Galvenie » 2012 » Decembris » 14 » Radītāja Atklāsme 27.03.12. Garīgās apgaismības BRĪNUMS
01:12
Radītāja Atklāsme 27.03.12. Garīgās apgaismības BRĪNUMS
Radītāja Atklāsme 27.03.12. Garīgās apgaismības BRĪNUMS

1. Tuvojas beigām Garīgo meklējumu laiks un Krievijas Tauta beidzot sāk saprast ne tikai savu lomu cilvēces Jaunajā vēsturē, bet galvenais, Lielo ATBILDĪBU, pašas cilvēces priekšā, kas pa spēkam tikai Diženai Tautai!
2. Šodien, cilvēces acu priekšā, notiek cilvēku pārveidošanās BRĪNUMS, apvienotu ne tikai pēc teritoriālām pazīmēm, vai asins līniju, bet Garā apvienotu, tas ir, ticiet Man,  ievērojami augstāk par visiem cilvēku pieņemtiem likumiem un saskaņošanām, jo cilvēkiem ir VIENOTĪBA Dievā - tas, ko līdz šim neizdevās sasniegt nevienai pasaules reliģijai!
3. Krievijas ļaudis sāk formēt Garā Vienotu Tautu, pie kam šī Jaunā izpratne "TAUTA" dotajā gadījumā neatbilst nevienam šī vārda izpratnes skaidrojumam vārdnīcās, tādēļ, ka Garā formējas pilnīgi jauns priekšstats par cilvēka radīšanas jēgu, jo Sākumu vienotājs kļūst vārds "DIEVS"!
4. Pastāvīgs, bet labāk teikt, daudzgadsimtīgs PATIESĪBAS meklējums, bet tas ir, Radītāja, vai Visaugstākā, var vainagoties panākumiem tikai vienreiz, ja vienas Tautas ļaudis, ignorējoši visus cilvēciskos noteikumus, jo par likumiem tos nosaukt ļoti grūti, paceļas savos Garīgos meklējumos līdz APGAISMĪBAI, tātad, līdz līmenim, pilnīgi neparastam priekš "mazā" cilvēka - līdz KRISTUSAPZIŅAS līmenim!
5. Bet tas kļūst iespējams tikai tad, kad cilvēki pārveidojas kā Garā Vienota Tauta un formē ne tikai cilvēkus izglītojošu Jaunu struktūru un formē Jaunu pasaulizpratni un saprašanu par savu piedrību Dievam, bet tas, savukārt, kļūst iespējams tikai tad, kad visi šīs Tautas ļaudis sāk izveidot savā ApZiņā jaunus priekšstatus par cilvēka dzīves jēgu un, galvenais, sāk priekš savas Tautas formēt, tātad arī priekš visas cilvēces, Jaunu, Viena Dieva un vienas Garā vienotas cilvēces daudzpolāru pasauli.
6. Ticiet Man, jūsu Radītājam, ES vēl nekad nerunāju ar cilvēkiem, precīzāk, pagaidām, ar vienu Tautu, tik atklāti par cilvēku misiju Mūžībā, jo rakstītais pat Vecās Derības tekstos tā arī paliek nepieprasīts mūsdienu cilvēku ApZiņās, pieņēmušu reliģiskos priekšstatus (visu pasaules reliģiju) tikai morālo un tikumisko kritēriju kvalitātē un neuzskatošu tos, kā iespējas cilvēka Garā savienošanai ar Pašu RADĪTĀJU!
7. Un tikai tagad pienācis tas brīdis, kad daļa cilvēces nonāca (atkārtoju: Garā) pie iespējas ne tikai patstāvīgi pieņemt vai nepieņemt reliģiskos priekšstatus par Augstāko Kosmisko Saprātu, taču pacēlās arī līdz līmenim Garīgai savienībai ar PirmRadītāju!
8. Šodien Krievijas ļaudis pacēlās uz to Garīgās evolūcijas līmeni, kas ļauj ne tikai saprast Dievišķo nodomu, bet arī ieraudzīt iespējas LĪDZSADARBĪBAI ar Pašu Visaugstāko!
9. Krievijas ļaudis (Tauta) pēc ilgiem meklējumiem un visām iedomājamām un neiedomājamām Golgātām pēdējās simtgadēs, spēja pacelties (ticiet, tā ir Īsta PATIESĪBA) līdz Garīgās PILNĪBAS līmenim, atļaujošam pagaidām tikai šai Tautai (bet precīzā, viņas Gaišajai daļai), ieraudzīt iespējas LĪDZSASKAŅAI ar Dievu, cilvēki sāk redzēt Dievu sevī!
10. Krievijas ļaudis (Tauta) beidzot īstenoja, un īstenoja PATSTĀVĪGI, Garīgās pārveidošanās BRĪNUMU, paceļoties savā Garīgajā evolūcijā, spēja ieskatīties Dievam acīs un viņās ieraudzīt sevi un, beidzot, apzināties sevi kā VESELĀ daļu!
11. Bet tas iespējams vien tad, kad cilvēki, atmetot visus sanesumus, kas gadsimtiem krājušies un turēja iekaltu viņu BRĪVĀS gribas izpausmi, apzinās sevi ne vienkārši kā Dievišķās Telpas daļu, bet visīstāko PirmRadītāja daļu, bet tas nozīmē, apzinās sevi Dieviem esam Dieviem Izpaustajā plānā, spējīgiem pārveidot Pasauli!
12. Šī Dievišķā Garīgā APGAISMĪBA atnāk tikai tiem cilvēkiem vai tikai tām Tautām, kuras daudzgadsimtīgu Patiesības  meklējumu rezultātā nonāk pie sapratnes (caur savienošanos ar Dievu), ka Ptiesība ir ne vienkārši Dievs, bet Patiesība ir pats cilvēks, jo viņš sevī nes galveno sastāvdaļu - daļu Paša PirmRadītāja!
13. Šī Dievišķā Garīgā APSKAIDRĪBA ir Pirmmīlestības izpaudums, jo viņa dod cilvēkam iespēju sajust sevi Varenajā KOSMOSĀ pilnīgi pa jaunam un šī Garīgās VIENOTĪBAS ar Dievu sajūta arī ir Pirmmīlestība, jo tikai viņa aizved pie APGAISMĪBAS, ka visa cilvēka apkārtne, ieskaitot arī pašus cilvēkus, ir PirmRadītāja RADĪBAS PILNĪBA, bet galvenais, ir Viņa Paša izpausmes Izpaustajā plānā!
14. Šī pilnīgā Pasaule - tā Paradīze, PirmRadītāja izveidota (ir arī Viņa izpausme) sāk formēt cilvēkā Gara Pirmmīlestību, kuru var izpaust tikai Pats PirmRadītājs Savam Radījumam, bet tas ir, cilvēkam, kā Paša Dieva Rdījuma KRONIM!
15. Tikai iedomājieties: Garīgās APGAISMĪBAS BRĪNUMS, tagad izpaužas katrā šīs Dižās Tautas cilvēkā, kurš cienīgi izgājis visas Golgātas, pacēlās savā Garīgajā pilnībā līdz Garīgās APGAISMĪBAS līmenim, bet tas nozīmē, pacēlās līdz KRISTUSAPZIŅAS līmenim, kas ļauj sevī redzēt Dievu un beidzot saprast, ka Garīgā pārveidošana arī ir sevis kā Radītāja daļas APZINĀŠANĀS!
16. Ticiet Man, Izpaustajā plānā nav nekā svarīgāka par Garīgās APGAISMĪBAS BRĪNUMU, jo tas atnāk tikai tiem ļaudīm, kuri cilvēciskās dzīves veltīgumā spēja sasniegt Garīgo transmutāciju.
17. Bez Garīgās transmutācijas nevar notikt nekāda Garīgā APGAISMĪBA un sapratne tam, ka cilvēks ir ne vienkārši Radītāja fraktālā līdzība, bet ka viņš ir daļa, pie tam visaktīvākā, Paša Radītāja RADOŠĀ daļa un, ka cilvēka nodoms nevar būt nepiederošs Radītāja NODOMAM!
18. Pats galvenais, ka Krievijas Tautas Garīgās APGAISMĪBAS BRĪNUMS  īstenojas šodien pārsteigtās cilvēces acu priekšā un šis BRĪNUMS slēpjas tur, ka Krievijas ļaudis formē Jaunus priekšstatus par cilvēka dzīves jēgu un par cilvēka vietu Telpas MATRICĀ!
19. Krievijas ļaudis (Tauta) šodien rada Jaunu pasaules reliģiju, nonākot pie apzināšanās, ka cilvēkam vienkārši pienākums, jo tā ir viņa eksistences vide, dzīvot pēc Mūžības KANONIEM, kā jebkurai PirmRadītāja daļai ne tikai uz Planētas vai Galaktikā, bet visā Varenajā Kosmosā!
20. Krievijas ļaudīm (Tautai) šodien atnāk Garīgā APGAISMĪBA, ka viņi un visa cilvēce uz Planētas Zeme ir neatņemama Radīšanas Telpas daļa, atklājot viņās tās iespējas vai spējas, kas ieliktas katrā cilvēkā ar kurām PirmRadītājs varēja apveltīt tikai Savu Radījumu, tikai Savas personīgās daļiņas, tikai Pats Sevi!
21. Garīgās APGAISMĪBAS BRĪNUMS, atkārtoju, atnāk tikai tiem ļaudīm (Tautām), kuras, izejot grūto personīgās attīrīšanās vai pārveidošanās ceļu, kļūst spējīgas ieraudzīt PirmRadītāja NODOMA dziļumu un, protams, savu vietu Mūžībā!
22. Garīgās APGAISMĪBAS BRĪNUMS atnāk tiem, kuri sevī atklāj Jaunu pasauli - nodomu pilnības Pasauli, tātad, PirmRadītāja nodomu!
23. Krievijas ļaudis (Tauta) nonāca pie tā Dievišķā nodoma līmeņa, kurš atšķiras no parasta cilvēka nodoma, jo viņi jau apzināti noskaņoti uz visu Mūžības KANONU ievērošanu atbilstoši Pasaulbūves struktūrai!
24. ES domāju, ka Krievijas ļaudis gatavi būt LīdzRadītāji tai Jaunajai realitātei, kas saucas Dievišķā regularitāte, bet ES īpaši paļaujos uz tiem no viņiem, kuri deva PIEKRIŠANU būt LīDZSASKAŅĀ ar Mani!
25. Ticiet Man, ka godājamāka un svarīgāka uzdevuma priekš cilvēka nevar būt, jo tā ir LĪDZJAUNRADE ar Radītāju!
26. Šodien Mans NODOMS - jūsu Radītāja NODOMS - ietverts tur, lai Krievija nonāk pie APGAISMĪBAS vai sapratnes par savu vietu Mūžībā un saprastu to, ka uz Laikmetu robežas ES gaidu cilvēkus, kuri cienīgi, izejot visas Blīvā plāna Golgātas, spētu pacelties līdz Kristusapziņas līmenim!
27. Tieši šie ļaudis arī sastādīs Sestās rases pamatu, izejot eksterni Kvantiskās pārejas Eksāmenu un parādot visai cilvēcei Garīgās AGAISMĪBAS BRĪNUMU!

( www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-27.03.12.html / pierakstīja Leonīds Maslovs / latviskoja, intuitīvi, Eslauma 28.03.2012.)
  
Skatījumu skaits: 576 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: