Galvenie » 2013 » Septembris » 12 » Radītāja Skaidrojums 27.08.09. Telpas daudzlīmenīgais attēls
15:32
Radītāja Skaidrojums 27.08.09. Telpas daudzlīmenīgais attēls
Radītāja Skaidrojums 27.08.09. Telpas daudzlīmenīgais attēls

1.Cilvēka klātbūtnes paralēlums dažādos Telpas līmeņos, pagaidām cilvēka LīdzZiņai neredzamu, paredz, izejot no FRAKTĀLĀS LĪDZĪBAS principa, ka tāds PASAUĻU PARALĒLUMS ir arī Varenā KOSMOSA līmenī, jo teikts: kas apakšā, tas arī augšā!
2. Cilvēks, kā visspilgtākais mikrokosmosa pārstāvis, izvērsās ar visām savām enerģētiskajām izpausmēm, vairākos Telpas līmeņos. Tad, savukārt, arī Planētas Zeme Telpa, kā Veseluma daļa, arī izpaužas vienlaicīgi vairākos Veseluma enerģētiskajos līmeņos!
3. Un jūsu Saules sistēmai, kā izpaustai Būtnei, arī ir vairāki līdzības līmeņi un arī klātesoši (izpaužas) vienlaicīgi dažādos frekvenču līmeņos!
4. Tādēļ viss, ko jūs izstudējiet, sasprindzinot savu domāšanu un savu saprātu, ir tikai Telpas izpausmes PLAKANS attēls, viens un vienīgs, pieejams jūsu LīdzZiņai.
5. Lielajam Einšteinam bija tūkstošreiz taisnība, izvirzot relativitātes teoriju, jo Telpas attēls mainīsies (priekš uztveres) atkarībā no tā, zem kāda leņķa notiek izzināšanas process, vai no tā, kādā enerģētiskā līmenī (kadas frekvences vibrācijās) atrodas cilvēks, bet precīzāk, viņa ApZiņa.
6. Viss, ko jūs izziniet vai novērojiet sev apkārt, ir tikai Telpas plakanais ATSPOGUĻOJUMS (uzbūve) un ne kādi ne Viņas īstās uzbūves izpausme.
7. ES jums tik ilgi runāju par Telpas DAUDZDIMENSIONALITĀTI un DAUDZROBEŽĪBU tikai tādēļ, lai sagatavotu jūs sarunai par Pasaules UZBŪVES sarežģītību, izdarot tā, lai, nesasprindzinot savu saprātu, jūs varētu ieraudzīt un saprast NOTIEKOŠO NOTIKUMU REĀLO DAUDZVEIDĪBU DAŽĀDOS TELPAS LĪMEŅOS VIENLAICĪGI!
8. Atceraties, ūdenī iemests akmens rada daudzus izklīstošus, taču līdzīgus vienu otram, viļņus? Tagad, stādaties sev priekšā, ka JŪS PAŠI, jūsu Planēta Zeme, jūsu Saules sistēma, pat apkārtesošās GALAKTIKAS, arī ir pašlīdzīgi virpuļojoši procesi! Taču šis viļņojošais process stājas jūsu priekšā, jūsu pagaidām neaiszargātās ApZiņas (apjomīgam Telpas redzējumam), tikai APJOMĪGĀKS, MŪŽĪBAS MIRKĻA PLAKANA GRIEZUMA veidā!
9. Taču, notiekošie viļņveida procesi "Izplatās" Mūžībā, enerģētiskās "ATBALSS" veidā, Telpā, kurā ir bezgalīgs daudzums enerģētisku līmeņu. Tādēļ, kad ES jums runāju par Lielo daudzumu pretimnākošo viļņveida plūsmu, faktiski ES jums paskaidroju, ka jūs atrodaties Blīvā plāna punktā, paralēli eksistējot arī daudzos Smalkajos laukos!
10. Pilnveidojoties, jūs radiet fantastisku Mūžības enerģētisko "ATBALSI", taču jebkurš šīs Harmonijas pārkāpums var novest pie LĪDZSVARA disbalansa un šīs TELPAS SAREŽĢĪTĀS DAUDZLĪMENĪBAS un DAUDZDIMENSIONALITĀTES EVOLŪCIJAS pārkāpuma.
11. Saprotiet, cilvēks - pavisam ne tas ko jūs novērojiet izpaustajā plānā, jo tas, ko jūs redzat, ir tikai viena Blīvā plāna Lielās daudzveidības izpausme, pēc būtības, tikai viens MIRKLIS no jūsu IZPAUSMĒM MŪŽĪBĀ.
12. ES saprotu, ka tādu informāciju par Telpas DAUDZLĪMENĪGO attēlu jums grūti uztvert, taču ticiet Man, ka VISS, kas atrodas jums apkārt ir tikai REĀLĀS PASAULES HOLOGRAMMA!
13. Jūs atrodaties TELPAS PUNKTĀ, un no šī punkta jūs redzat tikai Pasaules attēla pieejamo daļu, tikai ATTĀLINĀTI atgādinošu pilnu TELPAS ATTĒLU.
14. Stādaties priekšā, kā varētu izturēties cilvēks, pēkšņi ieraudzījis JAUNAS, NEPARASTAS PASAULES ROBEŽAS, bet precīzāk, ieraudzījis MŪŽĪBAS GALAKTISKO DAUDZVEIDĪBU!
15. Kā var uzvesties cilvēks, vienreiz ieraudzījis vairākus Mēnestiņus, vairākas Saules sistēmas un Zvaigžņotās Telpas daudzveidību? ES domāju, ka nav vērts censties uzminēt viņa reakciju uz tādu Pasauļu daudzveidību!
16. Jūsu ApZiņa pagaidām reāli vēl nav gatava Pasaules DAUDZROBEŽĪBAS un DAUDZLĪMNĪBAS adekvātai uztverei, tādēļ ES tik ilgi, kā ES vakar teicu, piecus PILNUS gadus, gatavoju jūsu ApZiņu pa pilieniņam tam, ko jums būs jāpieņem, tuvojoties iespējai redzēt Telpas četrdimensiju attēlu.
17. Taču jums jāsaprot, ka Pasaule nevar eksistēt vienā plakanībā - tikai Blīvās plakanības zemo frekvenču plānā, un ja jūs tikai tā stādaties sev priekšā Telpas uzbūvi, tad, vispirms, jūs dziļi maldāties, bet otrkārt, jums vienkārši nav ko darīt JAUNAJĀ ĒRĀ, jo JAUNĀ ĒRA - Telpas redzējuma JAUNIE horizonti.
18. Ticiet Man, DAUDZROBEŽĪBA un DAUDZLĪMENĪBA parādījās ne vakar un ne šodien, jo tas ir MŪŽĪBAS GALVENAIS KANONS. Vaina slēpjas tikai tur, ka jūsu ApZiņa (citiem vārdiem - jūsu enerģētiskā "redze") negatava aptvert PILNU Pasaules attēlu, sastāvošu no DAUDZĀM REĀLĀM PASAULĒM, tātad, no daudziem vienlaicīgi notiekošiem notikumiem!
19. Atceraties, ES jums runāju par Telpas uzbūvi, piemēram ņemot lellīti matrjošku! Jāsaka jums, ka jūs pašlaik spējīgi redzēt tikai vienu kopējo "matrjošku", iekšēji piepildītu ar vēl vairākām, taču jums neredzamām "lellēm" mazāka izmēra.
20. Tagad jūs neredzat visas "matrjoškas" vienlaicīgi, jo viņas visas iekšā vienā, taču tas nenozīmē, ka viņu nav! Viņas savāktas kopā VIENĀ Sistēmā, un, atkarībā vai relatīvi jūsu "redzējumam", vai atkarībā no jūsu domrīcības (darbības) jūs varat ieraudzīt vienu vai vairākas "matrjoškas" vienlaicīgi.
21. Kad jūs atveriet "matrjošku" un paņemat vēl vienu, tad jūsu priekšā, jūsu ApZiņas, jau ne viena, bet reizē divas matrjoškas!
22. Un stādaties priekšā sekundi, kad jūsu ApZiņa jums atļāva redzēt ne visu DAUDZLĪMENĪGO TELPU, bet tikai divus Viņas enerģētiskos līmeņus, bet tas nozīmē, ka jums būs jāredz VISS pa pāram: DIVI MĒNESTIŅI, DIVAS SAULES un tā tālāk! Kāda būs jūsu reakcija uz šo Telpas dubultīgumu?
23. Tādēļ ES jūs gatavoju ne uz jaunām Telpas reālijām, jo kā ES teicu, Telpa DAUDZROBEŽĪGA un DAUDZSEJĪGA bija un ir vienmēr, bet priekš jums, uz jaunu redzējumu, tikai daļas šīs DAUDZROBEŽĪGĀS Telpas!
24. Un pirmais solis pie sapratnes un mūžības pieņemšanas ir solis pie sevis! Kad ES jums runāju par nepieciešamību iepazīt pašam sevi, tad, protams, ES ar to domāju cilvēka iekšējo orgānu studēšanu, starp citu, atrodoties pilnā enerģētiskā Harmonijā - ES runāju par cilvēka Smalkā plāna DAUDZLĪMENĪBU un par vienlaicīgu klātbūtni viņa SMALKAJĀS PASAULĒS, sākot no zemo frekvenču Blīvā plāna!
25. Tagad ES domāju, ka jūs sāciet saprast, kādu zaudējumu izdarīsiet Telpai, nesaprotot, ka visas jūsu domas, nodomi un darbības Blīvajā plānā, mirklīgi izpaužas, kā enerģētiska ATBALSS uz citiem Veseluma līmeņiem!
26. Jums jāsaprot, ka jūs ne tikai atrodaties Blīvajā plānā un izpaustā veidā, jūs vienlaicīgi, bet tātad paralēli, atrodaties Smalkajos plānos un jūsu, prasti runājot, uzvedība kā ATBALSS izskan pa visiem DAUDZLĪMENĪGĀS Telpas līmeņiem, ieskaitot arī jūsu personīgo.
27.Tādēļ, runājot par cilvēka, sava ceļa BRĪVU izvēli Blīvajā plānā, ES pastāvīgi atgādinu jums par savu izvēles ATBILDĪBU, jo jūsu tumšās domas un nepareizās rīcības, izskan mirklīgi pa citiem cilvēciskās Telpas līmeņiem, radot karmiskās problēmas.
28. Neaizmirstiet, ka jūsu tumšie nodomi, fraktālās līdzības dēļ, izskan arī uz citiem Veseluma DAUDZROBEŽĪBAS un DAUDZLĪMENĪBAS līmeņiem!
29. Jums jāsaprot, ka vienkārši NEIESPĒJAMI noslēpties no sevis, jo jūs paši tik DAUDZROBEŽĪGI, ka pat mazākais NEĪSTUMS mirklīgi translējas negatīvā impulsā pa visiem Telpas līmeņiem.
30. Pasaulē viss tā saistīts, ka nekas nepaliek nepamanīts un VISS atrodas atspoguļojumā, jo teikts: ko sūtīsi, to saņemsi Lielajā Telpas līmeņu daudzumā.
31. Mani vienmēr aizkustina jūsu sajūsma par zinātniskiem sasniegumiem Telpas izpētē, tādēļ, ka jūs izpētiet Galaktisko Telpu, bet tikai Viņas izpausto daļu priekš jūsu LīdzZiņas. Tādēļ jūsu slēdzieni par Galaktikas uzbūvi, maigi sakot, ne īpaši patiesi, jo, izpētot tikai PLAKANĪBU, jūs prakstiski neko nevarat teikt par APJOMU!
32. Atceraties līdzību par to kā aklie izpētīja ziloni! Kad ES jums runāju par to, ka jūs atrodaties uz Jaunu atklājumu sliekšņa, ES ar to domāju priekš jums Jaunu PASAULES Skatu/Attēlu, kas atklāsies jūsu ApZiņas priekšā pēc Kvantiskās pārejas, starp citu, ticiet, pat šis attēls priekš jums būs pagaidām vēl ne visai pilnīgs.
33. Taču arī šis, pagaidām nepilnīgs Pasaules attēls apgāzīs ļoti daudzus jūsu priekšstatus (cilvēces izstrādātus daudzās tūkstošgadēs) par Telpu, bet tas nozīmē, par Vareno Kosmosu un par cilvēku, kā Viņa daļu. Tādēļ jūs, patiešām uz atklājumu sliekšņa un, vispirms jau, sevis pašu, kā DAUDZROBEŽĪGĀ un DAUDZLĪMENĪGĀ Veseluma daļu!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-27.08.09.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 02.09.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 12.09.2013.
Skatījumu skaits: 693 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: