Galvenie » 2013 » Aprīlis » 7 » Radītāja Skaidrojums 17.04.08. Evolūciju nosaka lietderības princips
13:48
Radītāja Skaidrojums 17.04.08. Evolūciju nosaka lietderības princips
Radītāja Skaidrojums 17.04.08. Evolūciju nosaka lietderības princips

1. ES nesteidzinu notikumus un ļauju cilvēkiem saprast Manus Vārdus, Manu Uzrunu viņu ApZiņai, jo domājošs cilvēks, tātad, analizējošs, apgūs un sapratīs Radītāja Atklāsmju Dziļo jēgu!
2. ES tiešām nesteidzinu jūs, jo jums vajadzīgs laiks, lai saprastu Zināšanas, sniedzošas pārdomu vielu jūsu saprātam, jo taču caur jūsu saprātu notiek Pasaules iepazīšana un tās neizbēgamības, kuras aptver jūs, jūsu ApZiņu, liekot mobilizēt iekšējo "Es" katram no jums!
3. Nesteidzinu vēl arī tādēļ, ka Zināšanas, vai Vārdi Mani, pakāpeniski atklāj jums Telpas struktūru, sniedzot jums pa pilienam pasaules aprakstu, kas agrāk netika atklāts visiem cilvēkiem uzreiz, bet tika dots tikai atsevišķām lielām personībām vai pagātnes Praviešiem!
4. Šodien, tagad dienas kārtībā izvirzīts jautājums par jūsu (iedziļinoties Manos vārdos) GLĀBŠANU un jūsu katra dzīvība priekš Manis ļoti svarīga, tādēļ jums visiem jāzina un jāsaprot notiekošais, jo Sestās rases nākotne - jūsu rokās!
5. Tādēļ ES sāku un turpinu atklāt jums Smalkās Pasaules struktūru, izskaidrojot Viņas daudzlīmenību, taču vienlaicīgi - Viņas Universālumu un viengabalainību, jo, ja nav Veseluma, tātad, nav arī Mūžības, tātad, nav nekā!
6. ES jau jums teicu, ka NEITRALITĀTES sasniegšana, ir Veseluma evolūcijas pamats, jo tikai šādos apstākļos tiek nodrošināta enerģijas izdalīšanās Telpā, tātad, tiek nodrošināta energoapmaiņa visos (enerģētisko) Lielā Saprāta Okeāna līmeņos!
7. Taču no citas puses, pati neitralitāte, vai neitralitātes sasniegšana ir Veseluma, jūsu, kā Veseluma kopijas (fraktālās līdzības) un jūsu ApZiņas evolūcijas procesa rezultāts!
8. ES jums par to runāju, ka divas Dižās Mūžības Zīmes pakļaujas Vienības Kanonam un pretstatu cīņai, taču tādējādi, nedomājiet par to burtiski, ka Mūžībā būtu vieta šo galējību mūžīgai cīņai!
9. Tādas cīņas nav un nevar būt, taču Telpas, vai Veseluma neitralitātes sasniegšana tiek nodrošināta ne cīņā, bet ar katras Zīmes PAPILDINĀJUMU!
10. ES jums par to stāstīju, ka Mīlestības virsotne ir cilvēka ApZiņas Harmonija, ir Mūžības Harmonija, visos gadījumos sasniedzama ar PAPILDINĀJUMA principu, bet tātad, ar Mūžības polu LĪDZSVAROTĪBU!
11. Nav cīņas, bet ir PAPILDINĀJUMS un Mūžības Zīmju SAVSTARPĒJĀ CAURAUŠANĀS, ir (jūsu līmenī) papildinājums un divu cilvēces pušu svastarpējā cauraušanās/saplūšana, pārbaudījumos uz Zemes, blīvo enerģiju Pasaulē, atdalītu, divās enerģijās - Iņ un Jan!
12. Visam jābūt Harmonijā, tātad neitrālam no enerģiju energoapmaiņas stāvokļa skatījuma, taču ne caur cīņu, bet tikai caur cauraušanos, tikai caur PAPILDINĀJUMA principu.
13. Katrs no jums intuitīvi vai apzināti meklēja un meklē to, kas viņam trūkst kārtējā iemiesojumā. Tādēļ papildinājums, vai papildinājuma nepieciešamība ir tas, kas jūs virza kā partnera izvēlē, tā jūsu iekšējā "Es" formēšanā. Jo laimīgs cilvēks ir harmonisks cilvēks, kura Matrica (pie Viņas šūnu pastāvīgas papildināšanas) pilnībā aizpildīta!
14. Tur ietverts Lielais LIETDERĪBAS princips, jo viss šajā Telpā pakļauts Augstākajai lietderībai, tas nozīmē, pastāvīgu Veseluma evolūciju!
15. Pasaule atrodas pastāvīgā kustībā, taču nekādi ne haosā, kā dažreiz šķiet jūsu nesagatavotajai ApZiņai un viss pakļauts Augstākajai LIETDERĪBAI caur Mūžības Kanoniem, kuriem šī kustība pakļaujas un tās pamats ir augšupejoša Mūžības SPIRĀLE , jo visam ir sākums, bet nav beigu Telpas evolūcijai, jo Viņa Mūžīga!
16. ES jums to runāju tikai tādēļ, lai jūs apzinātos tuvojošos notikumus un būtu gatavi bez panikas visām tām Telpas izmaiņām, kuras neizbēgamas, jo pakļaujas Augstākā Veseluma evolūcijas lietderībai!
17. Jums, pa atlikušajiem četriem gadiem, kas atlikuši līdz sākumam, bet labāk teikt, līdz Kvantiskās pārejas (jo Viņa jau iet) maksimumbrīdim, savas ApZiņas vektoru pagriezt uz Veseluma vektora (pagrieziena) pusi, jo viss, kas ar jums notiks, jau ierakstīts vai aprakstīts Mūžības evolūcijas spirālē!
18. Nebaidaties un esiet mierīgi! Vispirms tādēļ, ka ES jūs gatavoju un nevaru atstāt likteņa varā, bet otrkārt, jūs jau izvēlēti no Augstākiem Dievišķiem spēkiem, būt Jaunās, Sestās rases, pamatam!
19. Jums tikai jāpacenšas būt Garā, jo jūsu atbilstība (Harmonija) jaunajiem Telpas apstākļiem ir jūsu sapratne un pieņemšana Viņas struktūru, kuras izmaiņa, pēc Papildinājuma principa un Augstākās lietderības spēkā, skar arī jūs, kā Veseluma daļu!
20. ES tik bieži jums atkārtoju vārdus par to, ka jūs esat Veseluma daļa. Un tikai priekš tā, lai jūs apzinātos notiekošo izmaiņu neizbēgamību, taču ne kā sodu vai sodību, bet kā savu Augšupcelšanos pa evolūcijas spirāli uz augstu frekvenču vibrācijām kopā ar Mani, kopā ar Veselumu, jo viss mainās!
21. ES ne reizi vien jums runāju par to, ka jūs laimīgi ļaudis, jo pirmo reizi Augstākie Dievišķie Spēki pieņēma lēmumu, atstāt jūs kā pamatu Sestajai rasei!
22. Tas nozīmē, ka katrs no jums ir Jaunās Pasaules asniņš un katram no jums (pie jūsu vēlēšanās) būs laime piedalīties Dižajā Telpas Izmaiņā un saņemt (pieņemt) Telpas uztveres jaunās iespējas, kas jums atvērs jaunas robežas vai Mūžības horizontus!
23. Atkārtoju: šajā sarežģītajā daudzlīmenīgajā Pasaulē, viss pakļauts Augstākajai lietderībai, jo abas Mūžības zīmes, papildinot viena otru, nodrošina kustības Komplementaritāti vai enerģētiskā lauka neitralitāti, kas savukārt, nodrošina Universālumu un, vienlaicīgi, Telpas Viengabalainību.
24. Mūžības Kanoni, pēc kuriem arī notiek Veseluma evolucionārā paaugstināšanās, nosaka "Spēles noteikumus" Mūžības iekšienē visa Esošā Viņā un visos enerģētiskās Telpas līmeņos un tas, kas jums dažreiz liekas neizskaidrojams, pakļaujas (un citu vārdu neatrast!) šiem Noteikumiem.
25. Mūžības Kanoni nav dogmas vai evolūcijas mērstabi, taču ir Veseluma evolucionārās paaugstināšanas procesa lokana vadība, izejot no Augstākā Lietderīguma principa!
26. Augstākā lietderība arī nosaka tās Veseluma (tātad arī cilvēka kā Veseluma daļas) pazīmes pēc kurām notiek mūžīgā Saprāta Okeāna evolūcija!
27. Jūsu civilizācija, vai jūsu rase, sasniegs Augstākās Galaktiskās Savienības vai Līgas augstumu tikai tajā gadījumā, ja katrs no jums beidzot sapratīs, ka viss pakļauts Augstākajai Lietderībai un nedrīkst būt nekāda haosa cilvēka ApZiņā, jo lietderīgums priekš jums ir pāreja no perifērijas uz Veselumu!
28. Šī pāreja iespējama caur sarežģījumu un daudzveidību, Telpas daudzlīmenības izpratni, kas arī Universāla un Viengabalaina un papildinās pastāvīgi, sasniedzot Papildinājumā Dižo Pilnību, tātad, Dižo Harmoniju!
29. Dižā Harmonija, savukārt, tiek sasniegta tikai pie Telpas Neitralitātes nodrošināšanas, jo Neitralitāte nodrošina energoapmaiņas nosacījumu visos Mūžības līmeņos (vai plānos), bet tas nozīmē - Veseluma, tātad,- cilvēka!
30. Tādēļ tik svarīga cilvēka loma, tādēļ tik svarīga atsevišķas Būtnes loma, jo cilvēka un Kosmosa energoapmaiņa ir nesaraujama ķēde Veseluma evolūcijā, Telpas Evolūcijā!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-17.04.08.html pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 19.06.2012., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 07.04.2013.
Skatījumu skaits: 717 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: