Galvenie » 2013 » Februāris » 24 » Radītāja Atklāsme 25.04.12. Cilvēks - līdzība Dievam
14:03
Radītāja Atklāsme 25.04.12. Cilvēks - līdzība Dievam
Radītāja Atklāsme 25.04.12. Cilvēks - līdzība Dievam
                 
--------
     CILVĒK! LĪDZCILVĒK!

   LŪDZU, ieinteresēti izlasīsim šo Radītāja Vēstījumu! ATVĒRSIM savas actiņas un palūkosimies uz SEVI kā LĪDZĪBU DIEVAM!
   DIEVAM - MĪLESTĪBAI! Ko mums katram saka SAVA  Mīlestības-Dieva daļiņa? Rīkosimies atbilstoši savai Dievišķajai daļiņai! Planēta-Zemesmāte, uzmanīgi raugās mūsos, palīdzību gaida! Gavilēsim! Zināšanām Ceļu Vērsim! Lai ZIN katra dzīvībiņa: Dieva Gadā Dieva Darbi VEICAMI, lai var visi Pulciņā Ražas Svētkus nosvinēt Smalkajā - Jaunās Zemes pasaulē!

   Es nesmēju nabagam, Ne nabaga bērniņam:
   Es nebiju sav' mūžiņu Ar rociņu apraudzīj's. (LD, 31202)

Vissirsnīgākos Sveicienus! Tev - CILVĒK! LĪDZCILVĒK! Sūta Brīnišķīgās, Dievišķīgās informācijas latviskotāja,
Eslauma /29.04.2012/.
.-------

     Radītāja Atklāsme 25.04.12. Cilvēks - līdzība Dievam

1. ES nepārstāju atkārtot par to, ka sākas LAIKS viskopīgai APSKAIDRĪBAI , bet tas nozīmē, ka katrs cilvēks, kurš saskārās ar Manām Zināšanām, sāk patstāvīgi izprast Patiesību - izprast Dievu!
2. Taču, kad skan šie VĀRDI, daudziem cilvēkiem, tomēr, neizdodas radīt sevī priekšstatu par skaidru un patiesu Dieva tēlu vai attēlu, jo daudzās tūkstošgadēs cilvēki tik ļoti attālinājušies no Manis, tieši no Manis, kā Visaugstākā, ka tagad tuvoties Man un apzināties sevi esam kā Dievišķās Telpas daļiņu, daudziem tas vienkārši neizdodas.
3. Neskatoties uz to, ka visās pasaules reliģijās daudzkārtīgi skan vārdi par to ka cilvēks radīts vai veidots līdzībā Radītājam, šī Lielā līdzība paliek tikai vārdos, vai labākā gadījumā ikonās/svētbildēs, taču nekādi ne cilveka ApZiņā, visīstākajā fraktālajā līdzībā PirmRadītājam!
4. Tādēļ, viss tas, kas notiek uz Planētas Zeme, ieskaitot karus lokālus un pasaules mēroga, nekādi nevar būt saistīts ar Radītāju, Mīlestību radošu un tikai ar Mīlestību, bet saistīti, vai labāk teikt, ir rezultāts kaut kam nesaprotamam un neizskaidrojamam priekš cilvēkiem, bet viegli atklājams, ja cilvēki atgiezīsies pie personīgās radīšanas sākotnes!
5. Vispirms gribu atgādināt to, ko ES runāju daudzas reizes: cilvēki bija Manis radīti, bet pēc tam izpaudās Blīvajā plānā daudzu iemeslu dēļ, bet vispirms tādēļ, lai ES PATS varētu izjust PERSONĪGO RADĪBU izejot visus ApZiņas pilnveidošanas etapus līdz LīdzRadītāja līmenim, bet pēc tam arī PAŠA RADĪTĀJA!
6. Tādēļ atkal nāksies (priekš cilvēku ApZiņas) atgriezties pie PAŠA PIRMRADĪTĀJA jēgas un būtības izskaidrošanas, jo ir ļoti svarīgi sniegt cilvēkiem saprašanu, ne pārāk noslogojot viņu ApZiņu, kas tad, tomēr, ir RADOŠAIS Sākumu Sākums - kas tad ir PIRMRADĪTĀJS, līdzības kuram ir visi cilvēki uz Zemes bez izņēmuma!
7. Iepriekšējā Diktātā vai Vēstījumā/Atklāsmē ES jau sāku runāt cilvēkiem par to, ka NEIZPAUSTAJĀ plānā , par kuru zinātne var tikai nojaust, jo fiziskie likumi nevar tikt izmantoti priekš Mūžības Kanonu aprakstīšanas, eksistē daudzlīmenīgs VAKUUMS, kura pilnības virsotne esmu ES, ABSOLŪTS vai Absolūtais Vakuums!
8. Izsakoties vēl vienkāršāk, var teikt, ka ir NEKAS, kas eksistē visur un visā un rada VISU, ieskaitot arī Pasaules, saskaņā ar Mūžības Kanoniem, stingrā atbilstībā TELPAS MATRICAI!
9. Tādēļ viss tas, ko novēro cilvēki uz Planētas, ir tās MATRICAS PILNĪBAS izpausme, kura nosaka VISA celtniecības un attīstības Programmu, ieskaitot visu dzīvo un nedzīvo uz Planētas Zeme!
10. Vērsiet uzmanību uz to, ka, saskaņā ar Telpas Matrici, uz Planētas viss tā SABALANSĒTS, VISS izveidots ar tādu HARMONIJU, ka šo pilnīgo Planētu citādi kā PARADĪZE nosaukt nevar!
11. Šajos Augsākās Harmonijas un Mīlestības apstākļos arī bija radīts cilvēks pēc līdzības Man un šī līdzība ietverta tur, ka cilvēki kļuva daļiņas Lielā Radošā Sākumu Sākuma (PIRMRADĪTĀJA) gologrammā.
12. Bet tas nozīmē (pēc jūsu, jau fiziskajiem likumiem), ka jebkura šīs gologrammas daļa nes sevī visas VIENOTAS (VESELAS) gologrammas īpašības, tātad, arī spēju RADĪT, izpaužot Brīvās gribas TIESĪBAS!
13. Nepieciešams īpaši pasvītrot, un tas galvenais, ka visa cilvēku aptverošā Telpa, ieskaitot VISU dzīvo un nedzīvo, RADĪTA, kā jau ES teicu, STINGRĀ atbilstībā Matricai (Programmai), kur noteicošais faktors ir PirmMīlestība un Augstākā Harmonija!
14. Un tikai cilvēks, radīts pēc Manas līdzības, tika apveltīts (kā arī ES PATS) iespējām, bet precīzāk, nepieciešamību personīgai PILNVEIDOŠANAI, vai savas ApZiņas EVOLŪCIJAI, kuras procesā viņš sev apkārt formē (uz Planētas) jau pilnīgi jaunu Telpas Matrici!
15. ES aicinu vērst uzmanību uz to, ka NEKAS nevar izmainīties Telpā, jo VISS izveidots vai radīts saskaņā ar pilnīgajiem Mūžības Kanoniem un pēc Programmas, saskaņā ar Telpas Matrici un tikai cilvēkam dotas Brīvas gribas TIESĪBAS, bet tas nozīmē, TIESĪBAS izmainīt šo Matrici, vai Telpas Pamatu Pamatu.
16. Nekas nemainās un nevar izmainīties uz Planētas bez Manas GRIBAS izpausmes! Tikai cilvēkam - vienīgajam Visumā - ES, jūsu Radītājs, devu TIESĪBAS savas evolūcijas procesā saformēt LīdzRadītāja LīdzZināšanu, tātad, LīdzZināšanu  PirmRadītāja daļiņai, kura, izejot visus Augstākās GUDRĪBAS Skolas etapus, varētu pietuvoties Garīgās PILNĪBAS Augstienēm un pie Garīgās APSKAIDRĪBAS apzināties sevi kā daļiņu Radošā Sākumu Sākuma!
17. Tādēļ ES sāku runāt par to, ka Telpa ieguva izkropļotu apveidu tikai no tā, ka cilvēki vēl neapzinājās to, ka radīti pēc līdzības PirmRadītājam, viņi apveltīti tādām kā Man, iespējām radīt!
18. Iespēja RADĪT ir katrā cilvēkā, taču tā apzināšanās, ka šī DĀVANA var nest ne tikai Jaunrades prieku, bet arī visas iedomājamās un neiedomājamās nelaimes, cilvēce tā arī neapzinājās!
19. Par nožēlošanu, šī APSKAIDRĪBA pie cilvēkiem atnāk ļoti lēnām un tūkstošiem gadu laikā dažiem no viņiem tā arī neatnāca!
20. ES neatsakos no SAVIEM vārdiem, ka priekš Manis svarīga visdažādākā cilvēces pieredze, taču ES neatsakos arī no tā, ka, par cik PILNĪGAS daļiņas, par tik arī PILNĪGS VESELUMS!
21. Taču, ticiet Man, ir pieredze GUDRĪBAS uzkrāta, ir viedokļa formulējums, tomēr, visam jāiziet caur cilvēka visdziļāko izzināšanu pašam sevi un tad viss nodoms pieņems apdomību, nepieļaujošu ne tikai tikumības un morāles krišanu, bet pat arī elementāru Garīgo maldīšanos!
22. ES saprotu, ka daudzi cilvēki no reliģijas "sasildīja un turpina sildīt rokas"  uz cilvēku nesapratnes par savu (augsto) uzdevumu un ar šiem cilvēkiem Man vēl stāv priekšā atsevišķa saruna. Taču vienkāršie ļaudis, tanī skaitā nosaucoši sevi baznīcai piederīgiem, nedrīkst būt statuja, bet pieņemot vienu vai otru reliģiju, vispirms parūpēties par savu Garīgo PILNVEIDOŠANOS, jo tikai lūgšanas un baznīcas rituālu zināšana vien, kā zināms, svētumu vai Garīgumu nepavairo!
23. Ticība Dievam - tas vispirms ir iekšējais darbs, iekšējā Garīguma veidošana, neskatoties uz paša cilvēka kārdinājumiem! Ticiet Man, visi tikumiskie un morālie kropļojumi cilvēciskajā sabiedrībā ir tiešas sekas ļaunumam, radītam no pašiem cilvēkiem.
24. Krievija, kā neviena cita valsts, iziet šo golgātu, radot tās pati, joprojām cenšoties uzcelt uz Planētas savu personīgo un neatkārtojamo ceļu!
25. ES devu šīs valsts Tautai tādas Tiesības, jo saprotu, ka Svētajai Krievzemei jāatgriežas Izpaustajā plānā, taču tikai pēc viskopīgas nožēlošanas un viskopīgas APSKAIDRĪBAS.
26. ES ticu, ka šobrīd eksistējošā Krievijas Tauta beidzot spēs saprast savu Vēsturisko lomu Planētas cilvēku LīdzZiņas formēšanā līdz LīdzRadītāja līmenim un pirmie nodemonstrēs cilvēces JAUNO RELIĢIJU balstītu uz cilvēka apzināšanos to, ka viņš ir Radoša PirmRadītāja līdzība.
27. Modinot cilvēkus domāt LīdzRadītāja kategorijās, ES gribu pagiezt viņu domāšanas vektoru uz saprašanu katram cilvēkam savu IZREDZĒTĪBU, jo visā Visumā tikai cilvēkam dotas TIESĪBAS PILNVEIDOTIES vai EVOLUCIONĒT patstāvīgi, un šīs TIESĪBAS dodas tikai Manis izredzētiem.
28. Aicinu jūs ļoti uzmanīgi izturēties pret Maniem vārdiem par to, ka Izpaustā Pasaule eksistē uz Smalkā plāna Matricas pamata, bet tas nozīmē, ka priekš cilvēkiem (kā arī priekš visa esošā) pirmējais ir Smalkais plāns.
29. Tādēļ, pēc iespējas biežāk vēršaties pie sava Smalkā plāna, pie sava iekšējā "Es" un tad visas atbildes atnāks negaidīti un vienmēr grūtā brīdī!
30. Ticiet Man, ka Smalkajā plānā cilvēki mūžīgi un izpausme Blīvajā plānā (dzīve) ir tikai kārtējā nodarbība Augstākajā Gudrības Skolā, kuru iziet un saņemt LīdzRadītāja LīdzZināšanas līmeni, vienalga nāksies visiem un īpaši Krievijā.
31. Cilvēki tagad jau var dzirdēt pirmos Kvantiskās pārejas "pērkona" dārdus. Tas jūsu Smalkais plāns signalizē par to, ko tieši nepieciešams steidzami darīt priekš Izpaustā plāna glābšanas, tādēļ pret savu iekšējo "Es" izturaties ar visu nopietnību, jo cilvēks nevar būt ienaidnieks pats sev!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-25.04.12.html /pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 29.04.2012., latviskojums ievietots: http://spekavots/ucoz/ru/ 24.02.2013.
Skatījumu skaits: 711 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: