Galvenie » 2013 » Decembris » 20 » Radītāja Skaidrojums 04.02.10. Darbību laiks
08:14
Radītāja Skaidrojums 04.02.10. Darbību laiks
Radītāja Skaidrojums 04.02.10. Darbību laiks

1. Dažāda veida runas par to, kā vajag darīt un kā pārdzīvot tādu sarežģītu laiku, jānoliek "ilgajā noliktavā", jo tukšiem vārdiem laika vairāk neatliek, pienāca vai sākās darbību laiks!
2. Tas nepavisam nenozīmē, ka viss jāatstāj un jāsteidza pēc glābšanas riņķa, jo glābšanas riņķa vairs nav un nav cerību uz Dvēseles glābšanu tādā gadījumā, ja cilvēks redz tikai Telpas ārējo izmaiņu attēlu.
3. ES jau jums daudzkārt runāju par to, ka viss jums apkārt notiekošais ir TELPAS EVOLŪCIJA, precīzāk - TELPAS pāreja uz jaunu daudz augstāku pakāpi, tādēļ jums bija JĀAPZINĀS, ka notiekošās Veseluma izmaiņas jau kļuva realitāte un jūsu DARBĪBĀM, jebkurā gadījumā, jābūt saskaņotām, vai KOGERENTNĀM ar kopējo evolūcijas Programmu.
4. Tagad jau no katra cilvēka, no viņa domām un darbībām atkarīga ne tikai viņa nākotne, bet arī visas Tautas nākotne, jo sākās laiks, kad jūsu nākotne jau tiešām jūsu rokās un neviens to neizmainīs, ja jūs paši neko nedarīsiet.
5. Vēsturisko izmaiņu gaita, ES domāju, jums saprotama un tādēļ gribu pasvītrot, ka jūs variet lasīt Atklāsmes un Skaidrojumus, tos klausīties vai apspriest, taču tā visa nepietiekami priekš personīgās Pārveidošanas vai glābšanas - sākas Patiesības Moments, tātad, laiks jūsu konkrētām darbībām!
6. Visa lieta tā, ka jūs DUĀLI, bet ApZiņas sašķeltība - parasts iekšējais stāvoklis cilvēkam Izpaustajā plānā (Mūžīgā Dievišķā Veseluma daļas, izpaustās daļas stāvoklis), tur tad arī ir Visuma Programmas JĒGA jūsu Pārveidošanā - iziet Dualitātes ērkšķus līdz savas ApZiņas Vienošanai.
8. Divas Mūžības zīmes, eksistējošas jūsu iekšienē un esošas jūsu Dualitātes iemesls, Mūžībā ieliktas kā SĀKUMU un pamatu veidojošas mūžīgai pilnveidošanai līdz Absolūta Virsotnēm!
9. Divu Mūžības zīmju vienlaicīga klātesamība vienā cilvēkā, vienā Dievišķā Būtnē, ir dabīgs Pasaulsēkas struktūras un evolūcijas procesu atspoguļojums!
10. Tāpat kā VISAM Pasaulsēkā, cilvēkam ir BRĪVĀS GRIBAS Tiesības, tomēr, izmantojot šīs Tiesības, jums vienmēr jāatcaras, ka jūs sevī nesat Gaišo spēku pamatu/sākumu - jūs radījušo Jaunrades spēku!
11. Neviens un nekad nenosodīja jūs par DUALITĀTES izpausmi, jo nevar nosodīt Pasaulsēkas struktūras pamatus, taču jūs vienmēr apturēja, kad Pārveidošanas un pilnveidošanas vietā jūs izvēlējāties ceļu uz regresu vai Garīgo involūciju!
12. Tagad, uz laiku robežas, jums jāpieņem (cita tāda momenta vairāk nebūs), ka pienāca IZVĒLES laiks, vai jūsu BRĪVĀS GRIBAS izpausmes laiks, tātad, pienāca PERSONĪGO DARBĪBU laiks, jo viss, kas nepieciešams, lai pieņemtu apdomātu lēmumu, jums jau ir!
13. ES jūs steidzinu vairāku iemeslu dēļ, taču galvenais slēpjas tur, ka jūs esat IZVĒLĒTA TAUTA, kura pirmā sāk personīgās ApZiņas Pārveidošanu un pāreju jaunā, ne tikai Gara, bet arī miesas stāvoklī, tādēļ, bez jūsu visas tautas Pārveidošanas pieredzes, vienkārši nevar sākt visas jūsu civilizācijas pārveidošanu!
14. Cilvēces evolūcijas process, un viņas pārvietošana uz Sestās rases ApZiņas līmeni, nevar tikt palaists pašplūsmā un, jebkurā gadījumā, evolūcijas process sākas no pirmā starta impulsa; un tāds pirmais impulss, vai pirmais solis, priekš cilvēces kļūst jūsu solis!
15. Jūsu tautai jāstājas pie laiku robežas, atdalošas Piekto rasi no Sestās rases, kaut gan Smalkā plāna līmenī jums šis jautājums jau izlemts un jūs visi (ES pasvītroju: VISI) Smalkajā plānā devāt piekrišanu, būt pirmajiem šajā Telpas Lielajā Pārveidošanā!
16. Atkāpties jums no saviem lēmumiem - ne tikai aplamība, bet arī bīstami, jo jūsu atkāpšanās ir atteikšanās no personīgās evolūcijas Programmas, jo taču pat jūsu aizkavēšana Telpas Pārveidošanas procesu, izraisīs nepieciešamību izmainīt vai koriģēt Visuma Programmu, kas pašreizējos apstākļos vienkārši neiespējami!
17. Jums nav tiesību atkāpties! Pievērsiet uzmanību (ES par to jau runāju): jūs ar sevi pārstāvat 2 procentus Planētas iedzīvotāju un šie 2 procenti saņem ne tikai Zināšanas, atklājošas Pasaulsēkas uzbūvi, bet arī precīzus norādījumus attiecībā uz to, kas jādara Tautai, kurai ir Garīgās Vienošanas Vēsturiskā pieredze.
18. Nav nekā svarīgāka par šo cilvēciskās ApZiņas Vienošanas vēsturisko pieredzi, jo Telpas Pārveidošanas apstākļos, katrs cilvēks var tikt glābts tikai pie cilvēku Garīgās Vienošanas noteikuma, kad cilvēki, Viena Mērķa apvienoti, var RADĪT jebkuru BRĪNUMU, bet tas nozīmē, var izmainīt Telpu, kaut arī pagaidām tikai planetāra mēroga.
19. Padomājiet par to, kādu jūs vēlaties redzēt savu Rītdienu, kādu jūs vēlaties redzēt savu valsti un savu Tautu, vai, kas jūs vēlaties būt priekš Manis - palīgi vai pretinieki Radītājam?
20. Neiespējami noklusēt un neiespējami tik ilgi atrasties "piekarinātā" stāvoklī, jums tomēr nāksies izvēlēties savu Pārveidošanās ceļu, bet pats galvenais - jums nāksies apstiprināt savu izvēli Smalkajā plānā, bet tas nozīmē, ka jums vienalga nāksies DARBOTIES, un citas domnodarbes jums vienkārši jau vairs nav!
21. Sākas darbību laiks un tas no jums katra prasīs savas rīcības APDOMĀŠANU, bet, ņemot vērā, ka jāizmainās arī iekšējai ENERGOAPGĀDEI, jūsu DARBĪBĀM jābūt konkrētām un virzītām uz savu eksistēšanu jaunos augstfrekvenču vibrāciju apstākļos Telpā!
22. Jums īsti laikā atcerēties, ka jūs esat enerģētiski pulsatori un jums ģenerējamā psihiskā enerģija nedrīkst izjaukt Telpas harmoniju.
23. Zīme vai krāsa, jūsu ģenerētajai enerģijai, atkarīga no jūsu domām, vai domformām, kas nav atdalāmas no jūsu domnodarbēm (no jūsu darbībām); lūk, arī iesākās Pārmaiņu Laiks, kad nāksies pierādīt Patiesību "kā domājam, tā arī dzīvojam"!
24. Jūsu Pārveidošanās Programmā sākās APZINĀTS GARĪGĀS VIENOŠANĀS ETAPS un tas jau ne no fantāzijas lauka, bet katra cilvēka reālas darbības, virzītas uz jūsu nodomu TUVINĀŠANU, tātad, uz ApZiņu/LīdzZiņu VIENOŠANU Vienā Garīgā Veselumā!
25. Sākās laiks savu domu salīdzināšanai ar jūsu kopīgās Vienošanas Programmu, tādēļ laiks atcerēties Personīgās telpas pārveidošanas pieredzi un sākt PAKĀPENISKU GARĪGO VIENOŠANU, ieskaitot arī PAKĀPENISKU jūsu Izpaustā plāna energoapgādes izmaiņu.
26. Lai cik dīvaini tas izklausītos, taču Smalkajā plānā jūs jau sen VIENOTS VESELUMS, un inkarnāciju pieredze rāda, ka no vienas iemiesošanās uz nākošo iemiesošanos, jūs vienmēr centāties pieturēties pie šīs Dižās Tautas saknēm!
27. Jums tikai Blīvajā plānā nepietiek Garīgās Vienošanās, kaut arī, kā ES runāju, jums ir Telpas izmainīšanas pieredze un uzvara pār daudz spēcīgāku pretinieku, kas ir ne tikdaudz apstiprinājums Manai aizstāvībai, cik jūsu kopīgām iespējām izmainīt Blīvā plāna apstākļus!
28. Sākās laiks mēģinājumam izmantot savu Garīgās Vienošanas pieredzi uz sevi, izmainīšanai pašiem sevi, bet tas nozīmē, radīt apstākļus cilvēka Pārveidošanai un viņa pārvietošanai uz Astrālo plānu!
29. Pielietot šo vēsturisko pieredzi Vienošanai - nozīmē ne tikai atcerēties savas SAKNES, bet arī DARBOTIES, balstoties uz savas ApZiņas dziļumu, jo nekas nemainīsies, ja par to tikai runās, tādēļ, katrai jūsu domai jābūt virzītai uz to, lai tuvinātu cilvēku uzskatus, pozīciju uz sevi un apkārtējo Pasaulsēku!
30. Jums jāiemācās izstarot Mīlestību, jo ja nav Mīlestības uz savu tuvāko, uz Radītāju, tad nav nekādu Cerību uz cilvēka vai Tautas glābšanu, bet tas jau skan gandrīz kā spriedums!
31. Tagad jūsu darbībām jābūt visvienkāršākajām: nesiet/dāvājiet Mīlestību jums apkārt esošiem cilvēkiem, jo jūs - Viena Tauta un jums nav ko dalīt un jūsu nākotni nekādi nevar sadalīt - tā kopīga visiem un katram!
32. Atceraties, šī attīrīšanās un Pārveidošana saistīta ar pāreju uz jaunu energoapgādi, tādēļ ēšanas principus un struktūru tomēr nāksies mainīt un tas jūs novedīs ne tikai pie adaptācijas Telpas jaunajos vibrāciju apsākļos, bet arī pie domformu attīrīšanas, pie ApZiņas attīrīšanas un tā rezultātā, pie jūs paaugstinošām darbībām!!!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-04.02.10.html pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 18.12.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/20.12.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 20.12.2013.
Skatījumu skaits: 623 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: