Galvenie » 2013 » Septembris » 15 » Radītāja Skaidrojums 06.09.09. Sevis apzināšanās kā daļu Veseluma, ved uz Glābšanu un Garīgo Vienošanu
12:22
Radītāja Skaidrojums 06.09.09. Sevis apzināšanās kā daļu Veseluma, ved uz Glābšanu un Garīgo Vienošanu
Radītāja Skaidrojums 06.09.09. Sevis apzināšanās kā daļu Veseluma, ved uz Glābšanu un Garīgo Vienošanu

1. Man vienmēr svarīga jūsu reakcija uz Maniem Vārdiem, tādēļ, ka jūsu daudzveidībā (viedokļu) apstiprinās Telpas daudzveidība un daudzlīmenība, jo "cik cilvēku - tik arī viedokļu"!
2. Tas vienkārši brīnišķīgi, ka katrs no jums tik INDIVIDUĀLS un ir ne tikai savs VIEDOKLIS, bet arī personīgās dzīves "rokraksts", ko nevar sajaukt ar kādu citu, bet jo vairāk, nevar primitīvi nokopēt!
3. Ticiet Man, šo Dievišķo izpausmju daudzveidību vislabāk apstiprina ne tikai Telpas daudzlīmenība visās Viņas izpausmēs, bet arī demonstrē "HAOSU" Telpas visu līmeņu iemiesojomos!
4. Tā bija NODOMĀTS un tā tika IEMIESOTS, lai katrs no jums NESTU savu PATIESĪBAS GAISMU, pakļaujoties Telpas evolūcijas VIENAM RITMAM, ar savu oriģinalitāti papildinot to enerģētisko plūsmu DAUDZUMU MOZAIKU, bez kurām vienkārši nevar būt Mūžības.
5. ES jums daudzas reizes runāju par to, ka cilvēce, precīzāk, jūsu Piektā rase, vislabāk demonstrē FRAKTĀLĀS LĪDZĪBAS principu starp Veseluma daļām, jo, neskatoties uz jūsu daudzveidību, jūs esat sava Telpas līmeņa VIENS VESELUMS.
6. Man nebūtu interesanti, ja jūs būtu visi līdzīgi viens otram kā siāmas dvīņi! Ticiet, ka tāda regularitāte, atgādinoša armijas ierindu, Man ne tikai nevajadzīga, bet arī pretīga BRĪVAS JAUNRADES GARAM, ieliktam jūsos no Radītāja.
7. Jūs arī Telpas izmaiņas jūtiet katrs sev raksturīgi, tādēļ nevar būt VIENAS RECEPTES priekš visiem, kā pārciest Pārejas sāpes. Telpas izmaiņu uztveres jaunumus, bieži diskomfortus priekš cilvēka, katrs no jums sajūt īpaši, tātad, neatkārtojami!
8. Taču tas, ka jūs visi jūtiet TELPAS JAUNO RITMU, ļoti pamanāms, starp citu (kā ES augstāk teicu), arī ļoti INDIVIDUĀLS, cenšoties pielāgoties KOSMOSA JAUNAJĀM VIBRĀCIJĀM, savā neatkārtojamā veidā!
9. Taču tomēr ir VIENĪGAIS un vislabākais adaptācijas veids Telpas jaunajās vibrācijās un par šo paņēmienu ES jums runāju, lūk, PIECUS gadus!
10. Vispirms, neiespējami ignorēt to faktu, ka cilvēks atrodas Telpas vibrāciju laukā, kur visi vibrāciju lauki KRUSTOJAS, radot to rezultatējošo VIBRĀCIJU FONU, kuru ES noaucu MŪŽĪBAS RITMS!
11. Tādēļ vienīgais paņēmiens cilvēka adaptācijai JAUNAJĀS frekvenču vibrācijās, Jaunajā RITMĀ, ir VIŅU PIEŅEMŠANA cilvēkam, bet tas nozīmē, sevis apzināšanās kā daļu VIENA VESELUMA!
12. Ja šī TĒZE kļūs jūsu dabīgs stāvoklis, ja jūs patiesi/sirsnīgi sajutīsiet sevi kā daļu Veseluma, tātad jūs patiešām PATIESAS TICĪBAS piepildīts, pie tam, ne kāda Dieva TICĪBAS, bet AUGSTĀKĀ SAPRĀTA TELPAS OBJEKTĪVAS REALITĀTES TICĪBAS!
13. Vēršu jūsu uzmanību uz to, ka tāda iedziļināšanās Dievišķās Telpas būtībā, PATIESĪBAS būtībā, nevar (un nedrīkst) būt parasta parādība "es pieņemu ...", jo tādā apzīmējumā meli un NETICĪBA spīd cauri, kas nepieņemami!
14. Mēģiniet pateikt Telpas pieņemšanas vārdus DVĒSELĒ, teikt to domāšanas līmenī, bet ne ar balsi, jo runājot vārdus, cilvēks paralēli var DOMĀT par kaut ko citu!
15. Visspēcīgākie un patiesākie enerģētiskie impulsi no jums iet tikai tad, kad jūs domās koncentrējiet savu vēlēšanos vai savu tiekšanos uz Veselumu!
16. Nekad nevēršaties pie Manis vai Gaismas Hierarhiem balsī (vārdiem balsī), jo pie jūsu DUALITĀTES, lūgšana vai prasība, izrunāta balsī, var pārvērsties izrādē ar otru/citu jēgu.
17. Aicinu jūs, ja tiešām jūs VĒLATIES aizklauvēties līdz Manīm, tad vēršaties tikai domāšanas līmenī - domu vai domtēlu veidā, un tad Mana Palīdzība obligāti pienāks katram no jums un ES došu atbildi uz jebkuru jūsu jautājumu, bet precīzāk, tad ES izstiepšu palīdzības roku un pasargāšu jūs no Blīvā plāna nelādzībām!
18. Tādēļ šodien ES dodu jums VIENU KOPĒJU RECEPTI PRIEKŠ VISIEM CILVĒKIEM, visiem dzīves gadījumiem: TIEŠA UZRUNA Man - Tam Kurš zina visas jūsu problēmas un nākotni, tai jābūt TIKAI domtēlu vai Smalkā plāna līmenī!
19. Nepievērsiet uzmanību jums apkārt esošo cilvēku emocijām, jo jūsu emocijas var nesakrist ar vairākuma emocijām, taču tas ne MĪNUSS, bet PLUSS, tādēļ, ka citādi nevar būt AUGSTĀKĀ SAPRĀTA DAUDZROBEŽĪGĀ PASAULĒ!
20. Pie jūsu daudzveidības, jūs tomēr VIENOTI vienā, un šis VIENS ir vissvarīgākais un galvenais priekš jums - SEVIS kā MŪŽĪBAS DAĻAS APZINĀŠANĀS, jo tikai šajā gadījumā atnāk cita DOMĀŠANA, mainās cilveka iekšējais, "Es", darot viņu par Mūžības (Veseluma) reālu daļu!
21. Lūk, tad katrs no apkārtesošiem cilvēkiem var atzīties jums MĪLESTĪBĀ, jo katram cilvēkam apzinoties, APZINOTIES sevi kā Veseluma daļu, atnāk TAUTAS GARĪGĀS VIENOTĪBAS APZINĀŠANĀS, bet rezultātā arī visas cilvēces, kā Piektās rases, tā Sestas rases.
22. Taču Pirmais solis uz gābšanu un sevis kā VIENOTAS GARĪGĀS TELPAS daļas APZINĀŠANOS, sākas no cilvēka domas, un citu RECEPŠU nav un nebūs nekad!
23. Atklāsmes un Atklāsmju Skaidrojumi tieši arī virzīti uz katra cilvēka ApZiņu! Katrs no jums vienmār atradīs atbildes uz savu personīgo jautajumu šajās Grāmatās, tādēļ, ka VISS, ko ES jums dodu, ir atbildes uz jautājumiem, ne tikai cilveka (Blīvā plāna) izpausmei, bet arī jūsu Garīgajai, Smalko sastādošajai daļai.
24. Jums jāsaprot, ka Blīvā plāna izpausmes daļa ir vienkārši apvalks, nodrošinošs jūsu uzturēšanos Zemes atmosfēras apstākļos un nekādu citu uzdevumu nav, jo visas viņa darbības nosaka domtēli, radīti Smalkajā plānā.
25. Atceraties, vēl 2004. gadā, Atklāsmēs ES teicu: kāda Dvēsele, tāds arī cilveks, apstiprinot, ka cilvēks darbojas uz domu pamata, noformētām Smalkajā līmenī.
26. Lūk, kādēļ ES jums šodien runāju un aicinu jūs uzrunāt Mani tikai domu un domtēlu līmenī, jo tikai šajā gadījumā tiek sasniegta saskarsmes KANĀLA TĪRĪBA!
27. ES jūs gatavoju tam, ka ļoti drīz DOMĀŠANA vai DOMTĒLU radīšana, būs vienīgais cilvēku savstarpējās saskarsmes paņēmiens, jo Smalkajā Pasaulē, augstu vibrāciju Pasaulē, tāds zemu frekvenču sastādījums kā VĀRDS, vienkārši nepastāvēs!
28. Tādēļ, nesamulstiet par Manu Vārdu uztveres daudzveidību, jo cilvēkiem Smalkajā plānā nav to ATSPOGUĻOJUMA , jā, un arī nevar būt, kaut vai tādēļ, ka jūsu domas atrodas pārāk tālu no jūsu emocionālās izpausmes daļas.
29 Jums šķiet, ka cilvēks nepieņēma Manus Vardus, vai, jo sliktāk, atvairīja Tos, tad, ticiet Man, tas tikai šķietams attēls reakcijai uz Telpas izmaiņām.
30. ES jūs brīdināju par to, ka izpaustais plāns ir tikai Telpas APJOMA plakans griezums un tas, ko jūs sev apkārt redziet, ir tikai Blīvā plāna reakcija.
31. Tādēļ neaizmirstiet senu Patiesību: "Netiesājiet un netiksiet tiesāti", jo nevar sodīt tikai cilvēka izpausto daļu, nezinot, nesaprotot viņa iekšējo pasauli, bet galvenais, viņa Smalkā plāna domtēlus!
32. Tas, kas jums šķiet nepieņemams, nepavisam nenozīmē, ka jums taisnība, un nepavisam nenozīmē, ka cilvēka izpaustās daļas reakcija ir viņa Smalkā plāna domu realitāte.
33. Lūk, kādēļ ES nepievēršu uzmanību jūsu izpausmju emocionālajai reakcijai, jo ES precīzi zinu, kas formējas jūsu iekšienē, Smalkajā plānā, un tikai jūsu DUALITĀTE traucē jums pašiem ieraudzīt PATIESĪBAS GAISMU ne tikai pašam sevī, bet arī cilvēkos jums apkārt!
34. Tikai sevis kā Veseluma daļas APZINĀŠANĀS atvērs jums "logu" uz Pasauli! Tas būs "logs" ne uz kādu pilnīgi Jaunu Pasauli, jo Pasaule IR vienmēr un Viņa MŪŽĪGA, bet uz Pasauli, kura jums bija nepieejama priekš uztveršanas, tikai tādēļ, ka DUALITĀTE izšķīra GARU un MATĒRIJU tādā attalumā, kur cilvēks sāka nesaprast sevi un savu vietu Mūžībā.
35. Tikai sevis kā Veseluma daļas APZINĀŠANĀS sniedz katram cilvēkam GLĀBŠANU un jūsu Tautai GARĪGO VIENOTĪBU, bet galarezultātā - jūsu civilizācijai, jo GARĪGĀ VIENOTĪBA ir IZPAUSMJU DAUDZVEIDĪBAS SAVIENOŠANA VIENĀ VESELUMĀ Smalkā plāna līmenī.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-06.09.09.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 13.09.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 15.09.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 15.09.2013.
Skatījumu skaits: 591 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: