Galvenie » 2013 » Februāris » 18 » Radītāja Skaidrojums 24.10.10. Kolektīvā ApZiņa
12:05
Radītāja Skaidrojums 24.10.10. Kolektīvā ApZiņa
Radītāja Skaidrojums 24.10.10. Kolektīvā ApZiņa

1. Jums ļoti svarīgi saprast, kas tā ir KOLEKTĪVĀ APZIŅA  un kāds maģisks spēks slēpjas šajos vārdos priekš jebkura cilvēka uz Planētas Zeme!
2. ES jums jau daļēji pateicu priekšā, ka priekš Manis ļoti svarīgs katrs cilvēks, kā Dievišķa Būtne, audzējoša sevī Veseluma daļiņu, pie kam, ne vienkārši daļiņu, bet RADOŠU SĀKUMU SĀKUMU  un tas Klasters tīrai Gaismas enerģijai, kas arī sastāda šo Vareno SĀKUMU!
3. Šie vārdi nosaka  cilvēka Mūžīgās DZĪVES JĒGU, kā RADOŠĀS ENERĢIJAS  nesēju, kura uzdevumos ietilpst, vispirms, tā SĀKUMU SĀKUMA PILNVEIDOŠANA, kas bija un paliek cilvēka pamats! Un no tā, kādu dzīvespieredzi, kādus enerģiju līmeņus viņš izlaiž caur sevi, caur savu ApZiņu, atkarīga arī tā MONĀDE, kura galu galā kļūst VIENOTAS DIEVIŠĶAS TELPAS MATRICAS daļa.
4. Tādēļ, cilvēka vissvarīgākais mērķis vai uzdevums ir pastāvīga pašam sevis IZPRAŠANA, jo tikai caur personīgā AUGSTĀKĀ "Es" (nejauciet ar Ego) IZPRAŠANU iespējams atrast LīdzZiņas mūžīgās PILNVEIDOŠANAS JĒGU un tā Gara (nepavisam ne ķermeņa) formēšanu caur PILNVEIDOŠANU, kurš atbilst LĪDZRADĪTĀJA līmenim.
5. Taču  līdz LĪDZRADĪTĀJA LīdzZiņas līmenim, cilvēkam OBLIGĀTI jānonāk pašam, izlaižot caur sevi savu inkarnāciju pieredzi un caur personīgo Laba izpratni, caur tās Dualitātes, kas piemīt Blīvajam plānam, pazemināšanu sevī!
6. Ja vispār cilvēks sasniedzis tādu LīdzZiņas līmeni, tad formējas LIELA DIEVIŠĶA BŪTĪBA,  ne tikai sevī nesoša LĪDZRADĪŠANAS Gaismu, bet arī jaunrades Labumu, radot Lielas GUDRĪBAS (Radītāja) Telpu!
7. Ļoti daudz kas atkarīgs no tā, cik sekmīgi cilvēks iziet Zināšanu Skolu, no tā, cik viņš spējīgs uztvert  šīs Zināšanas, laužot tās caur savu inkarnāciju pieredzi! Šis sarežģītais PATIESĪBAS izzināšanas ceļš saucas LIELAIS PILNVEIDOŠANĀS CEĻŠ Veseluma daļiņai līdz  Radītāja līmenim!
8. ES jau jums paskaidroju, ka cilvēks ir visīstākā Veseluma daļiņa, ietērpta bioloģiskā apvalkā, nodrošinoša aizsardzību un komfortablu apstākļu radīšanai priekš Radošā Sākuma vienības personīgās PILNVEIDOŠANĀS!
9. Jums jāsaprot, ka jūsu PILNVEIDOŠANĀS virsotne ir ne cilvēks (Blīvā plāna), ne atsevišķa Būtne, kaut arī apveltīta unikālām spējām, bet KOLEKTĪVĀS LĪDZZIŅAS apstākļu  sasniegšanas iespējas!
10. Cilvēces vēsture tikai apstiprina, ka visas sabiedriskās struktūras, vai, kā ES viņas agrāk nosaucu, visi "ISMI", nekad nebija universāli un vienmēr grēkoja ar nevienlīdzību, izdaloši cilvēkus bagātos un nabadzīgos, tajos, kuri vada sabiedrību un kuri izpilda svešu gribu.
11. Visos "ISMOS" klātesošs bija galvenais Dievišķo Sākumu un galvenās Veltes, ko visi cilvēki saņem piedzimstot, pārkāpums - BRĪVĀS GRIBAS TIESĪBAS!
12. Jebkuri cilvēku mēģinājumi pārkāpt šīs cilvēka DIEVIŠĶĀS TIESĪBAS  noveda pie tā, ka jebkurš "ISMS"  nevarēja eksistēt mūžīgi - dēļ spēkā neesošām cilvēka-LĪDZRADĪTĀJA radošā potenciāla iespējām!
13. Un pat tad, kad cilvēku sabiedrībā tika Manis nosūtīta Liela personība - Pravietis, nesošs PATIESĪBAS Zināšanas, arī tad tā (sabiedrība), mēģinot radīt cilvēcisko regularitāti nerēķinoties ar Dievišķo Sākumu, kā likums, nepieņēma Praviešus, padzenot vai iznīcinot viņus!
14. Jūs jau labi ziniet, cik Pravieši periodiski Manis atsūtīti priekš korekcijas cilvēkiem izpildāmās Telpas PĀRVEIDOŠANAS Visuma Programmas, teica priekšā jums ne tikai ceļu PILNVEIDOŠANAI , bet arī ceļu Patiesības izzināšanai, atklājošu cilvēkiem ne tikai dzīves jēgu, bet arī to ceļu, pa kuru jāiet cilvēkam un cilvēciskai līdzsabiedrībai!
15. Visi "ISMI", pagājušo un tagadējo gadsimtu, nolemti aizmirstībai viena vienkārša un vienlaicīgi sarežģīta iemesla dēļ - nespējas cilvēku pamatmasā apzināties Telpas Dievišķību!
16. Taču tagad, kad cilvēce savās svārstībās "aivizinājās" līdz Kvantiskai pārejai, jautājums par nepieciešamību saprast Pasaulsnama struktūru, kļuva priekš jums ļoti aktuāls!
17. ES vēlreiz gribu pasvītrot, ka Kvantiskā pāreja, par kuras tuvošanos ES jūs pastāvīgi brīdinu, nepavisam nav saistīta ar jūsu LīdzZiņas attīstības līmeni, bet jo vairāk, nav saistīta ar to sabiedrisko vidi, kura neveicina brīva cilvēka LīdzZiņas PILNVEIDOŠANU!
18. Kvantiskā pāreja saistīta ar to Telpas PĀRVEIDOŠANAS Lielo Cikliskumu, kas ielikts Kosmiskās Telpas EVOLŪCIJĀ un, kas sasniedz savu maksimumu (PĀRVEIDOŠANĀ) katros 26000 gadu!
19. Jums tagad svarīgi saprast, ka tad, kad ES jums runāju par to, ka iestājas Dievišķās regularitātes vai DIEVA VARAS laiks, tad ES nepavisam nerunāju par Savu Dalību šīs Jaunās regularitātes formēšanā - ES ar to domāju Brīvās Gribas cilvēku Garīgās Vienošanas iespēju, tātad, iespēju KOLEKTĪVĀS LĪDZZIŅAS formēšanai!
20. ES jums teicu par to, ka jebkura cilvēciska, tātad, mākslīga regularitāte, virzīta uz Brīvās gribas Tiesību ierobežošanu, nolemta neveiksmei, jo nevienam nav tiesību pārkāpt DIEVIŠĶĀS TIESĪBAS  cilvēka LīdzZiņas PILNVEIDOŠANĀ līdz LĪDZRADĪTĀJA līmenim!
21. Jūs tagad labi ziniet, ka BRĪVĀS GRIBAS  Tiesības un JAUNRADES Tiesības ir galvenais princips cilvēka LīdzZiņas PILNVEIDOŠANAI, bet precīzāk - noteikums KOLEKTĪVĀS LĪDZZIŅAS formēšanai!
22. Tādēļ, kā ES teicu, jebkurai valstij uz cilvēciskās regularitātes bāzes, nav nekādu CERĪBU uz attīstību, tādēļ, ka bremzē cilvēka LīdzZiņas attīstība, pārkāpjot galvenos Dievišķās Telpas Kanonus!
23. Uz jautājumu "Kas tad tā ir KOLEKTĪVĀ APZIŅA?" ES jums varu atbildēt, ka KOLEKTĪVĀ APZIŅA  - tā ne tikai brīvu cilvēku (bezgalīgs daudzums Radītāja izpausmju) Garīga Vienošana, tā ir tā, kura ar sevi pauž, vispirms, DIEVIŠĶO RADOŠO SĀKUMU, spējīgu ne tikai radīt sevi, bet arī RADĪT Jaunas Telpas!
24. Uz šiem RADOŠĀ SĀKUMA principiem arī bāzējas tā DIEVIŠĶĀ Regularitāte, vai DIEVA VARA, par kuru ES jums runāju daudzas reizes!
25. Nekas nevar būt mūžīgs, izņemot DIEVIŠĶO REGULARITĀTI, balstītu uz Mūžības Kanonu ievērošanu!
26. KOLEKTĪVĀ APZIŅA  ir Mūžīgi RADOŠAIS Spēks, jo radīts no bezgalīgi daudzu Radītāja (VESELUMA daļiņu)izpausmju Garīgās Vienošanas/Vienotības un kļūst VESELUMS, izejot no Mūžīgā lietderīguma un Mūžīgās evolūcijas Kanoniem līdz Absolūta augstumiem!
27. Atkārtoju, ka tikai tagad, kad jūs nonācāt pie iespējas RADĪT GARĀ VIENOTU TAUTU, jūs varat radīt priekšnosacījumus RADOŠĀS KOLEKTĪVĀS APZIŅAS FORMĒŠANAI!
28. Jūs izejiet Lielu Manas LĪDZĪBAS RADĪŠANAS pieredzi; kad no jūsu daudzuma (jūsu daudzveidības) jūs APZINĀTI, saskaņā ar BRĪVĀS GRIBAS TIESĪBĀM radiet/veidojiet RADOŠO SĀKUMUSĀKUMU, jūs radiet RADĪTĀJU!
29. ES pasvītroju, ka SAPLŪŠANA (domformu līmenī) jūsu UAGSTĀKO IEKŠĒJO "Es" uz brīvprātības pamata RADA RADĪTĀJU!
30. Jūs radat apstākļus, kad visas jūsu MATRICAS apvienojas vienā VARENĀ TELPAS MATRICĀ, kura arī nosaka jūsu nākotnes plānus Jaunas KOSMISKAS Telpas RADĪŠANĀ!
31. Lūk, kad attīstās apstākļi LĪDZSADARBĪBAI - un ne tikdaudz ar Mani, cik starp jums visiem kopā ņemot, sasniegušu LĪDZRADĪTĀJU LīdzZiņas līmeni!
32. Jūs beidzot sasniedziet LĪDZRADĪŠANU LīdzZiņas līmenī, apvienojot visas jūsu LīdzZiņas Radošā Sākumā un tie arī ir astākļi Paradīzes uzbūvēšanai uz Zemes!
33. Tagad stādaties priekšā kādu VARENU PĀREJU jums jāīsteno, jo GARĪGI APVIENOJUŠIES un radījuši apstākļus KOLEKTĪVAI APZIŅAI jūs apzināties, ka "viens nav karotājs", jo tikai GARĪGĀ VIENOŠANA uz visu Radītāja izpausmju VARENAS MĪLESTĪBAS pamata arī rada JAUNRADES SĀKUMU!
34. Šajos SAVSTARPEJĀS CAURPLŪŠANAS apstākļos arī tiek sasniegti LIELĀS HARMONIJAS apstākļi visām pretimnākošo viļņveidu plūsmām, tātad, apstākļi LIELAI LĪDZSADARBĪBAI!
35. Veseluma daļiņas, PILNVEIDOJOTIES, rada VESELUMU, rada apstākļus, kad daļiņa nevar eksistēt (un attīstīties) bez Veseluma, kad arī Veselums nevar sasniegt HARMONIJU pat bez vienas savas daļiņas!
36. KOLEKTĪVĀ APZIŅA ir priekštecis RADOŠAM SĀKUMU SĀKUMAM un priekštecis tai Dievišķai regularitātei, kuru var RADĪT tikai brīvas un PILNĪGAS Veseluma daļiņas!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-24.10.10.html pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 16.02.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 18.02.2013.
Skatījumu skaits: 891 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: