Galvenie » 2013 » Decembris » 24 » Radītāja Skaidrojums 24.01.10. Telpas Pārveidošanas BRĪNUMS
19:53
Radītāja Skaidrojums 24.01.10. Telpas Pārveidošanas BRĪNUMS
Radītāja Skaidrojums 24.01.10. Telpas Pārveidošanas BRĪNUMS

1. Cik reizes jūs lūdzāt parādīt BRĪNUMU - un tikai priekš tam, lai sajustu vai būtu pierādījums Radītāja klātbūtnei un pie viena, lai būtu neapstrīdams autors diktētajām Atklāsmēm un Skaidrojumiem!
2. Jūs nekādi nespēj apmierināt pats Manu Uzrunu fakts, jo NETICĪBA tik noturīgi iesīkstēja jūsu LīdzZiņā, ka diktāti, tik svarīgi priekš jūsu GLĀBŠANAS, visbiežāk tiek uzņemti tikai kā pierakstītāja iekaisušas ApZiņas rezultāts.
3. Pārsteidzoši, taču pat BRĪNUMA parādīšana, bet tas ir, planetāra, (un ne citādi) mēroga notikuma parādīšana, apstiprinoša Dieva klātbūtni uz Zemes, lielāko daļu cilvēces, vienalga, nepārliecinātu, jo Radītāja APZINĀŠANĀS, katram cilvēkam sava, tādēļ arī pārliecinošu pierādījumu Manai klātbūtnei jābūt daudz un visdažādākajiem, lai apmierinātu bezgalīgo daudzumu cilvēku izpausmju Blīvajā plānā.
4. Jūs ar savām darbībām katrreiz apstipriniet patiesību "cik cilvēku - tik viedokļu", jo katram cilvēkam, atbildstoši savai dabai, ir no Manis tieības BRĪVAI GRIBAI! Taču tikai GARĪGĀS VIENOŠANĀS apstākļos cilvēks spējīgs ne vienkārši RADĪT, bet izmainīt un Pārveidojot Planetāro Telpu BRĪNUMA izpausmes līmenī!
5. ES visu laiku gribu jums pierādīt, ka pats cilvēks ir BRĪNUMS, jo uz Planētas nav citas tādas Būtnes, spējīgas RADĪT atbilstoši tiesībām uz BRĪVU IZVĒLI!
6. Jūs pat tagad uz Telpas izmaiņu Fāzes sliekšņa, apstākļos, kad Pasauli vada NETICĪBA, SPĒJĪGI (un tas jūtams arvien spigtāk un spilgtāk) RADĪT ne tikai sevi, bet arī RADĪT PASAULI, izmainot scenāriju tuvojošamies planetāra mēroga notikumiem, un ar to pašu nodrošināt personīgo Pārveidošanu un GLĀBŠANU!
7. Jums ir visas iespējas JAUNRADEI, nepietiek tikai TICĪBAS personīgiem spēkiem RADĪT, esot NETICĪBAS saknēm sevī, jo RADĪT, bet tātad, parādīt vai īstenot BRĪNUMU, jums tās liekas brīnumspējas, vienkāršam cilvēkam nesasniedzamas.
8. Bez šaubām, tādai pārliecībai un tādam iekšējam noskaņojumam ir kāda daļa patiesības tikai priekš cilvēka, kurš cenšas patstāvīgi stāties pretim reālajai objektivitātei - daudzlīmenīgai Telpai, planetāra, bet jo sevišķi, galaktiska mēroga!
9. "Viens uz lauka nav karotājs" - tā Patiesība, ar dziļām vēsturiskām saknēm, noturīgi iesakņojusies jūsu LīdzZiņā. Taču šī Patiesība runā tikai par to, ka šajā Universālajā un daudzlīmenīgajā Telpā, atsevišķa, kaut arī unikāla personība, nesoša pozitīvu Gaismas enerģijas impulsu, nav spējīga kardināli izmainīt Dievišķo Telpu!
10. Tomēr tāds pozitīvs RADĪŠANAS impulss svarīgs ar to, ka tas spējīgs, ar savu Gaismas vēstījumu, izsaukt veselas Tautas ApZiņas HARMONIZĀCIJU, radīt priekšnoteikumus Garīgai VIENOŠANAI, bet tas nozīmē, radīt apstākļus JAUNRADEI - ja ne Jaunas Telpas, tad vismaz priekš apkārtējās Telpas Pārveidošanas!
11. ES tā runāju tikai ar vienu mērķi - likt jums noticēt savām spējām, tātad, radīt apstākļus Tautas Garīgai Vienošanai, kurai arī būs jāparāda citām Tautām ne tikai ceļš uz glābšanu, bet arī jaunās formācijas cilvēku formēšanai (Gara cilvēku), spējīgu pacelties līdz "cilvēka-līdzRadītāja" ApZiņas līmenim!
12. Viss, kas tagad notiek Telpā, noved pie jūsu ApZiņas izmainīšanās un, ja šīs izmaiņas norit ne sevišķi ātri, tad tur nav Manas vainas, bet ir tikai jūsu ApZiņas iekšējās iezpausmes stingrs uzstādījums: "kamēr neredzēju, neaptaustīju - neticēšu"!
13. Šo NETICĪBAS ledu salauzt ļoti grūti; un pat neskatoties uz to, ka līdz kardinālām Telpas izmaiņām paliek ļoti maz laika, jūs spītīgi negribat redzēt Pārveidošanas sākumu, liekot Man pāriet pie galējiem, piespiedu rakstura paņēmieniem!
14. Manām Darbībām ar savu neparedzamību jāizraisa jūsos Telpas PĀRVEIDOŠANAS nenovēršamības apzināšanās, un tātad, arī jūsu, kā izmainošās Veseluma daļas, personīgās izmainīšanās nenovēršamību!
15. Taču šodien ES jūsu uzmanību gribu pievērst vēlreiz tam, ka JŪS tiešām SPĒJĪGI RADĪT, vai PĀRVEIDOT Telpu, taču tikai tad, kad jūs KOPĪGI GARĀ un, kad jūsu vēlēšanās RADĪT pienāk ne deklaratīvi, bet jūsu siržu noturīga pavediena KOPĪGĀ RITMĀ saistīta.
16. Tagad atceraties, ka VIENMĒR uz PAREIZTICĪGO TERITORIJAS Kristīšanas vai Dievizpausmes svētku laikā, šķietami, neatkarīgi ne no kā, bet pēc DIEVA GRIBAS, jebkurš ūdens (ES pasvītroju Pareizticības teritorijā) iegūst ideālu struktūru un kļūst spējīgs RADĪT brīnumus Garīgai un materiālai dziedināšanai priekš visiem cilvēkiem, neatkarīgi no viņu ticības virziena!
17. Šajā momentā VISI šīs GARA TERITORIJAS, bet labāk teikt, šīs Garīgās Telpas cilvēki pieņem un apstiprina ūdens brīnumainās spējas, kā nesatricināmu ĪSTENĪBU, nākošu no Radītāja!
18. Nevienam no cilvēkiem nav šaubu (bet ir tikai TICĪBA, pārliecība) par to, ka ūdens PĀRVEIDOŠANĀS BRĪNUMS noticis, bet zinātnieki, tanī skaitā ar pasaulē pazīstamiem vārdiem, tikai apstiprina ar izbrīnu, ka ūdens molekulu struktūra tiešām iegūst ideālu formu, kādu ļoti grūti iegūt parastos dabas apstākļos, bet jo sevišķi, izmantojot pat vismodernākās tehnoloģijas.
19. Nav un nevar būt tīrāka ūdeņa kā Kristīšanas Svētkos un, pārsteidzošākais tas, ka jūs tam PATIESI TICAT, TICAT tam, ka "tā bija un būs vienmēr" un pat aukstumi šajā gadalaikā priekš jums, priekš jūsu ApZiņas - arī PATIESĪBA!
20. Neviens no jums pat neaizdomājas, ka šis ūdens Pārveidošanās BRĪNUMS īstenojas tikai Kristīšanas Svētku dienā, un pie tam, tikai Pareizticīgo teritorijā! Svarīgi, ka tas ne vienkārši Radītāja Spēka izpausmes BRĪNUMS, bet pats galvenais, īsts BRĪNUMS, apstiprinošs Garā Vienotu cilvēku Telpas RADĪŠANAS iespējas!
21. Lai arī kaut uz Svētku laiku, taču cilvēki pieņem VIENPRĀTĪGI un sūta šo Pārveidošanas impulsu (enerģiju), nesošu viņu BRĪVO GRIBU par to, ka jebkuram ūdenim šajās dienās, uz šīs Pareizticības teritorijas obligāti JĀBŪT SVĒTAM!
22. Jau daudzus gadsimtus, neatkarīgi no iekšējā stāvokļa (TICĪBAS un NETICĪBAS), dziļi jūsu ApZiņā (lai arī - uz Pareizticības tradīciju un rituālu bāzes) izveidojās noturīgs domtēls vai noturīgs BRĪVĀS GRIBAS izpausmes uzstādījums (enerģētisko pulsatoru sirdspukstu VIENOTĀ RITMĀ) uz KOPĪGU lēmumu, secinošu, ka jebkuram ūdenim uz šīs teritorija jāiziet sava Pārveidošanās un jāsaņem Dievišķo Pirmiemeslu īpašības!
23. ApZiņa ļoti noturīgi noformējās jūsu Tautas vēlmē ieraudzīt ūdens struktūras Pārveidošanos un šī kopējā vēlēšanās patiešām rada apstākļus priekš šī vienotā domtēla materiālizācijas un šajā momentā jūsu enerģētiskais EGREGORS iegūst ne tikai Balto krāsu, bet arī izpauž spējas RADĪT Telpu!
24. Jūsu patiesā un KOPĪGĀ vēlēšanās ieraudzīt ūdeni SVĒTU, tādēļ, ka "tā tam jābūt", rada PĀRVEIDOŠANĀS BRĪNUMU vai RADĪŠANU, lai arī daļu, taču Telpas!
25. Tāpat pievērsiet uzmanību arī tam, ka Pareizticībā uz Lieldienām SVĒTĀ UGUNS Jeruzalemē nonāk un atkal tikai tādēļ, ka cilvēku ApZiņā, gadsimtos nostiprinājās iekšējais uzstādījums tam, ka SVĒTAJAI UGUNIJ jānolaižas vienmēr un, atzīstot jūsu KOPĪGO vēlēšanos, Telpa izmainās un Svētā uguns nolaižas cietējiem (страждущим ?)!
26. Svētā UGUNS vienmēr nolaidīsies uz Lieldienām, bet ūdens uz Kristīšanu vienmēr būs SVĒTS, taču līdz tam laikam, kamēr vēlēšanās KOPĪGUMĀ, ieraudzīt DIEVIZPAUSMES BRĪNUMU, būs klātesošs jūsu iekšējais "Es"!
27. Cilvēks spējīgs uz daudz ko, taču tikai tādā gadījumā, ja ir KOPĪGA TICĪBA tam, ka cilvēki spējīgi kopīgi izmainīt Pasauli, jo tikai tad arī izpaužas cilvēciskā ENERĢIJA spējīga RADĪT PASAULI, kā VIŅU RADA jūsu RADĪTĀJS!
28. Ticiet Man, ka šajos brīnumos nav tiešas Dieva dalības un, neskatoties uz to, ka VISS Manās rokās, ES nekad neiejaucos un pacietīgi gaidīju tādu momentu, kad jūs uz to vērsīsiet uzmanību, jo BRĪNUMA parādīšanās Blīvajā plānā ir jūsu iespēja sevi izpaust RADĪTĀJĀ, lai arī mikrolīmenī, taču Liela Visuma RADĪTĀJĀ!
29. Padomājiet par Maniem vārdiem! Jūs taču tiešām variet izmainīt Pasauli, jūs tiešām variet izveidot GARĀ VIENOTU TAUTU, spējīgu glābt ne tikai sevi, bet arī civilizāciju, Telpas Fāzes pārejas apstākļos uz jaunu civilizācijas pakāpienu.
30 Apzinaties savas JAUNRADES spējas - jums taču jau ir personīgais piemērs Telpas izmainīšanai! Jūs cienīgi kļūt Radītāja aktīvā daļa, spējīga kopā ar Mani RADĪT JAUNU PASAULI!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-24.01.10.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 19.12.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/24.12.2013. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 24.12.2013.
Skatījumu skaits: 889 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: