Galvenie » 2012 » Oktobris » 24 » Radītāja Atklāsme 22.10.12. Izvēle
21:32
Radītāja Atklāsme 22.10.12. Izvēle
Radītāja Atklāsme 22.10.12. Izvēle

1. Šo dienu notikumi (ES ar to domāju Telpas Pārveidošanu), protams, atbalsojas uz VISU, cilvēku ieskaitot, kuram vēl lemts pirmoreiz visā cilvēces vēsturē, izdarīt savu personīgu un BRĪVU izvēli, izšķirošu viņa likteni nākotnē, pie tam, nākotnē, kura būs aprēķināta daudzām tūkstošgadēm!
2. Viss runā par to, ka sagaidāms KAUT KAS NESAPROTAMS, priekš daudziem cilvēkiem, un daudzi cilvēki to arī jūt, taču nesaprot, kas gan tāds var notikt, ko, pēc daudzu uzskata, nekādi nevar attiecināt uz savu dzīvi, bet precīzāk, uz savu likteni!
3. Tāda attieksme lielākai daļai valsts iedzīvotāju (pagaidām ES runāju par bijušo padomju telpu) pret notiekošo jau tagad saistītu ne tikai ar Planetāro, bet arī ar Galaktisko Telpu, protams, ne tikai ar cilvēcisko neizpratni un neziņu, bet arī ar sekmīgu Telpas Pārveidošanas fakta saduļķošanu vai noklusēšanu no tagadējām varām (ES ar to domāju laicīgo un, galvenais, reliģiozo varu, kā atsevišķu no valsts).
4. Muļķīgi un nevietā izskatās vārds par Baznīcas atdalīšanu no valsts varas šinī valstī, jo šodien katra minūte un katra sekunde cilvēka uzturēšanās blīvajā plānā atkarīga no viņa LīdzZiņas līmeņa, kontrolējama ne tikai no Baznīcas bet arī no laicīgās varas, veidojošas noturīgu pilsoņa tēlu, paklausīgu tam, kas viņu izvirzīts sabiedriskās morāles un tikumības parauga lomai.
5. Gribu atzīmēt, ka pie visām sabiedrisko attiecību izmaiņām, vai pie visiem "ISMiem", par morāli-tikumiskā klimata saglabāšanu sabiedrībā, atbildīga, tomēr, ir Baznīca, kas viņu kaut kādā mērā dara par Sākumu Sākumu tai Tautai, kura šodien veic nedrošus soļus Sestās rases nākotnē!
6. Tādēļ, grib cilvēki vai nē, taču morāli-tikumiskais klimats šajā teritorijā, kā ES runāju, no okeāna līdz okeānam, atkarīgs ne tikdaudz tieši no varām, cik no "mazā" cilvēka LīdzZiņas līmeņa, spējīga vai nespējīga piemērot sev atbildību par nākotni un pirmām kārtām - savas Tautas!
7. Bet tas nozīmē - ņemt uz sevi atbildību par tā mikroklimata formēšanu valstī (ja gribiet - MIKROKOSMOSA), kuram jānosaka uz ļoti ilgu perspektīvu tā KOLEKTĪVĀ PIRMAPZIŅA, kura noformēs jau ne Tautu, bet pilnīgi Jaunu civilizāciju, spējīgu izvest cilvēci uz LīdzZiņu ar LīdzRadītāja-LīdzZiņu, cilvēka-Dieva augstumiem!
8. Var runāt bezgalīgi par nākotni un izrakstīt Jaunās Sestās rases jaunrades iespēju horizontus, taču viss var palikt uz papīra, ja Sestās rases Sākumu Sākums, bet tie, tātad, - "mazie" cilvēki nesāks adekvāti reaģēt uz Manu Uzrunu un, ja katrs no viņiem nenoreaģēs uz to, ka Telpas izmaiņas ir atspoguļojums vēl arī tā Garīgā un morāli-tikumiskā klimata, kuru formē vai rada katrs cilvēks atsevišķi!
9. Ticiet Man, nekas nevar notikt šajā valstī, ja "mazie" cilvēki neieraudzīs sevi Garīgā spēka lomā, spējīgā izmainīt pasauli, jo, lai ko arī runātu vai darītu abi varas atzari, nekas neizminīsies, ja varas piedāvātais valsts attīstības ceļš būs pieņemts (pat pie klusējošas vienošanās) valsts vairākumam!
10. Tā tikai liekas, ka varas diktē "spēles noteikumus"; tā tikai liekas, ka varu turošie vada valsti! Ticiet Man, viss atkarīgs ne no varām, bet no tā, kā "mazie" cilvēki reaģē uz notiekošo, jo varas, lai kādas viņas būtu, vienalga ir šīs Tautas daļa, un paši par sevi atspoguļo visu to, kas notiek Etnosa dzīlēs (negribas teikt "sabiedrības", jo sabiedrība ir Tautas Dvēseles atveidojums [sļepok ?])!
11. Tādēļ pagātne, tagadne un nākotne bija atkarīgas un ir atkarīgas no tā, kādā LīdzZiņas līmenī atrodas "mazais" cilvēks un vai spējīgs ņemt uz sevi ATBILDĪBU par valsts nākotni, tātad, arī par savu nākotni; un tāda veida atbildības pieņemšana kļūst priekš viņa vēstures spriedums, kura bija ļoti skarba un stingra pret tām tautām, kuras neņēma vērā to, ka vēsture veidojas tomēr cilvēka iekšienē - PirmRadītāja Izpaustajā plānā!
12. Ticiet Man, ja "mazais" cilvēks pēkšņi sapratīs, ka viņš un neviens cits, ir ne tikai Tautas, bet arī ETNOSA PAMATS, spējīga izmainīt Pasauli, tad šī cilvēka iekšienē beidzot pamodīsies LĪDZRADĪTĀJS, spējīgs ņemt uz sevi ATBILDĪBU par visas cilvēces nākotni!
13. ES gribu pasvītrot to faktu, ka pat pats pēdējais "mazais" cilvēks, vienalga ir PirmRadītāja Izpaustais plāns un, ka katrā cilvēkā ir ielikta iespēja - dotas Tiesības radīt Jaunas pasaules, neatkarīgi no tā, kur un kādos apstākļos viņš piedzimis, jo LīdzJaunrades jūtas ir mantotas jūtas, glabājošās katra cilvēka Dvēselē!
14. Nedrīkst aizmirst pašu galveno - visi cilvēki ir Manis Izpaustie plāni, tādēļ starp cilvēkiem nav galveno vai "mazo" cilvēku, nav un nevar būt starp jums arī varasturošo, vadošu PirmRadītāja Izpaustos plānus, bet jo vairāk, vadošus viņu LīdzZiņu, kas runā pretim visiem Mūžības Kanoniem!
15. Vēlreiz gribu pasvītrot, ka visi Planētas cilvēki, pat tie, kuri ieradušies uz Zemes no citām Pasaulēm, ir Mani Izpaustie plāni un sevī nes LīdzJaunrades SPĒJAS!
16. Cilvēki vēsturiski izveidoja uz Zemes tās Pasaules Pirmmatrices pirmtēlu no kuras viņi atnāca Blīvajā plānā un šī VADĪBAS PIRAMĪDA (pievērsiet uzmanību: vadības Piramīda, bet ne varas) vienmēr sevī nesa daudzlīmenīgas Telpas īpašības un pakļaušanos augstākstāvošam LīdzZiņas līmenim!
17. Izpratņu samainīšana noveda pie tā, ka cilvēciskā izpratnē VADĪBAS Piramīda pārvērtās varas Piramīdā, kad neatkarīgi no iekšējās vai Augstākā "Es" (Garīguma Hierarhijas) attīstības līmeņa pie varas sāka nākt cilvēki ar zemu personīgās LīdzZiņas līmeni, izjaucoši Telpas Lielo Harmoniju!
18. Tas, kas tagad novērojams Blīvajā plānā, bet precīzāk - Piektās rases dzīlēs, tikai apstiprina, ka Telpas Lielās Harmonijas vai Izpausto plānu Harmonijas izjaukšana, noveda pie tā, ka cilvēka iekšējās Dualitātes pastiprināšanās kļuva par bremzēm tālākai civilizācijas attīstībai (pilnveidošanai), tātad, iemesls viņas iespējamai pašiznīcināšanai.
19. Paradoksāli, taču jūsu civilizācijas nākotne nekādi nav saistīta ne tikai ar varām, bet arī ne ar zinātniski tehnisko progresu, jo kā viens tā otrs nekādi neatspoguļojas uz atsevišķas personības (būtnes) LīdzZiņas izmaiņām, viņa LīdzZiņas iekšējās pasaules PILNVEIDOŠANU!
20. Tagadējās civilizācijas traģēdija, vispār, kā visu iepriekšējo, saistīta ar to, ka vairums cilvēku, vai PirmRadītāja Izpausto plānu, nepiedalās sabiedrisko attiecību formēšanā, tātad, nepiedalās valsts vadīšanā, bet tas noved pie tā, ka vairums bez "mazā" cilvēka aktīvas līdzdarbības, nekādi nevar izveidot Dievišķās VADĪBAS Piramīdu! Varas piramīda jau nekad nebija un nevar būt Dievišķa rīcība (promisel ?)!
21. Tādēļ visi "ISMi" bez Dieva piedalīšanās (nejauciet ar vārdu "reliģija", jo tagadējā reliģija un Dievs, cilvēku priekšstatos - visbiežāk, nesavienojamas izpratnes) nevar ilgi pastāvēt, jo izjauc Dievišķās regularitātes principus, kuri samainīti ar varas priekšstatiem, ar nepieciešamību vadīt cilvēcisko LīdzZiņu!
22. Lai ko arī runātu varu turošie cilvēki, kā arī varas nepaskaidrotu savas tiesības uz cilvēka LīdzZiņas vadīšanu, atrodot attaisnojumus cilvēces vēsturē, cilvēkiem nav nekādu tiesību vadīt citu Izpausto plānu LīdzZiņu.
23. Jāsaprot, ka Blīvajā un citos plānos, visam pamats ir VADĪŠANA , bet nekādi ne vara! Atšķirība šajos vārdos PRINCIPIĀLA, jo viens no tiem no Dieva, bet otrs no cilvēciskā lepnuma.
24. Vadīšana ir Dievišķās kārtības atspoguļojums, turpreī vara ir Garīgās vardarbības atspoguļojums, bet tas nozīmē, HAOSA.
25. Šodien (bet ES par to runāju jau astoņus gadus) nav nekā svarīgāka par "mazā" cilvēka LīdzZiņas formēšanu (PILNVEIDOŠANU), jo no šī cilvēka Garīgā līmeņa, tātad, no viņa aktīvas un nosvērtas pozīcijas un lēmuma, atkarīga Sestās rases nākotne (pasvītroju: no "mazā" cilvēka aktīvas pozīcijas, bet nekādi ne no varas, laicīgās vai reliģiskās)!
26. Viss, kas tagad notiek sabiedrībā, ir ne tikai pagātnes atbalsis, bet arī reālas bremzes, vai uzkrātie grēki un netikumi, kas neļauj cilvēkiem ieraudzīt, ka no viņu Brīvās Gribas Tiesību izpausmes atkarīgs pārāk daudz, tanī skaitā arī Planētas nākotne!
27. Atkārtoju: nekas nevar notikt šajā Telpā, ja neizmainīsies "mazā" cilvēka LīdzZiņa un kamēr viņš sevi NEAPZINĀSIES kā PirmRadītāja Izpaustā plāna daļu, tātad, Lielās Kārtības vai Dievišķās regularitātes daļu!
28. Pie tam, cilvēkam, sevi apzinājušos par Telpas Pirmmatrices daļu, jāsaprot, ka kārtība vai regularitāte necieš HAOSU un necieš tās mutvārdu vakhinālijas, kas veļas pār Manu Kustību, šodien esošu Jaunā Sākumu Sākuma dīglim!
29. ES neieteicu cilvēkiem apspriest no HAOSA izraisījušās formēšanas grūtības, tā Kārtības vai Augstākās Regularitātes KLASTERA, kurš drīz kļūs (un jau kļūst) VADĪBAS Dievišķās Piramīdas pamats, jo cilvēku uzdevums šodien - nodarboties ar sava iekšējā "Es" pilnveidošanu. Pagaidām ES redzu tikai ambīcijas, kam nav nekā kopēja ar Manu Izpausto plānu uzdevumiem!
30. ES taču brīdināju cilvēkus par to, ka ZVĒRESTS cilvēkus izdalīs "graudos" un "pelavās", taču šis sāpīgais process saistīts vispirms jau ar to, ka cilvēki aizmirsa par to, ka katrā cilvēkā ir Dievs un katram cilvēkam ir jāiziet grūtības LīdzZiņas evolūcijas ceļā līdz "cilvēka - Dieva" līmenim!
31. Par nožēlošanu, ļoti daudzi Mani Izpaustie plāni, pārdevušies Mamonam, nekādi nevar saprast, ka IZVĒLES laiks iesācies, un iesācies galīgi!

Atbilde uz jautājumu.

1. Kādas var būt kļūdas, ja visas tās virspusē? Galvenā no tām, ka cilvēki tā arī neiemācījās redzēt galveno, redzēt pamatu tam, kas nenovēršami tuvojas!
2. Jāsaprot, ka nekas nevar notikt bez Manas tiešas Piedalīšanās! Šos vārdus nekādi nevar saistīt ar tradicionālajām reliģijām, jo Mana reliģija vispirms ir Dvēseles stāvoklis, tādēļ meklējiet Garīguma saknes savā iekšienē, bet ne visdižāko Tempļu sienās!
3. Cilvēkiem nav jābīstas ielūkoties savā iekšienē un ieraudzīt sevī to, kas bija uzkrājies grēku un netikumu veidā, tas taču ir grūtais attīrīšanās ceļš!
4. Patiesības sajaukšana ar vārdiem, ļoti līdzīgiem Patiesībai, cilvēkus ved strupceļā, tātad, uz pašiznīcināšanos, jo Telpa izmainīsies pat tajā gadījumā, kad cilvēku vairākums teiks "NĒ"!
5. ES jau par to runāju, ka Man pietiekami pat divu procentu, no visa Planētas iedzīvotāju skaita, priekš tā, lai realizētu Savu Vareno Programmu un noformētu Sestās rases pamatu, taču tad atlikušajai iedzīvotāju daļai būs jāiziet atkārtots LīdzZiņas evolūcijas cikls, taču jau uz citām Planētām!
6. Spītīgā nevēlēšanās cilvēku vairākumam izdzirdēt Manus Vārdus, novedīs pie tā, ka, vēl nesen vienotiem pēc nacionālām pazīmēm, cilvēki būs spiesti šķirties nu jau uz visiem laikiem, jo vieni dosies uz Paradīzi, bet citi nolaidīsies uz "cilvēka-dzīvnieka" LīdzZiņas līmeni!
7. Viss tas skan ļoti skumji, bet ES jau sen runāju, ka BRĪVA cilvēka, BRĪVA izvēle priekš Manis ir argumentācija tam, kā nepieciešams rīkoties ar viņa likteni!
8. Tādēļ, atkārtoju, Manā Kustībā nedrīkst būt vardarbības un centienu uzstādīt kāda diktātu. Kustība kļūs Radītāja Kustība tikai tad, kad "mazais" cilvēks sapratīs, ka Dievišķā regularitāte vai VADĪBAS Piramīda, ir pēdējā un vienīgā Cerība uz GLĀBŠANU!
9. Manas Kustības pamats ir LīdzRadītāju sapulce, saprotošu un pieņēmušu Dievišķās kārtības noteikumus un VADĪBU, bet tas ir, pieņēmušu Sākumu Sākuma Piramidālo konstrukciju!

Avots: www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-22.10.12.html /pierakstīja Leonīds Maslovs /latviskoja, intuitīvi, Eslauma 23.10.2012.
Skatījumu skaits: 607 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: