvēks šo sakaru vēl nejūt, tad tā ir cilvēka (cilvēku) problēma, kuru ApZiņa, par nožēlu, sevī nes iepriekšējo inkarnāciju karmiskos parādus un tos kļūdu un grēku uzkrājumus, kas jau saistīti ar esošo izpausmi!
12. Ticiet Man, nav cilvēku bez grēkiem, jo Duālā pasaulē, jā, un vēl pie iekšējās Dualitātes, palikt pilnīgi tīriem priekš cilvēkiem vienkārši neiespējami, taču šīs GUDRĪBAS Skolas iziešana jums obligāta visiem!
13. Tādēļ jau arī iekšējā EVOLŪCIJA ir PAŠPILNVEIDOŠANĀS, kad cilvēks, par spīti Blīvā plāna grēkiem un vilinājumiem, piespiež sevi soļot personīgās pilnveidošanas Pasaulē un veikt grūtu izvēli par labu Garīgai izaugsmei līdz LĪDZRADĪTAJA LīdzZināšanas līmenim!
14. Cilvēkam (cilvēkiem) no šīs izvēles neaiziet, jo no šīs izvēles atkarīga ne tikai atsevišķas Būtnes, bet arī visas cilvēces (cilvēciskā EGREGORA) nākotne un cilvēks, vai nu tiešām kļūst Dievišķa Būtne un sevī nes PirmMīlestību, vai arī beidz savu ceļu Telpas perifērijā ar nosaukumu Planēta Zeme!
15. ES taču parādīju cilvēkiem, ko pēc Varenā Kosmosa mērogiem stāda priekšā Planēta Zeme, tādēļ viņiem jābūt skaidram, ka šis mazais punktiņš, Varenā Kosmosa milzīgajā apjomā, redzams tikai Man un tikai ES zinu, ka šie ZINĀŠANU GRAUDIŅI var kļūt par pamatu tai civilizācijai, kura nepieciešama Man priekš Zināšanu izplatīšanas jaunās Galaktikās mūžīgi attīstošās (pilnveidojošās) Augstākajā Saprātā!
16. Ticiet Man, ES neizvirzīju cilvēcei nereālus uzdevumus, ES runāju tikai par PAŠPilnveidošanās un iekšējās evolūcijas nepieciešamību, tātad - par Garīgo APSKAIDRĪBU!
17. Cilvēkiem, par spīti Blīvā plāna Dualiātes vilinājumiem, bija jāvar nodemonstrēt un vispirms jau pašiem sev, ka Blīvais plāns ir tikai maza daļa daudzlīmenīgās Telpas un izpausme viņā ir tikai viens no pakāpieniem ApZiņas evolūcijā, kuras robeža var būt tikai Absolūts!
18. ES nevaru palikt vienaldzīgs pret to, cik neprasmīgi un bezmērķīgi cilvēki nodzīvo savas dzīves Blīvajā plānā, kas priekš viņiem ir viena no svarīgākajām un obligātajām PILNVEIDOŠANĀS skolām, jo nevar mainīt Mūžību uz vienmirklīgu labsajūtu un nevar apmainīt savu nākotni uz pagātni!
19. Taču nu jau drīz šī Garīgā involūcija tiks apturēta, jo jūsu Galaktika nonāca jau pie bifurkācijas punkta, vai precīzāk, pie neatgriezenības punkta, kad tiks noslaucīti visi Pirmmatricas izkropļojumi un šim attīrošajam Svētās Dievišķības lietum jākļūst pēdējam cilvēces evolūcijas daudztūkstošgadu ceļā!
20. Tādēļ, lai kā arī necenstos pagātnē aizejošā cilvēciskā vara bremzēt "mazā" cilvēka Garīgās APSKAIDRĪBAS procesu, sastādoša laikmetīgā elektorāta mazākumu, izvēlējušos RĪTDIENU LĪDZSASKAŅĀ ar Radītāju, varai neizdosies nobremzēt, nerunājot par to, ka apturēt Mana Telpas Pārveidošanas Plāna realizēšanu!
21. Varas aktīvas iejaukšanās gadījumā, gaidāmo dabas kataklizmu mērogs būs tāds, ka pat pati planēta šķitīs smilšu graudiņš Izrādē zem nosaukuma "Kvantiskā pāreja"!
22. Pat smieklīgi domāt par to, ko var pretstatīt bezpalīdzīgs un pilnīgi neaizsargāts cilvēks Pašam PirmRadītājam! Nevar cilvēki neko pretstatīt Manam Dievišķajam spēkam, pat iesaistot visu savu zinātniski-tehnisko potenciālu!
23. Un ja ES tik ilgi pierunāju cilvēkus, sevišķi Manis izvēlēto Krievijas Tautu, tad šis ir Manas LIELĀS MĪLESTĪBAS demonstrējums pret Savu Radījumu, kurš nekādi nevar saprast, ka neeksistē cilvēce bez Manas Dalības un bez Manas PALĪDZĪBAS!
24. Cilvēcei nav un nevar būt nekādas nākotnes bez DIEVA un tādai PATIESĪBAI, beidzot, cilvēkiem jāparāda vienīgais GLĀBŠANAS ceļš!
25. Vēlreiz gribu pasvītrot, ka cilvēce tanī attīstības vai ApZiņas EVOLŪCIJAS stāvoklī, kādu viņa sasniedza uz Kvantiskās pārejas maksimumu, nevar PATSTĀVĪGI nodrošināt savu nākotni!
26. Cilvēce jau ierakstījās savā bezpalīdzībā un pilnīgā atkarībā no TĀ, KURŠ, izpaužot Savu GRIBU, noteica Absolūta daļu evolūcijas NOZĪMI!

Atbilde uz jautājumu "Kas notika un kā būt ar Kustību?"
===========================================================================================
1. Kustība, Manā izpratnē, ir priekš cilvēkiem priekšā teikšana, kādā ceļā iet uz PILNĪBU (EVOLŪCIJU) un kā realizēt PirmRadītāja NODOMU!
2. Tādēļ, ES PATS stājos šīs Kustības priekšgalā un tikai tādēļ, lai cilvēkiem atvieglotu sava Lielā uzdevuma izpratni!
3. Faktiski, caur cilvēku brīvpratīgu piedalīšanos Manā Kustībā ES noteicu to LīdzRadītāju munimumu, kurš Man nepieciešams priekš Visuma Telpas Pārveidošanas Programmas sekmīgas realizēšanas.
4. Tas, ka cilvēciskās regularitātes lēmums un Manas Kustības rindās trūkst PAŠDisciplīnas vai iekšējās disciplīnas, padarīja, pagaidām, neiespējamu Kustības oficiālu reģistrēšanu, tā nav vēl traģēdija, daudz svarīgāk - Kustības rindu paplašināšana, viņu papildināšana ar TICĪBAS cilvēkiem un GAISMAS cilvēkiem, pagaidām nepārliecinātiem savā pilnībā!
5. Kvantiskā pāreja, tomēr, ir EVOLUCIONĀRA PARĀDĪBA, aptveroša (pēc cilvēku mēriem) nedaudzus gadus, tādēļ, protams, reģistrācija vienkārši nepieciešama, kaut vai tādēļ, lai Dievišķās regularitātes asniņi kļūtu redzami cilvēkiem, kuru ApZiņa spējīga adaptēties un pieņemt Sestās rases Jauno pasauli!
6. Tomēr, "pērles bārstīt cūkām" arī nav nekādas jēgas, jo noteikts jau, ka GAISMAS Telpa ir cilvēces nākotne un viņa būs, neatkarīgi pat no cilvēku Brīvās gribas Tiesību izpausmes!
7. Beidzot būs likvidēta Telpas sašķeltība, kas ilgu laiku bija Atturības spēku pusē un kas notika cilvēces Garīgās involūcijas dēļ.
8. Atceraties: Izpaustais plāns ir Dižās GUDRĪBAS Skola un pat viņas labākie skolnieki spējīgi pieļaut kļūdas!
9. Tādēļ, nav nekādas traģēdijas, bet ir jauna Garīgās APSKAIDRĪBAS pieredze un vēl viens apstiprinājums tam, ka cilveces nākotne ne tikai MANĀS rokās, bet arī to cilvēku rokās, kuri jau LĪDZSASKAŅOTI ar Radītāju, tātad, atrodošies Manas Kustības rindās - Kustības uz Dievišķo regularitāti!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-22.06.12.html /pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 24.06.2012., Ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 28.03.2013.
Skatījumu skaits: 653 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: