Galvenie » 2013 » Decembris » 30 » Radītāja Skaidrojums 04.03.10. Laiks negaida!
21:38
Radītāja Skaidrojums 04.03.10. Laiks negaida!
Radītāja Skaidrojums 04.03.10. Laiks negaida!

1. Ar katru dienu pamanāmākas kļūst Telpas izmaiņas un katastrofu biežumam jau jāliek jums beigt strīdēties par tuvojošos "pasaules galu" un sākt darboties. Pie tam, ar vārdu "darboties" ES saprotu, ne dažādus domslēdzienus par planētas aizsardzības iespējām, bet konkrētas cilvēka darbības, priekš kura personīgā drošība kļuva problēma.
2. Visi Mani Vārdi, jums caur personīgo NETICĪBU pieņemtie, kļūst reāli un izpaužas Blīvajā plānā, kā pats reālākais planetārās katastrofas drauds, no kura pasargāties nebūs iespējams kā vienkāršiem ļaudīm, tā arī varuturošiem cilvēkiem.
3. ES brīdināju, ka jebkurš Mans Vārds ir ne vienkārši Patiesība, kas vienalga iemiesosies Blīvajā plānā, bet izpaužoties kļūs realitāte, ar kuru nāksies rēķināties pat tiem cilvēkiem, kuri pēc dienesta pienākumiem nekādi negrib atzīt, ka Dieva Vara ir Dieva Žēlastība un Dieva Sods vienlaicīgi un Viņas izpaušanās tagad atkarīga no cilvēka gribas izpauduma!
4. Uz jūsu Tautas piemēra Es ne tikai skaidri devu saprast, bet arī parādīju, ka apvienoti VIENAS IDEJAS vai VIENĀ MĒRĶĪ (neskatoties uz jūsu daudzveidību Blīvajā plānā) cilvēki spējīgi uz daudz ko, tanī skaitā, ne tikai Pārveidot, bet arī RADĪT Telpu.
5. Jaunrades Sākums, cilvēkiem piemītošs, ir pirmā DIEVIZPAUSMES pazīme pēc daudziem iemesliem, taču galvenais no tiem - VIENA GARĪGA TIEKŠANĀS, Kopīga vēlēšanās, izmainīt Pasauli, ne vardarbīgi, bet pēc personīgās gribas izpausmes!
6. Jūsu Tautas pieredze apstiprina realizācijas faktu, bet precīzāk, cilvēku domtēlu materiālizāciju, apvienojušos Kopīgā tieksmē!
7. Pie tam, aicinu vērst jūsu uzmanību uz to, ka KOPĪGS DOMTĒLS (Kopīgs mērķis) ļauj RADĪT Blīvā plāna Telpu uz Samalkā plāna domtēlu bāzes!
8. Jūsu Kopīgās tīrās un radošās domas OBLIGĀTI izpaudīsies un materializēsies Blīvajā plānā, Viņu izmainot!
9. Iedomājieties: jūs ar savām domām izmainiet vai Radiet Blīvā plāna Telpas struktūru, liekat materializēties saviem domtēliem, bet konkrēti - dariet iespējamu, piemēram Svētās Uguns nonākšanu, vai Svētā ūdens parādīšanos, par spīti visiem Materiālās Pasaules fizikas likumiem!
10. ES jau jums runāju, ka jūsu JAUNRADE, vai Materiālās Pasaules Telpas izmaiņa ir DIEVIZPAUSMES BRĪNUMS, jo jūs liekat Telpai izmainīties, un šī domrīcība nevar būt rīcība bez Dieva Dvēselē, jo Radīt var tikai DIEVS un tas, kas jums izdevās, ir apstiprinājums Radītāja potenciāla klātesamībai jūsos un Manai klātesamībai jūsu Dvēselē un jūsu sirdī!
11. Bez DIEVIZPAUSMES Dvēselē, cilvēks nevar būt Radītājs!
12. Jūs pat neapzinaties, kas notiek Svētās Uguns nonākšanas, vai Svētā Ūdens parādīšanās momentā, jo priekš jums šis DIEVIZPAUSMES BRĪNUMS kļuva parasta parādība, tik iesakņojusies jūsu ApZiņā, ka pat neizraisa jūsos LĪDZJAUNRADES izpratni un prieku!
13. Mēģiniet apzināties šo dižo DIEVIZPAUSMES momentu, kad jūsu brīvā griba kļūst spējīga RADĪT telpu un kad tā sakrīt ar Manu GRIBU!
14. Ja jūsu TICĪBA šajā momentā sasniedz PATIESAS TICĪBAS līmeni, kad uz Manu Zināšanu bāzes, jūsu LīdzZiņā formējas pārliecība Telpas Pārveidošanas nenovēršamībai, tad DIEVIZPAUSMES BRĪNUMAM, ne tikai būt, bet būt arī Mūžīgi!
15. Tādēļ tagad jūsu priekšā stāv uzdevums - saprast Manu APVIENOJOŠO VĒSTĪJUMU "Svētā Krievzeme", kurš noformēs KOPĪGU DOMTĒLU un atvērs Radītāja Velti/Dāvanu katra cilvēka LīdzZiņā, vienmēr glabājošos viņa Dvēselē kā cilvēku un Dievu vienojošs simbols!
16. Trīs atlikušo gadu laikā, ticiet Man, jūs spējīgi materiālizēt MANU VĒSTĪJUMU (par kuru ES runāju) un jūs spējīgi RADĪT Jaunu valsti un Jaunus cilvēkus, jo tāda GAIŠA LĪDZJAUNRADE - ne tikai ar Radītāju, bet arī cilvēku vienam ar otru - ir īsts BRĪNUMS!
17. Jūs spējīgi RADĪT sevi, jo viereiz apvienojot savus nodomus ar Dievu, cilvēks praktiski kļūst DIEVS, bet Tauta tāda kļūst DIEVNESĒJA un tāda DIEVIŠĶĪGA Pārveidošana nevar neatsaukties uz cilvēka dzīvi, lai pagaidām arī tikai Izpaustajā plānā.
18. Cilvēks, vienreiz izjutis LĪDZJAUNRADES GARU, MĪLESTĪBAS GARU, vairs nevar apstāties, ne tikai savās nodarbēs bet arī domās!
19. Stājoties vienreiz uz Gaismas ceļa, atgriezties Tumsā neiespējami!
20. Lūk, jums paskaidrojums tam, kas ar jums notiek šajā vēsturiskajā periodā un tagad jau nav svarīgi, kā cilvēks atnāca pie šīs apzināšanās, jo šajā NEROKRADĪTAJĀ Telpā visi ceļi ved pie Dieva!
21. Pavisam nesvarīgi kā jūs nonācāt pie Dieva un ko jums par to nācās izciest, jo taču visi ceļi obligāti ved pie Manis, tomēr, cilvēka ceļš var būt ne tikai līkumots, bet bagāts arī daudziem šķēršļiem, kuri ir jāpārvar, jo katrs pārbaudījums, sagatavots cilvēkam, sevī nes nožēlu un attīrīšanu, bez kuriem tikšanās ar Dievu vienkārši neiespējama!
22. Šodien ES jums tik bieži runāju par Dievu tikai tādēļ, ka ar vien tuvāk tas laiks, kad jūsu tikšanās ar Mani kļūs realitāte un pārorientēs jūsu "Rītdienu"!
23. Jūsu "Rītdiena" var būt Gaiša, jo tā Radītāja Gaismas aizsargāta, bet var būt arī Tumša, kas runā par to, ka jūs izgājāt no Gaismas aizsardzības un savu izvēli izdarījāt par labu Tumšajiem Dievišķajiem Spēkiem!
24. Jūsu brīvā izvēle var novest pie Dievišķo Gaismas Spēku daļas zaudējuma, - daļas, ar kuru ES, tomēr, rēķinājos, jo Veselums (jūs ziniet) sastāv no varena daudzuma atsevišķu izpausmju.
25. Planetāro katastrofu biežums liek cilvēkiem vairāk domāt par Dievu un tas, kaut kādā mērā, Mans Spiediens un Mana Vēlēšanās likt jums domāt par savu likteni, jo vēl pienāks jūsu izvēles brīdis, vai brīvās gribas izpausme, kad jums būs jāatceras, ka LĪDZRADĪTĀJA Veltes atklāšana slēpj sevī arī atgriezenisku brīvās gribas pusi - ATBILDĪBU par savām domām un darbiem!
26. Jūsu darbības vai domnodarbes ir tikai rezultāts jūsu brīvajai gribas izpausmei; jau pats brīvās gribas formēšanas process - pietiekmi ilgs apdomāšanas process visiem "par" un "pret" un tas tiešām labi, jo tajā gadījumā Patiesa TICĪBA ir cilvēka diža saprāta auglis.
27. Daži no jums tam velta visu savu dzīvi, taču tagad sava dzīves ceļa izvēlei paliek tik maz laika, ka apdomātu lēmumu, ko cilvēkam stāv priekšā izdarīt, nevar atlikt ne uz minūti.
28. Pievērsiet uzmanību, ka laika atlika maz ne tikai Telpas pārveidošanai, bet arī cilvēka savas "Rītdienas" izvēlei, jo šie divi procesi, ne tikai savstarpēji saistīti cēļoņu-seku saitēm, bet arī izriet viens no otra!
29. Cilvēks nevar sevi atdalīt no Radītāja, sākas laiks, kad Dieva un cilvēka saikne izpaudīsies arvien spilgtāk un jūs viņu sajutīsiet ar savu sirdi!
30. Kad ES runāju par to, ka jūs atrodaties Dievišķā Telpā, ES no jums sagaidu sapratni, ka Mēs ar jums pavisam tuvu viens otram, jo jūs vienmēr atrodaties blakus Dievam, un ne tikai tagadējo Pārmaiņu Laikā, un šis "vienmēr" ir objektīva realitāte!
31. ES vienmēr atrodos jums blakus, jo jūs Manī, jo ES esmu arī Augstākā Saprāta Telpa un šajā Pasauļu daudzveidībā ES aptveru JAUNRADES un Mūžīgās Evolūcijas vareno spēku.
32. Nav nekā brīnišķīgāka, kā JAUNRADE - kad visdrosmīgākā fantāzija kļūst objektīva realitāte, bet Pasaule laistās visās Gaismas krāsās un šo diženo Jaunās Pasaules gleznu jūs tagad spējīgi radīt, ne tikai sajust sevi LĪDZRADĪTĀJUS, bet arī kļūt reāli paši sevis un Talpas RADĪTĀJI!
33. Lūk, kad jūs varat sajust JAUNRADES GARU un Dievišķo Svētlaimi, jo ES redzu, ka laiks netika velti zaudēts un tagad jau jūtama jaunās Rases cilvēku izpaušanās, spējīgu RADĪT Jaunas Pasaules saskaņā ar Augstākā Kosmiskā Saprata Telpas evolūcijas un pilnveidošanas Programmu!
34. Trīs gadi aizlidos kā viens mirklis; tādēļ netērējiet velti laiku un sāciet izmantot savu LīdzZiņu jau tagad, jau šodien, jo katra zaudētā minūte atdala jūs no Radītāja un tā jau ne tikai traģēdija atsevišķai Dievišķai būtnei - cilvēkam, bet veselas Tautas traģēdija, zaudējoša Līdzradīšanas enerģiju, Jaunrades enerģiju!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-04.03.10.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 26.12.2013, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/30,12.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 30.12.2013.

Skatījumu skaits: 767 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: