Galvenie » 2016 » Novembris » 1 » *) Radītāja Domu Vēstule "Daži jautājumi"
14:34
*) Radītāja Domu Vēstule "Daži jautājumi"
*) Creator's Mind Letter "Some questions" - *) Radītāja Domu Vēstule "Daži jautājumi"

-Let Me to ask you some questions.

=To me?!

-Yes, My daughter, to you…

=And what kind of questions that will be?

-And you Believe, that I, your Creator, want to talk with you?

=Yes, I Believe, I have no any doubt!

-And how will be about listening?

=Of course, I want to be obedient! I'm trying to obey already!

/Came grandson and something was asking to me, but I, trying to don't forget described below, can't remember grandson's question. Only remember to ask him to go for change his clothes, by promising to him that soon I will come to him. Grandson directly listened to me and was go./

-Now you see as with listening it came: wanted to listen yourself, but Me- in nearby Soul- forget….

=Yes, it become interesting…

-Now like this can't be any more. Now first have to hear others, have to help with his things to be in order, after then yours.

=I understand, I still have to learn that…

-Will need to learn much and it will be not easy.

=It's clearly, that will be not easy, just to be able to understand and to know…

-Will know, if you will be carful, observant, will want to think, diligently. Look, already have recorded really much. Find them in previous, review, supplement, put together, write, after think, how to use that all….

Another time we will talk again…
"And if in the past (Old Testament) Eras all ended only with humans consciousness rising up, then changes, which have to happen in more recent time, will affect all Space, because Quantum transitional provisions are vibration background rising up in planetary level"
-----------------

- Atļauj Man uzdot tev dažus jautājumus ...
= Man?!
- Jā, Mana meita, tev ...
=Un, kas tie būs par jautājumiem?
- Un tu Tici, ka Es, tavs Radītājs, ar tevi gribu runāt?
= Jā, Ticu, šaubu nav nekādu!
- Un kā ar klausīšanu būs?
= Protams, paklausīga gribu būt! Es jau cenšos klausīt!
/Ienāca mazdēls un kaut ko jautāja, bet es, cenšoties neaizmirst tālāk pierakstāmo, nevaru atcerēties mazdēla jautājumu. Tik atcerējos lūgt viņu aiziet pārģērbties, apsoloties drīz pie viņa aiziet. Mazdēliņš tūliņ paklausīja, aizgāja./
- Nu redz kā klausīšana sanāca: sevi klausīt gribēji, bet Mani - blakusDvēselītē - aizmirsi ...
= Jā, sanāca tā interesanti ...
- Tagad tā vairs nevar būt. Tagad Otrs jāsadzird vispirms, jāpalīdz ar Viņa lietām tikt pie kārtības, tad tik savas jākārto.
=Saprotu, man tas vēl ir jāmācās ...
- Jāmācās būs daudz un nemaz tik viegli nebūs.
=Tas ir skaidrs, ka viegli nebūs, kaut tik saprast, zināt spētu ...
- Zināsi, ja uzmanīga, vērīga, domāt griboša un centīga būsi. Lūk, jau tagad pierakstīts ir diezgan daudz. Atrodi tos iepriekšējos, pārskati, papildini, kopā saliec, uzraksti, tālāk padomā, kā to visu izmantot ...
Citreiz parunāsim atkal ...
"Un ja pagātnes (Vecās Derības) Ērās viss beidzās tikai ar cilvēka LīdzZiņas Paaugstināšanu, tad izmaiņas, kurām jānotiek jaunākajos laikos, skars visu Telpu, jo Kvantiskās pārejas notikumi ir vibrāciju fona paaugstināšana planetārā līmenī" (5.punkts Radītāja Skaidrojumā "Radītāja Atklāsmju būtība" www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-14.07.08.html/pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskojums atrodams http://spekavots.ucoz.ru/- 10.09.2012.).
Paldies! Mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa mīļā! Ak, kaut es spētu visvispaklausīgāka būt! Paldies!!!
*) Radītāja Domu Vēstuli (1.) pierakstīju 08.09.2012.08:15
Sirdslaimē - Eslauma.
-----------
*1) Radītāja Domu Vēstulei "Daži jautājumi" pievienotie agrāko pierakstu Atradumu teksti lasāmi pirmpublicējuma saturā:
http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_domu_vestule_dazi_jautajumi/2012-09-10-46
-----------
Angļu valodā, Simbolvēstuli *1) Radītāja Domu Vēstule "Daži jautājumi", intuitīvi tulkoja Irita Irem 2016. gada 01. novembrī, ievietots:
https://www.facebook.com/MansGaismasStars/
Tulkojums Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/01.11.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv/01.11.2016.
=====
KopDarbu-tulkojumu Simbolvēstulei, *1) Radītāja Domu Vēstule "Daži jautājumi", viskopīgai pieredzei sagatavoa Esaluma 01.11.2016.

Skatījumu skaits: 697 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: