Galvenie » 2013 » Septembris » 30 » Radītāja Skaidrojums 26.11.09. Cilvēku glābšana ielikta viņos pašos un Radītājā
08:02
Radītāja Skaidrojums 26.11.09. Cilvēku glābšana ielikta viņos pašos un Radītājā
Radītāja Skaidrojums 26.11.09. Cilvēku glābšana ielikta viņos pašos un Radītājā

1. TIC tas, kurš TIC, bet kurš ne TIC, tam arī nav dots! ES neko nevaru teikt tam, kurš stūrgalvīgi ne TIC un pat negrib ievērot, ka jūsu Pasaule uz katastrofas robežas!
2. Lai gan, vai var nosaukt par katastrofu to, kas nodomāts un iepriekš RADĪTĀJA paredzēts? Protams, nē, jo tā ne katastrofa, mietpilsoņa izpratnē, bet ATTĪRĪŠANA ar UGUNI un cilvēks nekad nevarēs kļūt pilnīgi JAUNS, tātad, cilvēks ar Jaunu ApZiņu un JAUNU MIESU, ja viņš neizgāja vai neizzināja AUKSTĀS PLAZMAS ATTĪROŠO UGUNI!
3. Visa lieta tā, ka jūs cilvēki ar saviem Garīgajiem līderiem, no cilvēkiem, tik tālu aizgājāt no PATIESĀ DIEVA, ka pat ATTĪRĪŠANAS UGUNI jūs cenšaties izskaidrot ar visu kaut ko, tikai ne ar DIEVA GRIBU, aizmirstot par to, ka VISS, absolūt VISS šajā TELPĀ un, protams, pati TELPA, ir DIEVA NODOMDARBĪBA!
4. Jūs taču izdomājāt sev elkus un apdievojāt viņus, centīgi lūdzaties viņus, gaidot viņu palīdzību un atbalstu, nepievēršot uzmanību tam, ka viss cilvēciskās ApZiņas radītais, ne vienmēr, bet visbiežāk, nekad neguva Dievišķo Svētību, jo radās, ne pateicoties, bet par spīti Manam Nodomdarbam!
5. Jūs, it kā "atrāvušies no saites", visu centāties un cenšaties izdarīt, kas Man, jūsu PATIESAJAM RADĪTĀJAM, nav vēlams! Vēl vairāk, jūs arī lūdzaties, vēršoties ne tieši pie Manis, bet visbiežāk, netieši, caur saviem elkiem vai dieviem!
6. Un pats galvenais, jūs nepieņemat PATIESĪBU un visu, kas iet no Manis, jūs bieži uzskatāt par ķecerību, vai vēl kā ļaunāk, jo citā gadījumā, tas ir, PATIESĀ RADĪTĀJA PIEŅEMŠANAS gadījumā, jums nāksies atteikties no visām savām tūkstošgadīgām tradīcijām, ceremonijām un, protams, maldiem!
7. ES saprotu, ka neviena nācija un neviens etnoss nevarēs tā vienkārši atteikties no pagātnes, kaut arī tā kļūdaina un pat ja tā bija vardarbīgi uzspiesta ar mērķi sagūstīt šo tautu Garīgā gūstā un padarīt to uz tūkstošgadēm par Gara vergiem, tātad, aizvest viņus no PATIESĀ DIEVA!
8. Ar to izskaidrojama jūsu mūžīgā šaubīšanās, ar to izskadrojami viltuspraviešu brāzieni, sludinoši savu viltusdievu vārdā, ar to arī izskaidrojama jūsu gurdenā dalība personīgā glābšanā, jo visi, izņemot Mani, jūsu PATIESO DIEVU, runā par visu ko, tikai ne par Garīgās glābšanas nepieciešamību!
9. ES runāju par Garīgo glābšanu tādēļ, ka miesiskais apvalks, augstu vibrāciju apstākļos, vienalga izcietīs izmaiņas, jo cilvēki, redzoši četrdimensiju Telpas attēlu, jau vairs nevarēs "ietilpināties" patreizējās izpausmes veidolā (apvalkā), kas daudzas tūkstošgades palika nemainīgs!
10. Tagad, saskaņā ar VISUMA PROGRAMMU, vienlaicīgi notiek jūsu ApZiņas un Blīvā plāna izpausmes veidola izmaiņas, jo rupjā Matērija atdod vietu Smalkmateriālajam ķermenim (apvalkam) PLAZMOĪDĀ TELPĀ!
11. Lai jūs nebaidītos, ES jums jau laikus runāju par to, ka jūs saskarsieties ar aukstās plazmas stāvokli un tādēļ nesadegsiet, tiešā šī vārda izpratnē, bet kļūsiet smalkmateriālā sistēma - Gara nesējs!
12. Tagad Man svarīgāk par visu, sniegt jums izpratni (vai priekšstatu) par Telpu, lai arī pagaidām nošķeltā izskatā! Telpas struktūras dziļai izpratnei jūs vēl neesat gatavi, nespējat, tādēļ Man nepieciešams dot jums izskaidrojumu jūsu maldiem un atbilstoši, atklāt jums PATIESĪBU par jums pašiem, par jūsu Gara stāvokli, cilvēku mūžīgu melu izkropļotu, cenšoties iegūt Garīgu varu pār sev līdzīgiem!
13. ES jau jums par to runāju, ka vajag atcerēties un palasīt tradīcijas, vai jūsu tautas ceremonijas, taču tas ne pavisam nenozīmē, vai neprasa Garīgās verdzības esamību!
14. Jūs taču kā apsēsti, negribat DOMĀT, - un jums jūsu Garīgie līderi nedod pat atgūties - un šajos apstākļos jūs Pasauli un Viņas sākušās izmaiņas pieņemat caur cilvēces (Piektās rases) vēstures izdomāto prikšstatu PRIZMU!
15. Jums PRECĪZI JĀATCERAS, ka tiekoties ar Mani, jums blakus nestāvēs valsts Prezidents vai viņas Garīgais līderis, vai kāds no radiniekiem, jo Eksāmens jums būs jākārto "personīgi"!
16. Jums nāksies pašam atbildēt par visām kļūdām un maldīšanos un tas, ka "mūs tā mācīja", nekad nebija attaisnojums, kaut vai tādēļ, ka jūs paši nesat atbildību par savu dzīvi!
17. ES jau jums daudzas reizes runāju par to, ka nekādi uzdevumi visām jūsu izpausmēm netika izvirzīti, izņemot vienu un vienīgo - PILNVEIDOŠANOS!
18. ES jums neizvirzīju uzdevumus būvēt kuģus vai fabrīkas, ES jums neliku izmainīt Planētas Zeme Dabu, tādi lozungi nekad nebija Mani, jo ES precīzi zināju un zinu, ka zinātniskais un tehniskais Matērijas, bet ne Gara, progress, graujoši atsauksies uz cilvēka evolūciju! Sapratnes vai dzīves mērķu nomaiņa nekad nenoveda pie ApZiņas pilnveidošanas, tātad vienmēr veda pie cilvēka involūcijas!
19. Jūs vienmēr attīstījāties "ne tanī virzienā", jo NEDOMĀJĀT, bet atkārtojāt "uzrakstītās patiesības", tūkstošgadīgi saformētās dogmas un, ja arī jums runāja NEPATIESĪBU, tad, šajā "ierakstītajā" izglītības sistēmā, tas tika pieņemts normatīvi pēc principa "kā visi"!
20. Nevar taču būt nekad "kā visi", jo šis princips pretrunā ne tikai ar Manu Nodomu, bet arī ar reālu Telpas uzbūvi, ar viņas bezgalīgām formu daudzveidībām un izpausmju veidiem!
21. ES atkārtoju, ka Man nevajag cilvēkus ar vienādu DOMĀŠANU, Man nevajag cilvēkus, kuri ne DOMĀ un ne RADA, bet jo vairāk, Man nevajag Garīgo vergu!
22. Man vajadzīgi ne vergi, bet LĪDZRADĪTĀJI un, ja jūs neesat gatavi kļūt Viņi, tad tā ir jūsu izvēle, tādēļ jūsu (dažu no jums) agresīvā pozīcija tieši arī apstiprina jūsu "pārakmeņoto" verga ApZiņu, jo priekš verga viss, kas nepierasts, nes satraukumu prātā, provocējot Baiļu parādīšanos!
23. ES jums ar to runāju, ka jūsu BAILES jums nav palīgs, jo tās padziļina jūsu satraukumu un tikai formē NEVĒLĒŠANOS pieņemt Dievišķās vadības objektīvo realitāti!
24. Bez šaubām, jums vienkāršāk un saprotamāk paslēpties aiz gadsimtīgām tradīcijām, pārliekot savu atbildību uz laicīgās un reliģiskās varas pleciem, gaidot, lūk, jau cik gadsimtus, ka cilvēki pie varas (es pasvītroju: cilvēki, bet ne Dievs) atradīs jums ceļu un dos sīku instrukciju, dodošu Cerību glābšanai!
25. Taču tas, no kā jūs tā gaidiet glābšanu, arī cilvēks, pie tam, ņēmis atbildību par jūsu Dvēselēm, kurš pats nesaprot to, ka ņēmis atbildību ne tik daudz jūsu priekšā, cik Manā priekšā!
26. Ja kāds no šiem cilvēkiem, nezinot to, bet vēl ļaunāk, nesaprotot savas atbildības mēru, tomēr ved cilvēkus ne uz glābšanu, bet uz bezdibeni, tad šī cilvēka grēks atsauksies ne tikai uz viņu, uz viņa karmu, bet arī uz viņa dzimtu līdz desmitam klēpim!
27. Taču bēdīgāk būs tiem no jums, kuri apmainīs sevi ar Dievu, vai radīs priekš jums elkus, neesošiem nekā kopēja ar Mani! NEVAR BŪT DIEVU, izņemot MANI, jo pie IZPAUSMJU DAUDZVEIDĪBAS TELPĀ, pie VIŅAS DAUDZLĪMENĪBAS, VIŅA - VESELUMS! RADĪTĀJS VIENS UN VIENĪGS un NAV NEKĀ TELPĀ, izņemot RADĪTĀJU!
28. Ja jums uzspiež nepareizu Pasaules attēlu, neesošam nekā kopēja ar Manis radīto Telpu, tad tur ir arī JŪSU VAINA! JŪS TAČU brīva draudze, bet ne aunu bars, un, pirms paklanīties meludievam, jums bija JĀDOMĀ, jo jūs ne vienkārši Cilvēki, jūs - daļa VIENĪGĀ DIEVA , tādēļ katrs cilvēks, pat vissliktākais (jūsu priekšstatā), nes sevī DIEVA GAISMU!
29. Padomājiet par to, kuram jūs lūdzaties un uz kā palīdzību jūs paļaujaties! Ja jūs vēršaties pie Manis caur starpniekiem, caur elkiem, tad neceriet, ka Mana Palīdzība noteikti atnāks, īpaši tagad, kad Telpas izmaiņas, kad frekvenču vibrācijas kļūst arvien stiprākas un vairāk jūtamas, bet UGUNĪGĀ ATTĪRĪŠANĀS JAU SĀKĀS!
30. Neviens jūs neglābs, ne viltuspravieši ne meludievi, jo glābšana ielikta jūsos pašos un Manī, jūsu RADĪTĀJĀ!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-26.11.09.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 27.09.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spakavots.ucoz.ru/ 29.09.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 29.09.2013.
Skatījumu skaits: 696 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: