Galvenie » 2013 » Septembris » 26 » Radītāja Skaidrojums 20.11.09. Krievijas liktenis
12:23
Radītāja Skaidrojums 20.11.09. Krievijas liktenis
Radītāja Skaidrojums 20.11.09. Krievijas liktenis

1. Jūs visu laiku uzdodiet Man un sev jautājumu par Krievijas likteni, un šis jautājums pastāvīgi lidinās gaisā un ne no šodienas, bet jau daudzus gadus, lai neteiktu gadsimtus!
2. Jautājums šis pavisam ne tukšs, vēl arī no tā, ka ES caur saviem diktātiem Krieviju nosaucu kā cilvēces nākotnes Pavadoni! ES nosaucu kā cilvēces Pavadoni valsti, kas tagad dzīvo nožēlojamu eksistenci, kas, neskatoties uz viņas vadības apliecinājumiem, stabili mīdās uz vietas, laižot sev pa priekšu valstis, vienkārši nesavienojamas pēc Garīgā un Materiālā potenciāliem!
3. Jūsu jautājumu ES pieņemu kā jūsu siržu kliedzienu! Tiešām, kas gan notiek ar milzīga, ja neteikt, vislielākā pasaulē, potenciāla valsti, kas negaidīti izrādījās Garīgās involūcijas stadijā?!
4. Rodas jautājums: vai vispār Krievija var būt cilvēces priekšgalā? Kādēļ ES, jūsu Radītājs, runāju un turpinu runāt par to, ka izvēlējos šo valsti, šo tautu būt cilvēces Pavadonim?
5. Pēc visiem cilvēciskās Sabiedrības priekšstatiem un, protams, sakarā ar Mūžības Kanoniem, cilvēces Pavadonis drīkst būt tikai Tauta - Garīgais LĪDERIS, kā domu tīrības un šķīstuma Paraugs, noteicošs vēstures gaitu un, ar savu piemēru apstiprinošs, cilvēka evolucionāro pilnveidošanu un iespējas Jaunas REGULARITĀTES - GARA REGULARITĀTES, taču ne būt ne Matērijas, uzcelšanai.
6. Izejot no tāda cilvēces GARĪGĀ LĪDERA īpašību raksturojuma, ES domāju, ka jums vispār neticami, ka Krievija, izņemot vārdu "SVĒTĀ KRIEVZEME" tukšu deklarēšanu, kaut kad ar sevi spēs parādīt Tautu - īstu Garīgo Līderi, kuras domas un darbības atbilst VISSVĒTĀKĀ GARA, RADOŠĀ GARA, bet tas nozīmē, DIEVIŠĶĀ GARA, TĪRĪBAI!
7. Baznīcu daudzums, bet jo vairāk, svētkalpotāju daudzums, šeit pavisam neko neizsaka! Pats galvenais šeit ietverts pašos cilvēkos, jo jebkura valsts, vispirms ir cilvēki! Lai kādas etiķetes līmētos uz valsts, viņai nekas nepalīdzēs un viņā nekas neizmainīsies, ja neizmainīsies katra šīs Telpas šūniņa, ja neizmainīsies cilvēks!
8. Paskataties uz savu vēsturi: ES domāju, ka nevajag stāstīt jums par to, ka valsts, tās tauta izgāja NEIEDOMĀJAMUS pārbaudījumus ar kariem un revolūcijām, kas nesa ne tik daudz materiālā potenciāla posta, cik Garīgās attīstības līmeņa zaudējumus, atsedzot tikumības un morāles problēmas!
9. ES jau jums runāju ne vienu reizi vien par to, ka cilvēka uzdevumi katrā izpausmē - atrast sevi šajā Telpā, uz to tērējot visus savus spēkus un visu savu enerģētisko potenciālu!
10. Bet, lūk, kari un revolūcijas vienmēr atņēma tik dārgo laiku, atvēlētu cilvēka ApZiņas evolūcijai un tādēļ vienmēr Manis nopelti, jo nekad nekalpoja cilvēka Garīgai izaugsmei! Kari un revolūcija bija un ir cilvēka ApZiņas evolūcijas ANTIPODI, jo vienmēr noveda pie ApZiņas involūcijas līdz cilvēka-dzīvnieka līmenim!
11. Pēc visiem kariem un revolūcijām, citiem vārdiem, pēc visiem gaišās nākotnes lozungiem, sākās laiks izpostītā atjaunošanai, etaps cilvēka izdzīvošanai necilvēcīgos apstākļos, kad cilvēkam nebija iespējas pat domāt par gaišo nākotni, bet tērēja savu dārgo laiku, lai sadabūtu kumosu maizes sev un savi ģimenei!
12. Cilvēka likteni atkārto valsts liktenis un otrādi! Tad atkal rodas jautājums par šo valsti un kādēļ to Dievs uzskata kā nākošo un reālo cilvēces Pavadoni?
13. Tagad Es gribu jums atgādināt Manus Vārdus par to, ka ATTĪROŠAIS (DIEVIŠĶAIS) CUNAMI, pieņemoties spēkā, drīz, tik tiešām drīz, pārvērtīs Krieviju no izstumtā Garīgos Līderos!
14. Jūs Man variet jautāt: vai tiešām atlikušajos trijos gados līdz Kvantiskās pārejas maksimuma sasniegšanai iespējams tā pārveidot valsti, ka viņa no mūžīgi izstumtā, pēkšņi, priekš visām Zemes tautām, pārvērtīsies par NEROKRADĀMU GAISMAS valsti?!
15. Bet galvenais - pārveidot ne tikdaudz valsti Dieva Gaismas Telpā, cik attīrīt šīs valsts katru cilvēku, jo, kā ES runāju šī diktāta sākumā, valsts, tā vispirms cilvēki, un ja cilvēki savās Dvēselēs nenesīs Dievišķo Gaismu, tad nekas nenotiks un valsts nevarēs tikt nosaukta par SVĒTU! Svētums nepapildināsies (un Viņa vienkārši nevar būt) no šīs Matricas katras elementārdaļiņas (cilvēka) tumšām domām!
16. Tagad ES gribu atbildēt uz jūsu jautājumu par to, kādēļ enerģētiskais Cunami var izmainīt atsevišķa cilvēka ApZiņu, bet jo vairāk veselas valsts ApZiņu? Visa lieta tā, ka mehānisms Cunami iedarbībai atbilst Manai, jūsu Tautas, jūsu valsts, Pārveidošanas Programmai!
17. Atceraties kā darbojas Cunami! Cunami - vispār ne milzīgs vilnis, visu aiznesošs savā ceļā, bet divu procesu summa, no kura pirmais ir dziļš bēgums/atplūdi, atsedzošs telpas krastmalu, dodot iespēju sagatavot (attīrīt) Telpu no visa liekā, nenesoša sevī radošu potenciālu!
18. Atceraties savu pagātnes karu un revolūciju vēsturi un paskataties uz savu jaunāko laiku vesturi un padomājiet, cik tālu atkāpās "ūdens" jūsu Telpā un kā atkailinājās netīrumi un netikumi ilgajos gados cilvēku un valsts uzkrāti! Šajā bēgumā/atplūdos arī ir Garīgās ATTĪRĪŠANĀS priekšgājēja būtība, kā APZINĀŠANĀS sevi esam Tauta, VIENOTA GARA TAUTA!
19. Nevar attīrīties, neizejot NOŽĒLU ! Cilvēka nožēla, laiku prasoša, vispirms ir APZINĀŠANĀS, ka nepieciešams ATTĪRĪTIES, bet tas nozīmē ApZiņas izmainīšanu un pāriešanu uz PAŠAPZIŅAS jaunu vibrāciju līmeni!
20. Jūs labi ziniet, ka NOŽĒLA ir dziļš iekšējo vērtību PĀRVĒRTĒŠANAS process, iekšējās izmainīšanās process un, protams, attīrīšanās no tumšu domu nelādzībām!
21. Priekš daudziem cilvēkiem tikai sagatavošanās NOŽĒLAI un pēc tam PĀRVEIDOŠANĀS aizņem ne tikai viena iemiesojuma gadus, bet dažreiz arī visas izpausmes Blīvajā plānā!
22. Tad ko var teikt par vienu milzīgu valsti, izvērsušos praktiski no okeāna līdz okeānam un ieņēmušas sevī visu MANU IZPAUSMJU formu daudzveidību!
23. Šī daudzveidība radīja tādu sarežģītu, taču DIŽU GARĪGU TELPU, kas pēc MANA VIEDOKĻA, var kļūt PAMATS, lai no šī HAOSA formētu VISTĪRĀKĀS DIEVIŠĶĀS GAISMAS KLASTERU izpausmes!
24. Pirmo LIELĀ DIEVIŠĶĀ CUNAMI etapu jūs jau izgājāt: ES ATKLĀJU un ATKAILINĀJU priekš jums visus jūsu netikumus un tikai priekš tā, lai jūs APZINĀTOS DIEVA GAISMAS nozīmīgumu, NODOMU TĪRĪBAS nepieciešamību un saprastu savu vietu MŪŽĪBĀ!
25. Jums JĀAPZINĀS, ka VISS jums apkārt un jūs paši esat DIEVA NODARBES rezultāts, no kura cilvēks nevar atteikties, jo tas - RADĪTĀJA MĪLESTĪBAS DĀVANA SAVAM RADĪJUMAM!
26. Jūsu Tauta jau izgāja VISUS karu un revolūciju pārbaudījumus un šie pārbaudījumi ļaus jums visiem pareizi noorientēties apstākļos, kad DIEVIŠĶĀS TELPAS IZMAIŅU VILNIS pārklās ne tikai Krieviju bet arī visu Pasauli!
27. Šo TELPAS KARDINĀLU IZMAIŅU VILNI izturēs tikai valstis un tikai cilvēki, kuri sevī nes DIEVIŠĶĀS NOŽĒLAS GAISMU !
28. ES katru reizi atkārtoju: jūs VISI sevī nesiet DIEVA GAISMU, bet ne deklarējamo regularitāti pie tukšas sirds, pie izkropļotas LīdzZiņas un tumšām domām!
29. Ne visas valstis un ne visas tautas gatavas iziet šo Dievišķā Cunami pirmo etapu un tālu ne visi no viņiem saprot un pieņem NOŽĒLAS SĀPES, taču bez NOŽĒLAS vienkārši neiespējami ieiet JAUNAJĀ AUGSTU VIBRĀCIJU PASAULĒ!
30. Jūs labi ziniet, ka Jaunajai pasaulei jābūt uzbūvētai vispirms jau PAŠA CILVĒKA IEKŠIENĒ un NOŽĒLAS nepieciešamība ir cilvēka GARĪGĀS PĀRVEIDOŠANAS priekštecis, tātad arī visas valsts un visas Tautas!
31. ES zinu PRECĪZI, ka izejot tādus pārbaudījumus un izejot NOŽĒLU, jūs VISI (jūsu valsts) būsiet gatavi iziet TELPAS ATTĪRĪŠANU ar AUGSTĀM VIBRĀCIJĀM, jo cilvēks, izgājis NOŽĒLU, jau ir AUGSTU VIBRĀCIJU cilvēks, jau ir TĪRAS LĪDZZIŅAS cilvēks un jau ir cilvēks-LĪDZRADĪTĀJS!
32. Pārbaudījumi priekš jums vēl nebeidzās! Taču pamats Manam optimismam ir Tautas izietais pirmais Dievišķā CUNAMI etaps, kas ne tikai attīrīja cilvēka ApZiņu, pabīdot jūs uz NOŽĒLU, taču deva arī spēku un iespēju GARĪGAI VIENOTĪBAI, bet tās jau ir CILVĒCES TAUTAS-PAVADONES GALVENĀS zīmes!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-20.11.09.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 24.09.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 26.09.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 26.09.2013.
 
Skatījumu skaits: 669 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: