Galvenie » 2013 » Jūnijs » 27 » Radītāja Skaidrojums13.12.08. Cilvēku reakcija uz Pārmaiņām Telpā
13:07
Radītāja Skaidrojums13.12.08. Cilvēku reakcija uz Pārmaiņām Telpā
Radītāja Skaidrojums13.12.08. Cilvēku reakcija uz Pārmaiņām Telpā

1. Kā ES teicu, Pārmaiņu Laiks sākas, un Pārmaiņu tuvošanos novēro un sajūt jebkurš cilvēks. Tikai viens to saista ar Pārmaiņu tuvošanos, bet cits nekomfortablo Dvēseles stāvokli saista ar kņadu, kas cilvēkam uzkritusi sakarā ar tuvojošos ekonomisko krīzi, jo viņš netic!
2. Cilvēku reakcija uz Pārmaiņām Telpā, radniecīga cilvēku reakcijai uz Radītāju, tādēļ, ka kādam vajag paskaidrot, ka Dievs ir, bet kādam jau tāpat viss skaidrs - šis cilvēks nodomos tīrs, Dvēsele tīra un neatdala sevi no Telpas, jo viņš - daļa Viņas!
3. Taču, lai arī kāda būtu jūsu reakcija, vienalga tā ir un ir atspoguļojums izmaiņām Telpas enerģētiskajā fonā, kas pakāpeniski paaugstinās, liekot cilvēkiem arvien biežāk vērsties pie sevis, pie sava "Es" un, lai arī intuitīvi, lai arī neapzināti, taču vērsties pie savas izpausmes pirmcēloņa Blīvajā plānā, bet tas ir, pie Manis, pie šīs Pasaules Radītāja!
4.Tādēļ tagad, kā vēl nekad, sākas iekšējās Apskaidrības periods, kad Blīvā plāna un Smalko Pasauļu robežas tuvojas viena otrai, darot tās smalkas un trauslas. Cilvēka pāreja no vienas pasaules otrā, kļūst arvien ne tikai reālāka, bet arī ievainojamāka, jo robeža ir Matērijas pārmiesošanās Garā, ir pāreja no izpaustā plāna Neizpaustajā!
5. Šī pāreja nevar būt nesāpīga priekš Matērijas, priekš Izpaustā Blīvā plāna, jo materiālais apvalks ir ne tikai Blīvā plāna īpatnība, bet arī zemu frekvenču enerģiju būtne, ir zemu vibrāciju enerģiju Klasters, kas nevar izmainīties, neizdalot enerģiju vai neveicot enerģiju apmaiņu.
6. Atceraties, ES jums par to runāju, ka jebkuras Sistēmas, kā enerģētiskas Būtības stāvokļa izmaiņas noved pie enerģētiskā stāvokļa izmaiņām un enerģijas maksimālā izdalīšanās novērijama pie Sistēmas neitralitātes sasniegšanas un, runājot par cilvēku, tad tikai pie pārejas no Matērijas Garā!
7. ES nebaidu jūs, taču ES vienkārši gribu jūs pasargāt no papildus ciešanām, lai jūs saprastu: nespēks ir jūsu kā enerģētiskas Būtnes dabiska reakcija uz Dievišķās Telpas Fona vai Ritma izmaiņām.
8. Izmainās kopējais Telpas Fons vai Ritms, jebkurai šīs Telpas daļai (ieskaitot, dabīgi, arī cilvēku), jāsasniedz (rupji sakot - pielāgojoties) Harmonija ar Telpu Jaunos enerģētiskos apstākļos un šis adaptācijas proces vai harmonizācija, visu Telpas daļu ar Veselumu, prasa vispirms, laiku un, kas īpaši svarīgi, pretimnākošu kustību vai tieksmi!
9. ES jums ne reizi vien runāju par to, ka Telpa ir liels daudzums pretimnākošu enerģētisko plūsmu esamība un no šī Haosa pie Ritmu Harmonizācijas vai Sinhronizācijas (visu daļu ar Veselumu) var veidoties Augstākās Kārtības enerģiju Kristāli!
10. Tad, lūk, tagad jūs ne tikai novērojat, bet jūs uz sevis arī jūtiet, cilvēka un Veseluma Ritmu Sinhronizācijas procesa sarežģītību, jo bez viena otrai pretim nākošas kustības nevar veidoties Kristāli - Veseluma daļu Augstākās Kārtības enerģiju Kristāli, evolūciju sasnieguši Veseluma līmenī!
11. Sākas jūsu LīdzZiņas, jūsu iekšējā "Es" un Veseluma Ritmu Sinhronizācija un ja ES jau izdarīju soli pretim jums un pastiepu jums Savu Roku, radot apstākļus cilvēka un Radītāja Harmonijas sasniegšanai, tad jūsu pozitīvā reakcija uz Maniem Vārdiem un jūsu Ticība Dievišķai Telpai, ir vai būs, jūsu kustība pretim Radītājam!
12. ES jums runāju, ka Harmonizācijas un Sinhronizācijas process, cilvēka un Veseluma Ritmu, tomēr prasa laiku, taču galvenais, prasa jūsu sirsnīgu un patiesu vēlēšanos izzināt Patiesību. Bet tas nozīmē - apzināties sevi ne kā bioloģisku Būtni, bet Lielās Dievišķās Telpas izpaustu daļu.
13. Un tikai šādos savas Radniecības ar Veselumu atzīšanas apstākļos iespējama Ritmu Sinhronizācija un tikai šajos apstākļos cilvēks var ne tikai ierakstīties/iekļauties Pārejas periodā, bet arī cienīgi iziet Pāreju, kļūstot par pamatu Sestajai rasei!
14. Jums beidzot jāsaprot, ka vienkārši nevar tik ilgi dzīvot nožēlojamu dzīvi primitīvā bioloģiskā eksistēšanā, piesedzoties ar Materiālās Pasaules sadzīves problēmām!
15. Jūsu izpausmju virkne no Smalkā plāna Fiziskajā, zemsprieguma Pasaulē nevar būt mūžīga un pārejas maiņai no Matērijas Garā un otrādi, sākas pāreju virkne, taču jau no Astāla Garā un atpakaļ!
16. Nebaidaties Jaunās Pasaules, nebaidaties Jauno reāliju jūsu Mūžīgai (pasvītroju: Mūžīgai) dzīvei, taču arī evolūcija ir mūžīgs, nepārtraukts pilnveidošanās process. Tādēļ jūsu pārrāvums ar Matēriju, ar zemo plānu, ir Paaugstināšanas un pārejas dabīgs process uz Jaunu LīdzZiņas evolūcijas vītni!
17. Jūs nevarat mūžīgi būt bioloģiskajā apvalkā vai bioloģiskā izpausmē: jūsu apvalks pietiekami "novalkāts", jūs izaugāt vai pāraugāt viņu, jums vienkārši vajag "pārģērbties" un Pārmaiņu Laika sākšanās arī ir, tēlaini runājot, jūsu ārējā veidola izmaiņa, un nekas vairāk!
18. Pārģērbšanās - process nevienkāršs, ne ātrs un ne bezsāpīgs. Tādēļ nesamulstiet, ka jums viss sāp, ka viss krīt no rokām, ka nespēks it kā saradojies ar jums, tas ir jūsu ārējā veidola pārmaiņu rezultāts, kas sākas ar cilvēka iekšējā stāvokļa izmainīšanu!
19. Tagad priekš katra cilvēka galvenais - kas tad notiek viņam apkārt un IZPLATOT (IZSTAROJOT) MĪLESTĪBU pret notiekošajām izmaiņām (jo tā ir daļa jūsu evolūcijas Dievišķās Programmas, jūsu Radītāja izdomāta), RADĪT PERSONĪGAS PAAUGSTINĀŠANĀS BRĪNUMUS!
20. ES jums devu Jaunā laikmeta Lūgšanu, kur ļoti vienkārši un saprotami noformulēti cilvēka un Radītāja Harmonizācijas principi, kurā ES precīzi norādīju priekš jums PAMAT līnijas (četri Vārdi, četri Pasaules Pamata Akmeņi) vienmēr glābjoši jūs un tuvinoši jūs pa LīdzZiņas evolūcijas līmeni, Radītājam!
21. Šie vārdi vienkārši un saprotami priekš katra no jums: TICĪBA, MĪLESTĪBA, CERĪBA un GUDRĪBA!
22. Izpaudiet šos Vārdus Blīvā plāna realitātē un tad cilvēka, kā Veseluma daļas un Radītāja Ritmu Sinhronizācija, notiks ne tikai bezsāpīgi, bet arī dabīgi, gandrīz nemanāmi, jo ŠIE VĀRDI ARĪ IR AUGSTU VIBRĀCIJU RITMS!
23. Sākas ne tikai Pārmaiņu Laiks, bet arī LAIKS SAVĀKT AKMEŅUS, PATIESĪBAS AKMEŅU nosaukumus ES jums tikko atkārtoju, dodot vēlreiz saprast, ka tikai uz šiem VĀRDIEM arī turas HARMONIJAS PASAULE!
24. Jūs visu laiku lūdziet izstrukciju tam, kā uzvesties šajā sarežģītajā laikā, jūs visu laiku gaidiet Manus atslēgas Vārdus - priekšā teikšanu, glābjošus no neizbēgamām pārmaiņām!
25. Jums izvairīties no Pārmaiņām neiespējami, jo mainās ne tikai cilvēks, bet arī Telpa, starp citu, Telpas izmaiņas pakļaujas Mūžības Kanoniem, saskaņā ar kuriem evolūcijas process saistīts ar visu Mūžību sastādošo Ritmu Vienotības sasniegšanu!
26. Tādēļ arī priekš cilvēka tagad sākas laiks saprast un pieņemt Telpas RITMISKUMU un savienot vai piemērot savu ritmu Veseluma Ritmam!
27. Šīs SINHRONIZĀCIJAS atvieglošanai, ES devu jums ievad ATSLĒGAS VĀRDUS ne tikai reāli jūs glābjošus, bet arī atverošus jums durvis uz Nākotni, starp citu, par nožēlošanu, priekš daudziem no jums, tomēr vārdi paliekoši uz papīra!
28. Iedomājieties: jo taču labāku Paroli un labāku Ritmu priekš cilvēka un Telpas Sinhronizācijas vienkārši neatrast!
29. Ja jūs TICAT šai Pasaulei, ja jūs pieņemat visu notiekošo jūsos un ap jums ar MĪLESTĪBU, tad jums atveras visas CERĪBU DURVIS uz Jauno Pasauli, jo jūs sasniedzāt Radītāja GUDRĪBU un variet uzsākt LīdzSadarbību ar Mani Smalkajās Pasaulēs, citu Galaktiku plašumos, citās Pasaulēs!
30. Tikai šajā gadījumā, ES jums varu pārliecinoši teikt, ka Veseluma, šīs daļas evolūcijas Dievišķā Programma, noslēgta VEIKSMĪGI, jo cilvēks savā attīstībā sasniedza pilnību, savā LīdzZiņā sasniedza Veseluma līmeni, kļūstot patiešām un reāli VESELUMS, kļūstot cilvēks-Dievs!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-13.12.08.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 24.06.2013., laviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru 27.06.2013.
Skatījumu skaits: 602 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: