Galvenie » 2013 » Decembris » 5 » Radītāja Skaidrojums 13.07.09. Tikai cilvēki, tiecošies uz GARĪGU VIENOŠANU, varēs izmainīt Telpu!
11:24
Radītāja Skaidrojums 13.07.09. Tikai cilvēki, tiecošies uz GARĪGU VIENOŠANU, varēs izmainīt Telpu!
Radītāja Skaidrojums 13.07.09. Tikai cilvēki, tiecošies uz GARĪGU VIENOŠANU, varēs izmainīt Telpu!

1. Pasaule atrodas pastāvīgās izmaiņās, pastāvīgā evolūcijā, jo Pasaule ir pastāvīga PILNVEIDOŠANA no punkta līdz Absolūta Augstumiem!
2. To jums jāpieņem kā AKSIOMU, un nekad necerēt/nepaļauties uz Telpas PASTĀVĪGUMU, jo pastāvīgums ir nāve, ir pietura, kas nav pieļaujama Mūžībā priekš visa Viņā Esošā un, protams, arī cilvēka, esoša, varenās Telpas - Kosmosa, sastāvdaļai.
3. Nekad nenožēlojiet noieto, jo noietais ir VAKAR, taču vienīgais ko vērts nožēlot, tad tas, ka veltīgi iztērēts, bet labāk teikt, pazaudēts LAIKS, jo LAIKS, kā ES jums runāju, ir cilvēka izgudrojums un neko neraksturo/neizsaka, izņemot jūsu piedalīšanos vai nepiedalīšanos Veseluma evolūcijā.
4. Necenšaties pat domāt vai nožēlot LAIKU, jo jūs PAGAIDĀM redziet tikai, jūsu iemiesojuma Blīvajā plānā, MIRKĻA plakano attēlu, kam nav nekā kopēja ar Telpas evolūcijas procesiem.
5. Jūs izrādījāties it kā atrauti no Mūžības evolūcijas Vienotā/Kopīgā procesa, un brīvi varējāt izvēlēties ne tikai savu TRAJEKTORIJU, bet arī iemiesojuma CEĻU, intuitīvi samērojot šī procesa DINAMIKU ar MŪŽĪGĀS KUSTĪBAS MIERU!
6. Jūsu CEĻA Haotiskums (vai kā ES runāju HAOSS) izskaidrojams ar to, ka jūs, saņemot izvēles BRĪVĪBU, pamanījāties aizsegt savu iekšējo "Es", ka tik bieži (ежечасно ?) mainot savas domas, kā rezultātā, mainot savu domrīcību, jūs izrādījāties pilnīgi negatavi saprast ne tikai Veseluma evolūcijas DINAMIKU, bet arī DINAMIKU personīgai pilnveidošanai Mūžībā!
7. Vērojot jūsu PAAUGSTINĀŠANĀS DINAMIKU, īpaši pēdējos gados, Manām Zināšanām ieplūstot Blīvajā plānā, ES konstatēju nepārtrauktu cīņu jūsu LīdzZiņas iekšienē starp TICĪBU un NETICĪBU.
8. Viss tas nosaka jūsu vietu Veseluma EVOLŪCIJĀ un jūsu nesekmīgos centienus "iesēsties jums garāmejošā Mūžības Vilcienā" pat neskatoties uz to, ka šī Vilciena Vadītājs, neapturot Vilcienu, sniedz jums roku, jo apturēt evolūciju vai Telpas mūžīgo pilnveidošanu, neviens nav tiesīgs, jā, un vispār, vienkārši neiespējami.
9. Vispārsteidzošākais tas, ka jūs SAPROTIET (ES runāju par cilvēku vairākumu) savu kritisko stāvokli, taču izdarīt uz sevi spiedienu un atmest visu Blīvajā plānā patstāvīgi uzkrāto, jūs nevariet, tādēļ, personīgās bezspēcības, bet pats galvenais, personīgās NETICĪBAS dēļ, jūs cenšaties pat apturēt personīgās ApZiņas/LīdzZiņas evolūciju.
10. ES jums tikko teicu par to, ka Telpa ir MŪŽĪGĀS KUSTĪBAS MIERS, vai MŪŽĪGĀ EVOLŪCIJA, neapturama ne uz mirkli un tikai cilvēks - Dievišķās Telpas daļa - atļaujas apstāties savā Garīgajā pilnveidošanā, apmainot Garīgumu ar zinātnes un tehnikas materiālo progresu.
11. Taču cilvēks visu laiku aizmirst, ka arī materiālais progress nevar būt bez Gara, jo cilvēciskais saprāts, kā iespējamais "radītājs", ierobežots savos meklējumos, jo akls un trūcīgs, bet visbiežāk, interpretē Gara vai Smalkā plāna attēlus, tikai dažreiz uzminot Mūžības augsto vibrāciju domtēlus.
12. Cilvēks joprojām netic tam, ka nevar aptaustīt, bet nepilnīga cilvēka jūtu orgāni, zīmē viņam tikai zemo vibrāciju plakano Pasauli un tikai tādēļ, ka jūtu orgāni bremzēti un neattīstās cilvēkam (zemo vibrāciju), kura ApZiņa atslēgta no Veseluma evolūcijas Kopējā procesa!
13. ES zinu, ka jūs asi izjūtiet savu Garīgo NEPILNVĒRTĪBU, taču tā ir cilvēka zemās LīdzZiņas atvasinājums, tādēļ izlabot šo defektu var tikai pats cilvēks, atrodot savu ceļu Mūžībā, caur Zināšanām, caur personīgo sevis paša meklēšanu!
14. Kā izrādījās, tas ir visgrūtākais uzdevums priekš cilvēka, pat sava ATGRIEZŠANĀS ceļa meklētāju caur meditācijām, bet jo vairāk, priekš cilvēka, akli izpildoša kāda reliģiska virziena rituālus un tradīcijas.
15. Cilvēks visu laiku aizmirst par to, ka nav un nebūs nekādu instrukciju. Jā, un to priekš jums nav un nevar būt, jo jūs visi ar sevi demonstrējiet (представляете ?) Lielu daudzumu izpausmju. Tādēļ nav un nevar būt priekš cilvēkiem viena un vienīga ceļa pie Dieva, caur ApZiņas/LīdzZiņas pilnveidošanu, ja tas tikai ne GARA CEĻŠ!
16. ES jūs pastāvīgi pamācu, izskatot jūsu Blīvā plāna problēmas zem dažādiem Mūžības leņķiem, nepieļaujot jūsu primitīvo priekšstatu par Telpas Matricas struktūru, precīzi zinot, ka cilvēka nepilnvērtīgā ApZiņa nespējīga uzņemt Telpas daudzlīmenību.
17. Tagad ES jums piedāvāju savienot divus procesus VIENĀ. Ar to ES domāju jūsu personīgo pilnveidošanu un visu Dievišķās izcelsmes Būtņu Garīgo VIENOŠANU, jo, no vienas puses, pienāca APGAISMĪBAS un individuālās ATTĪRĪŠANĀS LAIKS, bet no otras puses, sākās GARĪGĀS VIENOŠANĀS LAIKS.
18. Ņemot vērā to, ka vērojama Telpas izmaiņu eksponenciālā (экспоненциальный ?) izaugsme/pieaugums un šīs izmaiņas jūs jau jūtiet ne tikai ar jūtu orgāniem, bet arī ar jūsu materiālo apvalku (ādu), tad katra cilvēka domrīcība ir viņš pats, jo kaut ko mainīt Telpā, bez paša cilvēka ApZiņas/LīdzZiņas izmainīšanas, ir UTOPIJA, ne cilvēka cienīga, ne arī Radītāja!
19. Protams, ES jūs nedaudz pasteidzinu, bet no otras puses, ja ES to nedarīšu par spīti Blīvā plāna ērkšķiem, tad parādīsies tāda bīstamība, ka jūs patstāvīgi tā arī nepacelsieties līdz Veseluma augsto vibrāciju līmenim, kaut vai tādēļ, ka jūsu negatīvā reakcija pašiem uz sevi, bet precīzāk, cilvēka nevēlēšanās kaut ko mainīt savā iekšienē, stabili PALAIŽ jūs Blīvā plāna džungļos, zemu frekvenču vibrāciju pasaulē, cilvēka-dzīvnieka ApZiņas līmenī.
20. Jūs variet paspēt uz Mūžības Vilcienu, jūs variet paspēt izmainīt savu ApZiņu, lai cik paradoksāli tas skan, tikai apvienojoties pirms bīstamības sākšanās, palikt zemo vibrāciju līmenī, jo, ja atsevišķas Būtnes NETICĪBA rīko balli Blīvajā plānā, tad APSKAIDRĪBA un TICĪBA var izpausties ievērojami ātrāk tikai Kolektīvā LĪDZZIŅĀ!
21. Lai jūs nemulsina tas fakts, ka agrāk ES jums pārmetu par jūsu LīdzZiņas izmaiņām, līdz zemām vibrācijām, cilvēku pūlī, taču tagad runa iet ne par pūli, bet par TAUTAS GARĪGU APVIENOŠANU, cilvēku, viens otram palīdzošu, KOPĀ iziet NETICĪBAS etapu!
22. Tur arī parādās GLĀBŠANA, jo tikai TICĪBA var būt glābējriņķis cilvēkiem uz LAIKMETU robežas, tiecoties KOPĀ iepazīt Patiesību.
23. ES pastāvīgi runāju par GARĪGO VIENOŠANU, jo kardināli sajūtu jūsu ApZiņas izmaiņas un ieraudzīju jūsu vēlēšanos pastiept palīdzības roku viens otram, saskaņojot savu RITMU ne tikai ar Radītāja RITMU, bet arī ar sava tuvākā RITMU, pārņemtu tādām pašām ApZiņas/LīdzZiņas attīrīšanas vēlmēm, dabīgi, vēlmēm glābt civilizāciju.
24. Dotajā gadījumā izteiciens "kā visi" var tikai veicināt jūsu VIENOŠANOS, jo "kā visi" Garīgā līmenī (Smalko lauku) ir vienīgais ceļš uz TICĪBU un ApZiņas pilnveidošanu līdz Veseluma augstumiem.
25. Atceraties, ES jums runāju par to, ka cilvēks, kā Veseluma daļa, Garīgi attīstoties, var sasniegt LīdzRadītāja LīdzZiņas līmeni un tikai cilvēki, tiecošies uz GARĪGU VIENOŠANU, GARĪGU SALIEDĒTĪBU, var sasniegt RADĪTĀJA LīdzZiņas līmeni, spējīga RADĪT (izmainīt) Telpu!
26. Tādēļ, tas, kas ar jums notiek tagad, pat pie LAIKA trūkuma ATTĪRĪŠANAI, ir cilvēku APZINĀTA TIEKŠANĀS uz VIENOŠANU, jo pie cilvēku apvienošanās ieslēdzas ne tikai pašsaglabāšanās instinkts, bet parādās arī DZIĻAS GARĪGAS PILNVEIDOŠANĀS SPĒJAS.
27. ES redzu, ka daudziem no jums ApZiņa (lai cik žēl, sirmā vecumā) spējīga patstāvīgi nonākt pie PATIESAS TICĪBAS pēc individuālas nodomu attīrīšanas programmas, bet, kas pats galvenais, pie DOMTĒLU VIENOŠANAS, izpaustu pat pie Mūžības fraktālu MILZĪGĀS DAUDZVEIDĪBAS un virzītu uz LīdzZiņas attīrīšanu, spējīgu nonākt pie cilvēku VIENOŠANĀS ap Radītāju.
28. ES zinu, ka JAUNĀ PAAUDZE ne tā kā jūs pieņems MŪŽĪBAS Pasauli, bet tur jau arī jābūt izpaustai vecākās paaudzes GUDRĪBAI , lai, neskatoties ne uz ko, roku rokā izietu reizē visu paaudžu PAAUGSTINĀŠANAS ceļu, uzticoties un palīdzot viens otram.
29. Neviena cilvēku paaudze negrib problēmas un neattaisnotus pārbaudījumus priekš saviem bērniem, pieņemot (предполагая ?) pašiem iziet ceļu pie TICĪBAS un ar savu piemēru demonstrējot cilvēka-līdzRadītāja slēpto potenciālu, bet visai TAUTAI - MŪŽĪBAS RADĪTĀJA potenciālu.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-13.07.09.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 01.12.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/05.12.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 05.12.2013.
Skatījumu skaits: 656 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: