Galvenie » 2013 » Marts » 14 » Radītāja Atklāsme 28.08.11. Apskaidrība neatnāk uzreiz.
08:51
Radītāja Atklāsme 28.08.11. Apskaidrība neatnāk uzreiz.
Radītāja Atklāsme 28.08.11. Apskaidrība neatnāk uzreiz.

1. ES ļoti uzmanīgi vēroju, cik sarežģīti un pavisam ne viennozīmīgi notiek cilvēka – LīdzRadītāja Apziņas formēšanās, jo priekš cilvēkiem Dievišķā apskaidrība ir sarežģītas iekšējās cīņas rezultāts caur neticību, caur personīgo netikumu un aizspriedumu pārvarēšanu.
2. Ticiet, ES novēroju DUĀLĀS Dievišķās Būtības (cilvēka) iekšējo cīņu, ne vienkārši intereses vai ziņkārības dēļ, bet tādēļ, lai ieraudzītu nedrošos apskaidrības asniņus un cilvēcīgās patstāvības izpausmes un palīdzētu cilvēkam ar priekšā pateikšanu vai padomu kā tādos, patiešām sarežģītos, Jaunu augstu vibrāciju apstākļos veikt to pārliecinošo un vienīgo (bet dažiem no jums tas var izrādīties patiešām vienīgais) soli un neatkāpties bezvēsts bezdibenī.
3. ES cilvēkus brīdināju par to, ka nosvērtība un apdomība viņiem ir kategorija cilvēka APZINĀTA EVOLŪCIJA, gatava pieņemt ne tikai savu personīgo KRUSTU, bet vēl arī KOLEKTĪVĀS PIRMAPZIŅAS KRUSTU, bet tas nozīmē, Tautas Garīgās Vienošanas KRUSTU!
4. ES ne veltīgi atkārtoju vārdu „KRUSTS”, jo APZINĀTA LĪDZDALĪBAS pieņemšana Dievišķajā RADĪTĀJA NODOMĀ uzliek Blīvā plāna cilvēkam milzīgu ATBILDĪBAS slodzi un vispirms ATBILDĪBU par savām domām,domformām un galarezultātā – arī par savu NODOMU!
5. ES saprotu, ka cilvēkam mēdz būt ļoti grūti aiziet no problēmām un rūpēm Blīvajā plānā un patstāvīgi pāriet uz Jaunu Apziņas līmeni cilvēka – LīdzRadītāja – cilvēka, kuru prakstiski vairs nekas nesaista ar Materiālo Pasauli, izņemot viņa bioloģisko čaulu.
6. Taču Telpa izmainās un pārmainās ne tikai ļoti ātri, bet arī kardināli! Šis EVOLUCIONĀRAIS process neizbēgami skars katru cilveku un, ticiet, nepavisam nav svarīgi kādā Zemeslodes daļā šis cilvēks dzīvo, jo Telpas pārveidošana nav piesaistīta kādai vienai noteiktai vietai vai koordinātei uz Planētas virsmas, jo EVOLUCIONARĀ PĀRVEIDOŠANA – visur, tāpat kā visur un katru mirkli ESMU ES, jūsu RADĪTĀJS!
7. Šajā grūtajā laikā bez Manas priekšā teikšanas neiztikt, tādēļ cilvēkam ES ESMU ne tikai SKOLOTĀJS Augstās Dievišķās Apskaidrības Skolā, bet arī GLĀBĒJS, jo tuvojas ne tikai cilvēka APZIŅAS APSKAIDRĪBA, bet arī RADĪTĀJA IZPAUSME jau Blīvajā plānā, visos Svētajos Rakstos saukta kā OTRĀ KRISTUS ATNĀKŠANA!
8. Tuvojas tas LAIKS, kad cilvēkam būs jāpārliecinās, kā DIEVS, RADĪTĀJS VISAUGSTAIS vai RADĪTĀJS ... AUGSTĀKAIS KOSMISKAIS SAPRĀTS – pavisam ne reliģiskais mīts un ne kāda tur izgudrojums, bet visīstākā realitāte, Jaunās Telpas Veidotājs, ne no gadījuma uz gadījumu, bet VIENMĒR!
9. Vārds „VIENMĒR” Manā leksikā nozīmē – pastāvīgs RADOŠI DARBĪGS NODOMS, kas pakļaujas visiem Mūžības Kanoniem!
10. Atceraties, ES jums runāju par to, ka bez visa cita, priekš jums, Dievišķām Būtnēm, ES vēl arī RITMA VADĪTĀJS! Tādēļ gribu nofiksēt jūsu Apziņā informāciju par to, ka visa Telpa, kurā jūs izrādījāties izpaudušies pēc Manas GRIBAS, IR VIĻŅU LAUKS, kurā savijušās visas enerģiju un informācijas straumes, izveidojot AUGSTĀKĀS PILNĪBAS KLASTERUS!
11. Tādēļ, tas, ka visi cilvēki izjūt diskomforta stāvokli, saistītu ne ar ko citu kā EVOLŪCIJU vai Dievišķās Telpas TRANSMUTĀCIJU no viena enerģētiska lauka citā, daudz augstāku vibrāciju, bet tas nozīmē, ka Telpa, kurā cilvēki izpausti, iziet kārtējo evolucionāro etapu, pakļaujoties Lielajam Mūžības ritmam.
12. Kvantiskās pārejas jēga ne „Pasaules galā” un ne dabas kataklizmās, kuras pie pārejas no vienas Monādes otrā arī neizbēgamas, bet saplānotā Mūžīgās EVOLŪCIJAS (PILNĪGOŠANAS) etapā, tātad, RITMA izmaiņas ne tikai Planetārā līmenī, bet arī visā Saules sistemā.
13. ES pagaidām jums nestāstu par citām Galaktikām un citām Saules sistēmām, jo ES neredzu jēgu atklāt Zināšanas tiem, kuri vēl nav apguvuši visvienkāršākās Planētas Zeme un visu Būtību uz viņas, Pārkārtošanas evolūcijas mācībstundas, dabīgi, ieskaitot arī cilvēka ApZiņas evolūciju.
14. Cilvēki turpina personīgo APZINĀŠANOS un savas ApZiņas evolūciju Garīgās tumsonības un apsolūtas NETICĪBAS apstākļos.
15. ES saprotu, ka Dievišķā APSKAIDRĪBA nevar notikt vienā mirklī vai pēkšņi, kā pēc burvju nūjiņas mājiena, taču tāds lēmuma pieņemšanas „ātrums”, kādu ES novēroju šodien, runā tikai par to, ka cilvēki pagaidām nav gatavi aktīvi rīkoties personīgās ApZiņas APZINĀTAS EVOLŪCIJAS PROCESĀ, bet tas nozīmē, ka nav gatavi apzināties ar visu sirdi Dievišķo realitāti un RADĪTĀJA BRĪNUMA IZPAUSMI Blīvajā plānā!
16. Cilvēki vienmēr gaida BRĪNUMU, pie kam, ne kaut kādu mistisku, bet konkrētu DIEVA IZPAUSMES BRĪNUMU, kas kardināli izmainītu Blīvā plāna realitāti!
17. ES dzirdu cik vaļsirdīgi skan šie vārdi jūsu daudzcietušajā Tautā! Tomēr, galvenais, ka ES dzirdu jau KLIEDZIENUS vai saucienus palīgā, jo izmainīt situāciju valstī un radīt Dievišķu Paradīzi (Augstākā taisnīguma apstākļus) cilvēkiem patstāvīgi, bez RADĪTĀJA Palīdzības iespēja vairs nav paredzama! Un šī bezizeja mudina cilvēkus vērsties pie Manis, viņiem kļūst skaidrs, ka tikai DIEVA IZPAUSMES BRĪNUMS Blīvajā plānā kļūs viņiem vienīgā CERĪBA un vienīgā panaceja no visām viņiem uzkritušajām bēdām!
18. Bet cik lēnām un cik sāpīgi norit Dievišķā APSKAIDROŠANĀS un, kāda cīņa notiek paša cilvēka iekšienē, jo tikai pats cilvēks, un neviens cits, nevar izlemt jautājumu par TICĪBU un palīdzēt viņam spert soli uz NETICĪBAS bezdibeņa un iesoļot RADĪTĀJA AUGSTO MONĀDU Jaunajā PASAULĒ, izmetot no savas ApZiņas visu, kas bija iedomu dievību un viltus praviešu uzspiests.
19. Mēģiniet iemācīties vadīt savas domas, jo viņas ļoti bieži cilvēku aizved no pareiza lēmuma un rada ne tikai papildus problēmas, bet arī izvirza cilvēkam neatrisinamus uzdevumus, atņemot visdārgāko, kas cilvēkam ir – DZĪVES LAIKU!
20. Jūsu domas ļoti bieži vienkārši pazudina jūs, neļaujot pamosties Brīva cilvēka brīvai GRIBAI, jo saprāts – visviltīgākais ienaidnieks Dievišķai APSKAIDRĪBAI, kas var novest cilvēku līdz galējībām, aiz kurām stāv tikai Garīgā bezspēcība.
21. Iemācieties vadīt sevi (savas emocijas), iemācieties kontrolēt savas domas un Dievišķā APSKAIDRĪBA neliks sevi gaidīt! Centieties kļūt „tīrs trauks Garam” un ES PATS, jūsu RADĪTĀJS, piepildīšu šo trauku ar Dievišķās PIRMMĪLESTĪBAS GAISMU, bet tas nozīmē, ka ES palīdzēšu cietējam atrast savu ceļu uz TEMPLI un LĪDZSASKAŅĀ ar Mani, pacelties līdz LīdzRadītāja ApZiņai, kuram Pats RADĪTĀJS atklās ne tikai Zināšanu kambarus, bet arī palīdzēs atrast vienīgo ceļu uz Patiesību!
22. Tagad ir ļoti svarīgi, lai cilvēki, tiecoties sasniegt Patiesību, atrastu viens otru Garā un Vienotā GARĪGĀ tieksmē izveidotu tās Gaismas enerģijas KLASTERU, tā Garīguma, kas arī IR RADĪTĀJS, jo tikai tā cilvēks varēs iegūt Garīgās Vienprātības laimi un kļūt LīdzRadītājs!
23. Iestājas PATIESĪBAS MOMENTS, un tur nav un nevar būt formalisma, jo primārais uzdevums cilvēciskai ApZiņai kļūst GARĪGĀ VIENOTĪBA, taču – tikai izlaižot caur sevi APZINĀŠANOS par cilvēka līdzdalību Dievišķajā nodomā.
24. Šai APZINĀŠANAI jāskan cilvēka sirdī kā DIEVA IZPAUSMES BRĪNUMAM Blīvajā plānā, jo iestājas „X” laiks, kad cilvēki spēj ieraudzīt DIEVA IZPAUSMES, nonākušas pie viņiem un šis BRĪNUMS neliks sevi ilgi gaidīt!
25. Šis BRĪNUMS ļoti drīz kļūs GAISMA priekš, pagaidām vēl neredzīgiem, taču tiecošiem ieraudzīt GAISMU un vēl nespējīgiem izvēlēties pareizo ceļu uz Manu Templi!
26. ES atklāšos priekš miljoniem cilvēku un palīdzēšu viņiem pieņemt APZINĀTU, ne piespiedu, bet viņu personīgās brīvās GRIBAS izpaustu lēmumu, kas arī IR visīstākais DIEVA IZPAUSMES BRĪNUMS!
27. Man bija nepieciešami gandrīz astoņi gadi tiešām Uzrunām cilvēka ApZiņai priekš tā, lai Manis izsētās Dievišķās sēklas dotu nelielus dzinumus, taču GARĪGUS, bet tas nozīmē nodrošināt Dievišķās APGAISMĪBAS ražu!
28. Nekas nepazūd bez pēdām, un lai arī pagaidām ļoti lēnām, taču nenoliedzami jūsu Tauta sāk pieņemt Tautas – PIRMGĀJĒJAS pazīmes! Un, ja ES (kā šķita dažiem no jums) izrādu attiecībā uz jums, jūsu ApZiņu kādu spiedienu, tad tas notiek tādēļ, ka laika pārdomām jau vairs nav, bet ES gribētu redzēt GAISMAS rindā ne divus, bet ievērojami vairāk procentu jūsu Tautas cilvēku, no Manis izredzētas būt cilvēces PAVADONIM!
29. ES turpinu ticēt, ka jūsu Tauta sekmīgi izies pēdējo un vissarežģītāko pārbaudījumu uz GARĪGO VIENOTĪBU, jo tikai šī Tauta spējīga radīt apstākļus DIEVA IZPAUSMES BRĪNUMAM un pagriezt jau ar izpausta Radītāja palīdzību citas nacionalitātes patiesā TICĪBĀ!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-28.08.2011.html/ pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 29.08.2011., ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 14.03.2013.
Skatījumu skaits: 690 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: