Galvenie » 2012 » Novembris » 21 » Radītāja Skaidrojums 01.08.08. Klasteri - enerģijas kristalizācijas centri
00:17
Radītāja Skaidrojums 01.08.08. Klasteri - enerģijas kristalizācijas centri
Radītāja Skaidrojums 01.08.08. Klasteri - enerģijas kristalizācijas centri

1. Manas Zināšanas tiek jums dotas un tiks dotas līdz laikam, kamēr par Viņām ir interese no cilvēku puses, jo viss, ko ES daru, virzīts uz vienu - jūsu glābšanu Kvantiskās pārejas periodā.
2. Jums jāatceras (ES jau ne reizi runāju), ka Zināšanas jums ļaus saprast un pieņemt Dievišķo Telpu kā objektīvu realitāti, kas arī būs jūsu caurlaide Jaunajā Telpā, Sestajā rasē!
3. Nekas tik grūti nedodas kā savas personīgās LīdzZiņas izmainīšana, tā taču paredz domu, domformu attīrīšanu. Jo cilvēks ar tīrām domām ir cilvēks-Dievs, bet tas arī ir tas augstais tīrības stāvoklis, kas atbilst enerģijai vai Smalko plānu PRĀNAI!
4. Jūsu uzdevums uz šodienu paredz to, lai pārkāptu Blīvā plāna problēmas un paceltos līdz Radītāja nodomu tīrībai, jo tāds stāvoklis arī ir cilvēka un Radītāja Harmonijas stāvoklis, bet tas nozīmē, iekšējā stāvokļa sasniegšana Līdzjaunradei ar Veselumu ceļā uz Garīgā Apsolūta augstumiem!
5. Tādēļ, lai atvieglinātu jums lēmuma pieņemšanu par jūsu LīdzZiņas Paaugstināšanu (tātad, attīrīšanu), sagatavojot jūs Jaunam četrdimensionālam Telpas redzējumam, ES dodu Telpas struktūras aprakstu fizikas izpratnes valodā!
6. Vispirms, jums jāsaka, ka Telpa ne tikai daudzlīmenīga, Tā daudzlīmenīga ar nevienmērīgu enerģijas sadalījumu pa līmeņiem.
7. Lūk, kādēļ ES jums runāju par klasteriem, pēc būtības, esošiem enerģijas sabiezējumiem, kas rezonē ar Veselumu (pēc pretimnākošo enerģētisko straumju intensitātes) nodrošinošas enerģijas pānešanu reālā laika mērogā.
8. Tādēļ, pieņemot jums doto Telpas struktūru, jums jāsaprot, ka Telpa nav vienkārša Matrica, sadalīta vienmērīgiem dažādu zīmju enerģijas slāņiem. Viss daudz sarežģītāk, jo vārds "Matrica" paredz enerģijas sadalīšanas kārtības pastāvēšanu. Taču šī kārtība nav primitīvs tīkls, bet dziļi iestrādāta cēloņu-seku sakaru sistēma, esoša enerģijas kristalizācijas centri!
9. Šajā sakarībā klasteri ir kristāli vai kristāliskie centri enerģijas koncentrācijai, regulējoši enerģētisko straumju intensitāti relatīvi Veselumam!
10. Lai jūs nebaida tāda terminoloģija, jo jums jāsaprot, ka Telpas matriskā struktūra (ES atkārtoju: Dievišķās Telpas) nav vienkāršs tīkls, bet ir Telpa, sadalīta viņas kristalizācijas enerģētiskiem centriem, lai nodotu enerģiju (reālā laika mērogā) un harmonizētu visus līmeņus un Telpas robežas Vienā Lielā Veselumā!
11. Cilvēks, pēc Manas Programmas ir ne tikai pieņemšanas centrs, bet arī nodošanas, tātad arī Saprāta enerģētisko straumju vadība Visumā!
12. Taču šis Lielais uzdevums, būt Saprāta Okeāna daļai Visumā, ir jūsu nākotnes uzdevums, jo pagaidām daudzi no jums nav spējīgi ne tikai nodot vai vadīt enerģētiskās straumes, bet nav gatavi pat būt kontaktā ar Telpu, ar Mani, ar Radītāju!
13. Jums jau dotas daudzas priekšā teikšanas dažādās mācībās, ieskaitot Jogu, kā nodibināt kontaktu un sasniegt enerģētisko rezonansi ar Mani, taču meditācija caur lūgšanu "Mūsu Tēvs" ir pirmais pakāpiens šīs Harmonijas sasniegšanā.
14. ES jums jau runāju par to, ka jūs esat Dievi, bet tas nozīmē, ka katrs no jums var un jāuzstāda kanāls, lai būtu Harmonijā ar Radītāju un šis ceļš ir vienīgais ceļš jūsu LīdzZiņas attīrīšanai!
15. Padomājiet paši, vai tad var cilvēks ar netīrām domām, dzīvojot grēkos un netikumos, nodibināt kontaktu ar Radītāju, bet tas nozīmē, sasniegt Smalko plānu Garīgo Harmoniju?
16. Protams, nē! Tikai cilvēks ar tīrām domām nekad nenolaidīsies zemos plānos (zemu frekvenču vibrācijās) tādēļ, ka saprot savu nākotni, kā Vienu Veselumu ar Radītāju, dēļ Jaunrades un Radīšanas Visumā, bet pēc tam arī Galaktikas plašumos.
17. Jums jāsaprot, ka Blīvo plānu Pasaule - jau pagātne, jo Telpa, neatkarīgi no jūsu vēlēšanās, maina vibrāciju frekvenci tuvojoties Smalko plānu frekvencēm un jūsu, jūsu LīdzZiņas atrašanās veco priekšstatu līmenī (tātad, Blīvā plāna vibrācijās) nav savienojama ar Veseluma augstajām vibrācijām.
18. Gribot vai negribot jums nāksies sevi izmainīt/lauzt. Tomēr, Man negribētos, lai jūs sevi lauztu/izmainītu izdabājot apstākļiem, bet apzinoties Kvantiskās pārejas nepieciešamību, pieņemtu šīs Telpas izmaiņas ne kā šausmīgu Golgātu, bet kā vēsturisku etapu personīgai paaugstināšanai. Kā vēsturisku savas LīdzZiņas attīrīšanas izdevību ceļā pie Radītāja!
19. Ticiet, ES jūs nepierunāju un neatkārtoju vienu un to pašu daudzas reizes. ES vienkārši vēlos, lai jūs saprastu jūsu Galaktikas Jauno nākotni un apzināti, bet tas nozīmē, ar visu savu lielo potenciālu, ieslēgtos augstfrekvenču kristaliskās Samalko lauku Telpas Matricas formēšanā!
20. Lai dažiem no jums neliktos, ka ES pastāvīgi atkārtoju vispērzināmas Patiesības, jo, pirmkārt, pie jūsu slinkuma un inertuma, Man nākas atkārtot, bet galvenais, atkārtošana ir vienīgais ceļš dziļu Zināšanu apgūšanai, kas ļaus jūs sagatavot un ieskaitīt kā visaktīvāko Veseluma daļu, Telpas pārveidošanas un evolūcijas procesā.
21. Sestā rase, vai (kā teica Maiju tautas) Sestās Saules ļaudis, ir cilvēki-Dievi, tātad, ir jābūt iemaņām pieņemt patstāvīgus lēmumus un jāprot Harmonizēt sevi ar Telpu, neskatoties uz Viņas daudzajiem līmeņiem, sastāvošiem no Klasteriem vai enerģijas kristalizācijas centriem.
22. Ticiet Man, jūsu tagadējā nīkuļošana trīsdimensiju Telpā nedod Man tiesības vienkārši pārvest jūs Smalkajos laukos četrdmensiju Telpā!
23. Pāriešanai Smalkajos plānos, jums nepieciešams iziet savas LīdzZiņas izmainīšanas pedantiska darba etapu!
24. Tie no jums, kuri pretojas Manam ceļam LīdzZiņas Paaugstināšanā un stūrgalvīgi turas savos maldos, ļoti drīz uz sevis izbaudīs Veseluma vibrāciju frekvenču paaugstināšanās pirmos simptomus, jo Manis nepieņemšana ir ceļš cilvēka energovibrāciju pazemināšanai līdz cilvēka-dzīvnieka līmenim.
25. Ja jautāt jums, vai jūs vēlaties palikt cilvēka-dzīvnieka līmenī, tad ES domāju, ka jebkurš no jums, kas vēl priekš Manis, Radītāja, nav zudis, atbildēs noraidoši.
26. Pārsteidzoši ir cits: ka pat atrodoties uz tik zema LīdzZiņas līmeņa, jūs vēl pamanaties nolaisties līdz vienkārša dzīvnieka līmenim!
27. Evolūciju neapturēt, un ES zinu, ka vairākums no jums, meklējoši atbildi uz galveno jautājumu - "kādēļ es šeit?" atradīs sevī spēkus pārkāpt Blīvā plāna ērkšķus un pacelties līdz Smalkajiem laukiem!
28. Un ja pagājušajos laikos (Ērās) cilvēkiem bija tiesības pacelties līdz Smalkajiem laukiem vai palikt cilvēka-dzīvnieka ApZiņas līmenī, tad tagad, pie Telpas vibrāciju frekvenču (fona) izmaiņām, neviens no jums nevarēs nereaģēt uz Galaktisko izstarojumu fona paaugstināšanos.
29. ES negribu, lai jūs zem apstākļu spiediena piespiestu sevi pāriet Jaunajā Pasaulē, taču ES gribu, lai vairākums no jums, apzinoties savu Dižo Dievišķo izcelšanos, uzvestos kā Dievi un, attīrot savu ApZiņu, iesoļotu Jaunajā Pasaulē ne kā izstumtie, bet jaunu Saprāta formu Radītāji citās Pasaulēs!
30. Jums vinmēr jāatcers, ka jūsu iemiesojuma mērķis (Manā Programmā) - būt Veseluma daļai, būt Veselumam, kļūt LīdzRadītājiem Telpas evolūcijā!

Avots: www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-01.08.08.html /pierakstīja Leonīds Maslovs /latviskoja, intuitīvi, Eslauma 18.11.2012.
Skatījumu skaits: 659 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: