Galvenie » 2013 » Marts » 24 » Radītāja Skaidrojums 29.08.08. Cilvēkiem jāapdomā Radītāja Vārdi
13:37
Radītāja Skaidrojums 29.08.08. Cilvēkiem jāapdomā Radītāja Vārdi
Radītāja Skaidrojums 29.08.08. Cilvēkiem jāapdomā Radītāja Vārdi

1. Esmu pārsteigts par jūsu reakciju uz Maniem Vardiem, tādēļ, ka vispirms, lai reaģētu un dotu savu slēdzienu, vajag tomēr padomāt par Maniem Vārdiem, saprast to jēgu un nozīmi, jo vārdi ir tikai domu rezultāts.
2. Jums jau sen laiks iemācīties saprast Manu Vārdu jēgu - un to, ka ES runāju un kā ES runāju, jo aizvainot un sadusmot cilvēku ļoti vienkārši. Svarīgs kas cits - teikt Patiesību tā, lai tā neapvainotu un neaizdegtu dusmas vai atteikumu, bet atvērtu ceļu uz Patiesības Gaismu, neatraidot Viņu!
3. Lūkojiet paanalizēt Manus Vārdus tā, lai Viņi jums dotu Cerību Gaismu, bet ne aizdegtu naida ugunis un Radītāja Vārdu atraidījumu!
4. Mani Vārdi skan caur cilvēku un ne tik svarīgi, kas tas par cilvēku - svarīgi, ka viņi nonāk jūsu ApZiņā no šī cilvēka vārdiem un priekš dažiem no jums tas jau iemesls, lai caur šo cilvēku nepieņemtu Mani!
5. Nu jūs taču labi ziniet, ka nav un nevar būt nekādu citu iespēju materializēt Manas Uzrunas jums, kā tikai caur kāda adepta zemapziņu.
6. Jebkurā gadījumā Maniem Vārdiem jātiek nodotiem caur cilvēku, kura kanāls sagatavots pieņemt Manu Informāciju, neizkropļojot ne tikai Manu Vārdu jēgu, bet arī, kas ļoti svarīgi, neizmainot nevienu burtu Manā Uzrunā, jo viss tas, ko ES dodu jums, var būt jums nesaprotams tagad, bet atklāsies jūsu ApZiņai Rītdien!
7. Tādēļ, ja jūs pievērsāt uzmanību, ES ļoti uzmanīgi runāju par reliģiju un nekonkretizēju konkrētu ticībasatzaru (veropoispovedaņije ?), bet runāju tikai par nepareizu priekšstatu ietekmi uz cilvēka LīdzZiņu, izslēdzošu personīgos iekšējos priekšstatus par Dievu, par Radītāju.
8. Lieta tā, ka visas pasauls reliģijas piedāvā savu redzējumu Telpai un savu traktējumu par cilvēku un viņa Dievu, taču, lai ko arī runātu baznīcnieki, katram cilvēkam, vienalga, ir savs personīgais priekšstats par Dievu un ir, piedodiet, savs Dievs Dvēselē!
9. ES jau jums daudzas reizes runāju, ka nabiņa, sakariem "cilvēks - Dievs" Garīgā DNS veidā, nekad nepārtrūka un cilvēks vienmēr, ticiet Man, pats formē savu individuālo (Smalkajā plānā) saskarsmi ar Radītāju un neviens no cilvēkiem nevar ieskatīties cita cilvēka Smalkajā plānā.
10. Tas viss Manī vieš Cerību, ka cilvēka Smalkais plāns, viņa SirdsApziņa un viņa ApZiņa nav nevienam pakļaujama no ārienes, jo Smalkajā plānā, augstu vibrāciju Pasaulē, Mēs (cilvēks un Radītājs) vienmēr kopā!
11. Padomājiet, kādēļ ES tik ilgi biedrojos ar jums un diktēju jums Manas Zināšanas? Vienkārši tādēļ, ka ES precīzi zinu kā aizklauvēties līdz jūsu Dvēselēm, līdz jūsu Smalkajam plānam un Atklāsmes, sarunu veidā ar jūsu Dvēseli, ir vislabākā forma jūsu iekšējā "Es" uzrunai!
12. Zināšanas jums tika dotas daudzreiz vēl no seniem laikiem, taču cilvēks nepieņem Zināšanas, ja vien viņas neiegula viņa Dvēselē. Zināšanas cilvēks pārvalda jau no savas dzimšanas un viņas jums katram no Manis dotas tādā apjomā, kāds atbilst Dievišķo spēku līmenim, taču atklāt/atvērt tās var tikai cilvēks, tikai ieskatoties sevī un iepazīstot sevi pats!
13. Manai tik ilgai saskarsmei ar jums nav nekāda cita mērķa, izņemot Zināšanu nodošanu jums un nepieciešamība palīdzēt jums ieraudzīt sevi, saprast sevi, jo tikai caur cilvēka iekšējā "Es" sapratni atklājas Zināšanas, atklājas Dievišķā varenuma potenciāls, vienmēr snaudošs cilvēkā.
14. Tādēļ ES nekad nekonkretizēju Savu Uzrunu, dodot jums iespēju apdomāt Manus Vārdus un pašiem izvēlēties no tā, kas ieguls jūsu Dvēselē un spārnos jūsu nodomu tīrībai, jo doma rada darbību, taču ne otrādi!
15. ES nekad nenosaukšu konkrētu reliģiju (vienu no pasaules reliģijām) atbildīgu par Garīgo genocīdu, jo tas kopīgs skats jebkuram reliģiskam virzienam, prasošs draudzes palielināšanu - mantkāres dēļ, varas dēļ un sev līdzīgo vadīšanas dēļ.
16. Jebkura reliģija, cilvēku radīta, ir garīgā paverdzināšana, ja tikai cilvēks nepieņem Viņas postulātus ar savu ApZiņu un ja tikai šī reliģija neatklāj Gaismu cilvēka Dvēselē, pieņēmuša Viņu!
17. Lūk, kādēļ ES jums pastāvīgi runāju par to, ka reliģijas izvēle - cilvēka ziņā un viņam pašam (ES pasvītroju: pašam, bez garīgā spiediena) jāizvēlas savs neatkārtojamais ceļš pie Dieva, kā ES teicu, katram no jums ir Dvēselē, Smalkajā plānā.
18. Viss, ko ES jums tagad runāju, ir uzruna jūsu Smalkajam plānam, ir uzruna jūsu Dvēselei, jo Blīvajā plānā, vai Materiālajā plānā, ES nevaru vērsties pie jums tieši tādēļ, ka sakaru kanāls ar Radītāju, vairākumam no jums, neizkopts (pagaidām slēgts).
19.ES baidos, ka, pastāvot lielam skaitam dažādu reliģisku priekšstatu, cilvēku radītu, saglabājošus rituālus un tradīcijas jau tūkstošiem gadu, katrs no jums nevarēs noformēt savu personīgo priekšstatu par Telpu un Radītāju bez Manas Palīdzības.
20. ES tā runāju tikai tādēļ, ka Piektās rases reliģijas, visas kā viena, paliks, vienalga, pagātnē, bet nākotnes rītausmā, cilvēku ApZiņā jātiek izveidotai tikai Viena Dieva, Vienai Reliģijai, un jāizveidojas redzējumam (uz cilvēku Zināšanu un sapratnes līmeņa) Patiesi Vienotas Dievišķās Telpas pieņemšanai.
21. ES jums ne reizi vien runāju par to, ka Kvantiskās pārejas laikā, jūs visi, neatkarīgi no tā, kas jūs bijāt Blīvajā plānā un kādu reliģiju atzināt, stāsieties Manā priekšā un atskaitīsieties ne tikai par sastrādāto, bet arī Eksāmenu, pārvedošu vai nepārvedošu jūs uz nākošo līmeni, uz nākošo Dievcilvēka LīdzZiņas evolūcijas spirāles vijumu.
22. Par nozēlošanu ne visi no jums to saprot, bet pasaules reliģijas stūrgalvīgi izliekas, ka nekas nenotiek, ka nav Manas Uzrunas, kuru ES sniedzu caur cilvēkiem visos pasaules nostūros, jo Patiesības zvanu skaņas jāsadzird visur.
23. Tas, ka ne visi gatavi pieņemt Manus Vārdus - tas slikti, tādēļ ka, tā kā jums ierakstīts jurisprudencē "likuma nezināšana neatbrīvo no atbildības", tad šos vārdus var attiecināt arī jūsu reakcijai uz Maniem Vārdiem!
24. Tagad padomājiet: kam no cilvēkiem bija izdevīgi tā samudžināt cilvēces vēsturi un dot melīgus priekšstatus par cilvēces izcelšanos, kas vadīja cilvēkus (ticiet, Dievišķiem spēkiem nav nekāda sakara ar to) radīt izkropļotu Pasaules attēlu?!
25. Viņu mērķis bija viens - izejot no jūsu kļūdainās izpratnes, ka "esamība nosaka ApZiņu", tā izkropļot cilvēces vēsturi, lai uz šī pamata izkropļotu cilvēka ApZiņu, bet tas nozīmē, panākt verdzisku dzīves filozofiju un brīvprātīgu Garīgu paverdzināšanu.
26. Jūs atceraties, ka jums pastāv teiciens "ja Dievs grib cilvēku nosodīt, tad viņš tam atņem saprātu". Tad, lūk, mūsdienīgās ideoloģijas "tēvi" vai "cīnītāji" par mūsdienīgā cilvēka ideoloģiju, izvirzīja un izvirza vienu un vienīgo uzdevumu - paverdzināt cilvēka ApZiņu.
27. Padomājiet paši, vai tiešām cilvēces vēsture sākās, piemēram, 7 tūkstoši gadus atpakaļ no Vecās Derības Vārdiem? Jūsu Vēsture (Piektās rases) sākās daudz agrāk un izskaitļojas jau vairāku desmitu tūkstošgadēs!
28. Viss, ko jums stāsta tagad, ir tikai jaunākā "vēsture" pie labi aizmirstas Patiesības, vai vēsturiskās Patiesības, kas neierakstās nekādos rāmjos kaut kā radītā sistēmā jūsu LīdzZiņas apspiešanai.
29. Taču Patiesība noņem melīgos priekšstatus un atklāj iespējas katram cilvēkam būt savam personīgam priekšstatam par Dievišķo Telpu un cilvēka lomu Viņā!
30. Cilvēkam pašam jāizvēlas savs ceļš pie Dieva, bet bara klātbūtne vēl nekad neatklāja cilvēka Dvēseli, bet pavisam otrādi - paverdzināja viņu, jo katra cilvēka Dvēsele ir Dieva daļiņa, bet Dievs ir Mūžīga LīdzZiņas evolūcijas pilnveidošana!
31. ApZiņa formējas klusībā, cilvēka un Dieva Vienībā, bet pūlī formējas tikai pūļa ApZiņa, bet tā ir tikai Pēlēkā Egregora enerģija.
32. Nepievērsiet uzmanību dažāda veida koncepcijām sabiedrības attīstības pilnveidošanai, izplatītām pa visu Pasauli, ieskaitot Krieviju, un piedāvājošas dažādus ceļus labklājības sasniegšanai, tādēļ, ka visas šīs koncepcijas cilvēka izstrādātas un tām nav nekā kopēja ar Dieva Patiesību.
33. Dievu virza Patiesība, bet cilvēku - vienmēr mantkāre un lepnums!
34. Nepieņemiet Ticībā visu to, ko jums dod sabiedrība, jo sabiedrības mērķis tikai viens - paverdzināt jūsu ApZiņu! Man mērķis - atvērt jūsu ApZiņu priekš jums pašiem, jo jūsu nākotne - pavisam ne Blīvais plāns ar tā neatklātajiem meliem un apmānu un kur jūs tik labi iemācījāties viltoties!
35. Jūsu nākotne - Dievišķās Telpas Smalkie plāni, kur nav melu un netikumu, bet ir Telpas Lielā Harmonija un ir Dievišķās Mīlestības Gaisma!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-29.08.08.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 23.03,2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 24.03.2013.
Skatījumu skaits: 824 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: