Galvenie » 2012 » Novembris » 26 » Radītāja Atklāsme 29.09.11. Lielo Svētku priekšvakarā
01:29
Radītāja Atklāsme 29.09.11. Lielo Svētku priekšvakarā
Radītāja Atklāsme 29.09.11. Lielo Svētku priekšvakarā

1. Atcerieties teicienu "vienoties vajag uz krasta"? Tā, lūk, viss, kas tagad notiek uz Planētas, ticiet Man, ne tikai Krievijā, ir tas, kas saucas vienā vārdā - IZVĒLE pirms cilvēki sēžas "laivā", kurai jāpārved cienījamos uz otru krastu!
2. Graudu atdalīšana no pelavām starp cilvēkiem notiek ik sekundi un tie pārkāpumi, tanī skaitā, tieša nodevība, kas tik ļoti satrauc cilvēkus, ir Varenās Pārveidošanas priekšpostenis un ES cenšos parādīt viņiem "kas ir kas" vēl līdz tam, kad iestāsies šis vēsturiskais un neatkārtojamais notikums - Planētas evolucionārā pāreja un visa Esošā (Suščestvo ?) uz jaunām vibrāciju frekvencēm, tagad uz jaunu seno svārstību frekvenci!
3. Kad ES cilvēkiem vairākkārt runāju par to, ka viņi ir laimīgie cilvēki, tad ES, protams, domāju ne tikai Telpas Pārveidošanu un Viņas pāreju uz jaunām MONĀDĒM, bet arī cilvēku apgaismību!
4. Apzināšanās, ko cilvēki ieraudzīs Telpā, būs Mana dāvana viņiem; tas - neatkārtojamas PILNĪBAS, jaunas, priekš cilvēkiem, Pasaules atklājums un radīšanas negaidītas iespējas!
5. Taču cilvēks nevar pāriet šajā stāvoklī, Dievišķajā lidojumā, nevar pacelties uz Jaunu RITMA līmeni, neattīrījies no Blīvā, zemo vibrāciju plāna dubļiem un meliem, jo attīrīšanās ir adaptācija jaunos eksistēšanas apstākļos cilvēkam - Līdz-Radītājam!
6. Jūs veltīgi trauksmaini raugāties uz DEBESĪM, tādēļ, ka DEBESIS nes sev līdzi ne tikai dabas kataklizmas, bet, tātad, arī postījumus, viņas nes sev līdzi arī Vareno PIRMMĪLESTĪBU un AUGŠĀMCELŠANU, jo Debesis ir MŪŽĪGAIS ATGĀDINĀJUMS cilvēkiem par to, ka VISS tiek izlemts TUR, MŪŽĪGĀS kustības miera Telpā.
7. Tā Telpas sarežģītība un daudzlīmenība, Viņas matriskā piramidālā struktūra, kura pavisam nedaudz tika pavērta cilvēkiem, nedrīkst izsaukt viņos baiļu un grūtsirdības jūtas, jo ES centos parādīt šīs Vienotās Telpas dziļo HARMONIJU, kurā cilvēks ir neatņemama sastāvdaļa.
8. Cilvēks ir ievietots Augstākā Saprāta Telpā kā Radītāja daļiņa, spējīga ne tikai pilnveidoties (evolucionēt) pastāvīgi, bet arī patstāvīgi RADĪT apkārtējo Telpu.
9. ES taču ne gadījuma dēļ atgādināju cilvēkiem nesen par to, ka viņu domas ir MŪŽĪGAS, kā MŪŽĪGI ir paši cilvēki - daļa Mūžīgās Telpas! Ļoti drīz, sasniedzot Līdz-Radītāja LīdzZiņas līmeni, cilvēki paši sapratīs, ka DOMDAIĻRADE - nepavisam ne tukša fantāzija vai cilvēciski sapņi, bet visīstākais instruments cilvēcisko nodomu realizācijai (materializācijai).
10. Lūk, kādēļ ES sagatavoju cilvēkus, izmantojot jēdzienu KOLEKTĪVĀ PIRMAPZIŅA, uz patstāvīgu radīšanu, jo, apvienoti VIENOTAM VĒSTĪJUMAM, cilvēki spējīgi (kā tas bija daudzus tūkstošgadus atpakaļ) materializēt visfantastiskākos projektus, tādus kā cilvēkiem labi pazīstamās piramīdas!
11. Jāatzīmē,ka cilvēkiem atstātas kā atgādinājums par kaut kad eksistējošām Lielo piramīdu LĪDZRADĪŠANAS iespējām, neskatoties uz to, viņas pašas par sevi vispār nav kronis vai pierādījums cilvēces radošajām iespējām.
12. Cilvēce (Piektā rase), atkritusi no Dieva, pilnīgi pazaudēja savu LĪDZRADĪTĀJA potenciālu, jo notika patiesās izpratnes nomaiņa uz daudztēlu reliģioziem priekštatiem par Dievu, kas arī atsaucas uz sakaru kanāla "Radītājs - Līdz-Radītājs" zaudēšanu!
13. Nomainot Radītāja DĀVINĀTĀS Brīvas daiļrades Tiesības uz brīvības minimumu dzīties pēc Blīvā plāna MAMONA un Telpas radīšanas pēc saviem ieskatiem, cilvēks pārstāja uzskatīt sevi kā Radošu Dievišķu Būtni.
14. Kas no tā sanāca - tagad cilvēkiem ļoti labi zināms, bet tās zinātniskās zināšanas, ko cilvēce uzkrājusi, ne bez Manas Palīdzības un priekšā teikšanas apgaismības veidā, ļauj tikai niecīgi ieskatīties nanopasaulē kā kopijā Radošā Sākumu Sākuma pirmcēloņos!
15. Attīstības strupceļa apzināšanās vai civilizācijas evolūciju (bez Radītāja līdzdalības), tagad redz ne tikai zinātnieki, bet arī vienkāršie cilvēki, jo tehniskā revolūcija, kura, pēc vairākuma zinātnieku uzskatiem bija cilvēces izrāviens Kosmiskajā augsto vibrāciju pasaulē, pārbaudē izvērsās traģēdijā nesagatavotajai cilvēcei, kura izvēlējās attīstības ceļu, nesaskaņojusies ar Radītāja Dāvanu!
16. ES taču ne tikai dāvāju cilvēkiem Brīvās GRIBAS TIESĪBAS vai spējas vadīt Blīvā plāna Telpu, bet devu arī ieteikumus par to, kāds ApZiņas evolūcijas ceļš aizvedīs cilvēkus pie Patiesības Gaismas, bet tas nozīmē - uz nākotni!
17. ES tālredzīgi novietoju cilvēkus Dualitātes Telpā, lai parādītu viņiem taisnāko ceļu uz Patiesību, jo viņu izvēle starp Radīšanas spēkiem un Pieturēšanas spēkiem arī ir ceļš PAŠpilnveidošanai, kuram arī bija jāaizved Cilvēks - LīdzRadītājs pie Dieva.
18. Cilvēki saņēma no Manis visas iedomājamās un neiedomājamās LĪDZRADĪŠANAS Dāvanas un tikai personīgajai BRĪVAJAI GRIBAI bija jāatver viņiem paša cilvēka Varenā LĪDZRADĪŠANAS JĒGA!
19. Jebkuram cilvēkam, lai kas arī viņš Būtu, pat neskatoties uz to, ka viņam šķietami nav cilvēka sakaru ar Radītāju, jābūt acīmredzamam, ka dzīves jēga (cilvēka izpausme Blīvajā plānā) ir ApZiņas pilnveidošana vai evolūcija!
20. Patiesās izpratnes nomaiņa uz Mamona kārdinājumiem tieši arī ir Tumsas spēku aktīvas pozīcijas izpausme, kas ļoti neatlaidīgi aizstāv savu Telpu no GAISMAS cilvēkiem, radot cilvēkiem nepārvaramus šķēršļus kas kļūst īpaši pamanāmi tieši tagad - momentā, kad cilvēkam jānosaka sava personīgā pozīcija.
21. Jebkurš mēģinājums Garīgai Vienotībai un īpaši mēģinājums sasniegt KOLEKTĪVĀS PIRMAPZIŅAS līmeni no Pieturēšanas spēku puses tiek uzņemts kā viņu GAISMAS Telpas, ko viņi atkarojuši no cilvēkiem, mīdīšana kājām.
22. Tādēļ, jo augstāk sevis pilnveidošanā paceļas cilvēks, jo aktīvāka un cietsirdīgāka būs Tumsas spēku iedarbība uz viņu, mēģinot "atspēlēt" pazaudēto Tumsas Telpu!
23. Cilvēki, neskatoties ne uz ko, iet uz GAISMU un šī Garīgā kustība ir ne tikai Dievišķais nodoms, bet vistiešākais ceļš uz Patiesību, uz Radītāju, tādēļ vislielākā "dāvana" no Tumsas spēku puses būs atklāta diskreditācija ne tikai Radītāja Vārdiem, bet arī Viņu pasniedzējam.
24. Jāsaka jums, ka Eksāmeni uz personīgo Pārveidošanos priekš cilvēkiem sarežģījas ar katru minūti, bet izvēles apstākļi kļūst arvien smagāki un šajos sarežģītajos TRANSMUTĀCIJAS apstākļos cilvēkam augstu vibrāciju Pasaulē ļoti svarīga ir patiesa TICĪBA RADĪTĀJAM un beznosacījumu MĪLESTĪBA pret visu, kas ir viņa IZVEIDOTS uz Planētas! Taču cilvēkam JĀMĪL arī sevi, kā fraktāla līdzība Radītājam!
25. Cilvēkiem nav citas izejas, īpaši tagad, kad Galaktiskā Telpa iziet KARDINĀLU Pārveidošanu! Viņiem vienalga nāksies izdarīt savu personīgo izvēli un pamats šai izvēlei būs patiesa TICĪBA, kas bāzējas uz to, ka cilvēks pieņem Pasaulbūves struktūras, uz Mīlestības un sajūsmas par RADĪTĀJA PILNĪGUMU UN VIŅA RADĪJUMIEM!
26. TICĪBA un MĪLESTĪBA noteikti glābs cilvēkus PĀRVEIDOŠANAS Vēsturiskajā momentā, bet tā arī ir tā CERĪBA, kas dāvināta viņiem un nostiprināta ar Radītāja Mīlestību cilvēkiem, kuri izvēlējušies ceļu uz GAISMU, jo GAISMA ir RADĪTĀJA GUDRĪBA un tas, ko cilvēki svinēs Rīt, ir Dievišķa LAIKMETA ZĪME jaunajai Sestās rases cilvēcei!
27. Sestā rase nevar eksistēt bez TICĪBAS un PIRMMĪLESTĪBAS, jo tie pamatnoteikumi sekmīgam eksāmenam Kvantiskā pārejā, bet Krievijas Tautai, kā ES jau teicu, ir LAIKMETA ZĪME uz ceļa Jaunā Dievišķā MONĀDU Pasaulē.
28.Tādēļ, DRĪZ, kad ES sākšu atlaist cilvēkiem viņu grēkus, kļūdas, maldīšanos, ES parādīšu viņiem "kas ir kas" vēl līdz tam, kā cilvēki sēdīsies "laivā", kas viņus nogādās otrā krastā un labākā, ne demonstrācija, bet apstiprinājums Gara tīrībai būs cilvēku VIENPRĀTĪBAS SŪTĪJUMI un viņu Kustība pie Dieva!
29. Šajā, jūsu Dvēseļu un siržu Kustībā, ļoti labi redzams, kurš no GAIŠIEM, bet kurš no TUMŠIEM, taču īpaši labi redzams - kurš no Pelēkiem, kuri aktīvi barojas ar GAISMAS enerģiju, nespējot patstāvīgi radīt Jaunu Telpu.
30. Vareno Garīgās Vienotības Svētku priekšvakarā cilvēkiem noteikti jāsūta savu Mīlestību Telpā, jo tikai patiess LīdzRadītājs var atvērt savas Sirds MĪLESTĪBU tajā brīdī, kad notiks TELPAS KARDINĀLĀ PĀRVEIDOŠANA un kad cilvēku GLĀBŠANA atkarīga tikai no viņu NODOMIEM un BRĪVĀS GRIBAS!

(No www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-29.09.11.html / pierakstīja Leonīds Maslovs /latviskoja, intuitīvi, Eslauma 30.09.2011)
Skatījumu skaits: 829 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: