Galvenie » 2012 » Oktobris » 3 » Radītāja Diktāts 05.12.04. (2/18.)
14:45
Radītāja Diktāts 05.12.04. (2/18.)
Radītāja Diktāts 05.12.04. (2/18.)

1. ...Cilvēki nomirst, bet viņu Dvēseles, atbrīvotas no Materiālās Pasaules pienākumiem, raujas pie Manis, bet caur Mani - Garīgajā Pasaulē.
2. Taču ne visas Dvēseles eksāmenu uz pašpilnveidošanos iziet veiksmīgi, ja vēlaties - uz gatavību, tādēļ, ka neizpildīja visu uz Zemes paveicamo.
3. Rodas jautājums: kā būt ar šiem cilvēkiem, kā būt ar viņu Dvēselēm?
4. Jautājums sarežģīts un arī šajā gadījumā ES uzmanīgi izskatu, kā pie Tiesas visus argumentus "par" un "pret"!
5. ES uzmanīgi raugos uz to, kā cilvēkam veicies eksāmenā pie Nelabā, kādus argumentus viņš cēla priekšā Kārdinātājam, kas izdevās un, kas neizdevās.
6. Man svarīgi zināt, vai bija un ir Cerību dzirkstelīte uz cilvēka apskaidrību, uz viņa Dvēseles izlabošanu, uz šī cilvēka personības pilnveidošanu.
7. Svarīgs uzdevums - noteikt, atkarībā no cilvēka uzturēšanās uz Zemes, rezultātiem, termiņu, viņa uzturēšanās laikam un nepieciešamībai šim cilvēkam atgriezties Materiālajā Pasaulē.
8. Ja ES redzu, ka cilvēks nelabojas (viņa Dvēsele), ja eksāmenu pie Nelabā cilvēks nenolika un spītīgs kā ēzelis dzīves vērtību izvēlē un stūrgalvīgi turas pie materiālajiem labumiem, ES nedodu viņa Dvēselei pozitīvu vērtējumu un viņai jādodas atkal uz pārbaudījumiem, taču jau Garīgajā Pasaulē.
9. Viņa saņem nosodījumu un nenokļūst uz atpūtu Garīgajā Pasaulē, bet saņem nosodījumu uz soda apli, ko jūs apzīmējat par Elli.
10. Tas - Garīgās Pasaules zemākais līmenis, kur spītīgās, nepaklausīgās cilvēku Dvēseles nosodās ar kārtējo pārbaužu apli uz Zemes.
11. ES gribu, lai cilvēki saprot, ka uzturēšanās uz Zemes nav priekš jums Labums.
12. Nevar būt pārbaudījumos Labuma, bet Labumu un Svētību ES dodu cilvēkiem, viņu Dvēselēm tikai pēc sekmīgas pārbaudījumu iziešanas pie Nelabā.
13. Tikai tādā gadījumā jūs saņemat Svētību no Manis un Manu Palīdzību, kad redzu cilvēka centību, redzu viņa personības izaugsmi un redzu kā viņš grūtības pārvar pēc tam ar asinīm.
14. ES palīdzēšu šim cilvēkam obligāti un atbalstīšu viņu grūtā brīdī.
15. ES daudzas reizes atkārtoju, ka visi jūs Man pārredzami un kur paslēpties nav iespēju nekādu.
16. ES lieliski redzu uz ko spējīgs cilvēks un kādas domas vada viņa rīcību.
17. Nav jums noslēpumu no Manis: ES redzu jūsu dzīvi un zinu, kas būs "Rīt".
18. Un tas ir ļoti svarīgi, kāda "Rītdiena" jums būs.
19. Ļoti svarīgi - ES runāju Atklāsmju pašā sākumā, - ka pilnveidošanās ceļš attīstās augšup pa spirāli un nav atgriezšanās pie pagātnes.
20. Tā kustība uz priekšu, pie Manis, Ticībā Man, ļoti svarīgi, jo tāda cilvēka Dvēselē ES varu izveidot Piramīdu Manu uz Pamata Ticība, Mīlestība, Cerība un Gudrība.
21. Tādēļ, pārbaudi ES sāku ar Ticību: vai bija Ticība Man, Pasaulei Manai un Mūžībai Manai?
22. Tas pirmais eksāmens, viņš ļoti grūts un ļoti svarīgs - kā priekš cilvēka, tā arī priekš Dvēseles viņa.
23. Ja ES redzu, ka graudiņš nokļuvis labvēlīgā augsnē, ES pacietīšu un došu šim cilvēkam iespēju vēlreiz pamēģināt izlabot kļūdas pašam vai ar Manu Palīdzību.
24. ES dodu, noteikti dodu, iespēju šādu.
25. ES varu pagarināt dzīvi šim Cilvēkam vai nu pārejas momentā uz Pasauļu robežas, vai pēc īsa laika sprīža sūtīšu viņu atkal uz Zemi ar jaunu Uzdevumu, ar jaunu misiju no Manis.
26. ES vēlreiz pasvītroju un pastiprinu cilvēku uzmanību: jūsu uzturēšanās uz Zemes nav Labums no Manis, tā ir Mana pārbaude jums un pēc Mana Norādījuma, Nelabais moka jūs izsmalcināti, piedāvājot visus Materiālās Pasaules kārdinājumus.
27. Viņš jūs izmēģina, pievēršot pasaules netikumiem, grēkiem, "medus taurēm", novēršot no Uzdevumiem cilvēkiem Manis izvirzītiem, viņu Dvēselēm dotajā uzturēšanās brīdī uz Zemes.
28. Viņš izdomā iespējamākos pavedinājumus un vilinājumus tikai priekš tam, lai jūs nevarētu izpildīt Manis jums un jūsu Dvēselei uzticēto misiju.
29. Jo jūsu Dvēseles pilnveidošana ir ceļš pie Manis, taču Nelabā dēļ šis ceļš ērkšķains un ne visi var iziet šo pārbaudi sekmīgi.
30. Cilvēks vājš, bet pavedinājumi tik saldi, tik patīkami un nevar novaldīties cilvēks, nevar atteikties no Nelabā "pakalpojumiem" un nokļūst kaislību lamatās. Un tad Matērija sāk regulēt Garu.
31. Problēma tik viena: cik zemu kritis cilvēks un kā viņš sagrēkojis uz Zemes?
32. Jums visiem vēl no Ādama un Ievas pirmdzimtais grēks nāk līdzi, viņš ir visos Ļaudīs, šis grēks uz Zemes, kurp jūs atgriežaties no Manis.
33. Tādēļ, atgriežoties pie Bībeles Avotiem, saku jums: visi jūs grēkā, jautājums tik viens: par cik grēks labojams un vai ir Cerība uz glābšanu?
34. Lūk, Mans galvenais jautājums un Mans Uzdevums - dot objektīvu vērtējumu jūsu zemes ceļam un cilvēka Dvēseles pilnveidošanas līmenim.
35. Gudrību ES dodu, kā Mozus, tikai tiem cilvēkiem un viņu Dvēselēm, kuri izgājuši Nelabā pārbaudes un izpildījuši Manu doto misiju šim dotajam dzīves etapam uz Zemes.
36. Lūk, sanāk arī, ka dzīve cilvēkam - ne dāvana, bet kārtējā pārbaude, kas veļas pār viņu un ir ērkšķains ceļš, Manis nozīmēts, kuru nepieciešams pieveikt.
37. Visgrūtākais Cilvēkam - saprast sev izvirzīto uzdevumu uz Zemes. Šajā gadījumā palīdzības no Manis nav un nevar būt. Tā cilvēka izvēle - noteikt (saprast) savu ceļu.
38. Ceļa izvēle Materiālajā Pasaulē paliek Cilvēka ziņā, taču pie tā galvenais viņa uzdevums ir viņa Dvēseles pilnveidošana.
39. Ja cilvēks iet uz Ticību, ja viņš cenšas būt taisns, viņš vienmēr izvēlēsies pareizo savas dzīves ceļu.
40. Atkārtoju: Mans galvenais Uzdevums cilvēkam ir, viņa Dvēseles pilnveidošana.
41. Ja cilvēks Ticībā un sniedz taisnu rīcību, ticiet Man, viņš izturēs visus pārbaudījumus pie Nelabā un pacelsies uz nākošo savas personības, savas Dvēseles attīstības līmeni.
42. Cilvēkiem jāatceras: Zeme ir izmēģinājumu Poligons jūsu Nākotnei Garīgajā Pasaulē. Tas - pats galvenais!
43. Ja to atceras vienmēr, tad visi pārbaudījumi kļūst pārvarami, tādēļ, ka Ticības un Mīlestības priekšā visi negatīvismi atkāpjas, atkāpjas arī Nelabais.
44. Lūk, tad Cilvēks kļūst savas Mūžīgās Dvēseles radītājs!
45. Tas svarīgāk par visām Materiālās Pasaules būvēm, tādēļ, ka viss iznīcība, izņemot mūžīgo Dvēseli, kuras pilnveidošanai cilvēkam jāstrādā pastāvīgi. Tas - viņa galvenais uzdevums.
46. Tikai Ticībā sasniedzamas mūžīgās Patiesības un paveras cilvēka iespējas bezgalīgas un Cerība savā attīstībā sasniegt līdzību Dievam.
47. ES no Savas puses vienmēr šim cilvēkam palīdzēšu un apbalvojums viņam būs Gudrība Mana.
48. Gudrs cilvēks - tas jau cilvēks - Dievs un viņa perspektīvas milzīgas un vieta viņam līdzās Man, Manā Mūžībā.
49. Lūk, kad ir Svētlaime Mana un Svētlabvēlība Mana!
50. Tikai smags darbs ar sevi atver vārtus Garīgai Pasaulei (Paradīzei) priekš cilvēka.
51. Šīs nākotnes dēļ, gaišās nākotnes dēļ, jāatdod visi spēki un zināšanas, kuras ES dodu jums.
52. Darbs Ticības vārdā ir Atslēga Cilvēka laimei un nākotnei.
53. Tikai Ticībā un Mīlestībā atnāk apgaismība un Cerība uz Manu Palīdzību, tikšanos ar Mani Garīgajā Pasaulē ...

(No www.otkroveniya.ru/part2/2-05.12.o4.html/ pierakstīja Leonīds Maslovs/ latviskoja, intuitīvi, Eslauma 04.01.2012., papildinājums, Nezināma Avota Domu Vēstule "Latvju bērniņ!" Eslaumas pierakstīta 06.01.2012.13:14)
Skatījumu skaits: 641 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: