Galvenie » 2013 » Jūnijs » 3 » Radītāja Skaidrojums 08.10.08. Izpausmju ritma sinhronizācija
09:55
Radītāja Skaidrojums 08.10.08. Izpausmju ritma sinhronizācija
Radītāja Skaidrojums 08.10.08. Izpausmju ritma sinhronizācija

1. Nekas priekš cilvēka nav svarīgāks par Patiesības Zināšanām, jo Patiesība ir Radītājs!
2. Kā ES tikko jums teicu, cilvēks, kuram piešķirtas sava ceļa izvēles(savas trajektorijas izvēles) brīvas tiesības, esošu milzīga daudzuma iemiesojumu variantos, pats kļūst enerģētiskā Haosa ģenerators.
3. Cilvēks ar savu klātbūtni vai zpausmi Blīvajā plānā it kā modelē priekš sevis, priekš savas LīdzZiņas Telpas apstākļus, jo tam, kas jums stāv priekšā uzzināms, liekas nav nekā kopēja ar tiem priekšstatiem par Pasaulēm, kuri jums izveidojās Blīvajā plānā.
4. Tādēļ Radot jūs, ES centos radīt apstākļus līdzīgus Radītajai Mūžībai, nodrošinot jums un jūsu LīdzZiņai Paaugstināšanas iespējas, jo tikai vērīgs prāts varētu notikumu Haosā un burzmā saprast Mūžības smalkās likumsakarības liela daudzuma notikumu apstākļos (enerģētisko plūsmu), slāņojošos vienu uz otra!
5. Telpa tiešām bezgalīga plānu izpausmēs un enerģiju līmeņos, kad pie pretimnākošām viļņveidu plūsmām arī notiek enerģiju kristalizācija tanīs vietās, kur tiek sasniegti Veseluma augstākās Harmonijas apstākļi - Absolūta apstākļi!
6. Tā iekārtota Pasaultelpa, kur bezgalīgā daudzumā brīvas izpausmes enerģētiski informatīvo plūsmu formējas liels daudzums fraktālu, kuri pie līdzību sinhronizācijas, rada daudz enerģētisku mezglu, nodrošinot šajos enerģiju klasteros augstāko Harmoniju, Veseluma Matricas augstāko sakārtotību.
7. Vēršu jūsu uzmanību uz to, ka frkatāli it kā pilnīgi brīvi enerģiju izpausmēs, Haosā, trajektoriju izvēlē, bez tam, pie vibrāciju sinhronizācijas nodrošina Vienotu Ritmu, kas arī ir Veseluma augstākā Harmonija!
8. Citiem vārdiem, brīvība attīstības pilnveidošanas trajektorijas izvēlē dinamiskai Sistēmai Mūžīgās Kustības (Mūžības) Miera apstākļos ir pamats Augstakās Harmonijas sasniegšanai, ir apstākļi Veseluma pilnības līmeņa sasniegšanai, kļūšanai par Viņu!
9. ES jau jums teicu, ka dinamiskās, mūžīgi attīstošās Sistēmās nevar būt stingri ierobežotu trajektoriju, tādējādi, ka sakārtotība vai paredzamība dara Smalko plānu nejūtīgu pret mazas kārtības traucējumiem!
10. Haoss, lai cik dīvaini priekš jums skanētu, ir nekārtības un kārtības izpausme vienlaicīgi, starp citu, lokanums un viegla uztveramība pret jebkuru smalku traucējumu ir galvenais noteikums Sistēmas vai Telpas pilnveidošanai.
11. Izejot no tā, cilvēks , mūžīgi meklējošs savu ceļu, starp daudzām trajektoriju iespējām savai kustībai uz Gaismu, dzemdinot Haosu, vai bezgalīgi daudzu notikumu sablīvējumos, izpauž sevi savas LīdzZiņas pilnveidošanā.
12. Tikai sinhronizācija (runājot jūsu valodā - Mīlestības sasniegšana) ir pamats enerģijas kristalizācijai (augstākās Harmonijas sasniegšanai) un ir apstakļi priekš cilvēka, kļūt Veselumam (kļūt Dievam)!
13. Vēršu jūsu uzmanību uz to, ka katram cilvēkam visaktīvākā veidā jāpiedalās Veseluma perifērijas pilnveidošanas procesā, jo, kā jau ES teicu, tikai aktīva, brīva cilveka gribas izpausme rada enerģijas kristālus (augstākās kārtības) Veselumam cilvēciskās sabiedrības Haosa okeānā.
14. Visāda veida vardarbīga cenšanās radīt vienotus (kopīgus) apstākļus izpausmēm bez Mūžības Kanonu saprašanas, bīstama tādēļ, ka izpausmes brīvās izvēles ierobežošana pazemina informatīvo plūsmu sinhronizācijas iespējamību, enerģiju kristalizacijas iespējamību un, tātad, mazina enerģijas izpausmi, pazemina tās potenciālu.
15. Jūs atceraties pūļa potenciālu? Pūļa potenciāls zems un līdzinās dzīvnieka ApZiņas līmenim tikai tādēļ, ka, ierobežojot personāibas brīvas izpausmes apstākļus un mazinot viņas aktivitāti, rada zemas enerģētikas plūsmas, mākslīgi nokārtotai/noregulētai telpai.
16. Dotajā gadījumā kārtība nav Augstākās Harmonijas līmeņa sasniegums, jo izpausmes izvēles ierobežojumi pazemina enerģētisko fonu, radot Pelēkā Egregora zemas frekvences telpu.
17. Pēc šīs pašas analoģijas cilvēciskā vara (uzstādīta ne pēc Dievišķiem Kanoniem) esoša mākslīga (piespiedu) pretimnākošu viļņveida plūsmu harmoniskā izlīdzināšanā, noved pie sabiedrības regresa, tādēļ, ka nesaprotot Dievišķās Telpas izveidošanas principus, jau sākotnēji izveido destruktīvu struktūru, ierobežojošu cilvēka gribas brīvu izpausmi.
18. Nedrīkst radīt sinhroni vibrējošu sistēmu, kāda ir arī cilvēku sabiedrība, pārkāpjot fraktālās Telpas attīstības pilnveidošanas galveno principu.
19. Cilvēks ir spilgts Pasaules fraktālās uzbūves izpausme un jaunrades brīvība, kā arī izvēles brīvība, no optimālās, enerģētiskās puses raugoties, ir Veseluma enerģijas pilnības vai kristalizācijas sasniegums!
20. Tādēļ, runājot jums par Telpu, ES katru reizi pasvītroju bezgalīgu daudzumu enerģiju stāvokļu un izpausmju, kā arī bezgalīgu daudzumu pretim nākošu viļņveida plūsmu, kuras, neskatoties uz šķietamu Haosu, atrodas sinhronizētā (harmonizētā) stāvoklī, radot šajā kopīgajā Telpā Veseluma kristalizacijas Centrus.
21. Tādēļ Veselums nav viendimensionāla Telpa, bet ir Harmoniska, Universāla, ar bezgalīga daudzuma enerģētisko plānu, kuru krustpunktos tiek sasniegta Augstākā Kārtība un Absolūta augstākā Harmonija!
22. Uzskatāmu Telpas uzbūvi Jums viegli stādīties priekšā, ņemot rokā jums pazīstamo "maružiņu" (rotaļlietu), kas arī tieši ir vienkāršs fraktālās līdzības piemērs.
23. Telpa sastāv no bezgalīgi daudzām "maružiņām" un tāda uzbūve ir jaunrades brīvas izvēles izpausmei, mūžīgi attīstostošamies Veseluma fraktālai līdzībai!
24. Lūk, kādēļ jūsu izpausmes Blīvajā plānā ir labakā skola Patiesības sasniegšanai, kuru izejot, cilvēks var sasniegt Cilvēka-Dieva LīdzZiņas līmeni!
25. Tāda cilvēka LīdzZiņas attīstības līmenis tiek sasniegts tikai pieliekot prātu un sasniedzot (sapratni un pieņemšanu) Mūžīgās Kustības Miera Kanonus!
26. Haoss vai trajektorijas izvēles brīvība (cilvēka līmenī, viņa domtēlu un domrīcības izvēlei) ir Pasaules LīdzRadīšanas modelēšana, jo tikai Haosā, kurā izpaužas nekārtība un kārtība vienlaicīgi, pie vienota Mūžības RITMA var tikt sasniegta sinhronizācija un augstākā Harmonija dažādām izpausmēm!
27.Tādēļ, runajot jums par Haosu, tātad, par jūsu savas izvēles brīvu izpausmi, ES, pēc būtības, jums DODU SVĒTĪBU Garīgai Jaunradei cilvēka un Radītāja Harmonijas meklēšanā!
28. Tikai šajā augstākājā Garīgajā meklējumā var sasniegt enerģiju kristalizacijas līmeni, bet tas nozīmē, var sasniegt Veseluma pilnības līmeni!
29. Neierobežojiet savus Garīgos meklējumus, jo tikai tas ir pamats Telpas attīstībai, pamats jūsu LīdzZiņas pilnveidošanai un tikai Jaunradē slēpjas jūsu ceļš uz Absolūta visrsotnēm!
30. Nebaidaties mēģinājumu un kļūdu, jo tajās ir Cerība, jūsu siržu un vienošanas sinhronizācija Dievišķā izpausmē, jo taču ceļš uz Absolūta augstienēm - ne robežstabu ceļš, bet Dievišķās Telpas Patiesības apzināšanās daudzās taciņas.
31. Pie tam, atceraties galveno Mūžības Kanonu, konstatējošs pretimnākošo viļņveidīgo plūsmu vienlīdzību - "kas augšā, tas apakšā" vai "nevienlīdzība dzemdina vienlīdzību". Tādēļ, pieņemot Manis doto izvēles brīvību, vienmēr domājiet ar atbildību par savu izvēli, jo ne katrs ceļš obligāti ved pie Dieva!
32. Izziniet sevi! Bet izzinot sevi, jūs izpratīsiet Telpas uzbūvi, jo jūs taču esat Haosa un kārtības ģeneratori vienlaicīgi!
33. ES jau jums teicu, ka Telpa nevar būt viendabīga enerģētiska massa, vienkāršas ģeometriskas Matricas, jo viss plūst un mainās un fraktalitāte ir plānu (Pasauļu) vienotības un daudzveidības izpausme!
34. Tādēļ enerģiju plūsmu daudzumā un daudzveidībā izpaužas Vienota Veseluma Harmonija un katrs no jums ir atsevišķa personība (ir fraktāls), kuru daudzveidībā arī izpaužas Radītājs, jo daudzveidība rada Vienotību, viengabalainību un Universālumu Telpai, spējīgai precīzi reaģēt uz jebkuriem Vides traucējumiem, atbildei ģenerējot jaunas izpausmes formas.
35. Jūs dažādi un jūs viens, taču jūsu nodomu sinhronizācija nodrošina fraktālo līdzību un Veseluma izpausmi jūsos!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-08.10.08.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 01.06.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 03.06.2013.
Skatījumu skaits: 702 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: