Galvenie » 2013 » Septembris » 23 » Radītāja Skaidrojums 12.11.09. Cilvēka ApZiņa mainās līdz ar Telpas izmaiņām
10:58
Radītāja Skaidrojums 12.11.09. Cilvēka ApZiņa mainās līdz ar Telpas izmaiņām
Radītāja Skaidrojums 12.11.09. Cilvēka ApZiņa mainās līdz ar Telpas izmaiņām

1. Jums kaut kādi liekas, ka Manis teiktais vai Mani brīdinājumi nevienu no jums neskar un vairāk līdzinās belestriku vai fantāziju romāniem par Dievišķās Telpas izmainīšanos!
2. Pats galvenais, daudziem liekas, ka šis romāns nekad nebeigsies un viss tajā teiktais nevienu konkrēti neskars, tādēļ vienkārši brīnišķīgi ir iegremdēties dīvainā nākotnē, sēžot uz dīvāna, jā, un vēl pie televizora!
3. Ticiet Man, tāda veida domas ar jums var izspēlēt pavisam sliktus jokus! Telpa ne tikai MAINĀS ļoti intensīvi, bet šīs izmaiņas skāra jau cilvēka ApZiņu/LīdzZiņu un tas, ka jūs izjūtiet nesaprotamu NESPĒKU, bet vēl sliktāk, pēkšņi sāciet noskaidrot savstarpējās attiecības, ir pirmais trauksmes signāls, kuram būtu jūs jādara uzmanīgus.
4. Tas, ko ES jums tik neatlaidīgi pasniedzu, pavisam ne pasakas, bet patiesība un ļoti skarba patiesība, ar kuru jums nāksies rēķinaties un sevišķi tādēļ, ka LAIKA ATSKAITE jau sākusies priekš katra no jums!
5. Palūkojieties apkārt! Pakskataties uzmanīgi! Vērīgs cilvēks pat ne ekstresens, var ievērot, ka cilvēku atlase, TICĪBAS cilvēkos un NETICĪBAS cilvēkos, pavisam nemanot kļuva īstenība!
6. Pat grāmatas "Atklāsmes Jaunā laikmeta cilvēkiem" /"Откровения людям Нового века"/ un Gaismas Hierarhijas kontaktieru grāmatas pašas par sevi kļuva ūdensšķirtne, kļuva robeža priekš cilvēkiem. Tās jūs izdalīja cilvēkos pieņēmušos Telpas izmaiņas un centošos (lai arī intuitīvi) organiski ierakstīties Jaunajā Pasaulē, un cilvēkos nepieņēmušos Manu Uzrunu, bet ļaunāk vēl, ar savām šaubām vai NETICĪBU sējošos haosu cilvēku ApZiņā, kuri tiecas atrast ĪSTU Patiesību!
7. Nemanāmi priekš jums, priekš jūsu ApZiņas/LīdzZiņas, jūs sāciet izšķirties uz diviem ceļiem - TICĪBAS ceļa un NETICĪBAS ceļa un šī izšķiršanās notiks ne 2012. gadā, bet notiek jau tagad 2009. gada beigās, priekš jums esoša (ES jums par to jau runāju) Kvantiskās pārejas SPOGUĻATTĒLS!
8. Aicinu jūs, esiet tūkstošreiz uzmanīgāki pret sevi, savām domām, jo Soda diena jau sākās!
9. ES jūs nekad nebaidīju un nebaidu tagad, bet vienkārši pienākas teikt jums TAISNĪBU, tādēļ, ka ES, jūsu Radītājs, vairāk par visiem ieinteresēts, lai jūs visi sekmīgi nokārtotu Gatavības Eksāmenu arī uz spējām LĪDZSADARBĪBAI!
10. Jūs pat nepamanījāt kā nonācāt pie LAIKU robežas un jūsu ApZiņas/LīdzZiņas izmaiņa ne tālu "aiz kalniem", bet jau tagad iegūst pamanāmus apveidus, jo, kā ES runāju, jau šajā izpausmē daudzi no jum sajutīs Jauno Pasauli un ieraudzīs Telpas Jaunās robežas, paslēptas no jums personīgo jūtu orgānu aizsardzībā.
11. Ticiet, šī EVOLŪCIJA ir PAKĀPENISKAS pilnveidošanās process un PAKĀPENISKA Jaunu Zināšanu (jauna līmeņa Zināšanu) apgūšana un, neskatoties uz to, ka jūsu iekšējos apcirkņos viss tas jau ir, pēc Eksperimenta Visuma Programmas, katrā iemiesojumā jums jāveic pāreja, no Smalkā plāna Blīvajā plānā, kā pirmo reizi!
12. Priekš jūsu kārtējās izpausmes, Mēs (ES un Gaismas Hierarhi) sagatavojam jaunus un katru reizi daudz sarežģītākus uzdevumus, cerot uz to, ka jūs izpildīsiet tos, atverot jūsu Zināšanu apcirkņus ar jums zināmu vārdu sastāvu: Ticība, Mīlestība, Cerība un Gudrība!
13. Šī Patiesība veca kā Pasaule! Taču katru reizi Viņa skan pa jaunam tajā momentā, kad jūs atveriet acis un ievelciet pirmo elpu jaunajā izpausmē! Viss sākas no jauna un turpināsies līdz tam laikam, kad jūs PAŠI, bez palīdzības no malas, sasniegsiet RADĪTĀJA DOMU TĪRĪBU un kļūsiet ne tikai LĪDZRADĪTĀJI , bet arī RADĪTĀJI, tātad DIEVI, mūžīgi attīstoši un paplašinoši Dievišķās Telpas robežas!
14. Taču pagaidām līdz tādam Dižam Momentam ļoti tālu, bet šodien uz dienas kārtības stāv jautājums par jūsu PERSONĪGO IZVĒLI! Grūtas izvēles, tādēļ, ka Telpa ap jums vienlaicīgi Patiesības un Melu piepildīta un tikt par to skaidrībā, ne katram dots! Taču viltuspraviešu korī, piepildošu Dievišķo Telpu līdz malām, cilvēkam, vēl neesošam savas stingras pozīcijas, tikt skaidrībā daudz grūtāk!
15. Taču cilvēcisko šaubu "šūpoles" iešūpojas arvien spēcīgāk un cilvēki sāk nepazīt un nesaprast viens otru, taču sliktāk vēl, pārstāj saprast Radītāja Vārdus, bet cilvēka saprāts atsakās pieņemt informāciju no Dievišķās Telpas! Cilvēks galīgi sapinās un tagad vienkārši baidās spert soli ne tikai pie sevis, bet arī soli pie Dieva!
16. ES redzu kā jūs maināties, tādēļ aicinu jūs: esiet piesardzīgi un esiet uzmanīgi pret ārējiem informācijas avotiem, jo jūs vēl negatavi pareizi saprast KOSMOSA ENERĢIJU ZĪMES.
17. Tagad notiek spiediena aktivizēšana, ne tikai Gaišo, bet arī Tumšo Dievišķo spēku, tādēļ ticiet tikai savam iekšējam "Es", jo tikai jūsos, jūsu ApZiņas dziļumos atrodas Patiesība, Radītāja ielikta!
18. Ticiet Man, sevis paša meklējumos, ielikta jūsu glābšana, jo jūsu Dvēselē vienmēr deg Manas Patiesības Gaismas Svētspuldze, iedegta vēl pie jūsu RADĪŠANAS!
19. Neviens nevar nodzēst šo Patiesības Gaismu, DIEVA GAISMU un, ja jūs SIRDSAPZIŅA moka, tātad, vēl viss nav zaudēts Mana CERĪBU LIESMA palīdzēs jums atrast vienīgo pareizo lēmumu!
20. ES jau jums par to runāju, ka Kvantiskā pāreja jūs vienalga izdalīs TICĪBAS cilvēkos un NETICĪBAS cilvēkos un tas, neskatoties uz to, ka katrā no jums Dvēselē deg Mana GAISMA !
21. ES negribu, lai tā notiek! ES turpinu TICĒT, ka jūs paspēsiet ieskatīties sevī un pieņemsiet vai apzināsieties sevi kā Dieva daļu Mūžībā!
22. Starp citu, pārbaudījumi jums ne tikai turpinās, bet vēl arī pastiprinās! ES šodien diktātu sāku speciāli ar vārdiem par to, ka jūs maināties, lai arī ne īpaši jūtami priekš jums pašiem un šīs izmaiņas visspilgtāk izpaužas cilvēku savstarpējās atteicībās, kopdzīves morālo vērtību pārvērtēšanā, jūsu kritēriju pārskatīšanā, Labā un Ļaunā, Gaismas un Tumsas pārvērtēšanā!
23. ES pamanu kādu jūsu publiskās aktivitātes pazemināšanos! Jo taču jūsu aktivitāte, visbiežāk, ir ne tikai tukša laika tērēšana, bet arī vārdumaldi, balstīti uz Ego slimīgumu un personīgā egocentrisma principiem!
24. Sākās DOMĀŠANAS laiks - un jūs sākāt DOMĀT! Cilvēku, alkstošu atrast Patiesību, publiskās aktivitātes samazināšanās, Mani neapbēdina, bet pat iepriecina, jo vārds DOMĀT modina citu vārdu - RADĪT, lai arī iesākumā PAŠAM SEVI , taču "Rītdien" - jau APKĀRTĒJO telpu!
25. Tā ir pirmā jūsu ATTĪRĪŠANĀS pazīme, taču šis process nevar būt bezsāpīgs, jo ATTĪRĪŠANA nes PILNVEIDOŠANOS, bet tas nozīmē, ne tikai cilvēka ApZiņas/LīdzZiņas un viņa DOMTĒLU attīrīšanu, bet arī Blīvā plāna attīrīšanu!
26. Gribiet jūs vai nē, taču dzīves mērķu (izpausmes mērķu) un personīgā VESELUMA PĀRDOMU iekšējai krīzei, jebkurā gadījumā būs jāizpaužas arī Blīvajā plānā!
27. ES jums runāju un aicinu neaizmirst Manus vārdus par to, ka tagadējā izpausmē daudzi cilvēki, sevi meklējošie, pāries JAUNĀ GARA STĀVOKLĪ - PLAZMOĪDĀ STĀVOKLĪ, kad neizzūdot no Blīvā plāna, jūs atklāsiet MANU DĀVANU radīt sevi un, kopā ar Mani, RADĪT JAUNU PASAULI - SESTĀS RASES PASAULI!
28. Pagaidām jūs - krustceļos, pie tam vēl, sāciet izjust uz sevi Telpas frekvenču vibrāciju izmaiņas! Jums jāsaprot un jāapzinās, ka paralēli ar jums (ar jūsu ApZiņu) aktīvi izmainās arī ne tikai tuvinieki, bet arī no jums tāli cilvēki!
29. Esiet uzmanīgi domās un spriedumos, jo visi cilvēki tuvojas vibratīvo izmaiņu maksimumam un jums apkārtējo cilvēku nesapratne var kļūt augsne nopietniem un nekam nevajadzīgiem konfliktiem.
30. Esiet uzmanīgi, jo tuvinieku viedoklis vai draugu viedoklis var būt ne vienkārši viedoklis, bet jūsu iekšējā "Es" pārbaude uz lēmumu pieņemšanas Gudrību un papildus pārbaude TICĪBAI un Mīlestībai!
31. Augstu enerģiju vai augstu vibrāciju Okeānā tikai Ticība un patiesa Mīlestība var būt glābšana cilvēkiem! Telpas izmaiņa jau sākās un šo izmaiņu amplitūda drīz sasniegs cunami līmeni! Cenšaties izturēt pirmo pārbaudījumu, neuzticību cilvēkiem, NETICĪBU sev un NETICĪBU RADĪTĀJAM!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-12.11.09.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 22.09.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 23.09.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 23.09.2013.
Skatījumu skaits: 655 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: