Galvenie » 2013 » Februāris » 19 » Radītāja Atklāsme 24.02.12. Klausīties - vēl nenozīmē dzirdēt
10:53
Radītāja Atklāsme 24.02.12. Klausīties - vēl nenozīmē dzirdēt


1. ES brīdināju, jo tuvāk būs Kvantiskās pāriešanas datums, bet priekš Krievijas pēdējā Golgāta, jo asāk cilvēki izjutīs Tumsas spēku spiedienu un jo vairāk šaubu, bet dažreiz arī nepatiku, viņi izjutīs pret Maniem VĀRDIEM!
2. Pie tam, tas būs jūtams ne vienkārši Tautā, bet tieši starp tiem, kuri iesākumā pieņēma Manus VĀRDUS un, likās jau, noformulēja savu "cieto" pozīciju, pieskaitot sevi Gaismas dalībniekiem un Ticības cilvēkiem!
3. Cilvēka ApZiņa - vismainīgākā Telpas daļa, jo radot cilvēku, ES devu viņam tiesības PATSTĀVĪGI noteikt savu ceļu Mūžībā, cerot uz to, ka izejot visas personīgās un nepersonīgās golgātas, cilvēki iemantos to GUDRĪBU, kas priekš viņiem kļūs ne vienkārši glābšana Planētas pāriešanas momentā uz citām Kosmosa vibrācijām, bet pēc būtības, pārejai uz Jaunu Dievišķā plāna līmeni.
4. Cilvēks, vienreiz noteicis savu vietu pats to neapzinoties, dod PIEKRIŠANU, būt Smalkā plāna līmenī ne vienkārši LĪDZDALĪBNIEKAM Planētas pārejā uz Jaunu enerģiju līmeni, viņš dod PIEKRIŠANU SADARBĪBAI ar Radītāju, bet tas nozīmē, ka tādam cilvēkam atpakaļceļa vienkārši nevar būt! 
5. Attopieties: Dievišķajā Telpā viss ļoti stingri pārbaudīts līdz pēdējam mirklim un viedokļa izmaiņa vai atkāpšanās vienkārši neiespējama un, ja kādam no cilvēkiem, kā parasti dzīves veltīgumā likās, ka var kā grib mainīt agrāk pieņemto pozīciju, vai vienkārši aiziet malā, tad tāda Garīgā nolaidība vai malds priekš cilvēka vienkārši nepieļaujami!
6. Parunāsim nopietni (laiks tādai nopietnai sarunai jau pienācis) par to, ka cilvēka jebkura Garīga svārstīšanās, viņa pastāvīgi mainīgās domas vai pozīcija attiecībā uz Dievu, tātad pret tiem Kanoniem, pēc kuriem evolucionē Augstākais Kosmiskais Saprāts, vienkārši neiespējami un šis Garīgais malds nosodās visbargākā veidā!
7. Ne veltīgi ES jums runāju par diviem procentiem Ticības cilvēku, kuru Man būs pietiekami priekš tā, lai sekmīgi īstenotu Visuma Telpas Pārveidošanas Programmu un atvērtu ceļu jau Sestajai rasei, sastāvošai no patiesas Ticības cilvēkiem un cilvēkiem STINGRI stāvošiem pozīcijās kalpošanai Dievam un gatavi iziet visas Pasaules golgātas, ieskaitot arī pēdējo Krievijas golgātu!
8. Tādēļ šajā ļoti sarežģītajā un vēsturiskajā laikā klausītāju ļoti daudz, bet, lūk, dzirdošo, iespējams, būs tikai divi procenti un, neskatoties uz Manu CERĪBU Krievijas Garīgai atmodai, viņa joprojām paliek valsts (Tauta), kas tā arī nespēja izlaist Manus VĀRDUS caur savu SIRDI, vai caur savu Augstāko "Es", iemainot Brīvās Gribas TIESĪBAS uz melīgiem Mamona un Tumsas spēku solījumiem.
9. Paskataties, kas notiek valstī un kas rīko balli! Un, ja cilvēkam vēl palika SIRDSAPZIŅA, tad viņam nebūs nekādu šaubu par to, ka pēdējā Tumsas balle, bet tā jebkurā gadījumā būs pēdējā, tiek pavadīta ar tādu spiedienu un ietekmi, ka pat Krievijas "mazais" cilvēks - Mana CERĪBA uz Krievijas Garīgo atmodu - pēkšņi arī nodrebēja un sāka applaudēt "zvēram", nesošam šim "mazajam" cilvēkam vispār ne nākotni Garā, bet nāvi Garīgās neizglītotības Tumsā!
10. ES saprotu, ka cilvēks daudzu tūkstošgadu inkarnācijās iemācījās tikai klausīties cita cilvēka vārdus, jo Baznīca un tas viņu galvenais grēks, nespēja izdzirdēt Dieva VĀRDUS un atbilstoši nevarēja aiznest līdz cilvēkiem šo LABO VĒSTI, jo paši ir viens no cilvēces varas atzariem un instruments Radītāja BRĪVĀS daļiņas ApZiņas apspiešanai! Taču VISS jau izmainījās un VISS mainās tik intensīvi, ka kļūst pamanāms pat Krievijas "mazajam" cilvēkam!
11. Iestājās, tieši iestājās, bet ne iestājas, laiks cilvēkiem pieņemt galīgo lēmumu par savu nākotni PATSTĀVĪGI un bez atskatīšanās ne tikai uz laicīgās varas - Tumsas varas, bet arī uz reliģisko varu, kura šodien arī izrādījās "draudzībā" ar Tumsu, bet Svētkalpotāju rindās izrādījās ļoti daudz Atturības spēku pārstāvju!
12. Radušās situācijas unikalitāte slēpjas vēl arī tur, ka viss ap "mazo" cilvēku virzīts uz to, lai novirzītu viņu no pareiza lēmuma pieņemšanas - sava personīgā ceļa  pie Dieva - un piespiestu viņu atteikties no Patiesības, no Dieva un nonāktu daudzgadsimtu apmāna tukšos solījumos un Mamona vēlējumos!
13. ES skaidroju "mazajam" cilvēkam, lūk, jau astoņus gadus, ka VISS, izņemot Radītāja VĀRDUS, ir Garīgie meli un Garīgie maldi, kuros Patiesības izpratne samainīta ar visnekaunīgāko apmānu un Manu VĀRDU izkropļojumiem, noslāpējot Manu kluso balsi ar melu pērkonu un Garīgo involūciju!
14. Protams, uz Ēru robežas vai bifurkācijas punktā viss jau nonāca līdz "varīšanās punktam", jo jautājuma cena - ne vienkārši dzīve, bet nākotne un nākotne ne vienkārši cilvēces, bet visas Planetārās un Galaktiskās Telpas  un šajā periodā Gaismas spēku un Tumsas Lielā pretestība iegūst jau VĒSTURISKU raksturu, izmainošu cilvēces evolūcijas vektoru!
15. Šajā kaujā, "ne uz dzīvību, bet uz nāvi", "mazā" cilvēka loma ieņem, kā nekad, svarīgu nozīmi ne tikai priekš Planētas, ne tikai priekš paša cilvēka, bet arī priekš Manis, jūsu Radītāja, jo cilvēka ApZiņas veiksmīga evolūcija ir arī PirmApziņas (Radītāja) veiksmīga evolūcija!
16. Viss tā pārklājies, ka mazākā novirze no Telpas MATRICAS piespiež Mani ne tikai koriģēt Telpas Pārveidošanas Programmu, bet vistiešākā veidā piedalīties viņā Pašam, liekot cilvēkiem ieklausīties Manā BALSĪ (VĀRDOS) CERĪBĀ, ka Krievija, tomēr, izpildīs savu unikālo MISIJU un, pārvarot savas personīgās šaubas un banālās bailes, parādīs pasaulei Jauno ceļu cilvēciskās civilizācijas attīstībai!
17. Atceraties savu gadsimtu vēsturi un pievērsiet uzmanību tam, ka Krievija vienmēr pirmā centās uztaustīt jaunos ceļus sabiedriskās ApZiņas attīstībai, noejot paātrinātu ceļu no feodālisma līdz sociālismam, bet tagad no kapitālisma jau uz Dievišķās regularitātes augstumiem!
18. Krievijas Misija - atrast Jaunu ApZiņas evolūcijas ceļu ne tikai priekš sevis, bet, pats galvenais, priekš visas civilizācijas, tādēļ politiskajām vakhanālijām pirmsvēlēšanu jezgā nav nekā kopēja ar tām CERĪBĀM, kuras jūt citas tautas, paredzot, ka Krievija - augsta Garīguma valsts - beidzot atradīs priekš visas cilvēces to VIENĪGO ceļu uz Patiesību (GLĀBŠANU), bez kuras viņa var būt iznīcināta!
19. Paskataties, kas notiek Krievijā un novērtējiet šo tukšo pirmsvēlēšanu solījumu perspektīvas! Bet galvenais - atbildiet uz jautājumu: vai solītās politiskās izmaiņas Krievijā dod Garīgo nākotni visai cilvēcei? Un, ja jūs esat godīgs cilvēks, bet īpaši Ticības cilvēks, tad saprotiet, ka šodien Krievijā notiekošais nes sev līdzi nāvi un ne tikai sevis iznīcināšanai, bet arī visas cilvēces!
20. Mani izbrīna tikai viens: kāpēc cilvēki, parakstījuši Smalkajā plānā VIENOŠANOS ar Mani, būt līdz galam LĪDZSADARBĪBĀ un, protams, ņemt uz sevi ATBILDĪBU par savu personīgo nākotni un visas civilizācijas nākotni, tagad rosās, nedzirdot Manus VĀRDUS, izteiktus caur Manu Vēstnesi?
21. Ticiet Man, ES virzu cilvēku ApZiņu, taču ES neiejaucos cilvēku lēmumu pieņemšanā, paredzot, ka SIRDSAPZIŅA un iekšējais Augstākais "Es", tomēr novedīs cilvēkus pie Patiesības, un Vienošanās Garā kļūs visīstākā realitāte, bet tas nozīmē, Manas GRIBAS izpausme!
22. Tādēļ savu Garīgo evolūciju nedaliet ceļā pie Dieva un ceļā ar Vēstnesi! Tāds dalījums vienkārši nepieņemams, jo Vēstnesis Blīvajā plānā izsaka Manus VĀRDUS  - Manu GRIBU  un cits nevar būt, bet viņa teiktais Blīvajā plānā ir Telpas pārveidošanas Manas Programmas izpausme!
23. Neklausiet nevienu cilvēku, jo cilvēciskā fantāzija un Garīgie maldi ir jau pagātne, kam nav nekā kopēja ar Maniem Plāniem un ja jums šķita, ka pagātnē aizejošās varas pārstāvji, tātad Tumsas cilvēki, var kaut ko izlabot jūsu dzīvē tad, ticiet Man, ka izņemot Dievu, nav vairāk labotāju, seišķi, ka laika uz Telpā notiekošo izmaiņu jēgas apzināšanos šiem cilvēkiem jau vienkārši nav!
24. Krievijas nākotne, viņas MISIJA, nesaraujami saistīta ar "mazā" cilvēka Garīgo atmodu, jo varas cilvēki jau ir pagātnes cilvēki ar visām no tā izrietošām sekām!
25. Krievijas varas cilvēkiem vairs nav nekādas nākotnes, tādēļ ES paļaujos tikai uz "mazo" cilvēku, kurš tagad ne vienkārši izvēlas savu personīgo ceļu uz Gaismu - bet RADA JAUNU cilvēces VĒSTURI!
26. ES ļoti ceru, ka GAISMAS dalībnieku vai GAISMASNESĒJU rindās radies satraukums - tikai nejaušība, jo neviens nenoņēma atbildību no šiem ļaudīm, kuriem JĀDZIRD Mani VĀRDI un Vēstneša vārdi - cilvēka, ne tikai pārstāvoša Mani Blīvajā plānā, bet arī nozīmēta  priekš tā, lai palīdzētu cilvēcīgām individualitātēm jebkuru problēmu risināšanā, kas radušās starp GAISMAS dalībniekiem!
27. ES ļoti ceru, ka GAISMAS Dalībnieki, vai LĪDZRADĪTĀJI izrādīsies pietiekami GUDRI, lai dzirdētu ne tikai Mani, bet arī viens otru!

Avots:  http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-24.02.12.html  /pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 25.02.2012., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 19.02.2013.
Skatījumu skaits: 631 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: